Bartók Béla Zene- és Táncművészeti Szakgimnázium Miskolc, Népzene szak


vissza a tananyagokhoz


Az oldalainkon megtalálható könyvek, tanulmányok, fotók, hang és videofelvételek jegyzéke

A hangképzés - tanulmány
A 3 húros kontra fogástáblázata - segédanyag
Akkordok kobozon - segédanyag
A moldvai csángók - szerk. Diószegi László 2006 - tanulmány a Veszélyeztetett kultúrák, veszélyeztetett örökség sorozatból
Dr. Bitay Árpád: A moldvai magyarság - történeti áttekintés - tanulmány pdf
Balogh Sándor: A magyar népi furulyajáték alapjai - kotta, segédanyag pdf
Ballagi Aladár: A magyarság Moldvában - tanulmány pdf
Bálint Zsolt: A moldvai csángó hangszeres dallamok ütempárosmotívumainak példatára - kotta, tanulmány pdf
Bartók Béla: A népzenéről - könyv
Bálványosváralja 2006 - fotók
Bodza Klára - Paksa Katalin: Magyar népi énekiskola - népdalgyűjtemény hangfelvételekkel
CD-ROM-ok RAR állományba tömörített image (tükör) fájlként (letölthető)
Czentnár Simon: Az őrzők - A moldvai csángó magyarok tanulmány pdf
Diószegi Vilmos: Samanizmus - könyv
Eger környéki népdalok - válogatás - népdalgyűjtemény
Felvételi információk a Népzene tanszakra jelentkezőknek - tanszaki információk
Felvételi kötelező népdalok - Miskolci Egyetem, Bartók Béla Zeneművészeti Intézmény - felvételi információk
Felvételi kötelező népdalok - Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karának Zeneművészeti Intézete - felvételi információk
Felvételi kötelező népdalok - Szegedi Tudományegyetem - Zeneművészeti Kar - felvételi információk
Felvételi kötelező népdalok - Zeneakadémia - nem népzene szakirány - felvételi információk
Felvételi kötelező népdalok - Zeneakadémia - Népzene szakirány - felvételi információk
Felvételi követelmények - Nyíregyházi Főiskola - ének-zene alapképzési szak - felvételi információk
Felvételi követelmények - Zeneakadémia - Népzene szakirány - felvételi információk
Ferenczi Enikő: A moldvai csángó magyarok - tanulmány pdf
Frank Oszkár: Formák, műfajok a barokk és klasszikus zenében - tankönyv, jegyzet
Frank Oszkár: Zeneelméleti alapismeretek - tankönyv, jegyzet
Gáborján Alice: Magyar népviseletek - könyv
Gömör 2006 - fotók
Gyimesbükk 2009 - fotók
Hangszerek a magyar népzenében - tananyag
Hangszeres lejegyzések - Szatmári verbunk, csárdás és friss az 1978-80-as népzenei tanfolyam anyagából - kotta
Hangszeres lejegyzések - Szatmári táncdallamok Salamon Beáta kiadványából - kotta
Hangszeres lejegyzések - Dunántúl - Sárköz: ugrós, csárdás és friss - az 1978-80-as népzenei tanfolyam anyagából - kotta
Hangszeres lejegyzések - Dunántúl - Somogy, Sárköz: ugrós, csárdás és friss Salamon Beáta kiadványából - kotta
Hangszeres lejegyzések - Gyimesi tánczene (Gyimesközéplok) az 1978-80-as népzenei tanfolyam anyagából - kotta
Iskolánk volt és jelenlegi népzene szakos növendékei betűrendben - tanszaki információk
Jegyzet a néprajz, hangszeres népzene, hangszerismeret és népzeneelmélet tárgyköreiből 1. - tananyag
Jegyzet a néprajz, hangszeres népzene, hangszerismeret és népzeneelmélet tárgyköreiből 2. - tananyag
Jegyzet a néprajz, hangszeres népzene, hangszerismeret és népzeneelmélet tárgyköreiből 3. - tananyag
Jegyzet a néprajz, hangszeres népzene, hangszerismeret és népzeneelmélet tárgyköreiből 4. - tananyag
Josef Hammerl, Reiner Hammerl: Hegedűlakkok - könyv
Kapcsolat - tanszaki információk
Kesztler Lőrinc: Zenei alapismeretek - tankönyv, jegyzet
Kiskalendárium - tananyag
Kodály Zoltán: A magyar népzene - A példatárat szerkesztette Vargyas Lajos - népdalgyűjtemény
Kodály Zoltán: Magyarság a zenében - könyv
Kossuth Lajos táborában - 48-as dalok - népdalgyűjtemény pdf
Kötelező népdalok nem felvételizőknek (BBNZ) - tananyag
Lakatos Menyhért: Füstös képek - az első magyar cigány regény
Locsolóversek - segédanyag
Magyar népi énekiskola 1-4 - népdalgyűjtemény hangfelvételekkel
Magyar népi építészet - könyv
Moldva - Klézse 2012 - fotók
Moldvai táncdallamok kottái - kotta pdf
Néprajz a szépirodalomban (Móricz Zsigmond: Barbárok, Tragédia; Móra Ferenc: Honti igricek) - novellák
Néprajzi dialektusok, nagytájak, kistájak - tananyag
Népzenetudomány - tananyag
Nevetős fejfák - könyv
Online használható és letölthető szakirodalom és adatbázisok az interneten - segédanyag
Paksa Katalin: Magyar népzenetörténet - kivonat - tankönyv, népdalgyűjtemény kottákkal, hangfelvételekkel
Pesovár Ferenc: Béres vagyok, béres - Fejér megyei népzene - könyv, népdalgyűjtemény pdf
Pesovár Ferenc: A magyar nép táncélete - szakkönyv, tanulmány pdf
Prof. Dr. Karl Fuhr: A hegedű akusztikai rejtélyei - könyv
RAJECZKY BENJÁMIN: HUNGARIAN FOLK MUSIC I.-III. - hanglemezkiadvány hangfelvételekkel, mellékletekkel
Seemayer Vilmos: MAGYAR NÉPZENEI GRAMOFONFELVÉTELEK 1932-1935 - népdalgyűjtemény hangfelvételekkel
Szalay Olga: A jubiláló akadémiai népzenekutatás kiemelt sorozatai és az intézményes ötven év bibliográfiája (1953-2003)
Szakvizsga - tananyag
Szék, Magyarpalatka 2010 húsvét - fotók
Új Pátria 50 lemezes sorozat - CD ismertető, tartalom - fotók
Új Pátria 18 lemezes sorozat - CD ismertető, tartalom - fotók
Ujváry Zoltán: Gömöri népdalok és népballadák - népdalgyűjtemény pdf
Vissza a tananyagokhoz