Bartók Béla Zene- és Táncművészeti Szakgimnázium Miskolc, Népzene szak


Vissza a tananyagokhoz


Január - Boldogasszony hava

Január 1. — Újév, Kiskarácsony, a polgári év kezdőnapja.

-Újévi köszöntés,
-jósló, varázsló előírások és tilalmak pl.:
- az első látogató férfi legyen;
- a baromfievés tilalma;
- általános hiedelem, hogy ami ezen a napon történik valakivel, az ismétlődik egész esztendőben;
- bőség- és szerencsevarázslás: pl. aranyosvízben mosdás;
-férjjóslás, pl. amelyik lánynak a kocsonyacsontját először viszi el a kutya, az megy leghamarabb férjhez;
- időjárásjóslás, pl.:
- ha újév napján csillagos az ég, rövid lesz a tél;
- ha piros a hajnal, szeles lesz az esztendő.

Január 6. — Vízkereszt, Háromkirályok napja

A napkeleti bölcsekről és Jézusnak a Jordán vizében történt megkeresztelkedéséről emlékezik meg az egyház. A karácsonyi ünnepkör zárónapja, a farsang kezdőnapja.
- víz- és házszentelés;
- Háromkirályjárás;
- időjárásjóslás: a vízkereszti enyhe idő még nagy hideget jósol: Ha vízkereszt vizet ereszt, ízikedet padra rekeszd!

Vízkereszt utáni második vasárnap a Kánai menyegző ünnepe, énekének előadása.

Január 17. - Remete Szent Antal napja

A háziállatok védszentjének ünnepe. Szent Antal tüze (orbánc) gyógyítása ráolvasással.

Január 18. - Piroska napja

- Időjárásjóslás: Ha Piroska napján fagy, Negyven napig el nem hagy.

Január 21. -Ágnes napja

- Időjárásjóslás: Ha Ágnes hideg, engesztel Vince, hogy teljék a pince.

Január 22. - Vince napja

-Időjárás- és termésjóslás (a napos idő Vince napján bőséges bortermést ígér): Hogyha szépen fénylik Vince, Megtelik borral a pince.

Január 25. - Pál napja

Pálforduló: a Jézust üldöző Saul ezen a napon tért meg, s lett belőle Pál apostol;
- Jóslás tollas pogácsával, ún. pálpogácsával,
- időjárásjóslás: az e napi derült idő hosszan tartó hideg előjele;
- Pál napjához kapcsolódó regulák:
Ha Pál fordul köddel, az ember meghal döggel.
Pál fordulása, ha tiszta, Bőven terem mező, puszta,
Ha szeles, jön hadakozás, Ha ködös, embernek sírt ás,
Ha pedig esős vagy nedves, Lesz a kenyér igen kedves.
Vissza a lap tetejére

Február - Böjtelő hava

Február 2. - Gyertyaszentelő Boldogasszony napja. Szűz Mária tisztulásának és Jézus templomi bemutatásának ünnepe.

- gyertyaszentelés, időjárásjóslás: Gyertyaszentelőkor ha esik a hó, fúj a szél, Nem tart sokáig a tél.

Február 3. - Balázs napja. Szent Balázsnak, a torokbetegségek gyógyítójának ünnepe.

- Balázsáldás, balázsolás a katolikus templomban a torokbetegségek ellen;
- balázsjárás: adománygyűjtő, iskolába toborzó szokás, pl. az Emlékezzünk
Szent Balázsról, hogy ma vagyon napja kezdetű énekkel.

Február 6. — Dorottya napja
- Időjárásjóslás: ha Dorottya napkor fagy, Julianna napra megenyhül az idő; Ha Dorottya szorítja, Julianna tágítja.

Február 14. - Bálint napja

- A néphit szerint a verebek ezen a napon választanak maguknak párt, és ez a tavasz közeledtét jelzi.

Február 16. - Julianna napja. Ókeresztény vértanúk emléknapja.

- Időjárásjóslás: általában melegebbre fordul az idő, de néha Julianna megrázza a bundáját, azaz havazik.

Február 19. - Zsuzsanna (ótestamentumi nőalak) napja

- Zsuzsanna-játék: a bibliai történetet megelevenítő dramatikusjáték;
- időjárásjóslás: ha ezen a napon megszólal a pacsirta, közeledik a tavasz.

Február 22. - Üszögös Szent Péter

- Munkatilalom;
- időjárásjóslás: Péter üti az üszögöt, jön a melegebb idő.

Február 24. - Mátyás napja

- Termésjóslás;
- időjárásjóslás: az e napi enyhe idő fagyokat, a fagyos idő ellenben közeli felmelegedést jelent:
Ha Mátyás jeget talál, akkor töri, ha nem talál, akkor csinál.

Farsang

Január 6-tól, vízkereszttől a húsvétvasárnapot megelőző negyvennapos böjt kezdetéig, hamvazószerdáig tartó, változó hosszúságú ünnepi periódus. A farsangi szokások fő ideje farsangvasárnap, farsanghétfő, húshagyókedd (farsang utolsó három napja)

- köszöntő, pl. Hipp, hoppfarsang, Agyigó, agyigó fassang, fassang;
- maszkos,jelmezes játékok,jelenetek, felvonulások;
- misztériumjáték: dúsgazdagolás;
- vénlánycsúfoló szokások: tuskóhúzás, kongózás, szűzgulyahajtás;
- táncmulatságok, pl.: citerabál, asszonyfarsang, batyus bál;
- hiedelmek: bőséges evéssel, ivással elősegíthető a következő év bősége.
Vissza a lap tetejére

Március - Böjtmás hava

Március 12. - Gergely napja. I. (Nagy) Gergely pápa (509-604), az iskola patrónusának ünnepe.

- Gergelyjárás: iskolás gyermekek adománygyűjtő, iskolába toborzó köszöntő, vagy többszereplős, színjátékszerű szokása, pl. a Szent Gergely doktornak, híres tanítónknak az ő napján kezdetű énekkel;
- vető- és termésjósló nap;
- időjárással kapcsolatos szólás, ha ezen a napon még havazik: „Megrázta még szakállát Gergely!"

Március 18. - Sándor napja

- névnapköszöntés;
- vetőnap: zab, árpa.

Március 19. - József napja. A názáreti ács, a gyermek Jézus gondviselőjének ünnepe.

- névnapköszöntés;
- marhák legelőre hajtása, méhek kieresztése;
- időjárásjóslás: Amilyen az idő József napkor, olyan lesz Péter Pálkor és szénahordáskor.

Március 21. - Benedek napja, A bencés rendet alapító Szent Benedek ünnepe.

- Ételszentelés: zsír és fokhagyma;
- időjárásjóslás: ha ezen a napon dörög az ég, száraz lesz a nyár;
- időjárásjóslás, mely a három napra együttesen vonatkozik: Sándor, József, Benedek Zsákban hozzák a meleget!

Március 25. — Gyümölcsoltó Boldogasszony. Jézus fogantatásának ünnepe. Az angyali üdvözlet napja.

- Termésjóslás, fák oltására, szemzésére alkalmas nap.
Vissza a lap tetejére

Április - Szent György hava

Április 1.

- Ugratások, csúfolók.

Április 24. - Szent György napja, Sárkányölő Szent György napja, a lovagok, lovasok, fegyverkovácsok, szíjgyártók védszentje.

- vetőnap: kukorica, bab, uborka;
-rontásra, varázslásra alkalmas nap, pl. földbe ásott kincs keresése, harmatszedés stb.;
- rontás elleni védekezés pl. boszorkányok ellen zöld ág kitűzése;
- időjárásjóslás: ha e napon megszólalnak a békák, korai nyarat jósolnak.

Április 25. — Márk napja, Márk evangélista ünnepe.

- Búzaszentelő körmenet.


Nagyböjt

Hamvazószerdától húsvétvasárnapig, negyven napon át tart a húsvéti előkészület ideje:
- hamvazószerdán „hamvazkodás"a katolikus templomban;
- böjti étkezés;
- böjti tilalmak pl. lakodalom, mulatság, tánc;
- böjti játékok.

Virágvasárnap

A húsvéti ünnepkör virágvasárnaptól (Jézus Jeruzsálembe való bevonulásától) fehérvasárnapig tart.

- Barkaszentelés, körmenet;
- kiszejárás, villőzés.

Nagyhét

A nagyböjt virágvasárnaptól húsvétig terjedő utolsó hete. Jézus szenvedésének, kereszthalálának és feltámadásának emléknapjai.

- Keresztjárás, kálvária, passiójáték, pilátusverés;
- nagyheti takarítás, meszelés, féregűzés;
- nagypénteki munkatilalom;
- mosdás, fürdés, jószágfürösztés egészség-, szépség- és termékenységvarázsló céllal;
- nagyszombati tűzszentelés és tűzgyújtás;
- feltámadási körmenet.

Húsvétvasárnap - Jézus feltámadásának ünnepe.

A tavaszi napéjegyenlőséget (március 21.) követő holdtölte utáni első vasárnap, mozgó ünnep március 22. és április 25. között. A tavaszi napéjegyenlőség március 21-én van, ehhez igazodik a húsvét időpontja. Ha a március 21-ei napéjegyenlőség időpontja olyan szombati napra esik amikor éppen holdtölte van, akkor abban az évben a húsvét március 22-én van. Tehát ez a legkorábbi nap, amikor elkezdődhet a húsvét. A csillagászati tavasz kezdetétől a legtávolabbi időpontra eső húsvét vasárnap pedig április 25-e lehet.

- Krisztus-keresés, határjárás;
- ételszentelés;
- zöldágjárás, kakaslövés, havajgatás;
- bálok, táncmulatságok.

Húsvéthétfő - Húsvét másnapja.

- Locsolás, locsolóversek, tojásfestés, tojásjátékok.

Fehérvasárnap - Húsvét utáni vasárnap.
- Komálás, mátkálás, vésározás.
Vissza a lap tetejére

Május - Pünkösd hava

Május 1. - Májusfaállítás.

Május 4. — Flórián napja, Szent Flórián ünnepe. Tűzoltók, tűzzel dolgozók védőszentje.

Május 12—13—14. — Pongrác — Szervác - Bonifác. Ókeresztény vértanúk.

- Időjárásjóslás: a fagyosszentek után hirtelen lehűlés következhet be.

Május 16. — Nepomuki Szent János. A gyónási titkot megőrző cseh vértanú ünnepe, a hajósok, derelyések, hídvámosok védőszentje;

- vízi körmenet a Dunán: ún. jánoskaeresztés.

Május 25. - Orbán napja (Szent Orbán fagyosszent) A szőlőtermesztők, kádárok, kocsmárosok védszentje;

- időjárás- és termésjóslás a szőlővel kapcsolatosan.

Áldozócsütörtök - Jézus mennybemenetelének ünnepe, húsvétot követő negyvenedik nap.

Pünkösd - az egyház születésnapja.

Jézus mennybemenetele után a Szentlélek leszállt az apostolokra. A húsvétot követő ötvenedik napra esik pünkösdvasárnap május 10-e és június 13-a között.
- pünkösdikirály-választás;
- pünkösdikirályné-járás;
- pünkösdölés;
- hesspávázás, törökbasázás, rabjárás;
- zöldágazás, zöldágjárás;
- májusfaállítás vagy májusfa bontása;
- táncmulatság;
- pásztorok megajándékozása;
- időjárás- és termésjóslás.

Szentháromság vasárnapja. A Szentháromság ünnepe, pünkösd utáni vasárnap.

Úrnapja - Az Oltáriszentség ünnepe, pünkösd utáni második csütörtök.

- Körmenet, úrnapi sátor az oltárok fölött;
- az úrnapi sátor növényeit, virágait gyógynövényként használták.
Vissza a lap tetejére

Június - Szent Iván hava

Június 8. - Medárd napja

- Időjárásjóslás: ha ezen a napon esik, negyven napig esni fog, ellenkező esetben pedig negyvennapos szárazság következik.

Június 10. - Margit napja, Vértanú Szent Margit ünnepe.

- vetőnap;
- legyekkel kapcsolatos hiedelem.

Június 13. - Páduai Szent Antal napja. A háziállatok patrónusa, az egyház legfőbb „alamizsnás mestere".

- jósló, varázsló hiedelmek.

Június 24, - Szent Iván (Keresztelő Szent János) napja

- tűzgyújtás és tűzugrás szokása;
- angyalozás.

Június 29. - Péter-Pál napja. Elsősorban Péter apostol fejedelem ünnepe.

- Az aratás kezdőnapja.
Vissza a lap tetejére

Július - Szent Jakab hava

Július 2. - Sarlós Boldogasszony napja. Szűz Mária ünnepe, Szűz Mária Erzsébetnél tett látogatásának emléknapja.

- Az aratás kezdőnapja.

Július 20. - Illés napja, Illés ószövetségi próféta ünnepe.

- munkatilalom;
- időjárással kapcsolatos hiedelmek: ha dörög, pl. azt mondják: Illés szekere zörög.

Július 22. — Mária Magdolna napja, a Bűnbánó Mária Magdolna ünnepe.

- időjárásjóslás;
-hajnövekedést serkentő praktika.

Július 25. - Jakab napja, Szent Jakab apostol ünnepe.

- búcsújárók, hajósok, utasemberek védőszentje;
- a zabaratás befejezésének határideje;
- időjárásjóslás.

Július 26. -Anna napja. Szűz Mária anyjának emlékünnepe. A Szent Annának szentelt kedd évszázadokon át asszonyi dologtiltó nap.

- A kendernyüvés kezdőnapja.
Vissza a lap tetejére

Augusztus - Kisasszony hava

Augusztus 1. - Vasas Szent Péter napja, Szent Péter börtönből való csodás megszabadulásának ünnepe.

-Dologtiltó nap;
-termésjóslás.

Augusztus 10. - Lőrinc napja, Szent Lőrinc vértanú ünnepe.

- Időjárás- és termésjóslás: Lőrinc napja, ha szép Sok a gyümölcs és ép.
- E naptól lőrinces, azaz lucskos a dinnye belseje.

Augusztus 15. — Nagyboldogasszony napja, Szűz Mária mennybemenetelének ünnepe, a legrégibb magyar egyházi ünnepünk, búcsúnap.

-A két Boldogasszony közti idő (Nagyboldogasszony augusztus 15. és Kisboldogasszony szeptember 8.): az asszonyi munkák elvégzésére szerencsés időszak;
- virágok, gyógynövények szentelése.

Augusztus 20. - Szent István napja, első, államalapító királyunk ünnepe.

- Szent Jobb körmenet;
-termésjóslás.

Augusztus 24. — Bertalan napja, Szent Bertalan apostol ünnepe. A szűcsök, csizmadiák védszentje;
- a Bertalan-napkor köpült vaj gyógyító erejű.
Vissza a lap tetejére

Szeptember - Szent Mihály hava

Szeptember 1. — Egyed napja

- A vetés kezdőnapja (búza, rozs);
- disznók hízóra fogása.

Szeptember 8. - Kisasszony (Kisboldogasszony) napja
Szűz Mária születésének ünnepe (lásd még: Nagyboldogasszony napja).

- búcsúnap;
- vetőnap;
- időjárásjóslás.

Szeptember 12. - Mária napja, Szűz Mária névünnepe.

- Búcsúnap.

Szeptember 15. — Hétfájdalmú Szűzanya napja. Mária anyai fájdalmáról való megemlékezés.

Szeptember 21. - Máté napja, Máté apostol és evangélista emléknapja.

- Búzavető nap.

Szeptember 29. - Mihály napja, Szent Mihály arkangyal ünnepe.

- Kisfarsang, a lakodalmak őszi időszakának kezdőnapja (Katalin-napig tart);
- a gazdasági év fordulója;
- a pásztorok elszámoltatásának, szegődtetésének, ünnepi lakomáinak ideje;
- vásárnap;
- időjárásjóslás a közelgő télre: Ha Szent Mihály lova deres, Behozza a telet.
Vissza a lap tetejére

Október - Mindszent hava

Október 4. - Assisi Szent Ferenc napja, a ferences rend megalapítójának ünnepe.

- Vetésre alkalmas hét;
- szüretkezdő nap.

Október 15. - Terézia napja

- Szüretkezdő nap.

Október 20. - Szent Vendel napja

Szent Vendel a jószágtartó gazdák és a pásztorok védőszentje.
A pásztorok, juhászok, jószágtartó gazdák ünnepe.

Október 21. - Orsolya napja

- Szüretkezdő nap;
- időjárásjóslás: amilyen az idő ezen a napon, olyan lesz a tél.

Október 26. - Dömötör napja

Szent Dömötör az ország keleti felében a juhászok védőszentje.
- Időjárásjóslás, pl.: a Dömötör napi hideg szél kemény telet jósol.

Október 28. - Simon-Júdás napja

- Szüretkezdő nap.
Vissza a lap tetejére

November - András hava

November 1. - Mindenszentek napja. A naptárban név szerint nem említett összes szentek emléknapja.

Ez a nap azoknak a szenteknek az ünnepe, akikről a naptár név szerint nem emlékszik meg. A IX. század óta kötelező ünnep. Ma is általánosan elterjedt szokás, hogy a halottak napjának előestéjén a rendbe tett sírokon gyertyát gyújtanak. Korábban ez alól kivételt képeztek a temető árkában beszenteletlen sírokban eltemetett öngyilkosok helyei. Ezen az estén és másnap hajnalán félórai harangzúgással emlékeztek az elhunytakra. A néphit szerint ezen az éjszakán hazalátogatnak a holtak. Ezért odahaza is annyi szál gyertyát gyújtottak, ahány hozzátartozó távozott az élők sorából. Volt, ahol a lámpákat égve hagyták, hogy világosság, sőt terített asztal is fogadja őket. Az ételt másnap a szegényeknek osztották szét.
- a néphit szerint ezen az éjszakáján hazalátogatnak a halottak, és miséznek a templomban.

November 2. - Halottak napja, a halottakra való emlékezés napja.

Az elhunyt hozzátartozókra és ismerősökre való emlékezés napja. A templomokban gyászmisét tartottak a meghaltak lelki üdvééért. Azt a hetet, amelybe e nap esik, a halottak hetének tartották. A meghaltak lelkének nyugalma érdekében ezt a hét dologtiltó hét volt. Megfigyelések szerint ezidő tájt köszöntenek be a ködös, esős idők. Az időjóslást cserfaággal végezték. Ha ezeken a napokon a levágott ág belseje száraz volt, kemény, hideg telet jósoltak.

November 11. - Szent Márton napja. A középkor egyik legnépszerűbb szentje. Pannóniában született.

A legenda szerint Szent Márton szerény ember volt. A püspökválasztás elől elbújt a ludak óljába. Azok viszont hangos gágogásukkal elárulták tartózkodási helyét. Innen származik az összefüggés a Márton napi lúddal. Márton napon általános szokás volt a lakomák rendezése. Fő menü természetesen a sült liba. Igyekeztek is a gazdaasszonyok e napra jól „kitömni” a libát. Közhit volt, hogy aki e napon nem eszik libát, egész évben éhezik. E napon is szokás volt a kántálás. A pásztorok ágas vesszőt adtak át a gazdának jókívánságuk mellett. Ez volt a Szent Márton vesszeje. Úgy tartották, annyi malaca lesz a kocának, ahány ága van a vesszőnek. A gazda a vesszőt az ólra tűzte a hatás fokozása érdekében, és tavasszal e vesszővel hajtotta ki az állatokat a legelőre. A mestereknél és a boltosoknál e nap jelentette (a korai sötétedés miatt) a nappali gyertya- vagy lámpagyújtást. Szokás volt e napon a „legények” (segédek és inasok) megvendégelése. A Márton napi lúdcsont az időjóslás kellékének számít még sok helyen ma is. A fehér mellcsont hosszú, havas, a lila vagy barna rövidebb, de sáros telet jósol.
- időjárásjóslás: Márton napján, ha a lúd jégen jár, akkor karácsonykor vízben poroszkál.

November 19. — Erzsébet napja, Árpádházi Szent Erzsébet ünnepe.

A legtiszteltebb női szentek közé tartozik Árpádházi Szent Erzsébet. Amikor atyja, II. András kérdőre vonta, miért visz a szegényeknek alamizsnát, a kötényében rózsává változott az. Ez az úgynevezett „rózsacsoda”.
Hazánkban a leggyakoribb női nevek közé tartozik az Erzsébet, azért az egyik legkedveltebb névünnep. Árpádházi Szent Erzsébet neve gyakran szerepel a pünkösdi énekekben. Lehetséges, hogy az összefüggés a pünkösdirózsa és Szent Erzsébet legendájának egyik motívuma, a rózsacsoda következtében alakult ki.
Gyermekjátékokban is gyakran előfordul Erzsébet neve, különösen az ún. várkörjáró játékokban.

-időjárásjóslás: Ha Erzsébet napon havazik, azt mondják: „Erzsébet megrázta a pendelyét.” (vagy dunyháját)
Debrecenben úgy mondják: Erzsébet, Katalin havat szokott adni, A bitang marhákat jászolhoz kötözni.

November 25. - Katalin napja. Szent Katalin a házasságra vágyó leányok védszentje.

- kedvelt névünnep;
- férj- és házasságjósló hiedelmek és praktikák pl. katalinággal;
- dologtiltó nap;
- időjárásjóslás: ha Katalin kopog, karácsony locsog;
- a lakodalmak őszi időszakának befejező napja.

November 30. - András, Szent András apostol emléknapja.

- házasság- és férjjósló nap: Aki böjtöl András napján, vőlegényt lát éjszakáján.
- a disznóvágás és disznótor hagyományos időpontja.
Vissza a lap tetejére

December - Karácsony hava

Advent: az egyházi év kezdete, a karácsonyi előkészület négy hetes időszaka.

Adventus- latin eredetű szó, jelentése eljövetel,megérkezés. Az ünnep eredete az V-VI. századra nyúlik vissza, Jézus születésének ünnepére (Karácsony) való felkészülés időszaka.
Tágabb értelemben a reményteli várakozás, a lelki készülődés ideje, Szent András napjához (nov. 30.) legközelebb eső vasárnap előestéjével kezdődik, és vízkeresztig tart.
Szűkebb értelemben az advent 4 hétig tart, a december 25-e előtti negyedik vasárnappal kezdődik. Eredetileg 40 napig tartott (Jézus negyven napig böjtölt a pusztában), ám a Gergely pápa-féle naptárreform 4 hétre rövidítette. A keleti keresztények ma is január 6-án ünneplik karácsonyt.
Régen a keresztények advent idején szigorú böjtöt tartottak, hajnalonként pedig szent misére jártak. Ezeket a hagyományosan napfelkelte előtt tartott miséket aranymisének nevezték. Az advent első napjától vízkeresztig terjedő időszakban tiltották a zajos népünnepélyeket, lakodalmakat.
Az adventi koszorú készítése a XIX. században jött divatba, de a hagyomány gyökerei a pogány korba nyúlnak vissza, amikor örökzöld ágakkal, fagyönggyel, magyallal ünnepelték a téli napéjegyenlőség idejét. (A fagyöngy egyébként a kelták szent növénye volt. A téli napéjegyenlőség a kelta hitvilág szerint a fény újjászületésének ünnepe. A kerék jelentésű Yule- a fény visszatérésének ünnepe- szó az élet örök körforgására, az örök újjászületésre utal. Ilyentájt a kelták az ajtókra örökzöld ágakat aggattak, fagyönggyel, magyalággal díszítették azt. Ma hagyományosan fenyőgallyakból készül a koszorú négy gyertyával, melyek advent 4 hetét jelképezik. Uralkodó színei a zöld (örökzöld), a piros és az arany, melyek a karácsonyi ünnepkör domináns színei. Minden héten egy-egy újabb gyertyát kell meggyújtani a koszorún. Az ajtóra erősített, gyertya nélküli koszorú a szíves vendégvárást reprezentálja.

December 4. - Borbála napja

Szent Borbála emlékünnepe, aki Kis-Ázsiában élt. Keresztény hitéért halt mártírhalált. A bányászok, tüzérek, várak védőszentje. A Borbála nap hiedelemszokásai a magyar nyelvterületen csak szórványosan terjedtek el. Például a női munkatilalom, e napon a női látogató nem hoz szerencsét a házhoz.

December 6. - Miklós napja, Szent Miklós püspök emlékünnepe.

- Miklós napi szokások: láncos Miklósok, Mikulás alakoskodás, Miklós napi tréfás gyóntatás;
- ajándékozás.

December 13. - Luca napja, Szent Luca vértanú ünnepe. A téli napforduló kezdőnapja a Gergely-féle naptárreform előtt.

- gonoszjáró nap, védekezés a boszorkányok rontása ellen;
- munkatilalom, pl. fonás, varrás;
- lucaszék;
- kotyolás, lucázás;
- fehér leples alakoskodás;
-jóslások, varázsló eljárások pl.:
- férj- és házasságjóslás;
- halál- és betegségjóslás lucapogácsával;
- termésjóslás lucabúzával;
- időjárásjóslás hagymakalendáriummal.

Szentcsaládjárás. Karácsony előtt kilenc napon át tartó paraszti ájtatosság.

December 21. - Tamás napja, Hitetlen Tamás néven emlegetett apostol emléknapja.

Jézus tanítványának, Tamás apostolnak az emlékünnepe. Ő volt a tanítvány, aki nem hitt Jézus feltámadásában, ezért hitetlen Tamásként emlegetik. Tamás napon már szentelik a karácsonyi ételeket. A néphit szerint Tamás napja kiválóan alkalmas disznóölésre. (Ez persze sokéves tapasztalaton is alapul, hiszen ilyenkor már általában beállt a fagy. A Muravidéken úgy hitték, ha valaki ezen a napon egyszer már ölt disznót, akkor utána minden évben ezt kell tegye, mert különben Tamás öl, és elpusztul valamelyik állat. Máshol attól tartottak, hogy Tamás megöli a baromfiakat. Ezért baromfivész ellen mézet szenteltek, és ezt adták a tyúkoknak.

December 24. - Ádám-Éva napja, szenteste, Karácsony vigíliája, böjtje, Jézus születésének ünnepe.

- ostyahordás, pásztorok karácsonyi vesszőhordása, kántálás, betlehemezés;
- paradicsomjáték;
- karácsonyi asztal, ételek;
- karácsonyfa-állítás, ajándékozás;
- karácsony éjszakája és hiedelmei.

December 25. - Karácsony napja, egyházi és családi ünnep.

- Munkatilalom.

December 26. - Karácsony másodnapja, István napja

Az egyház első vértanúja, Szent István államalapító király névadója.

- névnapköszöntés;
- regölés.

December 27. — János napja, János evangélista ünnepe.

- borszentelés;
- névnapköszöntés.

December 28. -Aprószentek napja, a Krisztusért mártírhalált halt betlehemi kisdedek emlékünnepe.

- Vesszőzés.

December 31. – Szilveszter

- jósló hiedelmek, pl. férj- és időjárásjóslás;
- zajcsapás, zajkeltés, pl. gulyafordítás, kongózás, csergetés;
- aranyosvíz, tüzeskerék-eregetés;
- szilveszteri köszöntés, kántálás;
- harsogtatás, hejgetés, kecskemaszkos játék.Számunkra egészen természetes, hogy a naptári év január elsejével kezdődik. Ez azonban nem mindig és nem mindenütt, - így hazánkban sem - volt így. A különböző népek a különböző korokban más és más nappal kezdték az esztendőt. Bár a csillagászati szempontból pontosnak tekinthető naptári rendszerek szinte maguktól kínálják az évkezdetnek kiválóan alkalmas csillagászati jelenségeket (napéjegyenlőségek, napfordulók), jelenlek csak egyetlen olyan használatban is levő naptárt ismerünk, amelynek kezdőnapja pontosan illeszkedik a Nap járásának egyik jellegzetes pontjához. Ez az India államaiban 1957. március 22.-én, a tavaszi napéjegyenlőség napjával bevezetett Egységes Indiai Év. Ez a minden bizonnyal közel 50 éves kora ellenére is legújabbnak tekinthető naptár a gregorián évet követi ugyan, de március 22 -vel kezdi az évet.
Angliában a Gregorián-naptár 1753-ban történt bevezetése előtt március 25. volt az évkezdet napja. A korabeli babiloni naptárban egymás mellett használták a tavaszi és az őszi évkezdetet. Ezt a szokást tükrözi a zsidó naptár is, amelyben a hónapok sora a tavaszi Nisan hónappal kezdődik, de az újévet a hetedik hónap (Tisri) első napján ünneplik. Az ókori Rómában sokáig Ianuarius volt a kezdet istenének hónapja, de a consuli évek alatt március 15. én kezdték az éveket.
A korai Egyiptomban a Nílus áradásának kezdete, a Szíriusz heliákus (a Nappal együtt történő) kelése jelezte az esztendő kezdetét (július 19). De voltak idők és helyek, ahol március elseje, vagy éppen a mindig változó dátumra eső húsvét napja, esetleg szeptember 22 -e (az őszi napéjegyenlőség napja) volt az évkezdet ünnepe.
Arra is csak ritkán gondolunk, hogy egymással párhuzamosan is használhatunk, és használunk is, különböző kezdetű és hosszúságú éveket. Legszemélyesebb dátumunk, a születésünk napja, személyes évkezdet, hiszen éveink sorát ettől a naptól számítjuk. Az is gyakori, hogy csak a polgári év valamely részét nevezzük bizonyos tevékenység szempontjából évnek. Ilyen a tanév, amelyet szorgalmi évnek is nevezünk, általában szeptember elsejével (ha szombatra, vagy vasárnapra esik, akkor a rákövetkező hétfővel) kezdődik. Főiskolák esetén gyakori az október elsejei évkezdet. De tájanként is változó a tanév kezdete. Finnországban, pl. az ottani időjárási viszonyok mellett, már augusztus 20 - án megnyílnak az iskolák kapui. A tanévek többnyire júniusban zárulnak, nem 12 hónaposak tehát. A római katolikus egyházi év advent első vasárnapjával kezdődik, amely november 27. és december 3. között bármelyik napra eshet. Az orthodox egyházi év szeptember elsejével kezdődik és augusztus 31-én zárul. Ez az év az egykori bizánci naptár hagyományait tükrözi, melyben a Makedon -naptár hagyományai szerint szintén szeptember elseje volt az évkezdet. Ezt vette át annak idején a Moszkvai Fejedelemség, és az orthodox, illetve pravoszláv egyház. Csak NAGY PÉTER idejétől kezdték január elsejével az évet, bár a Gergely-naptárt nem vették át.
Számos olyan évről beszélhetünk még, amelynek kezdete és vége nem feltétlenül követi a polgári naptárt. Ilyen a mezőgazdasági év, a pénz és bankvilágban a kamat-, és futamév.
A kérdésre, hogy miért éppen január elsejével kezdődnek a nyugati világ évei, nem egyszerű a válasz. A január elseje ugyanis semmiféle kitüntetett szerepet nem játszik az esztendő napjai között, - nem tekinthető az év természetes fordulópontjának. Ez az évkezdet rendeleti (dekretális) úton jött létre: Kr. e 153-tól a római főtisztviselők nem március elsején, hanem már január első napján foglalták el hivatalaikat. És hogy ekkor foglalhassák el, elrendelték a január elsejei évkezdetet, ami JULIUS CAESAR naptárreformja után (Kr.e. 46) véglegesen is január elseje lett az évkezdő nap, s ettől kezdve az európai népek, majd az egész nyugati világ egyik legfontosabb, bár korántsem kizárólagos évkezdő napja lett. Emellett más évkezdő napok is voltak. A Velencei Köztársaságban pl. 1797-ig márciusban kezdték az esztendőt.
A középkorban Európa jelentős részében, így hazánkban is, a karácsonnyal esett egybe az újév, jóllehet január elsejéhez ekkor is fűződtek népi szokások, pl. akkor osztották az ajándékokat. Számos kelet-európai országban szeptember elsején kezdték az évet, de január 6-a, vízkereszt napja, és március 25-e (Gyümölcsoltó Boldogasszony napja) is, az évkezdő napok közé tartozik is.
A január elsejei évkezdés a XIV. - XV. századtól kezdve lett általános, majd az 1582-es naptárreformot követően Európa csaknem egész területén, így hazánkban is erre a napra esik az újév.
A január elsejei évkezdés folytonosságáról tehát nem lehet beszélni. Éppen ezért meglepő, hogy milyen nagy szívóssággal éltek és élnek tovább mind a mai napig a Római Birodalomban kialakult újévi szokások, vagyis a Kalendae Ianuariae ünnepkörének egyes mozzanatai.
De mit értsünk a Calendae Ianuariae kifejezés alatt?
A római hónapok eredetileg holdhónapok voltak. A hónap első napját az újhold bekövetkezés határozta meg. Ezt a pontifex maximus, vagyis a főpap kiáltotta (vagy kiálttatta) ki (calo = kikiált, összehív). Innen kapta a hónap első napja a Calendae nevet (Calendae, ărum, f. [calo] = a hónap első, azaz a kikiáltásnak a napja), és így lett a naptár ma is használatos neve az egész világon kalendárium. A magyar naptár elnevezés egyedülálló a világon, mert a tárol igével összefüggésben olyan eszközre utal, amely a napok tárolására szolgál. A januári évkezdés -a Calendae Ianuariae - mint az év kezdő napja, később igen nagy jelentőségre tett szert: már nem csupán az újév kezdőnapját, hanem az egész télközépi ünnepkört, és a hozzáfűződő szokásokat is jelentette. Mindezek után érthető, hogy a kelet-európai népek a karácsonyi és újévi szokásokat mind a mai napig olyan névvel jelölik, amely a calendae szóból származik, pl. az ukrán kolydka, a román colinda, a görög kalanda ( , a szlovák koleda stb.
De miért válhatott egy adminisztratív intézkedéssel megállapított időpont az európai népszokások ilyen fontos középpontjává? Valószínűleg azért, mert a január elseje olyan időszakra esett, amely az európai népek jelentős részénél egyébként is igen fontos ünnepi időszaknak számított: amikor a legrövidebb nappalok és leghosszabb éjszakák után ismét hosszabbodnak a nappalok, és a téli napfordulóval valóban megfordul az esztendő. Azok a népek is, amelyek nem rendelkeztek olyan csillagászati ismeretekkel, hogy a napforduló pontos időpontját kiszámíthassák, észlelték az időszak jellegét, a nappalok hosszabbodását. Az európai népek többsége veszélyes időszaknak tartotta ezeket a napokat. Hitük szerint ilyenkor kiszabadulnak a gonosz szellemek, és a halottak meglátogatják az élőket. Ismert tény, hogy a karácsony ünnepét is éppen a téli napforduló fokozott jelentősége miatt tette a keresztény egyház december 25-re.
Mindazok a hiedelmek és szokások tehát, amelyek a leghosszabb éjszakák időszakához kapcsolódtak, valamint a karácsonyhoz fűződő képzetek és szokások is, hatással voltak a Calendae Iaunuariae ünnepkörének kialakulására. Az egyes elemek pontos eredetét azonban ma már szinte lehetetlen megállapítani.
A régi télközépi ünnepkör fontosabb dátumai közül alakultak ki a KRISZTUS utáni első fél évezredben a kereszténység téli ünnepei is. Kialakulásukban azonban nem csupán a régi római ünnepek játszottak szerepet, hanem a népszerű keleti kultuszok, különösen is a kereszténység korabeli legfőbb vetélytársa, a Mithrasz -kultusz ünnepei is.
Kezdetben heves viták folytak arról, hogy JÉZUS születésnapját január 6-án, vagy december 25-én ünnepeljék-e. Amikor december 25-ét fogadták el a születés emléknapjának (nem évforduló, mert a születés pontos idejét nem ismerjük), a vízkereszt ünnepéhez (január 6) a három napkeleti bölcs látogatására, majd JÉZUSnak a Jordán folyóban való megkeresztelkedésére való emlékezést fűzték. Ide kapcsolódik még a kánai menyegzőn történt csodára való emlékezés, valamint a víz és a házszentelés.
Január elseje, a régi római újév olyan jelentős ünnepnapja volt, hogy az egyház kénytelen volt keresztény ünneppé alakítani. Ez lett a körülmetélésre, a circumcisiora való emlékezés napja. Az egyház a VI. században 500 évvel a kereszténység megalapítása után!) böjtöt volt kénytelen elrendelni erre a napra, hogy a kicsapongó újévi lakomákat ellensúlyozza. Minthogy azonban a január elseje nem volt képes átformálni az újév pogány jellegét és szokásait, az egyház végül az újkorban maga is elfogadta hivatalos polgári évkezdő ünnepnek, jóllehet az egyházi évkezdet, az Advent első nyomai már az V. századtól feltűntek és VIII. GERGELY pápa hivatalosan is ünnepi időszak rangjára emelte.
A január elsejei évkezdő ünnep szokásai kezdetben még korlátozottak voltak: a konzulok hivatalba lépésük alkalmával fehér bikát áldoztak, rabszolgákat szabadítottak fel, és a szenátus ekkor tartotta első ülését. OVIDIUS is említ néhány jellemző mozzanatot: jókívánságok hangzanak el, a házakat zöld ágakkal díszítik, ajándékokat adnak egymásnak, és jósolnak is az elkövetkezendő évre.
A IV. századra az ünnepi időszak óriásira nőtt, és más római ünnepek, így a Saturnalia jellemző vonásait is magába olvasztotta. A Saturnus Ó-itáliai földművelés-isten tiszteletére a téli napforduló idején hosszan tartó ünnepségeket rendeztek a Saturnus uralkodásakor volt boldog természetállapot emlékére. Ezeken a napokon megszűnt a rangkülönbség, kölcsönösen megajándékozták egymást az emberek, és különféle játékok és lakomák tették ünnepélyessé az időszakot.
Fontos forrásaink közé tartozik LIBANIOSZ rétor leírása az ünnepről. Az óév utolsó estéjén mindenki ünnepi köntöst ölt és ajándékokat készít. Az éjszaka folyamán senki sem fekszik le, hanem tánc és tréfák közepette vonulnak át a városon, lármáznak és kopognak az ajtókon. Hajnalban babérágakkal díszítik fel a kapukat. Mindenki ajándékokat osztogat, a tanítók is megkapják fizetésüket. Így múlik el az ünnep első napja.
A második napon mindenki otthon marad. Ezen a napon "fordított" világ van: urak és rabszolgák együtt játszanak, kockáznak. Még a tanárok is engedményeket adnak a növendékeiknek. A bíróság szünetet tart. Január 3.-án lóversenyeket tartanak. Az ünnep még két napig tart. A IV. század után érdekes új vonásokkal gazdagodnak a leírások. Feltűnő, pl. a katonák megnövekedett szerepe az ünnepi szokások gyakorlásában. Megjelennek a maskarázásra és állatalakoskodásokra vonatkozó feljegyzések is. Ez a szokás számos kelet-európai országban mind a mai napig fennmaradt: az állatbőrbe bújtatott alakok sok szerencsét kívánva járnak házról házra. A jósló szokások és hiedelmek nem csupán az újév, hanem más ünnepekhez kapcsolódva is megfigyelhetők. Így András - és Borbála nap kor (december 4 , és november 30) valamint Luca nap ján (december 13) is. De "alakoskodni" szoktak aprószentek (december 28) és vízkereszt (január 6) napján is, a vízkereszt utáni első hétfő (regélő hétfő) napjáig. A regölés szoros kapcsolatban áll a kelet-európai újévi köszöntésekkel. A román nyelveket beszélő népek nyelvükben és szokásaikban is őrzik az egykori római ünnep emlékét.
A francia nyelvjárások a karácsonyi-újévi időszakot Calendes, Chalendes, Tsalinde nevekkel illetik. A karácsonyi tuskót pedig Calendaou -nak, chalendar -nak nevezik. Az ibér és itáliai források bizonysága szerint a római ünnepi szokások töretlenül fennmaradtak a VII. - VIII. századig. Közülük igen sok a karácsonyhoz kapcsolódott. Így a karácsonyi tuskóégetés, valamint a karácsonykor visszajáró halottak, illetve angyalok számára megterített asztal is az újévi ünnepkör szokásaihoz tartozott. A római ünnep egyes mozzanata észak- Európában is elterjedtek, ahol a különböző népek télközépi szokásaival és hiedelmeivel összekapcsolódva alakították ki az észak-európai újév mai arculatát. Az újév a babonák és mágikus praktikák kialakulása mellett a magasrendű népköltészeti alkotások létrejöttének is kedvezett. BARTÓK BÉLA, a gyönyörű román újévi köszöntő, a Kalinda alapján írta a nagyszerű kórusművét, a Cantata Profana-t. Ezeket az európai kultúra jelentős értékei közé soroljuk, és naptártörténeti szempontból sem elhanyagolhatók. A Calendae Ianuariae hatása még a mohamedánok népi szokásai között is föllelhető.


Vissza a lap tetejére