Bartók Béla Zene- és Táncművészeti Szakgimnázium Miskolc, Népzene szak

vissza a főoldalra

Szalay Olga: A jubiláló akadémiai népzenekutatás kiemelt sorozatai
és az intézményes ötven év bibliográfiája (1953-2003)
KIEMELT SOROZATOK


A Magyar Népzene TáraGyermekjátékok. [1161 dallam.]

Kodály Zoltán előszavával (1951. október). [A dallamok rendszerezése Járdányi Pál, a játékok rendszerezése Kerényi György munkája.] Sajtó alá rendezte (és a bevezető tanulmányt írta) Kerényi György. (Munkatársak: Rácz Ilona, Járdányi Pál, Kiss Lajos, Kertész Gyula. A kottarajzokat id. és ifj. Nekolny Rezső készítette.)
1. kiadás: Bp., A Magyar Tudományos Akadémia és a Népművelési Minisztérium megbízásából kiadja a Zeneműkiadó Vállalat, 1951. XX, 934 p. 66 fénykép;
2. bőv. kiadás: Akadémiai K., 1957. (A Játékok és Jegyzetek új adatokkal.) XX, 933 p. 66 fénykép.
(A Magyar Népzene Tára I. = Academia Scientiarum Hungarica Corpus Musicae Popularis Hungaricae 1. Szerkesztette Bartók Béla és Kodály Zoltán.)

Jeles napok. [994 dallam.]

Kodály Zoltán előszavával (1952. szeptember 1.) Sajtó alá rendezte (és a bevezető tanulmányt írta) Kerényi György. (Munkatársak: Rácz Ilona, Járdányi Pál, Kiss Lajos, Kertész Gyula. Fonetikai revízió Pál Máté.) Lektorálta Szabolcsi Bence és Vargyas Lajos. Technikai szerkesztő Vargyas Lajos. Bp., Akadémiai K., 1953. XXIII, 1245 p. 66 fénykép. (A Magyar Népzene Tára II. = Academia Scientiarum Hungarica Corpus Musicae Popularis Hungaricae II. Szerkesztette Bartók Béla és Kodály Zoltán.)

Lakodalom A [930 dallam.]

Kodály Zoltán előszavával (1955. február). Sajtó alá rendezte (és a bevezető tanulmányt írta) Kiss Lajos. Lektorálta Bartha Dénes és Vargyas Lajos. Technikai szerkesztő: Vargyas Lajos. Bp., Akadémiai K., 1955. I-XLIV, 1089 p. 88 fénykép. (A Magyar Népzene Tára III/A. = Academia Scientiarum Hungarica Corpus Musicae Popularis Hungaricae III/B. Szerkesztette Bartók Béla és Kodály Zoltán.)

Lakodalom B [370 dallam].

Sajtó alá rendezte (és a bevezetőt írta) Kiss Lajos. (A táncok rendje Lugossy Emma munkája. A mozdulatrajzokat Csikós Tóth András és Karsai Zsigmond, a táncírás műszaki rajzait Béres Ferenc, a kottarajzokat id. és ifj. Nekolny Rezső készítette.) Lektorálta Bartha Dénes és Vargyas Lajos. Technikai szerkesztő Vargyas Lajos. Bp., Akadémiai K., 1956. XII, 704 p. 113 fénykép. Angol nyelvű összefoglaló pp. 685-695. (A Magyar Népzene Tára III/B. = Academia Scientiarum Hungarica Corpus Musicae Popularis Hungaricae III/B. Szerkesztette Bartók Béla és Kodály Zoltán.)

Párosítók [884 dallam.]

Kodály Zoltán előszavával (1958. május 15). Sajtó alá rendezte Kerényi György. [A dallamok rendszerezése Járdányi Pál munkája.] A bevezető szövegekről szóló részét (pp. 9-24.) Kerényi Gyönállóörgy, a dallamokról szóló részt (pp. 25-55.) Járdányi Pál írta. Főmunkatárs Járdányi Pál. Munkatársak: L. Gábor Judit, Pál Máté, Rácz Ilona, Szomjas-Schiffert György, Kertész Gyula, Kiss Lajos, Mathia Károly, Paulovics Géza, Sárosi Bálint, Vavrinecz [Olsvai] Imre, Vikár László. (A kottarajzokat id. és ifj. Nekolny Rezső készítette.) Bp., Akadémiai K., 1959. 905 p. (A Magyar Népzene Tára IV. = Academia Scientiarum Hungarica Corpus Musicae Popularis Hungaricae IV. Szerkesztette Bartók Béla és Kodály Zoltán.)

Siratók. = Laments. [218 dallam.]

Kodály Zoltán előszavával (1965. június 1). (A dallamok rendszerezése Járdányi Pál munkája.) Sajtó alá rendezte Rajeczky Benjamin és Kiss Lajos. A bevezető tanulmányt (pp. 15-75.) és a Siratódallamok rokonsága c. részt Rajeczky Benjamin, a Dallamok áttekintése (pp. 132-144.) c. részt Járdányi Pál írta. Lektorálta Járdányi Pál, [angolra] fordította Gombos Imre. Az angol szöveget ellenőrizte Laurence Picken (Cambridge). Technikai szerkesztő Pál Máté. Bp., Akadémiai K., 1966. 1139 p. 13 t. 1 térk. Angol nyelvű összefoglaló pp. 885-888. (A Magyar Népzene Tára V. = Academia Scientiarum Hungarica Corpus Musicae Popularis Hungaricae V.= Collection of Hungarian Folk Music V. Szerkesztette Bartók Béla és Kodály Zoltán.)

Népdaltípusok 1. = Types of Folksongs 1. [I-XIV. típus. 685 dallam.]

(A bevezető tanulmányt Olsvai Imre írta.) Sajtó alá rendezte Járdányi Pál és Olsvai Imre. Munkatársak: Bereczky János, Borsai Ilona, Dobszay László, Domokos Mária, Halmos István, Martin György, Paksa Katalin, Pál Máté, Pesovár Ernő, Rácz Ilona, Sárosi Bálint, Szendrei Janka, Szomjas György, Vargyas Lajos, Víg Rudolf, Vikár László. [Angolra] fordította Gombos Imre, [technikai] szerkesztő Pál Máté. Bp., Akadémiai K., 1973. 831 p. (A Magyar Népzene Tára VI. = Academia Scientiarum Hungarica Corpus Musicae Popularis Hungaricae VI. = Collection of Hungarian Folk Music VI. Szerkesztette Bartók Béla és Kodály Zoltán.)

Népdaltípusok 2. = Types of Folksongs 2. [XV-XXXV. típus. 434 dallam.]

Járdányi Pál rendszerében szerkesztette (és a bevezető tanulmányt írta) Olsvai Imre. Munkatársak: Bereczky János, Domokos Mária, Paksa Katalin, Pál Máté, Tari Lujza. [Angolra] fordította Gombos Imre. Bp., Akadémiai K., 1987. 884 p. (A Magyar Népzene Tára VII. = Academia Scientiarum Hungarica Corpus Musicae Popularis Hungaricae VII. = Collection of Hungarian Folk Music VII. A Magyar Tudományos Akadémia megbízásából alapította Bartók Béla és Kodály Zoltán.) [Megj.: a kötet lezárva 1978-ban.]

Népdaltípusok 3. A, B. = Types of Folksongs 3.A, B [XXXVI-LXV. típus. 1109 dallam.]

Sajtó alá rendezte (és a bevezető tanulmányt írta) Vargyas Lajos. Főmunkatársak Domokos Mária, Paksa Katalin. Munkatársak: Bereczky János, Rudasné Bajcsay Márta, Szalay Olga. Lektorálta Vikár László, [angolra] fordította Gombos Imre és Pokoly Judit. Bp., Akadémiai K., Balassi K., 1992. 1741 p. (A Magyar Népzene Tára VIII. = Academia Scientiarum Hungarica Corpus Musicae Popularis Hungaricae VIII. = Collection of Hungarian Folk Music VIII. A Magyar Tudományos Akadémia megbízásából alapította Bartók Béla és Kodály Zoltán.) [Megj.: a kötet lezárva 1982-ben.]

Népdaltípusok 4. = Types of Folksongs 4. [LXVI-XCI típus. 764 dallam.]

Sajtó alá rendezte (és a bevezető tanulmányt írta) Domokos Mária. Főmunkatárs Olsvai Imre. Munkatársak: Paksa Katalin, Rudasné Bajcsay Márta, Szalay Olga. Lektorálta Vargyas Lajos, [angolra] fordította Pokoly Judit, kottarajz Kovács Donát. Bp., Balassi K., 1995. 1286 p. (A Magyar Népzene Tára IX. = Academia Scientiarum Hungarica Corpus Musicae Popularis Hungaricae IX. = Collection of Hungarian Folk Music IX. A Magyar Tudományos Akadémia megbízásából alapította Bartók Béla és Kodály Zoltán.)

Népdaltípusok 5. - Types of Folksongs 5. [XCII-CXXV típus. 826 dallam.]

Szerkesztette (és a bevezető tanulmányt írta) Paksa Katalin. Főmunkatárs: Olsvai Imre. Munkatársak: Domokos Mária, Rudasné Bajcsay Márta, Szalay Olga, Bereczky János. Lektorálta Vargyas Lajos, angolra fordította Pokoly Judit, kottarajz Kovács Donát. Bp., Balassi K., 1997. 1206 p. (A Magyar Népzene Tára X. = Academia Scientiarum Hungarica Corpus Musicae Popularis Hungaricae X. = Collection of Hungarian Folk Music X. A Magyar Tudományos Akadémia megbízásából alapította Bartók Béla és Kodály Zoltán.)


Hangzó Népzenei Antológiák


Hungarian Folk Music.

- Presented on the Budapest Conference of the IFMC 1964. ed. by Benjamin Rajeczky. Bp., Qualiton, 1964. LPX 1187. [1 db, 33/min.]
- Magyar népzene 1. = Hungarian Folk Music 1. Az MTA anyagából közreadja Rajeczky Benjamin. Bp., Qualiton 1969. LPX 10095-98. [4 db, 33/min.]
- Magyar népzene 2. = Hungarian Folk Music 2. Az MTA anyagából közreadja Rajeczky Benjamin. Bp., Qualiton, 1972. LPX 18001-04. [4 db, 33/min.]
- Magyar népzene 3. = Hungarian Folk Music 3. Az MTA anyagából közreadja Rajeczky Benjamin. Bp., Hungaroton, 1982. LPX 18050-53. [4 db, 33/min.]


MAGYAR NÉPZENEI ANTOLÓGIA
ANTHOLOGY OF HUNGARIAN FOLK MUSIC


- Tánczene = Dance Music. Az MTA Zenetudományi Intézet gyűjteményéből szerk. Martin György, Németh István és Pesovár Ernő. (A válogatásban közreműködött Halmos Béla, Halmos István és Vavrinecz András.) A kísérőfüzetet szerk. Pesovár Ernő. Bp., Hungaroton, 1985. LPX 18112-16. (Magyar Népzenei Antológia I. - Anthology of Hungarian Folk Music I.) [5 db, 33/min.]

- Észak = The North. Az MTA Zenetudományi Intézet gyűjteményéből szerk. Tari Lujza és Vikár László. Bp., Hungaroton, 1986. LPX 18124-28. (Magyar Népzenei Antológia II. - Anthology of Hungarian Folk Music II.) [5 db, 33/min.]

- Dunántúl = Transdanubia. Az MTA Zenetudományi Intézet gyűjteményéből szerk. és a kísérőfüzetet írta Olsvai Imre. Bp., Hungaroton, 1992. LPX 18138-42. (Magyar Népzenei Antológia III. - Anthology of Hungarian Folk Music III.) [5 db, 33/min.]

- Alföld = Great Hungarian Plain. Az MTA Zenetudományi Intézet gyűjteményéből szerk. Paksa Katalin és Németh István. A kísérőfüzetet írta Paksa Katalin. Bp., Hungaroton, 1989. LPX 18159-63. (Magyar Népzenei Antológia IV. - Anthology of Hungarian Folk Music IV.) [5 db, 33/min.]

- Kelet 1. = East 1: Szilágyság, Kalotaszeg, Mezőség. Az MTA Zenetudományi Intézet gyűjteményéből szerk. Sárosi Bálint és Németh István. A kísérőfüzetet írta Sárosi Bálint. Bp., MTA Zenetudományi Intézet, 1993. 1-3. (Magyar Népzenei Antológia V. - Anthology of Hungarian Folk Music V.) [3 db, MK]

- Kelet 2. = East 2: Székelyföld. Az MTA Zenetudományi Intézet gyűjteményéből szerk. Sárosi Bálint, Németh István. Bp., MTA Zenetudományi Intézet, 1995. 1-3. (Magyar Népzenei Antológia VI. - Anthology of Hungarian Folk Music VI.) [3 db, MK]

- Moldva, Bukovina = Moldavia, Bukovina. Az MTA Zenetudományi Intézet gyűjteményéből szerk. Domokos Mária, Németh István. Bp., Hungaroton. 2004. (Magyar Népzenei Antológia VII. - Anthology of Hungarian Folk Music VII.) [4 db, CD]

vissza a tartalomhoz
ÖTVEN ÉV BIBLIOGRÁFIÁJA (1953-2003)
Összeállítás a munkatársak népzenei és néptánc vonatkozású egyéni munkáiból

Az összeállítás mintegy 60 kutató publikációit tartalmazza. Néhány kivételtől eltekintve mellőztük a népszerűsítő irodalmat, a könyvismertetéseket, lexikonok számára készített szócikkek felsorolását és a pusztán pedagógiai vonatkozású írásokat. A részletes adatok mindig a megjelenés événél találhatók. A bibliográfiában használt rövidítések feloldása: VT = Visszatekintés; Az MTA I. Oszt. Közl. = Az MTA Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának Közleményei; a nyelvek jelölésében: H = magyar, CI = cigány, E = angol; ES = észt, ESP = eszperantó, F = francia, FI = finn, G = német, RU = orosz, SL = szlovák, SP = spanyol, SR = szerb, T = török.

1953

JÁRDÁNYI Pál: Hangnemtípusok a magyar népzenében. In Emlékkönyv Kodály Zoltán 70. születésnapjára. Szerk. Szabolcsi Bence és Bartha Dénes. Bp., Akadémiai K., 1953: 255-266. (Zenetudományi tanulmányok 1.) [Ua. in Járdányi 2000: 21-31.]
KERÉNYI György: A regös-ének magja. In Emlékkönyv Kodály Zoltán 70. születésnapjára. Szerk. Szabolcsi Bence és Bartha Dénes. Bp., Akadémiai K., 1953: 241-251. (Zenetudományi tanulmányok 1.)
KERTÉSZ Gyula: A népdal gépi felvétele. In Emlékkönyv Kodály Zoltán 70. születésnapjára. Szerk. Szabolcsi Bence és Bartha Dénes. Bp., Akadémiai K., 1953: 659-662. (Zenetudományi tanulmányok 1.)
KISS Lajos: A Lengyel László-játék. Emlékkönyv Kodály Zoltán 70. születésnapjára. Szerk. Szabolcsi Bence és Bartha Dénes. Bp., Akadémiai K., 1953: 373-398 (Zenetudományi tanulmányok 1.)
KODÁLY Zoltán: Arany János dallamgyűjteménye. Az MTA I. Oszt. Közl., 3 (1953) 3: 215-219. [Ua. in A zene mindenkié. 1. kiad. 1954; 2. kiad. 1975; in VT 2: 282-286.]
KODÁLY Zoltán: Az Állami Népi Együttes romlott népdalt terjeszt. Új Zenei Szemle, 4 (1953) 9: 26. [In VT 1: 266-268.]
KODÁLY Zoltán: Népi és egyéni műalkotás a zenetörténetben. Hozzászólás Szabolcsi Bence előadásához. Az MTA I. Oszt. Közl., 4 (1953) 1-2: 293-294. [In VT 3: 420-421.]
MATHIA Károly: Népi eredetű karácsonyi játékaink. Vigilia, 18 (1953) 2: 57-63.
MATHIA Károly: Felelet a 3. sz. kérdésre. [A halálra táncoltatott leány.] A Néprajzi Múzeum adattárának Értesítője, (1953) 2-3: 69-70.
Magyar népdalok énekhangra, zongorakísérettel. Közreadja Bartók Béla (1-10.) és Kodály Zoltán (11-20.). [Kodály előszavával és jegyzeteivel. Az 1. kiadás (1906) cifrázatokkal, átdolgozott jegyzetekkel és utóirattal bővített 2. kiadásának (1938a: Rozsnyai; 1938b Rózsavölgyi és Tsa) 3. kiadása] Bp., Zeneműkiadó, 1953. 24 p. [Kodály előszava in A zene mindenkié. 1954; VT 1: 9-10. E: Hungarian Folksongs for Song and Piano. 1970; The Selected Writings. 1974: 9-10; Jegyzetek H: in VT 3: 229-231.]
Pusztafalutól - Karcsáig. Abaújmegyei táncok és dalok. Molnár István tanulmányával és táncírás mellékletekkel. (Összeáll. Szentpál Mária, a zenei anyagot szerk. Kiss Lajos.) Bp., Zeneműkiadó, 1953: 373-398.
RAJECZKY Benjamin: Adatok a magyar gregoriánumhoz. In Emlékkönyv Kodály Zoltán 70. születésnapjára. Szerk. Szabolcsi Bence és Bartha Dénes. Bp., Akadémiai K., 1953: 279-286. (Zenetudományi tanulmányok 1.) [Ua. in Rajeczky Benjamin írásai. 1976: 33-39.]
Rózsa. 94 magyar népdal. Közreadja Péczely Attila. Bp., Zeneműkiadó, 1953. 119 p. (Virágos sorozat 4. füzet.)
Tiszán innen, Dunán túl. 150 magyar népdal. Szerk. Borsy István és Rossa Ernő. A gyűjteményt átnézte Járdányi Pál. Bp., Zeneműkiadó, 1953. 160 p.
VARGYAS Lajos: Kodály és a magyar zenetudomány. In Emlékkönyv Kodály Zoltán 70. születésnapjára. Szerk. Szabolcsi Bence és Bartha Dénes. Bp., Akadémiai K., 1953: 49-54. (Zenetudományi tanulmányok 1.) [Ua. in Kodály-mérleg, 1982; E: The New Hungarian Quarterly, 1982; kissé rövidítve T: Folklora Do?ru, 1974.]
VARGYAS Lajos: Ugor réteg a magyar népzenében. In Emlékkönyv Kodály Zoltán 70. születésnapjára. Szerk. Szabolcsi Bence és Bartha Dénes. Bp., Akadémiai K., 1953: 611-657. (Zenetudományi tanulmányok 1.) [Ua. in Keleti hagyomány 2. 1999: 121-166.]
VARGYAS Lajos - RAJECZKY Benjamin: Zenetudományi munka a Néprajzi Múzeum Népzenei Osztályán. Új Zenei Szemle, 4 (1953) 4: 23-26.

vissza a tartalomhoz


1954


KISS Lajos: A Magyar Népzene Tára III. kötetéről. Új Zenei Szemle, 5 (1954) 9: 21-26.
KODÁLY Zoltán: A magyar népdal művészi jelentősége. (1929.) In A zene mindenkié. 1954: 18-20. [2. kiad. 1975; ua. in VT 1: 33-35.]
KODÁLY Zoltán: A "Magyar népdalok" előszava. In A zene mindenkié. 1954: 5-6. [Ua. in Magyar népdalok. 1953; in VT 1: 9-10. E: in Hungarian Folksongs for Song and Piano. 1970; in The Selected Writings of Z. K. 1974; Jegyzetek H: in Magyar népdalok. 1953; in VT 3: 229-231.]
KODÁLY Zoltán: A magyar népzene. (1925.) In A zene mindenkié, 1954: 6-7. [2. kiad. 1975; ua. in VT 1: 20-23; E: in The Selected Writings of Z. K. 1974.]
KODÁLY Zoltán: A népzenekutatás jövője. (1952.) In A zene mindenkié. 1954: 118-120. [2. kiad. 1975; ua. in VT 2: 198-200.]
KODÁLY Zoltán: A zene mindenkié. [Válogatott írások.] Szerk. Szöllősy András. Sajtó alá rend. Martos Vilmos. Bp., Zeneműkiadó Vállalat, 1954. 128 p. [2. kiad. 1975.]
KODÁLY Zoltán: Arany János dallamgyűjteménye. (1952.) In A zene mindenkié. 1954: 129-124. [2. kiad. 1975; ua. Az MTA I. Oszt. Közl., 1953; in VT 2: 282-286.]
KODÁLY Zoltán: Énekes játékok. (1936.) In A zene mindenkié. 1954: 54-55. [2. kiad. 1975; ua. in VT 1: 62-63.]
KODÁLY Zoltán: Mi a magyar a zenében? In A zene mindenkié. 1954: 66-71. [2. kiad. 1975; ua in VT 1: 75-80; E: in The Selected Writings of Zoltán Kodály. 1974; FI: in Unkarilaisuus musiikissa. 1993.]
KODÁLY Zoltán: Mit akarok a régi székely dalokkal? (1927). In A zene mindenkié. 1954: 16. [2. kiad. 1975; ua. In VT 1: 29-30.]
KODÁLY Zoltán: Néprajz és zenetörténet. (1933.) In A zene mindenkié. 1954: 29-38. [2. kiad. 1975; ua. in VT 2: 225-234.]
KODÁLY Zoltán: Népzene. (1927.) In A zene mindenkié. 1954: 17. [2. kiad. 1975; ua. in VT 1: 31.]
KODÁLY Zoltán: Népzene és műzene. (1940.) In A zene mindenkié. 1954: 78-83. [2. kiad. 1975; ua. in VT 2: 261-267. E: Tempo, 1963.]
KODÁLY Zoltán: Zene az óvodában. Rádióelőadás. 1941 dec. 8. In A zene mindenkié. 1954: 74-77. [2. kiad. 1975; ua in VT 3: 43-46; E: Bulletin of the IKS, 1985; in The Selected Writings of Z. K. 1974.]
LUGOSSY Emma: 39 verbunktánc. Az előszót Muharay Elemér, a történeti tanulmányt Morvay Péter írta. Bp., Zeneműkiadó, 1954. 142 p.
MARTIN György - PESOVÁR Ernő: A kanásztánc, a csárdás, a karikázó, a lakodalmi táncok. In Somogyi táncok. Szerk. Morvay Péter és Pesovár Ernő. Bp., Művelt Nép Könyvkiadó, 1954 [1955!]: 57-77, 145-149, 187-189, 205-207.
MATHIA Károly: Dunántúli karácsonyi játék a XVIII. század közepéről. Vigilia, 19 (1954) 1: 19-27.
Népi gyermekjátékok az általános iskola 1-2. osztályában. Felelős szerk. Muharay Elemér. Összeáll. Borsai Ilona, Czigány Tibor, Igaz Mária, Pesovár Ernő. Bp., Tankönyvkiadó, 1954. 67 p.
Régi népdalok Kiskunhalasról. Nagy Czirok László és Vargyas Lajos gyűjtéséből közreadja V. L. Bp., Zeneműkiadó, 1954. 80 p. [100 dallam.]
[Száztizenegy] 111 népi táncdal. Lajtha László és mások gyűjtéséből összeállította Rajeczky Benjamin és Gönyei Sándor. Bp., Zeneműkiadó, 1954. 127 p. [2. kiad. 1975.]
VARGYAS Lajos: Adalék a siratódallam eredetéhez. Új Zenei Szemle, 5 (1954) 7-8: 46-47.
VARGYAS Lajos: Táncdalgyűjtemény; Somogy megyei táncdallamok. In Somogyi táncok. Szerk. Morvay Péter és Pesovár Ernő. Bp., Művelt Nép Könyvkiadó, 1954 [1955!]: 231-249; 250-273.
VARGYAS Lajos - CSANÁDI Imre: Röpülj páva, röpülj. Magyar népballadák és balladás dalok. Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó, 1954. 588 p.

vissza a tartalomhoz


1955


BÉKEFI Antal: Bakonyi népdalok. Bp., Zeneműkiadó, 1955. 127 p.
"Ki játszik körbe" Újjáéledt népi gyermekdalaink. Összeáll. Igaz Mária. Zenei szerk. Borsai Ilona. Bp., Művelt Nép, 1955. 114 p.
KODÁLY Zoltán: A folklorista Bartók. In Zenetudományi tanulmányok 3. Liszt Ferenc és Bartók Béla emlékére. Szerk. Szabolcsi Bence és Bartha Dénes. Bp., Akadémiai K., 1955: 275-280.
KODÁLY Zoltán: Árgirus nótája. In Zenetudományi tanulmányok 4. A magyar zene történetéből. Szerk. Szabolcsi Bence és Bartha Dénes. Bp., Akadémiai K., 1955: 5-16.
KODÁLY Zoltán: Bartók emlékezete. Magyar Rádió, 11 (1955. január 7-13.) 3: 3-4; In Zenetudományi tanulmányok 3. Liszt Ferenc és Bartók Béla emlékére. Szerk. Szabolcsi Bence és Bartha Dénes. Bp., Akadémiai K., 1955: 271-273; F: Le souvenir de Bartók. Europe, Paris, 40 (1955 juillet-ao?t) 411-412: 218-221. [In VT 2: 461-463.; E: in The Selected Writings of Z. K. 1974.]
KODÁLY Zoltán: Bartók halálának tizedik évfordulóján. Szabad Nép, 13 (1955. szept. 25.) 265: 5. [In VT 2: 469-470.]
KODÁLY Zoltán: Népzenekutatásunk tennivalói. Akadémiai Értesítő, 62 (1955) 206-208. [In VT 1: 298.]
KODÁLY Zoltán: Szentirmaytól Bartókig. Új Zenei Szemle, 6 (1955) 6: 6-9; ua. Az MTA I. Oszt. Közl., 7 (1955) 3-4: 223-227. [In VT 2: 464-468.]
MARTIN György: Bag táncai és táncélete. Bp., Művelt Nép, 1955. 143 p. (Néptáncosok Kiskönyvtára 16-18.) [2. kiad. 1988.]
Nefelejcs. 98 magyar népdal. (Az 1952-54. év gyűjtései.) Közreadja Mathia Károly. Bp., Zeneműkiadó, 1955. 160 p. (Virágos sorozat, 8. füzet.) [További kiadásai: 2. 1968; 3. 1971; 4. 1974; 5. 1976; 6. 1978; 7. 1979; 8. 1982; 9. 1985; 10. 1988.]
RAJECZKY Benjamin: A gyöngyösi pásztormisék. In Zenetudományi tanulmányok 4. A magyar zene történetéből. Szerk. Szabolcsi Bence és Bartha Dénes. Bp., Akadémiai K., 1955: 99-102.
RAJECZKY Benjamin: Siratógyűjtés Bodonyban. Néprajzi Értesítő, 37 (1955) 167-179. [4 dallam]
VARGYAS Lajos: A duda hatása a magyar népi tánczenére. Az MTA I. Oszt. Közl., 8 (1955) 1-2: 241-291. [G: In Studia memoriae... 1. kiad. 1956; 2. kiad. 1957; E: 3. kiad. 1959; H: in Keleti hagyomány 2. 1999: 191-239; jav. kieg. vált. in A duda, a furulya.... 2001.]
VARGYAS Lajos: Bartók dallamok folklorista szemmel. Új Zenei Szemle, 6 (1955) 9: 45-48. [Ua. in Keleti hagyomány 2. 1999: 186-190; E: Journal of the IFMC, 1964.]
VARGYAS Lajos: Betűrím a magyar népköltészetben. Filológiai Közlöny, 1 (1955) 3: 401-410. [Ua. in Keleti hagyomány 1. 1984: 169-189.]
VARGYAS Lajos: Észrevételek Szabolcsi új tanulmánykötetére. (Szabolcsi Bence Népzene és történelem. Tanulmányok. Bp., Akadémiai K., 1954, 173 p.; 2. kiad. 1955.). Ethnographia, 66 (1955) 1-4: 514-519. [Szabolcsi: Megjegyzések V. L. bírálatára uo. 519-521.]
VARGYAS, Lajos: Kollektives Schaffen in der Volksmusik. Acta Ethnographica, 4 (1955) 1-4: 395-418. [Eredeti H: in Keleti hagyomány 2. 1999: 167-185.]
VIKÁR László: Adatok a kínai és a magyar népzene kapcsolatához. Új Zenei Szemle, 6 (1955) 2: 7-12.
VIKÁR László: A skála szerepe a magyar népi és mű-dallamalkotásban 1. Új Zenei Szemle, 6 (1955) 12: 20-23.
"Vyletel vták". Magyarországi szlovák népdalok. Szerk. Borsai Ilona. Bp., Zeneműkiadó, 1955. 157 p.

vissza a tartalomhoz


1956


DOMOKOS Pál Péter - RAJECZKY Benjamin: Csángó népzene. 1. köt. Bp., Ed. Musica, 1956. 260 p. [2. köt. 1961; 3. köt. 1991; 1-2. köt 2. kiad. 1981.]
JÁRDÁNYI, Pál: The Determining of Scales and Solmisation in Hungarian Musical Folklore. In Studia memoriae... 1956: 301-306; [2. kiad. 1957; 3. kiad. 1959; H: in Járdányi 2000.]
KERÉNYI, György: The System of Publishing the Collection of Hungarian Folksongs: Corpus Musicae Popularis Hungaricae. In Studia memoriae... 1956: 453-468. [2. kiad. 1957; 3. kiad. (más címfordítással) 1959.]
KISS Lajos: A tánczenegyűjtés problémáiról. Táncművészeti Értesítő 1956, [Nyitószám] 1956: 59-65. [Ua. in A magyar népi tánczene. 2000.]
KODÁLY Zoltán: A folklorista Bartók. (1950) In Zenetudományi Tanulmányok 3. Liszt Ferenc és Bartók Béla emlékére. Szerk. Szabolcsi Bence és Bartha Dénes, Akadémiai K., 1956: 275-280; F: in Bartók, sa vie et son oeuvre. Publié sous la direction de Bence Szabolcsi. Bp., Corvina, 1956: 62-72. [Ua. in VT 2: 450-455; E: in The Selected Writings of Z. K. 1974; G: in Béla Bartók, Weg und Werk. 1. kiad. 1957; 2. kiad. 1972.]
KODÁLY, Zoltán: Die ungarische Volksmusik. [A 4. átdolg. bőv. 1952-es kiadás új előszóval, Példatár nélkül.] Übertragen von Bence Szabolcsi. Corvina, 1956. 183 p. [H: 4. kiad. 1969; 5. 1971; 6. 1973; 7. 1976; 8. 1981; 9. 1984; 10. 1987; 11. 1989; 12. 1991; 13. 1997; 14. 2000; 15. 2003; E: 1. kiad. 1960; 2. kiad. 1971.]
KODÁLY, Zoltán: Eine Vorbedingung der vergleichenden Liedforschung. In Studia memoriae... 1956: 7-8. [2. kiad. 1957; E: 3. kiad. 1959; Bulletin of the IKS, 1982; H: in VT 2: 210-211.]
LUGOSSY Emma: A táncírásról. Táncművészeti Értesítő 1956, [Nyitószám] 1956: 66-72.
LUGOSSY Emma: A táncok rendje. In A Magyar Népzene Tára III/B. 1956: 417-670, 703-704. + 113 fénykép.
RAJECZKY Benjamin: Bartók Béla sopronmegyei népdalgyűjtése. Soproni Szemle, 10 (1956) 3: 281-283.
RAJECZKY, Benjamin: Parallelen spätgregorianischer Verzierungen im ungarischen Volkslied. In Studia memoriae... 1956: 337-348. [2. kiad. 1957; E: 3. kiad. 1959; H: in Rajeczky Benjamin írásai. 1976: 90-99.]
Studia memoriae Belae Bartók sacra. Adiuvantibus Zoltán Kodály, László Lajtha, Benjamin Rajeczky, Lajos Vargyas. Bp., Akadémiai K., 1956. 544 p. [Tanulmányok G, F, E, és RU nyelven; 2. kiad. 1957; E: 3. kiad. 1959.]
VARGYAS, Lajos: Die Wirkung des Dudelsacks auf die ungarische Volkstanzmusik. In Studia memoriae... 1956: 503-540. [2. kiad. 1957; E: 3. kiad. 1959; több példával: H: Az MTA I. Oszt. Közl., 1955; in Keleti hagyomány 2. 1999: 191-239; jav. kieg. vált. in A duda, a furulya.... 2001.]
VIKÁR László: A skála szerepe a magyar népi és mű-dallamalkotásban 2-3. Új Zenei Szemle, 7 (1956) 1-2: 23-25; 34-37.

vissza a tartalomhoz


1957


HALMOS István: Regösénekek. Ethnographia, 68 (1957) 3: 492-503.
JÁRDÁNYI, Pál: The Determining of Scales and Solmisation in Hungarian Musical Folklore. In Studia memoriae Belae Bartók sacra. 1957: 301-306; [1. kiad. 1956; 3. kiad 1959; H: in Járdányi 2000: 32-36.]
JÁRDÁNYI, Pál: The Significance of Folk Music in Present Day Hungarian Musicology and Musical Art. [Előadás német nyelven az IFMC 1956. évi konferenciáján Stuttgartban.] Németről ford. Maud Karpeles. Journal of the International Folk Music Council, 9 (1957) 40-43. [H: in Járdányi 2000: 37-39.]
KERÉNYI György: "Megy a kosár". In Zenetudományi tanulmányok 6. Kodály Zoltán 75. születésnapjára. Szerk. Szabolcsi Bence és Bartha Dénes. Bp., Akadémiai K., 1957: 445-460.
KERÉNYI, György: The System of Publishing the Collection of Hungarian Folksongs: Corpus Musicae Popularis Hungaricae. In Studia memoriae... 1957: 443-458. [1. kiad. 1956; 3. kiad. (más címfordítással) 1959.]
KISS Lajos: Válasz Rajeczky Benjaminnak A Magyar Népzene Tára III/A és III/B kötetére írt bírálatára. Az MTA I. Oszt Közl., 11 (1957) 1-4: 355-361.
KODÁLY, Zoltán: Bartók als Folklorist. In Béla Bartó, Weg und Werk. Schriften und Briefe. Zusammengestellt von Bence Szabolcsi. Bp., Corvina, 1957: 64-75. [2. kiad. 1972; H: in Zenetudományi Tanulmányok 3. 1956; in VT 2: 450-455; F: in Bartók, sa vie et son oeuvre. 1956; E: The Selected Writings of Z. K. 1974.]
KODÁLY, Zoltán: Eine Vorbedingung der vergleichenden Liedforschung. In Studia memoriae... 1957: 7-8. [1. kiad. 1956; E: 3. kiad. 1959; Bulletin of the IKS, 1982; H: in VT 2: 210-211.]
PÉCZELY Attila: Délzalai lakodalmas bordalok. Néprajzi Közlemények, 2 (1957) 1-2: 135-145. [10 dallam.]
RAJECZKY Benjamin: A Magyar Népzene Tára. Az MTA I. Oszt Közl., 11 (1957) 1-4: 344-355.
RAJECZKY Benjamin: Adalék felvidéki lakodalmasaink dallamstílusához. Néprajzi Közlemények, 2 (1957) 3-4: 121-124. [Ua. in Rajeczky Benjamin írásai. 1976: 225-227.]
RAJECZKY Benjamin: "Este a székelyeknél". Ethnographia, 68 (1957) 4: 575-587.
RAJECZKY, Benjamin: Parallelen spätgregorianischer Verzierungen im ungarischen Volkslied. In Studia memoriae... 1957: 327-338. [1. kiad. 1956; E: 3. kiad. 1959; G: Studia Musicologica, 1961; H: in Rajeczky Benjamin írásai. 1976: 90-99.]
RAJECZKY, Benjamin: Typen ungarischer Klagelieder. Deutsches Jahrbuch für Volkskunde, 3 (1957) 31-46.
SCHRAM Ferenc: A döri énekeskönyv. Néprajzi Közlemények, 2 (1957) 1-2: 235-254.
SCHRAM Ferenc: Adalékok betlehemes-játékaink dallamainak eredetéhez. In Zenetudományi tanulmányok 6. Kodály Zoltán 75. születésnapjára. Szerk. Szabolcsi Bence és Bartha Dénes. Bp., Akadémiai K., 1957: 461-501.
Studia memoriae Belae Bartók sacra. 2. kiad. Adiuvantibus Zoltán Kodály, László Lajtha, Benjamin Rajeczky, Lajos Vargyas. Bp., Akadémiai K., 1957. 544 p. [Tanulmányok G, F, E, és RU nyelven; 1. kiad. 1956; E: 3. kiad. 1959.]
Szól a figemadár. 150 népdal Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből és 3 nemzeti dal. [Szerk. Volly István.] A dallamokat átnézte Kodály Zoltán. Bp., Szabolcs-Szatmár megyei Tanács Művelődésügyi Osztálya, 1957. 199 p. (Szabolcsi nevelők könyvtára, 3. füzet.)
Szól a sárgarigó. 100 magyar népdal. Szerk. Schram Ferenc. Bp., Zeneműkiadó, 1957. 108 p.
VARGYAS, Lajos: Das Musikleben im ungarischen Dorf und die Methoden seiner Erforschung. Deutsches Jahrbuch für Volkskunde, 3 (1957) 447-469.
VARGYAS, Lajos: Die Wirkung des Dudelsacks auf die ungarische Volkstanzmusik. In Studia memoriae... 1957: 493-530. [1. kiad. 1956; E: 3. kiad. 1959; több példával: H: Az MTA I. Oszt. Közl., 1955; in Keleti hagyomány 2. 1999: 191-239; jav. kieg. vált. in A duda, a furulya... 2001.]
VARGYAS Lajos: Egy Kájoni-dal francia párhuzama. Néprajzi Közlemények, 2 (1957) 3-4: 95-96.
VARGYAS Lajos: Francia párhuzam regösénekeinkhez. Néprajzi Közlemények, 2 (1957) 1-2: 1-10. [Némiképp átírt F változata: Studia Musicologica, 1962.]
VIKÁR László: Népzenei kutatóúton Leningrádban. Ethnographia, 68 (1957) 4: 636.

Vissza a tartalomhoz


1958


KISS Lajos: A bukovinai székelyek tánczenéje. Tánctudományi Tanulmányok 1958, 1958: 67-88. [Ua. in A magyar népi tánczene. 2000.]
LUGOSSY Emma: A tánc lejegyzésének módszere koreográfiai elemzés alapján. Tánctudományi Tanulmányok 1958, 1958: 44-51.
MARTIN György - PESOVÁR Ernő: A Szabolcs-Szatmár megyei monografikus tánckutató munka eredményei és módszertani tapasztalatai. Ethnographia, 69 (1958) 3: 424-436.
MATHIA Károly: Két gyöngyösi "betlehemes mise" 1768-ból. Vigilia, 23 (1958) 1: 23-30.
PÉCZELY Attila: Pünkösdi szokások "Komár"-ban. Néprajzi Közlemények, 3 (1958) 1-2: 218-227.
RAJECZKY, Benjamin: Deszendenzmelodik im Choral und unsere absteigenden Perioden. Acta Ethnographica, 6 (1958) 3-4: 357-369. [H: in Rajeczky Benjamin írásai, 1976: 65-75.]
RAJECZKY Benjamin: "Kaszás e földön a halál". Néprajzi Közlemények, 3 (1958) 1-2: 26-30 [4 dallam; ua. in Rajeczky Benjamin írásai. 1976: 228-231.]
SZOMJAS-SCHIFFERT György: Csallóközi népzenegyűjtés. Az MTA I. Oszt. Közl., 13 (1958) 1-4: 215-245.
VARGYAS Lajos: Egy francia-magyar dallamegyezés tanulságai. Néprajzi Értesítő, 40 (1958) 155-160. [F: Acta Ethnographica, 1960.]
VARGYAS Lajos: Kodály Zoltán - mint rokonnépeink kutatója. Nyelvtudományi Közlemények, 60 (1958) 1: 215-219. [In Keleti hagyomány 2. 1999: 296-299.]
VARGYAS Lajos: Német párhuzam régi magyar dallamhoz. Néprajzi Közlemények, 3 (1958) 4: 18-21.
VARGYAS, Lajos: Some Parallels of Rare Modal Structures in Western and Eastern Europe. Journal of the International Folk Music Council, 10 (1958) 22-28.
VIKÁR, László: Chinese Folksongs with Answers at the Interval of a Fifth. Acta Ethnographica, 7 (1958) 3-4: 429-432.
VIKÁR László: Népdalgyűjtés Nyitrában. Az MTA I. Oszt. Közl., 12 (1958) 1-4: 415-427.
VIKÁR László: Népzenei kutatóúton Koreában és Kínában. Az MTA I. Oszt. Közl., 13 (1958) 1-4: 247-265.

vissza a tartalomhoz


1959


BORSAI Ilona: Díszítés és variálás egy mátrai magyar falu dalaiban. Ethnographia, 70 (1959) 1-3: 269-290.
HALMOS István: A zene Kérsemjénben. Bp., Akadémiai K. 1959. 119 p. (A Magyar Néprajzi Társaság Könyvtára.)
JÁRDÁNYI, Pál: The Determining of Scales and Solmisation in Hungarian Musical Folklore. In Studia memoriae... 1959: 305-310; [1. kiad. 1956; 2. kiad. 1957; H: in Járdányi 2000: 32-36.]
JÁRDÁNYI, Pál: Über Anordnung der Melodien und Formanalyse in der Gregorianik. Acta Ethnographica, 8 (1959) 3-4: 327-337. [H: in Járdányi 2000: 135-147.]
KERÉNYI, György: On Classifying Folk Songs and the Corpus Musicae Popularis Hungaricae. In Studia memoriae... 1959: 443-459. [más címford. uo.: 1. kiad. 1956; 2. kiad. 1957.]
Kékedi népdalok. 110 magyar népdal. Összegyűjtötte Sztareczky Zoltán. A dallamokat átnézte Kodály Zoltán. Miskolc, 1959. 180 p.
KISS Lajos: A szlavóniai magyar népsziget népzenéje. Az MTA I. Oszt. Közl., 14 (1959) 1-4. 269-311.
KISS, Lajos: Bitne značajke mađarskog muzičkog folklora. In Rad kongresa folklorista Jugoslavije u Varaždinu, 1957. Zagreb. 1959: 113-122.
KODÁLY, Zoltán: A Prerequisite of Comparative Song Research. In Studia memoriae... 1959: 11-12. [Ua. Bulletin of the IKS, 1982; G: Studia memoriae... 1956; 1957; H: in VT 2: 210-211.]
MATHIA Károly: Behárfalvi Nemes György énekeskönyve. Újabb adatok népi karácsonyi játékaink történetéhez. Vigilia, 24 (1959) 12: 717-719.
RAJECZKY Benjamin: A székely betlehemes recitativok stílusához. Néprajzi Közlemények, 4 (1959) 1-2: 39-42. [In Rajeczky Benjamin írásai. 1976: 232-235.]
RAJECZKY, Benjamin: Parallels of Late-Gregorian Ornaments in Hungarian Folk Songs. In Studia memoriae... 1959: 331-343. [G: in Studia memoriae... 1. kiad. 1956; 2. kiad. 1957; Studia Musicologica, 1961; H: in Rajeczky Benjamin írásai. 1976: 90-99.]
RAJECZKY Benjamin: "Regélni". Néprajzi Közlemények, 4 (1959) 1-2: 15-16. [In Rajeczky Benjamin írásai. 1976: 236-237.]
SCHRAM Ferenc: Balladák a budapesti könyvtárak kéziratos anyagából. Néprajzi Közlemények, 4 (1959) 4: 128-157.
SCHRAM, Ferenc: Relations entre la musique populaire et les cantiques populaires. Acta Ethnographica, 8 (1959) 1-2: 131-140.
Studia memoriae Belae Bartók sacra. Ed. tertia. Adiuvantibus Zoltán Kodály, László Lajtha, Benjamin Rajeczky, Lajos Vargyas. Bp., Publishing House of the Hungarian Academy of Sciences, 1958. (1959!) 535 p. [Tanulmányok E nyelven; ua. 1. kiad. 1956; 2. kiad. 1957.]
VARGYAS Lajos: Dallamegyezések magyar, szlovák és morva balladákban. Néprajzi Közlemények, 4 (1959) 4: 3-7.
VARGYAS, Lajos: Influence of the Bagpipe on Hungarian Folk Dance Music. In Studia memoriae... 1959: 493-534. [G: uo. 1. kiad. 1956; 2. kiad. 1957; több példával: H: Az MTA I. Oszt. Közl., 1955; in Keleti hagyomány 2. 1999: 191-239; jav. kieg. vált. in A duda, a furulya.... 2001.]
VARGYAS Lajos: Kutatások a népballada középkori történetében. 3. A "Kőműves Kelemen" eredete. Néprajzi Értesítő, 41 (1959) 5-73. + 11 t. [G: Acta Ethnographica 1960.]
VIKÁR László: A népies műdal-stílusról. 1-2. Énektanítás, (1959) 5: 11-14; 6: 9-13. VIKÁR László: Volgavidéki mari népdalgyűjtés. Az MTA I. Oszt. Közl., 15 (1959) 1-2: 191-219. [G: Acta Ethnographica, 1960.]

vissza a tartalomhoz


1960


KISS Lajos: Népi verbunk-dallamainkról. Tánctudományi Tanulmányok 1959-1960, 1960: 263-295. [Ua. in A magyar népi tánczene. 2000.]
KODÁLY Zoltán: A magyar népzene. Vargyas Lajos példatárával. 3/a [tovább bővített] kiad. [a 2. kiadás előszava kiegészítve.] Bp., Zeneműkiadó, 1960. 307 p. [További kiadások: 4. 1969; 5. 1971; 6. 1973; 7. 1976; 8. 1981; 9. 1984; 10. 1987; 11. 1989; 12. 1991; 13. 1997; 14. 2000; 15. 2003; G: 1956.] E: Folk Music of Hungary. Author's Preface to the English edition. Transl. from the Hungarian and revised in accordance with the German edition (1956) by Ronald Tempest and Cynthia Jolly. Bp., Corvina, 1960. 166 p.; ua.: London, Barrie and Rockliff, 1960; ua.: New York, The Macmillan Company, 1960. [2. kiad. 1971; centenary ed. 1982.]
LUGOSSY Emma: A magyar népi táncok mozgáselemei és motivikája. Tánctudományi Tanulmányok 1959-1960, 1960: 167-210.
MARTIN György - PESOVÁR Ernő: A magyar néptánc szerkezeti elemzése. Tánctudományi Tanulmányok 1959-1960, 1960: 211-248. [E: Acta Ethnographica, 1961.]
PESOVÁR Ernő: Táncmesterek a szatmári falvakban. Tánctudományi Tanulmányok 1959-1960, 1960: 309-332.
PESOVÁR Ernő: Verbuválás a reformkori Vas megyében. Vasi Szemle, Szombathely, (1960) 2: 59-72.
RAJECZKY, Benjamin: Old and New Singing Styles in Hungarian Folk Song. Journal of the International Folk Music Council, 12 (1960) 56-61. [H: in Rajeczky Benjamin írásai. 1976: 241-245.]
VARGYAS Lajos: Áj falu zenei anyaga. I. Régi népdalok. Néprajzi Közlemények, 5 (1960) 2 185 p.
VARGYAS, Lajos: Forschungen zur Geschichte der Volksballade im Mittelalter. III. Die Herkunft der ungarischen Ballade von der eingemauerten Frau. Acta Ethnographica, 9 (1960) 1-2: 1-88. 1 térk. 11 t. [H: Néprajzi Értesítő, 1959.].
VARGYAS Lajos: Kutatások a népballada középkori történetében. I. Francia eredetű réteg balladáinkban. Ethnographia, 71 (1960) 2-3: 163-276. [E: Researches into the Medieval History of Folk Ballad, 1967. 1. fej.]
VARGYAS Lajos: Kutatások a népballada középkori történetében. II. A honfoglaláskori hősi epika továbbélése balladáinkban. Ethnographia, 71 (1960) 4: 479-523. [G: Acta Ethnographica, 1961.]
VARGYAS Lajos: Magyar népdalok francia párhuzamai. Néprajzi Közlemények, 5 (1960) 3-4: 3-21.
VARGYAS Lajos: Népzenekutatásunk. Valóság, 3 (1960) 2: 51-58. [E: The New Hungarian Quarterly, 1962.]
VARGYAS, Lajos: Parall?les entre mélodies françaises et hongroises et quelques conclusions. Acta Ethnographica, 9 (1960) 3-4: 397-402. [H: Néprajzi Értesítő, 1958.]
VIKÁR László: Neue Volksliedsammlung bei den Tscheremissen, Acta Ethnographica, 9 (1960) 1-2: 181-195. [H: Az MTA I. Oszt. Közl., 1959.]

vissza a tartalomhoz


1961


DOMOKOS Pál Péter - RAJECZKY Benjamin: Csángó népzene. 2. köt. Bp., Ed. Musica, 1961. 221 p. [1. köt. 1956; 3. köt. 1991; 1-2. köt 2. kiad. 1981.]
JÁRDÁNYI Pál: A magyar népdalok rendje. Az MTA I. Oszt. Közl., 17 (1961) 1-4: 139-164; [Ua. in Járdányi 2000: 43-65; G: Studia Musicologica, 1962.]
JÁRDÁNYI, Pál: Bartók und die Ordnung der Volkslieder. Österreichische Musikzeitung, (1961. december) 586-590. [H: in Járdányi 2000: 179-182.]
JÁRDÁNYI Pál, Bevezető a "Magyar népdaltípusok" című kiadványhoz. In Magyar népdaltípusok. 1. kötet. Szerk. Járdányi P. Bp., Akadémiai K., 1961: 7-11. [2. kiad. 1977; ua. in Járdányi 2000: 66-69.]
KERÉNYI, György: Béla Bartók's Sammlung slovakischer Volkslieder: Slovenské L'udové piesne. Studia Musicologica, 1 (1961) 1-2: 214-219.
KODÁLY Zoltán: [Népzenei könyvtár.] Előszó a sorozat 1. kötetéhez. In Magyar Népdaltípusok, 1961: 5-6. [2. kiad. 1977; ua. in VT 1: 324-325; G: in Ungarische Volksliedtypen. 1964.]
KODÁLY, Zoltán: The Tasks of Musicology in Hungary. [Szabolcsi Bence összeállítása korábbi írások alapján, Kodály jóváhagyásával.] Studia Musicologica, 1 (1961) 1-2: 5-8. [javított szöveggel: The New Hungarian Quarterly, 1962; H: Magyar Zene, 1983; in VT 3: 422-424.]
KODÁLY, Zoltán: Vengerszkaja narodnaja muzüka. Bp., Corvina, 1961. 186 p.
Magyar népdaltípusok. 1-2. kötet. 1. kiad. Szerk. Járdányi Pál. (Kodály Zoltán bevezetőjével.) Munkatársak Pál Máté, Olsvai Imre, Rácz Ilona, Sárosi Bálint, Víg Rudolf. Akadémiai K., 1961 (Népzenei Könyvtár I-II. Magyar népdalok és népies dalok. 1-2. Szerk. Kodály Zoltán.) [2. kiad. Ed. Musica, 1977; G: Ungarische Volksliedtypen. 1964.]
MARTIN, György - PESOVÁR, Ernő: A Structural Analysis of the Hungarian Folk Dance. (A methodological sketch.) Acta Ethnographica, 10 (1961) 1-2: 1-40. [H: Tánctudományi Tanulmányok 1959-1960.]
Meghalt Mathia Károly. Új Ember, 17 (1961) 31: 2.
Népies dalok. Szerk. Kerényi György. Bp., Akadémiai K., 1961. 255 p. (Népzenei Könyvtár III. Magyar népdalok és népies dalok. 3. Szerk. Kodály Zoltán) [G: Volkstümliche Lieder. 1964.]
PESOVÁR Ernő: A simonfai verbunkok formai elemzése. Néprajzi Értesítő, 42 (1961) 51-85.
RAJECZKY, Benjamin: Musikforschung in Ungarn 1936-1960. Studia Musicologica, 1 (1961) 3-4: 225-249.
RÁCZ Ilona: Bartók Béla utolsó évei a Magyar Tudományos Akadémián. Magyar Tudomány, 68, Új folyam 6 (1961) 6: 383-387.
SÁROSI Bálint: Citera és citerajáték Szeged környékén. Ethnographia, 72 (1961) 3: 445-461.
VARGYAS Lajos: Az Alföld és Bartók békési gyűjtése a folklórkutatásban. In A gyulai Erkel Ferenc Múzeum kiadványai 24. Szerk. Dankó Imre. Gyula, Erkel Ferenc Múzeum, 1961: 11-24.
VARGYAS Lajos: Áj falu zenei anyaga II. Új népdalok, 1. rész. Néprajzi Közlemények, 6 (1961 [1963!]) 3-4. 227 p.
VARGYAS, Lajos: Folk Music Research in Hungary. Studia Musicologica, 1 (1961) 3-4: 433-449. Népzenei bibl. pp. 446-449. [H: Valóság, 1960.]
VARGYAS, Lajos: Forschungen zur Geschichte der Volksballade im Mittelalter. II. Das Weiterleben der landnahmezeitlichen Heldenepik in den ungarischen Balladen. Acta Ethnographica, 10 (1961) 3-4: 241-294. 1 térk. [H: Ethnographia, 1960.]
VARGYAS Lajos: Miért és hogyan történeti tudomány a néprajz? Néprajzi Értesítő, 43 (1961) 5-20. [Ua. in Keleti hagyomány 2. 1999: 11-23.]
VARGYAS Lajos: Szibériai hősének-elemek a magyar mesekincsben. Néprajzi Közlemények, 6 (1961) 1: 3-15.
VIKÁR, László: Recherches folkloriques en extr?me-orient et sur les bords de la Volga. Journal of the International Folk Music Council, 13 (1961) 54-58.

vissza a tartalomhoz


1962


BOGLÁR, Lajos - HALMOS, István: La fl?te nasale chez les Indiens Nambicuara. Acta Ethnographica, 11 (1962) 3-4: 437-446.
JÁRDÁNYI, Pál: Die Ordnung der ungarischen Volkslieder. Studia Musicologica, 2 (1962) 1-4: 3-32. [40 dallammal; H: Az MTA I. Oszt. Közl., 1961; Járdányi 2000: 43-65.]
JÁRDÁNYI Pál: Kodály és a népdal. Kortárs, 6 (1962) 12: 1880-1883; E: Kodály and the Folk Song. The New Hungarian Quarterly, 3 (1962 October-December) 31-38. [In Járdányi 2000: 209-213.]
KERÉNYI, György: The Melody Core of Ushering in Summer in Transdanubia (Hungary). In Studia Musicologica "Zoltano Kodály Octogenario Sacrum", 3 (1962) 1-4: 181-214.
KISS, Lajos: Les traits caractéristiques de l'exécution vocale et instrumentale. Studia Musicologica "Zoltano Kodály Octogenario Sacrum", 3 (1962) 1-4: 215-222.
KISS, Lajos: Tipovi muzičkog folklora mađarskog etničkog ostrva u slavoniji. Zbornik za narodni život i običaje južnih slavena. Knijga 40. O 60-godišnjici zbornika 1896-1956. Urednik Branimir Gušić. Zagreb, Jugoslavenska Akademija, 1962: 255-261.
KODÁLY Zoltán: Dalvándorlás. Zbornik za narodni život i običaje južnih slavena. Knijga 40. O 60-godišnjici zbornika 1896-1956. Urednik Branimir Gušić. Zagreb, Jugoslavenska Akademija, 1962: 262-266.
KODÁLY, Zoltán: [Message to the International Folk Music Council's Quebec Conference.] In Bulletin of the International Folk Music Council, London 20 (1962 January) 7-8. [Ua. in Kodály in North America. 1986; in The Selected Writings of Z. K. 1974. H: in VT 2: 216.]
KODÁLY, Zoltán: The Tasks of Musicology in Hungary. The New Hungarian Quarterly, 3 (1962. October-December) 10-31. [with corrected text]. [Ua. Studia Musicologica, 1961; H: Magyar Zene, 1983; In VT 3: 422-424.]
LÁNYI Ágoston: Lippentős. (A friss csárdás domináns motívumának formai sajátosságai). Tánctudományi Tanulmányok 1961-1962, 1962: 99-136.
MARTIN György: Néptáncaink formai elemzése; A néptáncgyűjtésről. In Útmutató a megyei táncpedagógus tanfolyamok és oktatókörök szervezéséhez. (Előadásvázlatok) III. Bp., 1962: 8-13.
OLSVAI Imre: Dallamváltozat- és rokonságvizsgálat a magyar népzenében. Magyar Zene, 3 (1962) 1: 3-18. 1 t. [14 dallampélda]
RAJECZKY, Benjamin: Mittelalterliche ungarische Musikdenkmäler und das neue Volkslied. Studia Musicologica "Zoltano Kodály Octogenario Sacrum", 3 (1962) 1-4: 263-269. [H: in Rajeczky Benjamin írásai. 1976: 59-64.]
RAJECZKY, Benjamin: Über eine Sondergruppe der ungarischen Klagelieder. Zbornik za narodni život i običaje južnih slavena. Knijga 40. O 60-godišnjici zbornika 1896-1956. Urednik Branimir Gušić. Zagreb, Jugoslavenska Akademija, 1962: 413-420. [H: in Rajeczky Benjamin írásai. 1976: 203-209.]
SÁROSI Bálint: A magyar népi furulya. Ethnographia, 73 (1962) 4: 590-611. [G: Acta Ethnographica, 1963.]
VARGYAS, Lajos: Les analogies hongroises avec les chants "Guillanneu". Studia Musicologica "Zoltano Kodály Octogenario Sacrum", 3 (1962) 1-4: 367-378. [H: Néprajzi Közlemények, 1957.]
VARGYAS Lajos: Kutatások a népballada középkori történetében. IV. Műfaji és történeti tanulságok. Ethnographia, 73 (1962) 2: 206-259. [E: Researches into the Medieval History of Folk Ballad, 1967. 4. fej.]
VARGYAS, Lajos: Kodály's Role in Folk-Music Research. The New Hungarian Quarterly, 3 (1962) 8: 39-49.

vissza a tartalomhoz


1963


A jeles napok dalai. Közreadja Kerényi György. Bp., Zeneműkiadó, 1963. 127 p.
JÁRDÁNYI, Pál: Bartók und die Ordnung der Volkslieder. Studia Musicologica, 5 (1963) 1-4: 435-439. [H: in Járdányi 2000: 179-182.0]
KERÉNYI, György - RAJECZKY, Benjamin: Über Bartóks Volksliedaufzeichnungen. Studia Musicologica, 5 (1963) 1-4: 441-448.
KISS, Lajos: Über den vokalen und instrumentalen Vortrag ungarischen Volksweisen. Journal of the International Folk Music Council, 15 (1963) 74-79.
KODÁLY, Zoltán: Folk Music and Art Music. Tempo, London, 63 (1962-1963 Winter) 28-36. [H: in A zene mindenkié. 1. kiad. 1954; 2. kiad. 1975; in VT 2: 261-267.]
[LÉVAINÉ] GÁBOR Judit: Dallamok szótárszerű rendezése a kezdősorok alapján. Magyar Zene, 4 (1963) 4: 374-381.
MARTIN, György: Types of Hungarian Dances. Journal of the International Folk Music Council, 15 (1963) 168. [Hozzászólás]
MARTIN György - PESOVÁR Ernő: A motívumtípus meghatározása a táncfolklórban. Tánctudományi Tanulmányok 1963-1964, 1964: 193-233; ua E: Determination of Motive Types in Dance Folklore. Acta Ethnographica, 12 (1963) 3-4: 296-331.
OLSVAI, Imre: Typical Variations, Typical Correlations, Central Motifs in Hungarian Folk Music. Studia Musicologica, 4 (1963) 1-2: 37-70. [27 dallam.]
PESOVÁR, Ernő: Der heutige Stand der ungarischen Volkstanzforschung. Journal of the International Folk Music Council, 15 (1963) 53-57.
SÁROSI Bálint: Sirató és keserves. Ethnographia, 74 (1963) 1: 117-122.
SCHRAM Ferenc: Falusi cigánybanda 1951-ben. Magyar Zene, 4 (1963) 1: 62-73.
SZOMJAS-SCHIFFERT, György: Finnisch-ugrische Herkunft der ungarischen "Regös"-Gesänge. In Congressus Internationalis Fenno-Ugristarum Budapestini habitus 20-24. IX. 1960. Red. Gyula Ortutay. Bp., Akadémiai K., 1963: 364-396.
VARGYAS Lajos: A népdal mint műalkotás. Az MTA I. Oszt. Közl., 20 (1963) 1-4: 185-193. [Ua. in Keleti hagyomány 2. 1999: 71-77; E: Studia Musicologica, 1964]
VARGYAS Lajos: Áj falu zenei anyaga II. Új népdalok, 2. rész. Néprajzi Közlemények, 8 (1963) 1: 1-186. [Megjelent: 1965.]
VARGYAS, Lajos: Contacts Hungaro-Bulgares dans le folklore. Izvesztija na Ethnografszkija Insztitut i Muzej, Szófia, Izd. Bulgarszkata Akademija na Naukite, 6 (1963) 343-349. [H: Tanulmányok a magyar folklórban, 1981.]
VARGYAS, Lajos: Diskussionsbeitrag zum Vortrag von K. Vilkuna. In Congressus Internationalis Fenno-Ugristarum Budapestini habitus 20-24. IX. 1960. Red. Gyula Ortutay. Bp., Akadémiai K., 1963: 321-323.
VARGYAS Lajos: Keleti párhuzamok Tar Lőrinc pokoljárásához. Műveltség és Hagyomány, 5 (1963) 37-54. [E: Acta Ethnographica, 1966; H: in Keleti hagyomány 1. 1984: 60-85.]
VARGYAS, Lajos: Vest og ?st i balladen om Kvindemorderen(Dgf 183). Danske Studier, Stockholm, Svenskt Visarkiv, (1963) 17: 94-96.
VIKÁR, László: Sammeln von Volksliedern unter den Tscheremissen. In Congressus Internationalis Fenno-Ugristarum Budapestini habitus 20-24. IX. 1960. Red. Gyula Ortutay. Bp., Akadémiai K., 1963: 397-401.
VIKÁR, László: Systématisation musicale des chansons populaires tchérémisses. Studia Musicologica, 4 (1963) 1-2: 71-99.

vissza a tartalomhoz


1964


Address by Zoltán Kodály at the Opening Ceremony of the Sixteenth Annual Conference of IFMC, Jerusalem, 1963. Journal of the International Folk Music Council, 16 (1964 January) 4-5.
BORSAI Ilona: Galliarde-dallamok Th. Arbeau Orchésographie c. művében. Tánctudományi Tanulmányok 1963-1964, 1964: 149-180.
Folk Music Research in Hungary 1964. Bp., Akadémiai K., Hungarian National Commision for Unesco, 1964. 64 p. [Összeáll. Kerényi György, átdolg. Vargyas Lajos, a bibl. Halmos István munkája.]
HALMOS, István: Melody and Form in the Music of the Nambicuara Indians (Mato Grosso, Brazil) Studia Musicologica, 6 (1964) 3-4: 317-356.
JÁRDÁNYI Pál: A Nemzetközi Népzenei Tanács budapesti konferenciája. Alföld, (1964) 11: 1038-1041. [Ua. Járdányi 2000: 150-154.]
JÁRDÁNYI Pál: Nemzetközi Népzenei Konferencia Budapesten. Parlando, (1964) 10: 1-2.
KISS Lajos: Egy értékes jugoszláv népdalgyűjteményről. [Vinko Žganec: Hrvatske narodne popijevke iz Koprivnice i okoline.] Magyar Zene, 5 (1964) 3: 282-289.
KISS Lajos: Lakodalmas dalok. Bp., Zeneműkiadó, 1964. 190 p.
KODÁLY, Zoltán: Bartókról és a népdalgyűjtésről. Nyilatkozat. (1950) In VT 2 1964: 456-458.
KODÁLY, Zoltán: Pál Járdányi (1920-1966). Studia Musicologica, 6 (1964) 1-2: 5-6.
KODÁLY Zoltán: Visszatekintés. 1-2. kötet. Összegyűjtött írások, beszédek, nyilatkozatok. Sajtó alá rend. és bibliográfiai jegyzetekkel ellátta Bónis Ferenc. Zeneműkiadó, 1964. 352+591 p. [A bennük közzétett írásokat itt külön nem részletezzük; 2. kiad. 1982; 3. köt. 1989.]
KODÁLY, Zoltán: [Volksmusikbibliothek.] Vorwort in Ungarische Volksliedtypen. Bp.-Mainz, B. Schott's Söhne, 1964: 5-6. [H: in Magyar Népdaltípusok 1. 1961; 2. kiad. 1977; ua. in VT 1: 324-325.]
MARTIN György: Magyar tánctípusok kelet-európai kapcsolatai. Az MTA I. Oszt. Közl., 21 (1964) 1-4: 67-96. [E: Europa et Hungaria. 1965.]
MARTIN György: Szempontok a néptánc és a népi tánczene kapcsolatának vizsgálatához. Táncművészeti Értesítő, (1964) 1: 88-92. [F: Studia Musicologica, 1965.]
MARTIN György - LÁNYI Ágoston: Motívumkutatás, motívumrendszerezés. A sárközi-Duna menti táncok motívumkincse. Bp., Népművelési Intézet, 1964: 467. Melléklet: Sárközi-Dunamenti motívumtár. 62. p. [2. kiad.: MARTIN György, 1999.]
MARTIN György - PESOVÁR Ernő: A motívumtípus meghatározása a táncfolklórban. Tánctudományi Tanulmányok 1963-1964. 1964: 193-234.
RAJECZKY, Benjamin: Zur Ambitusfrage der Klagelieder. Studia Musicologica, 6 (1964) 3-4: 375-380. [H: in Rajeczky Benjamin írásai. 1976: 210-215.]
RAJECZKY, Benjamin: Zu den Monumenta Monodica Medii Aevi. Studia Musicologica, 6 (1964) 3-4: 271-275. [14 dallam. H: in Rajeczky Benjamin írásai. 1976: 80-82.]
SÁROSI, Bálint: Les chemins de la culture instrumentale en Hongrie. Journal of the International Folk Music Council, 16 (1964) 89-90.
Seventeenth Annual Conference. Budapest, august 17 to 25 1964. Ed. by the Hungarian National Committee of the IFMC, 1964. (soksz.)
SZENDREI, Janka: Melodieordnung der Monumenta Monodica Medii Aevi. Studia Musicologica, 6 (1964) 3-4: 277-298.
Ungarische Volksliedtypen. Bd 1-2. Hrsg. von Pál Járdányi. Mitarbeiter Máté Pál, Imre Olsvai, Ilona Rácz, Bálint Sárosi, Rudolf Víg. Bp., Akadémiai K. 1964. 225+197 p. (Volksmusikbibliothek 1-2. Hrsg. von Z. Kodály) [H: Magyar népdaltípusok. 1. kiad. 1961; 2. kiad. 1977.]
VARGYAS, Lajos: Bartók's Melodies in the Style of Folk Songs. Journal of the International Folk Music Council, 16 (1964) 30-34. [H: Új Zenei Szemle, 1955.]
VARGYAS, Lajos: French Folk-Ballads in Hungary in the Middle Ages. The New Hungarian Quarterly, 5 (1964) 16: 174-189.
VARGYAS, Lajos: Rapports internationaux de la ballade folklorique hongroise. In Littérature Hongroise - Littérature Européenne. Études de littérature comparée publié par l'Académie des Sciences de Hongrie ? l'occasion du IV?me Congr?s de l'Association Internationale de la Littérature Comparée. Publié par István, Sőtér et Ottó Süpek Bp., Akadémiai K., 1964: 69-103. [G: in Probleme der... 1975.]
VARGYAS, Lajos: The Folksong as a Work of Art. Studia Musicologica, 6 (1964) 3-4: 195-205. [H: Az MTA I. Oszt. Közl., 1963.]
VARGYAS, Lajos: Zur Verbreitung deutscher Balladen und Erzähllieder in Ungarn. Jahrbuch für Volksliedforschung. Festschrift zum 75. Geburtstag von Erich Seemann. Hrsg. von R. Brednich. 9 (1964) 63-79.
VIKÁR, László: La "petite forme" tchérémisse. Studia Musicologica, 6 (1964) 1-2: 119-130.
VIKÁR, László: Les parall?les orientaux de l'interpretation des chansons populaires hongroises. Journal of the International Folk Music Council, 16 (1964) 76-80. [6 dallam.]
Volkstümliche Lieder. Hrsg. von György Kerényi. Bp., Akadémiai K., 1964. 237 p. (Volksmusikbibliothek 3. Hrsg. von Zoltán Kodály) [H: Népies dalok. 1961.]

vissza a tartalomhoz


1965


CSÉBFALVY, Miklós - HAVASS, Miklós - JÁRDÁNYI, Pál - VARGYAS, Lajos: Systematization of Tunes by Computers. Studia Musicologica, 7 (1965) 1-4: 253-257.
[International Folk Music Council.] The Seventeenth Annual Conference Held in Budapest. Journal of the International Folk Music Council, 17 (1965) 1: 2-10.
JÁRDÁNYI, Pál: Das Institut für Volksmusikforschung an der ungarische Akademie der Wissenschaften in Budapest. Österreichische Musikzeitschrift: Volksliedforschung in Österreich, 20 (1965) 10: 545-546.
JÁRDÁNYI, Pál: Experiences and Results in Systematizing Hungarian Folk-Songs. Studia Musicologica, 7 (1965) 1-4: 287-291; H: Tapasztalatok és eredmények a magyar népdalok rendszerezésében. Az MTA I. Oszt. Közl., 22 (1965) 1-4: 17-20. [Ua. in Járdányi 2000: 70-73.]
JÁRDÁNYI, Pál: Josef Kuckertz, Gestaltvariation in den von Bartók gesammelten rumänischen Colinden. Jahrbuch für Volksliedforschung, 10 (1965) 188-190. [Recenzió.]
KISS Lajos: A szlavóniai virrasztó énekek zenetörténeti jelentősége. Az MTA I. Oszt. Közl., 22 (1965) 1-4: 123-147.
KODÁLY, Zoltán: Opening Address by the the President on the Seventeenth Annual Conference of IFMC. Journal of the International Folk Music Council, 17 (1965) 1. [H: In VT 3 1989: 400.; in Kodály Zoltán levelei. 1. köt. 1982.]
MARTIN György: Beszámoló a Népművészeti és Népművelési Intézetben végzett tánckutató munka eredményeiről. Ethnographia, 76 (1965) 2: 251-259. [Ua. Táncművészeti Értesítő, 1966.]
MARTIN, György: Considérations sur l'analyse des relations entre la danse et la musique de danse populaires. Studia Musicologica, 7 (1965) 1-4: 315-338. + mell. [H: Táncművészeti Értesítő, 1964.]
MARTIN, György: East-European Relations of Hungarian Dance Types. In Europa et Hungaria. Congressus Ethnographicus in Hungaria 16-20. X. 1963. Red. Gyula Ortutay, Tibor Bodrogi. Bp., Akadémiai K., 1965: 469-515. [H: Az MTA I. Oszt. Közl., 1964.]
PESOVÁR Ernő: Csalogatós csárdás. Tánctudományi Tanulmányok 1965-1966, 1965: 115-142.
PESOVÁR Ernő: Lengyel táncok hatása a reformkorban. Néprajzi Értesítő, 42 (1965) 159-176.
RAJECZKY, Benjamin: Gemeinsame Aufgaben der österreichischen und ungarischen Volksmusikforschung. Österreichische Musikzeitschrift, 20 (1965) 10: 528-530. [H: in Rajeczky Benjamin írásai. 1976: 238-240.]
RAJECZKY Benjamin: Népzenekutatásunk útja 1945-1965. Magyar Zene, 6 (1965) 2: 125-129.
SÁROSI, Bálint: Die ungarische Flöte. Acta Ethnographica, 14 (1965) 1-2: 141-163. [H: Ethnographia, 1962.]
SZOMJAS-SCHIFFERT György: A finnugorság ősi zenéje nyomában. Összehasonlító módszertan. Magvető, (1965) 3: 1-63.
VARGYAS Lajos: A költői nyelv hangtanáról. Magyar Nyelvőr, 89 (1965) 1: 46-56. [Ua. in Keleti hagyomány 1. 1984: 190-210.]
VARGYAS, Lajos: Bases linguistiques du vers hongrois. Études Finno-Ougriennes, Paris, 2 (1965) 2: 123-133.
VARGYAS, Lajos: Réponse ? l'article de Miklós Mitruly. Acta Ethnographica, 14 (1965) 1-2: 195-202. (Mitruly Miklós: Contribution ? la question de l'origine du type de la belle-m?re cruelle. Uo., 191-195 p.)
VARGYAS, Lajos: The Importance of the Hungarian Ballads on the Confines of Occident and Orient. In Europa et Hungaria. Congressus Ethnographicus in Hungaria, 16-20. X. 1963. Red. Gyula Ortutay, Tibor Bodrogi. Bp., Akadémiai K., 1965: 325-332.

vissza a tartalomhoz


1966


BÉKEFI Antal: A bakonyi szegényember dalai. Bp., Zeneműkiadó, 1966. 143 p. 8 t.
JÁRDÁNYI Pál: A népzene Bartók művészetében. Muzsika, 11 (1966) 2: 7-9. [Ua. in Járdányi 2000 185-188; G: in Festschrift für Walter Wiora. 1967.]
JÁRDÁNYI Pál: Volksmusik und Musikerziehung. In Musikerziehung in Ungarn. Hrsg. von Frigyes Sándor. Bp., Corvina K., 1966: 13-28. [Ua. in Járdányi 2000: 83-92.]
KERÉNYI György: Szentirmay Elemér és a magyar népzene. Bp., Akadémiai K., 1966. 483 p.
KISS Lajos: Zenetörténeti emlékek a szlavóniai virrasztó énekekben. Ethnographia, 77 (1966) 2: 153-211.
KODÁLY, Zoltán: Mein Weg zur Musik. Fünf Gespräche mit Lutz Besch. (Vorwort von Ernest Ansermet, Benjamin Britten, Yehudi Menuhin.) Hrsg. Peter Schifferli. Zürich, Verlag der Arche, 1966. 136 p. [H: Utam a zenéhez. 1. kiad. 1969; 2. kiad. 1972; 3. kiad. in VT 3 1989: 537-572. (Ford. Bónis Ferenc)]
MARTIN György: Az etiópiai táncok sajátosságai és főbb típusai. Ethnographia, 77 (1966) 423-450; rövidebb: Táncművészeti Értesítő, (1966) 1: 116-140. [E: Journal of the IFMC, 1967.]
MARTIN György: Beszámoló a Népművészeti és Népművelési Intézetben végzett tánckutató munka eredményeiről. Táncművészeti Értesítő, (1966) 1: 89-109. [Ua. Ethnographia, 1965.]
MARTIN György: Egy erdélyi férfitánc szerkezeti sajátosságai. Az MTA I. Oszt. Közl., 23 (1966) 1-4: 201-219. [Ua. Művelődés, 1969.]
RAJECZKY Benjamin: Siratódallamaink rokonsága. In A Magyar Népzene Tára V. Siratók. 1966: 1109-1117.
SÁROSI Bálint: Étterem-monográfia. Magyar Zene, 7 (1966) 6: 587-598.
SZENDREI Janka: A regösének balkáni dallamrokonsága. Az MTA I. Oszt. Közl., 23 (1966) 1-4: 221-232. [G: Studia Musicologica, 1967.]
VARGYAS, Lajos: Eastern Analogies of Lőrinc Tar's Descent to Hell. Acta Ethnographica, 15 (1966) 3-4: 301-318. [H: Műveltség és Hagyomány, 1963; in Keleti hagyomány 1. 1984: 60-85.]
VARGYAS Lajos: Magyar vers - magyar nyelv. Verstani tanulmány. Bp., Szépirodalmi K., 1966. 237 p. [2. kiad. 1994.]
VIKÁR László: Egy új csuvas gyűjtés tanulságai. Az MTA I. Oszt. Közl., 23 (1966) 1-4: 189-199.
ÖNÁLLÓ HANGZÓ KIADVÁNY
Népek hangszerei kiállítás 1966. Szerkesztette és a kísérőszöveget írta Halmos István, Sárosi Bálint. Bp., Magyar Néprajzi Múzeum, 1966. [2 db, 33/min.]

vissza a tartalomhoz


1967


JÁRDÁNYI Pál: Die Volksmusik in Bartóks Kunst. In Festschrift für Walter Wiora zum 30 Dezember 1966. Hrsg. von Ludwig Finscher und Christoph-Hellmut Mahling. Kassel etc., Bärenreiter, 1967: 466-470. [H: Muzsika, 1966; in Járdányi 2000: 185-188.]
KISS Lajos: Bartók és a bolgár ritmus. Az MTA I. Oszt. Közl., 24 (1967) 1-4: 165-186. [Ua. in Tanulmányok a bolgár-magyar kapcsolatok köréből. 1981; SR: in Zduzsenie na folklorisztite na szr Makedonija. 1968; G: Izvesztija na Insztituta za Muzüka = Bulletin de l'Institut de Musique, 1969.]
LÁNYI Ágoston: A finn néptáncok formai sajátosságai. Ethnographia, 78 (1967) 3: 473-488.
MARTIN György: A néptánc és népi tánczene kapcsolatai. Tánctudományi Tanulmányok 1965-1966, 1967: 143-195. [Ua. in A magyar népi tánczene. 2000.]
MARTIN György: Az improvizatív előadás szerepe a Kárpát-medence tánckultúrájában. Táncművészeti Értesítő, (1967) 3: 118-125. [E: Journal of the IFMC, 1968.]
MARTIN, György: Dance Types in Ethiopia. Journal of the International Folk Music Council, 19 (1967) 23-27. [H: Ethnographia, 1966; rövidebb: Táncművészeti Értesítő, 1966.]
MARTIN György: Kalotaszegi legényes. Táncművészeti Értesítő, (1967) 3: 126-229.
PESOVÁR Ernő: Európai tánckultúra, nemzeti tánckultúrák. (Tánctörténeti esszé.) Táncművészeti Értesítő, (1967) 2: 38-43.
RAJECZKY, Benjamin: Le chant grégorienne est-il mesuré? Études Grégoriennes, 1967. [H: in Rajeczky Benjamin írásai. 1976.]
RAJECZKY, Benjamin: Ost und West in den ungarischen Klageliedern. In Festschrift für Walter Wiora zum 30 Dezember 1966. Hrsg. von Ludwig Finscher und Christoph-Hellmut Mahling. Kassel etc., Bärenreiter, 1967: 628-632. [H: in Rajeczky Benjamin írásai. 1976: 216-220.]
RAJECZKY, Benjamin: Über die Melodie Nr. 773 der Monumenta Monodica Medii Aevi I. In Festschrift Bruno Stäblein zum 70. Geburtstag. Hrsg. von Martin Ruhnke. Kassel, etc., Bärenreiter, 1967: 191-194. [H: In Rajeczky Benjamin írásai. 1976: 76-79.]
SÁROSI, Bálint: Die Volksmusikinstrumente Ungarns. Bd. 1. Hrsg. von Ernst Emsheimer und Erich Stockmann. Leipzig, VEB Deutscher Verlag für Musik, 1967. (Handbuch der europäischen Volksmusikinstrumente Serie I.)
SÁROSI Bálint: Kodály. Kortárs, 11 (1967) 5: 699-702.
SÁROSI, Bálint: The Music of the Ethiopian Peoples. Studia Musicologica, 9 (1967) 1-2: 9-20.
SZENDREI, Janka: Zur Frage der Verbreitung der Regös-Melodien. Studia Musicologica, 9 (1967) 1-2: 33-53. [H: Az MTA I. Oszt. Közl., 1966.]
SZOMJAS-SCHIFFERT György: Kalevala, regösének, "páva-dallam". Ethnographia, 78 (1967) 3: 452-462.
VARGYAS Lajos: Honfoglalás-előtti műveltségünk maradványai a néphagyományban. In Magvető. 2. köt. Szerk. Sík Csaba. Bp., Magvető K., 1967: 273-312.
VARGYAS, Lajos: In memoriam Zoltán Kodály (1882-1967). Deutsches Jahrbuch für Volkskunde, 13 (1967) 2: 398-401.
VARGYAS Lajos: Kodály, a tudós. Magyar Zene, 7 (1967) 2: 178-182. [Nem azonos az 1971-es és 1992-es azonos című cikkekkel!]
VARGYAS, Lajos: Researches into the Mediaeval History of Folk Ballad. Bp., Akadémiai K., 1967. 303 p. 4 térk. 10 t.
VARGYAS, Lajos: The Last Legacy: the Bartók-Kodály Corpus of Folk Music. Hungarian Survey, 2 (1967) 114-123.
VARGYAS, Lajos: Totenklage und Vorgeschichte der Ungarn. In Festschrift für Walter Wiora zum 30 Dezember 1966. Hrsg. von Ludwig Fischer und Christoph-Hellmut Mahling. Kassel etc., Bärenreiter, 1967: 628-632.

vissza a tartalomhoz


1968


BORSAI, Ilona: Mélodies traditionnelles des Égyptiens et leur importance dans la recherche de l'ancienne musique pharaonique. Studia Musicologica, 10 (1968) 1-4: 69-90.
BORSAI Ilona: Palóc területek jellemző népdaltípusai. In Módszerek és feladatok. (Palóc tanácskozás Egerben). Szerk. Bakó Ferenc. Eger, Hevesmegyei tanács, 1968: 147-196. (Palóc kutatás. Módszertani Közlemények 1.)
BORSAI Ilona: Summásdalok. In A parasztdaltól a munkásdalig. Szerk. Katona Imre, Maróthy János, Szathmáry Antal. Bp., Akadémiai K., 1968: 95-227.
KERÉNYI György: Egy XX. századi dallam életrajza. Ethnographia, 79 (1968) 2: 183-200.
KISS, Lajos: Asimetrični ritmovi Balkana u kompozicijama Béla Bartók. In Zduzsenie na folklorisztite na szr Makedonija. Rad XIII. kongresa Szaveza Folkloriste Jugoslavije u Dojranu 1966 godine. Skopje, 1968: 462-477. [H: Az MTA I. Oszt. Közl., 1967; in Tanulmányok a bolgár-magyar kapcsolatok köréből. 1981; G: Izvesztija na Insztituta za Muzüka = Bulletin de l'Institut de Musique, 1969.]
MARTIN György: A botoló nóta. Proportio-gyakorlat nyomai a magyar néptáncban és népi tánczenében. In Írások Erkel Ferencről és a magyar zene korábbi századairól. Szerk. Bónis Ferenc. Bp., Zeneműkiadó, 1968: 201-221. (Magyar Zenetörténeti Tanulmányok.) [Ua. in A botoló tánc zenéje. 2003.]
MARTIN György: Az erdélyi hajdútánc. Táncművészeti Értesítő, (1968) 3: 100-110. [bővebb G: Studia Musicologica, 1969.]
MARTIN, György: Der ungarische Mädchenreigen. In Volkskunde und Volkskultur. Festschrift für Richard Wolfram. Hrsg. von H. Fielhauer. Wien, Verl. A. Schendl, 1968: 325-342. [H: Táncművészeti Értesítő, 1969.]
MARTIN György: Kanásztánc. Táncművészeti Értesítő, (1968) 1: 110-116.
MARTIN György: Páratlan és aszimmetrikus ritmusok tánczenénkben. Táncművészeti Értesítő, (1968) 2: 26-42.
MARTIN, György: Performing Styles in the Dance of the Carpathian Basin. Journal of the International Folk Musik Council, 20 (1968) 59-64. [H: Táncművészeti Értesítő, 1967.]
PESOVÁR Ernő: Két táncpantomim. Bene Vendel tánca és Savanyó játék. Táncművészeti Értesítő, (1968) 1: 93-100. [G: in Festschrift für Karl Horak. 1980.]
SÁROSI Bálint: Rumanian Folk Music. Vols. I-III. by Béla Bartók. Tempo, London, 1 (1968) 1: 31-35. [Recenzió.]
SÁROSI Bálint: Zigeunermusik. Das Musikleben Ungarns. Hrsg. von Imre Kun. Bp., (1968) 3: 104-107.
SZOMJAS-SCHIFFERT, György: Der Kalevala-Typ in den gemeinsamen Melodien der finno-ugrischen Völker. In Congressus Secundus Internationalis Fenno-Ugristarum, Helsingiae habitus, 23-28. VIII. 1965. Pars II. Adiuvantibus: M. I. Heikinmäki, I. Schellbach. Acta redigenda curavit: P. Ravila. Helsinki, Societas Fenno-Ugrica, 1968: 310-324. (FU 2)
VARGYAS Lajos: A magyar népballada. In A Kassai Batsányi-Kör Évkönyve 1965-1968. Szerk. Turczel Lajos. 1968: 61-74.
VARGYAS Lajos: A magyar verstan forradalmára. Emlékezés Gábor Ignácra, születésének századik évfordulóján. Kortárs, 12 (1968) 5: 821-822. [Ua. in Keleti hagyomány 2. 1999: 300-301.]
VARGYAS, Lajos: Folk Music Research in Four Continents. Hungarian Survey, 3 (1968) 165-174.
VARGYAS, Lajos: Hommage ? Lajtha. Études Finno-Ougriennes, Paris, 5 (1968) [1969!] 64-68. [H: in Keleti hagyomány 1. 1984: 390-394.]
VARGYAS, Lajos: Opüt isszledovanija vengerszkoj narodnoj muzüki. Szbornik sztatej. In Muzüka Vengrii. Red. Szergej Vaszil'evics Akszjuk. Moszkva, Izd. Muzüka, 1968: 27-37.
VARGYAS, Lajos: Performing Styles in Mongolian Chant. Journal of the International Folk Music Council, 20 (1968) 70-72.
VARGYAS, Lajos: Zur Methodik der vergleichenden finnisch-ugrischen Musikwissenschaft. In Congressus Secundus Internationalis Fenno-Ugristarum, Helsingiae habitus, 23-28. VIII. 1965. Pars II. Adiuvantibus: M. I. Heikinmäki és I. Schellbach. Acta redigenda curavit: P. Ravila. Helsinki, Societas Fenno-Ugrica, 1968: 377-382. (FU 2)
VIKÁR László: La musique populaire des Tchérémisses (Maris) orientaux. In Congressus Secundus Internationalis Fenno-Ugristarum, Helsingiae habitus, 23-28. VIII. 1965. Pars II. Adiuvantibus: M. I. Heikinmäki, I. Schellbach. Acta redigenda curavit: P. Ravila. Helsinki, Societas Fenno-Ugrica, 1968: 392-402. (FU 2)
VIKÁR László: Les types mélodiques tchérémisses. Journal of the International Folk Music Council, 20 (1968) 65-69.

vissza a tartalomhoz


1969


BORSAI Ilona: Az egyiptomi zenei szájhagyomány vizsgálatának szerepe az ó-egyiptomi dallamok kutatásában. Az MTA I. Oszt. Közl., 26 (1969) 1-4: 387-399.
BORSAI, Ilona - TÓTH, Margit: Variations ornementales dans l'interprétation d'un hymne copte. Studia Musicologica, 11(1969) 1-4: 91-105.
JÁRDÁNYI, Pál: Die neue Ordnung der ungarischen Volkslieder (Verkürzter Inhalt des Vortrages). [Előadás az IFMC Rendszerezési Munkacsoportjának konferenciáján, 1965. augusztus 31. - szeptember 4.] In Methoden der Klassifikation von Volksliedweisen. (Symposia II.) Red. Oskar Elschek. Mitarb. Doris Stockmann. Bratislava, Verl. der Slowakischen Akademie der Wissenschaften, 1969: 123-133. [Rövidebb H: in Járdányi 2000: 73-82. (Járdányi rendszerének utolsó változata.)]
KERÉNYI György: Zsidó zene, magyar népzene. In Magyar Zenetörténeti Tanulmányok Szabolcsi Bence 70. születésnapjára. Szerk. Bónis Ferenc. Bp., Zeneműkiadó, 1969: 399-404
KISS, Lajos: Bulgarische Rhythmen in Bartóks Musik. Izvesztija na Insztituta za Muzüka = Bulletin de l'Institut de Musique, Sofija, Akad., 1969: 237-260. [H: Az MTA I. Oszt. Közl., 1967; in Tanulmányok a bolgár-magyar kapcsolatok köréből. 1981; SR: in Zduzsenie na folklorisztite na szr Makedonija. 1968.]
KISS Lajos: Simonffy Kálmán és a magyar népzene. Az MTA I. Oszt. Közl., 26 (1969) 1-4: 337-353.
KODÁLY Zoltán: A magyar népzene. Vargyas Lajos példatárával. 4. kiad. Bp., Zeneműkiadó, 1969. 307 p. [További kiadások: 3. kiad. 1960; 5. 1971; 6. 1973; 7. 1976; 8. 1981; 9. 1984; 10. 1987; 11. 1989; 12. 1991; 13. 1997; 14. 2000; 15. 2003; G: 1956. E: 1. kiad. 1960; 2. kiad. 1971.]
KODÁLY Zoltán: Utam a zenéhez. Öt beszélgetés Lutz Besch-sel. Ford. Keresztury Mária. Bp., Zeneműkiadó, 1969. 114 p. [2. kiad. 1972; 3. kiad. in VT 3 1989: 537-572 (Ford. Bónis Ferenc); G: Mein Weg zur Musik. 1966.]
MARTIN György: A magyar leánykörtánc. Régi táncaink kelet-európai kapcsolatai. Táncművészeti Értesítő, (1969) 3: 3-23. [G: in Volkskunde und Volkskultur. 1968.]
MARTIN, György: Der siebenbürgische Haiduckentanz. Studia Musicologica, 11 (1969) 1-4: 301-321. + 1 t. [rövidebb H: Táncművészeti Értesítő, 1968.]
MARTIN György: Egy erdélyi férfitánc szerkezeti sajátosságai. Kalotaszegi legényes. Művelődés, Bukarest, 22 (1969) 5: 43-49. [Ua. Az MTA I. Oszt. Közl., 1966.]
MARTIN György: Egyéni és közösségi formatípusok a népi táncalkotásban Az MTA I. Oszt. Közl., 26 (1969) 1-4: 401-413.
OLSVAI Imre: Néhány előadásbeli sajátság népzenénkben. A Kodály-emlékülés anyagából. Az MTA I. Oszt. Közl., 26 (1969) 1-4: 329-336.
OLSVAI, Imre: West-Hungarian (Trans-Danubian) Characteristic Features in Bartók's Works. Studia Musicologica, 11 (1969) 1-4: 333-347.
PAKSA Katalin: A szegedi duda-hagyomány. Néprajzi Közlemények, 14 (1969) 3-4: 125-140. [Ua. in A duda, a furulya... 2001.]
PESOVÁR, Ernő: Der Tändel-Tschardasch. Acta Ethnographica, 18 (1969) 1-3: 153-185.
RAJECZKY, Benjamin: Die Melodieordnung der Monumenta Monodica Medii Aevi I. In Methoden der Klassifikation von Volksliedweisen. (Symposia II.) Red. Oskar Elschek. Mitarbeiter Doris Stockmann. Bratislava, Verl. der Slowakischen Akademie der Wissenschaften, 1969: 135-137.
RAJECZKY Benjamin: Gregorián, népének, népdal. In Magyar zenetörténeti tanulmányok Szabolcsi Bence 70. születésnapjára. Bp., Zeneműkiadó, 1969: 45-64. [Ua. In Rajeczky Benjamin írásai. 1976: 40-58.]
RAJECZKY Benjamin: Zur Frage der Verzierung im Choral. Studia Musicologica, "Bence Szabolcsi Septuagenario." 11 (1969) 1-4: 349-353. [H: in Rajeczky Benjamin írásai. 1976: 100-103.]
SÁROSI, Bálint: Die Musikinstrumente des ungarischen Volkes. Das Musikleben Ungarns. Hrsg. von Imre Kun. Bp., (1969) 4: 18-24.
SÁROSI Bálint: Kérdések és feleletek a népzenéről. Új Írás, (1969) 2: 88-93.
SZENDREI, Janka: Über die geschichtlichen Beziehungen eines Melodietypes des Balkans. Izvesztija na Insztituta za Muzüka = Bulletin de l'Institut de Musique, Sofija, Akad., 1969: 341-350.
SZOMJAS-SCHIFFERT György: Népzenegyűjtő utam Lappföldön. Az MTA I. Oszt. Közl., 26 (1969) 1-4: 355-373.
VARGYAS Lajos: A magyar folklór-hagyomány és Kelet-Európa. In Magyar Zenetörténeti Tanulmányok Szabolcsi Bence 70. születésnapjára. Szerk. Bónis Ferenc. Bp., Zeneműkiadó, 1969: 391-398. [Ua. in Keleti hagyomány 1. 1984: 86-95.]
VARGYAS Lajos: A "Vers és dallam" kutatója. [Szabolcsi Bencéről.] Magyar Zene, 10 (1969) 2: 118-122. [Ua. in Keleti hagyomány 1. 1984: 395-402.]
VARGYAS Lajos: Akarjuk-e, hogy éljen a népdal? Kortárs, 12 (1969) 4: 627-630. [Ua. in Keleti hagyomány 1. 1984: 444-452.]
VARGYAS, Lajos: Le folklore Hongrois et l'Europe de l'Est. Studia Musicologica, 11 (1969) 1-4: 449-459. [H: Magyar Zenetört. Tanulm. 1969.; E: The New Hungarian Quarterly, 1970.]
VARGYAS, Lajos: O nekatorüh principalynüh voproszah izucsenija epicseszkih zsanrov. In VII. Mezsdunarodnüj Kongressz Antropologicseszkih i Ethnograficseszkih Nauk, Moszkva 1964, 3-10 avguszta. Tom VI. Moszkva, 1969: 178-182.
VARGYAS, Lajos: Ungarisch-Slavische Beziehungen in Höllenfahrtlegenden. In Das heidnische und christliche Slaventum. Acta II. Congressus internationalis historiae Slavicae Salisburgo-Ratisbonensis anno 1967 celebrati. Wiesbaden, Otto Harrasowitz, 1969: 126-131. (Annales Instituti Slavici Bd. 1-2.)
VIKÁR László: Cseremisz egymagúság. Az MTA I. Oszt. Közl., 26 (1969) 1-4: 375-385.
VIKÁR, László: Votiak Trichord Melodies. Studia Musicologica, 11 (1969) 1-4: 461-471.

vissza a tartalomhoz


1970


BARTÓK, Béla - KODÁLY, Zoltán: Hungarian Folksongs for song and piano. [Előszó (pp. 25-26) és Jegyzetek (pp. 27-29); Preface (pp. 43) and Notes (pp. 44-45.)] Reprint of the original manuscript with commentaries by Denijs Dille. Bp., Ed. Musica, 1970. 54 p. [Foreword: in The Selected Writings of Z. K. 1974; H: in Vt 1: 9-10; Jegyzetek in Vt 3: 229-231.]
KALLÓS Zoltán - MARTIN György: A gyimesi csángók táncélete és táncai. Tánctudományi Tanulmányok 1969-1970, 1970: 195-253.
KODÁLY, Zoltán: The Pentatonic Scale in Hungarian Folk Music. Ethnomusicology, 14 (1970) 2: 228-242. [Ua. in The Selected Writings of Z. K. 1974; H: in VT 2: 65-75.]
MARTIN György: A marosszéki táncciklus. Táncművészeti Értesítő, (1970) 1: 103-121.
MARTIN György: Magyar tánctípusok és táncdialektusok. Bp., Népművelési Propaganda Iroda, [1970.] 266, [31] p. 3 mell. [144 dallam.] (Néptáncpedagógusok kiskönyvtára.) Mellékletek 1-3. uo. 1970-1972.: I. A nyugati dialektus táncai. Összeáll. Martin Gy. Kinetográfia Lányi Ágoston. Uo. 1970. 11 p. 27 t. [15 tánclejegyzés]; II. A tiszai dialektus táncai. Összeáll. Martin Gy. Kinetográfia Lányi Ágoston. Uo. 1971. 7 p. 31 t. [15 tánclejegyzés]; III. Az erdélyi dialektus táncai. Összeáll. Martin Gy. Kinetográfia Lányi Ágoston. Uo. 1972. 4 p. 31 t. [13 tánclejegyzés; utánnyomások 1973; 1984; 2. átdolg. kiad. 1995.]
MARTIN György: Mezőségi férfitáncok. Táncművészeti Értesítő, (1970) 2: 20-34.
OLSVAI Imre: Somogyi népdal-értől a világ zeneóceánjáig. Gondolatok szabadság-dallamunkról. ["Felszállott a páva"] In Vallomások Somogyról. Szerk. Paizs Gábor. Kaposvár, kiad. az MSzMP Somogy Megyei Bizottsága, 1970: 214-224.
PAKSA Katalin: Kálmány Lajos nyomán a Bánátban. A Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei, Novi Sad, 2 (1970) 4: 93-107.
PESOVÁR Ernő: A magyar tánckutatás 25 éve. Tánctudományi Tanulmányok 1969-1970, 1970: 79-89.
PESOVÁR Ernő: Három körverbunk. Táncművészeti Értesítő, (1970) 2: 23-33.
PESOVÁR Ernő: Táncban orcád pirulása. Táncművészeti Értesítő, (1970) 2: 98-111.
RAJECZKY, Benjamin: [Choral und Volksmusik.] Report of the Tenth Congress, Ljubjana 1967. Ed. by Dragotin Cvetko. Kassel, etc. Bärenreiter, 1970: 347-351. (International Musicological Society) [Hozzászólás, cím nélkül.]
SÁROSI, Bálint: Gypsy Musicians and Hungarian Peasant Music. Yearbook of the International Folk Music Council, 2 (1970) 8-27.
VARGYAS Lajos: A népdal Magyarországon. In Kodály Szeminárium, Kecskemét, 1970. július 20. - augusztus 20. = Folk-Song in Hungary. Kodály Seminar, 20 July - 20 August, 1970, Kecskemét. = Le chant folklorique en Hongrie. Kodály Séminaire, 20 juillet - 20 ao?t, 1970, Kecskemét.; H: Parlando, 12 (1970) 12: 1-7.

vissza a tartalomhoz


1971


BORSAI Ilona: Kérdőív palóc területek jellegzetes és értékes dallamainak kutatásához. Eger, Dobó Vármúzeum, 1971. 10 p. (Palóc kutatás. Módszertani Közlemények 12.)
BORSAI, Ilona: Un type mélodique particulier des hymnes du mois de Kiahk. Studia Musicologica, 13 (1971) 1-4: 73-85.
DOBSZAY, László: Der Weg einer sapphischen Melodie in die Volksmusik. Studia Musicologica, 13 (1971) 1-4: 203-213.
DOBSZAY László: Modus variációk egy énekes előadásában. Parlando, 13 (1971) 6: 16-22.
KISS Lajos: A Zombor környéki magyar népzene. Dunatáj, Bács-baranyai Hírlap, 2 (1971. dec. 29.) 52 (100.) 11.
KISS, Lajos: Dve krajličke iz Bačke. Zbornik za narodni život i običaje južnih slavena. Knijga 44. Urednik Branimir Gušić. Zagreb, Jugoslavenska Akademija, 2 (1971) 237-245.
KODÁLY Zoltán: A magyar népzene. Vargyas Lajos példatárával. 5. kiad. Bp., Zeneműkiadó, 1971. 307 p; E: Folk Music of Hungary. 2nd ed. revised and enlarged by Lajos Vargyas. Translated by Ronald Tempest and Cynthia Jolly. Translation revised by Laurence Picken. Bp., Corvina Press, 1971. 195 p.; ua. London, Barrie and Jenkins, 1971; New York-Washington, Praeger Publ., 1971. [1. kiad. 1960; H: további kiadások: 3. kiad. 1960; 4. 1969; 6. 1973; 7. 1976; 8. 1981; 9. 1984; 10. 1987; 11. 1989; 12. 1991; 13. 1997; 14. 2000; 15. 2003; G: 1956.]
MARTIN György: Adatok Tápé tánchagyományához. Az oláhos és a csárdás. In Tápé története és néprajza. Szerk. Ilia Mihály, Juhász Antal. Tápé, Tápé Község Tanácsa, 1971: 737-819.
OLSVAI Imre: Kodály útján Sárközben. Tolnai Művelődés, Szekszárd, (1971) 12: 3-30.
OLSVAI Imre: Népzene és néptánc a hagyományban és a színpadon. Táncművészeti Értesítő, (1971) 3: 103-112.
PESOVÁR Ernő: Tánctörténeti emlékek Vas megyéből. In Vas megyei táncoktatók kézikönyve. Szombathely, Vas megyei Népművelési Tanácsadó, 1971: 5-54.
SÁROSI Bálint: Cigányzene… Bp., Gondolat K., 1971. 247 p.
SÁROSI Bálint: Népdalról, népdaléneklésről. In Szép Szó antológia. Szerk. Szalontay Mihály. Bp., Táncsics Könyvkiadó, 1971: 470-475.
SÁROSI Bálint: Népi hangszereink. Bp., Népművelési Propaganda Iroda, [1971.] 112 p. (Néptáncpedagógusok kiskönyvtára.)
SZENDREI, Janka: Beiträge zu den musikgeschichtlichen Beziehungen des volksmusikalischen Rezitativs. Studia Musicologica, 13 (1971) 1-4: 275-288. [H: in Népzene és zenetörténet. 1974.]
VARGYAS Lajos: Kodály, a tudós. Debrecen, Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola, 1971, 12 p. [nem azonos az 1967-es és 1992-es, azonos című cikkekkel!]
VARGYAS, Lajos: Les rapports balkaniques de la poésie populaire hongroise. In Actes du Premier Congr?s International des Études Balkaniques et Sud-Est Européennes, 1966. Sofia, Editions de l'Académie Bulgare des Sciences, 1971: 727-730.
VARGYAS, Lajos: The Hungarian Folklore Heritage and Eastern Europe. The New Hungarian Quarterly, 11 (1970) 40: 122-129. [H: Magyar Zenetört. Tanulm. 1969; F: Studia Musicologica, 1969.]
VIKÁR, László - BERECZKI, Gábor: Cheremis Folksongs. Bp., Akadémiai K., 1971. 544 p. [320 dallam.]
ÖNÁLLÓ HANGZÓ KIADVÁNY
Mongol népzene. = Mongolian Folk Music. = Mongolische Volksmusik. = La musique populaire mongole. = Mongolszkaja narodnaja muzüka. Az 1967. évi gyűjtésből válogatta és összeállította dr. Vargyas Lajos. = Selected and compiled from the 1967 year's collection by L. V. dr. = Aus der 1967-er Sammlung ausgewählt und zusammengestellt von Dr. L. V. = Choisi et compilé de la collection de 1967 par dr. L. V. = Iz zapiszej 1967 goda otobral i szosztavil dr. L. V. Bp., Hungaroton-UNESCO co-operation [1971]. LPX 18013-14. [2 db, 33/min., 2. kiad. 1980; 3. kiad. 1995.]

vissza a tartalomhoz


1972


BORSAI, Ilona: Le tropaire byzantin "O Monogenés" dans la pratique du chant copte. Studia Musicologica, 14 (1972) 1-4: 329-354.
BORSAI Ilona - KOVÁCS Ágnes: A Magyar Rádió Ifjúsági Osztályának mondóka- gyermekdal- és játékpályázata. Ethnographia, 83 (1972) 2-3: 382-385.
DOBSZAY, László: La storia del canto popolare ungherese. Fatti e testimonianze, Centro Stadi Europa Orientale, 6 (1972) 62: 136-145.
DOBSZAY, László: The Kodály Method and its Musical Basis. Studia Musicologica, 14 (1972) 1-4: 15-33.
KERÉNYI György: Egy koldusének változatai ("Igricek-énekes koldusok"). Ethnographia, 83 (1972) 1: 77-84.
KISS Lajos: Köszöntők a jugoszláviai magyar népzenében. A Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei, Novi Sad, 4 (1972. jún.-szept.) 11-12: 43-84. [24 dallam.]
KODÁLY, Zoltán: Bartók als Folklorist. In Béla Bartók, Weg und Werk. 2. kiad. Schriften und Briefe. Zusammengestellt von Bence Szabolcsi. Bp., Corvina, 1972: 64-75. [1. kiad. 1957. H: in Zenetudományi Tanulmányok 3. 1956; in VT 2: 450-455; F: in Bartók, sa vie et son oeuvre. 1956; E: The Selected Writings of Z. K. 1974.]
KODÁLY Zoltán: Utam a zenéhez. Öt beszélgetés Lutz Besch-sel. Ford. Keresztúry Mária. 2. kiad. Bp., Zeneműkiadó, 1972. 114 p. [1. kiad. 1969; 3. kiad. in VT 3 1989. (Ford. Bónis Ferenc.); G: 1966.]
MARTIN, György: The Relationship between Melodies and Dance Types in the Volume VI. of Corpus Musicae Popularis Hungaricae. Studia Musicologica, 14 (1972) 1-4: 93-145. [Röv. vált. Hungarian Dance News, 1985; táncpéldák nélkül H: Tánctudományi Tanulmányok 1982-1983, 1983.]
Népzene és zenetörténet. 1. köt. Szerk. és "Beköszöntő" Vargyas Lajos. Bp., Ed. Musica, 1972. 121 p. [uo. E: "Introduction" 6-7. p.]
OLSVAI Imre: Kodály és a Páva-dallam. Muzsika, 15 (1972) 12: 40-43.
PESOVÁR Ernő: A magyar tánctörténet évszázadai. Szöveggyűjtemény. Bp., Népművelési Propaganda Iroda, 1972. 152 p. 4 t. (Néptáncpedagógusok kiskönyvtára.) [Utánnyomás 1973; 2. kiad. 1978.]
RAJECZKY Benjamin: A magyar népzenei hanglemezek. Ethnographia, 83 (1972) 2-3: 370-373.
RAJECZKY Benjamin: Kodály és a magyar népzenetudomány. Vigilia, 37 (1972) 7: 448-452.
SÁROSI Bálint: Élő népzene? Új Írás, 12 (1972) 1: 97-102.
SÁROSI, Bálint: Instrumentalensembles in Ungarn. Studia instrumentorum musicae popularis 2, Stockholm, 1972: 116-136.
SÁROSI Bálint: Jugoszláviai magyar népdalkiadványok. A Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei, Novi Sad, (1972) 11-12: 267-274.
SÁROSI, Bálint: La musique folklorique instrumentale hongroise et les musiciens tsiganes. In Rad XVII Kongres Saveza Udruženja Folklorist: Jugoslavije, Porec 1970. Zagreb, 1972: 367-370.
SÁROSI Bálint: Magyar parasztok és cigányzenészek. [1-2] Magyar Zene, 13 (1972) 1: 24-37, 2: 144-163.
SÁROSI Bálint: "Népművészek" korszaka a magyar népzenében. In Néprajz. (A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat központi kiadványa). Bp., 1972: 25-35.
SZENDREI, Janka: Die Tedeum-Melodie im Kodex Peer. Studia Musicologica, 14 (1972) 1-4: 169-201.
VARGYAS Lajos: A 70 esztendős Domokos Pál Péter köszöntése. Ethnographia, 83 (1972) 1: 95-96. [Ua. in Keleti hagyomány 2. 1999: 302-303.]
VARGYAS Lajos: A magyar és a délszláv balladák összehasonlító vizsgálata. In Szomszédság és közösség. Délszláv-magyar irodalmi kapcsolatok. Tanulmányok. Szerk. Vujicsics D. Sztoján. Bp., Akadémiai K., 1972: 13-31.
VIKÁR, László: Archaic Types of Finno-Ugrian Melody. Studia Musicologica, 14 (1972) 1-4: 53-91.
ÖNÁLLÓ HANGZÓ KIADVÁNY
A Néprajzi Múzeum Népzenei Gyűjteménye I. Összeállította Sztanó Pál, Tóth Margit. Bp., Néprajzi Múzeum, [1972]. [1 db 33/min.]

vissza a tartalomhoz


1973


BORSAI Ilona: Két jellegzetes palócvidéki dallam. Honismereti Híradó, 1 (1973) 1-2: 90-93.
DOBSZAY, László: Comparative Research into an "Old Style" of Hungarian Folk Music. Studia Musicologica, 15 (1973) 1-4: 15-78.
KODÁLY Zoltán: A magyar népzene. Vargyas Lajos példatárával. 6. kiad. Bp., Zeneműkiadó, 1973. 307 p. [További kiadások: 3. kiad. 1960; 4. 1969; 5. 1971; 7. 1976; 8. 1981; 9. 1984; 10. 1987; 11. 1989; 12. 1991; 13. 1997; 14. 2000; 15. 2003; G: 1956. E: 1. kiad. 1960; 2. kiad. 1971.]
MARTIN, György: Die Branles von Arbeau und die osteuropäischen Kettentänze. Studia Musicologica, 15. (1973) 1-4: 101-128.
MARTIN György: Legényes, verbunk, lassú magyar. (Szempontok az erdélyi férfitáncok összehasonlító kutatásához). Népi kultúra - népi társadalom. Az MTA Néprajzi Kutató Csoport Évkönyve 7. Bp., Akadémiai K., 1973: 251-290.
MARTIN György: Magyar tánctípusok és táncdialektusok. Bp., Népművelési Propaganda Iroda, 1973. (utánnyomás) 266, [31] p. 3 mell. [144 dallam.] (Néptáncpedagógusok kiskönyvtára.) Mellékletek 1-3. uo. 1973.: I. A nyugati dialektus táncai. Összeáll. Martin Gy. Kinetográfia Lányi Ágoston. 11 p. 27 t. [15 tánclejegyzés]; II. A tiszai dialektus táncai. Összeáll. Martin Gy. Kinetográfia Lányi Ágoston. 7 p. 31 t. [15 tánclejegyzés]; III. Az erdélyi dialektus táncai. Összeáll. Martin Gy. Kinetográfia Lányi Ágoston. 4 p. 31 t. [13 tánclejegyzés]. [Utánnyomások 1973; 1984; 2. átdolg. kiad. 1995.]
PESOVÁR, Ernő: Die geschichtlichen Probleme der Paartänze im Spiegel der südosteuropäischen Tanzüberlieferung. Studia Musicologica, 15 (1973) 1-4: 141-163.
RAJECZKY, Benjamin: Europäische Volksmusik und Musik des Mittelalters. Studia Musicologica, 15 (1973) 1-4: 201-204. [H: in Rajeczky Benjamin írásai. 1976: 7-17.]
RAJECZKY, Benjamin: Vorstrophische Formen in Ungarn. In Analyse und Klassifikation von Volksmelodien. Krakow, 1973.
SÁROSI Bálint: A verbunkos bölcsőjénél. Irodalomtörténeti Közlemények, 77 (1973) 5: 563-566.
SÁROSI Bálint: Magyar népi hangszerek. Bp., Tankönyvkiadó, 1973. 116 p. [2. kiad. 1977.]
SÁROSI Bálint: Zenei anyanyelvünk. Bp., Gondolat K., 1973. 341 p.
SZENDREI Janka: Te Deum als ungarischer Volksgesang im Mittelalter. Studia Musicologica, 15 (1973) 1-4: 304-320. [H: in Népzene és zenetörténet. 3. köt. 1977.]
SZENDREI Janka - DOBSZAY László - VARGYAS Lajos: Balladáink kapcsolatai a népénekkel. Ethnographia, 84 (1973) 4: 430-461.
VARGYAS Lajos: A "Csudahalott" ballada egy (nyírségi) változata. In Szolnok Megyei Múzeumi Évkönyv. Szerk. Balassa Iván, Kaposvári Gy., Selmeczi L. Szolnok, 1973: 217-220.

vissza a tartalomhoz


1974


BENCZE LÁSZLÓNÉ MEZŐ Judit: A ladányi torony tetejébe. Hortobágyi és sárréti népdalok. Püspökladány, 1974. 179 p.
BORSAI, Ilona: Die musikhistorische Bedeutung der orientalischen christlichen Riten. Studia Musicologica, 16 (1974) 1-4: 3-14.
DOBSZAY, László: Die Umgestaltung von Barockmelodien in der ungarischen Volkspraxis. Studia Musicologica, 16 (1974) 1-4: 15-23.
FELFÖLDI László: A Békés és Csongrád megyei disznótori szokások dramatikus mozzanatai. Ethnographia, 85 (1974) 2-3: 469-578.
KISS Lajos: Horgosi népdalok. Zenta, Zentai Múzeum, 1974. 311 p.
KODÁLY, Zoltán: Bartók, the Folklorist (1950). In The Selected Writings of Z. K. 1974: 102-108. [H: in Zenetudományi Tanulmányok 3. 1956; in Vt 2: 450-455; F: in Bartók, sa vie et son oeuvre. 1956; G: in Béla Bartók, Weg und Werk. 1. kiad. 1957; 2. kiad. 1972.]
KODÁLY, Zoltán: Calendar Customs Songs (1953). In The Selected Writings of Z. K. 1974: 55-57. [H: in MNT II. Jeles Napok. 1953: VII-IX; in Vt 2: 201-203.]
KODÁLY, Zoltán: Children's Games (1951). In The Selected Writings of Z. K. 1974: 40-54. [H: in MNT I. 1951: VII-XVIII; in Vt 2: 184-197.]
KODÁLY, Zoltán: Hungarian Folk Music (1925). In The Selected Writings of Z. K. 1974: 24-27. [H: A zene mindenkié, 1. kiad. 1954; 2. kiad. 1975; in Vt 1: 20-23.]
KODÁLY, Zoltán: Hungarian Folksongs (1906). [Foreword.] In The Selected Writings of Z. K. 1974: 9-10. [Ua. in BARTÓK, Béla - KODÁLY, Zoltán, 1970; H: in Vt 1: 9-10.]
KODÁLY, Zoltán: In Memory of Bartók. Speech in Hungarian Radio as the Opening Address of the Bartók Year. In The Selected Writings of Z. K. 1974: 109-111. [H: Magyar Rádió, 1955. In Zenetudományi tanulmányok 3. 1955; F: Europe, 1955.]
KODÁLY, Zoltán: Message to the International Folk Music Council's Quebec Conference (1961). In The Selected Writings of Z. K. 1974: 40-54. [Ua. in Bulletin of the International Folk Music Council, 1962; in Kodály in North America. 1986; H: in Vt 2: 216.
KODÁLY, Zoltán: Music in the Kindergarten (1941, 1957). In The Selected Writings of Z. K. 1974: 127-151. [Ua. Bulletin of the IKS, 1985; H: in A zene mindenkié. 1. kiad. 1954; 2. kiad. 1975; in Vt 3: 43-46.]
KODÁLY Zoltán: Néphagyomány és zenekultúra. Válogatta Katona Ádám. Bukarest, Kriterion, 1974. 272 p.
KODÁLY, Zoltán: Pairing Songs. Preface to the Volume IV. of the Corpus Musicae Popularis Hungaricae. (1959) In The Selected Writings of Z. K. 1974: 62-63. [H: in Vt 2: 212-213; in MNT IV. Párosítók. 1959: 7-8.]
KODÁLY, Zoltán: The Pentatonic Scale in Hungarian Folk Music (1917-1929). In The Selected Writings of Z. K. 1974: 11-23. [Ua. Ethnomusocology, 1970; H: in Vt 2: 65-75.]
KODÁLY, Zoltán: The Role of the Folksong in Russian and Hungarian Music (1946). In The Selected Writings of Z. K. 1974: 34-39. [H: in Vt 1: 186-190.]
KODÁLY, Zoltán: Wedding Songs (1955). In The Selected Writings of Z. K. 1974: 58-57. [Ua. in Vt 2: 206-209.]
KODÁLY, Zoltán: What is Hungarian in Music? (1939) In The Selected Writings of Z. K. 1974: 28-33. [H: in A zene mindenkié. 1. kiad. 1954; 2. kiad. 1975; in Vt 1: 75-80; FI: in Unkarilaisuus musiikissa. 1993.]
MARTIN György: A magyar nép táncai. Bp., Corvina K., 1974. 74 p. (Magyar népművészet 7.); ua. uo. E: Hungarian Folk Dances. 81 p. (Hungarian Fok Art 7.); F: Les dansespopulaires hongroises. 86 p. (Art populaire hongroise 7.); G: Ungarische Volkstänze. 90 p. (Ungarische Volkskunst 7.)
MARTIN György: Az európai kultúrák és a tánchagyomány. Síppal, dobbal..., (1974) 3: 27-37. [Ua. Kultúra és Közösség, 1975.]
MARTIN György: Die balkanischen Beziehungen im ungarischen Mädchenreigen. Makedonszki Folklor, Skopje, 7 (1974) 13: 71-75.
Népzene és zenetörténet. 2. köt. Szerk. Vargyas Lajos. Bp., Ed. Musica, 1974. 232 p.
[Nyolcvannyolc] 88 tolna megyei népdal. Kiegészítő gyűjtemény a megye ifjúsága részére. Szerk. Olsvai Imre és Könczöl Ferenc. Szekszárd, Tolna megyei Tanács V. B. Műv. O. - KÓTA Tolna megyei szervezete, 1974. 267 p. [2. kiad. 1984.]
OLSVAI Imre: A somogyi magyarság népzenéje [8. fejezet] In Somogyi népköltészet. Gyűjtötte és szerk. Együd Árpád. Zenei szerk. Olsvai Imre. Kaposvár, Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága, 1974: 409-493. (Somogy néprajza 1. Főszerk. Bakay Kornél.)
OLSVAI Imre: Dél-Dunántúl hangja Bartók zenéjében. Somogy. Kulturális, társadalmi, gazdasági szemle, 3 (1974) 9: 67-83.
OLSVAI Imre: Eleki román dallamok = Melodii româneşti din Aletea. In Sokszínű hagyományunkból. 1974: 162-164. [9 dallam.]
OLSVAI Imre: Hajósi német dallamok = Deutsche Melodien aus Hajós. In Sokszínű hagyományunkból. 1974: 102-103. [8 dallam.]

OLSVAI Imre: Lakócsai délszláv dallamok = Južnoslavenske melodije iz Lukovišća. In Sokszínű hagyományunkból. 1974: 39-40. p. [10 dallam.]
OLSVAI Imre: Maglódi szlovák dallamok = Maglódske slovenské nápevy. In Sokszínű hagyományunkból. 1974: 200-202. [10 dallam.]
PESOVÁR, Ernő: Archaische Paartänze in Südosteuropa. Makedonszki Folklor, Skopje, 7 (1974) 67-69.
PESOVÁR Ernő: Maglód táncairól = O maglódskyh tancoch. In Sokszínű hagyományunkból. 1974: 183-198, 210-232.
PESOVÁR Ernő - Lányi Ágoston: A magyar nép táncművészete. Néptánciskola 1-2. Bp., Népművelési és Propaganda Iroda, 1974. 205+327 p. [2. kiad. 1978; 3. kiad. 1980.]
RAJECZKY, Benjamin: Choralforschung und Volksmusik des Mittelalters? Acta Musicologica, 46 (1974. Juli-Dezember) 181-192. [H: in Rajeczky Benjamin írásai. 1976: 18-27.]
SCHRAM Ferenc: A népének egy csoportjának kialakulása Magyarországon. (8 kottával.) Ethnographia, 85 (1974) 2-3: 373-383.
Sokszínű hagyományunkból = Iz naše mnogobojne tradicije = Aus der Vielfalt unserer Überlieferungen = Din tradiţii noastre multicolore = Z našich pestrých tradícii. 1. köt. Szerk. Lányi Ágoston és Olsvai Imre. [A dallamokat ismertette és válogatta Olsvai Imre] Bp., Népművelési Propaganda Iroda, 1974. 233 p.
SZENDREI Janka: Recitatív típusok a magyar népzenében. In Népzene és zenetörténet. 2. köt. 1974: 65-123. [G: Studia Musicologica, 1971.]
SZENDREI Janka: "Szent István szolgái": egy regösmotívum német párhuzama. Ethnographia, 85 (1974) 2-3: 315-329; G: "Hier sind die Stephansknechte". Die deutsche Parallele eines Regös-Motives. Studia Musicologica, 16 (1974) 1-4: 133-150.
SZOMJAS-SCHIFFERT György: Verwandte Melodien im ungarischen und im tschechisch-mährischen Volksliedschatz. Acta Ethnographica, 23 (1974) 2-4: 163-208.
TARI Lujza: Die instrumentale Volksmusik im ungarischen Begräbnisritus. Studia Musicologica, 16 (1974) 1-4: 55-87. [H: Ethnographia, 1976.]
The Selected Writings of Zoltán Kodály. Selected from the original: Visszatekintés 1-2. Red. by Ferenc Bónis. Translated by Lili Halápy and Fred Macnicol. Bp., Corvina Press, 1974. 239 p. 4 t.
VARGYAS, Lajos: Juzsnoszlovenszka narodna poezija i teorija o evropszkoj baladi. In Naucsni szasztanak szlaviszta o vukove dane, Beograd, 12-18. IX. 1974. Szveszka I. Beograd, 1974. I. 4. 195-201.
VARGYAS, Lajos: Kodaly'nin Halk Musikisi Araşt?rmalar?na Katk?s?. Folklora Do?ru, Istanbul, (1974) 34: 24-35. [H: Zenetudományi tanulmányok I. 1953.]
VÍG Rudolf: Cigány népdalok Bartók Béla és Kodály Zoltán gyűjtéséből. In Népzene és zenetörténet. 2. köt. Szerk. Vargyas Lajos. Ed. Musica, 1974: 149-200. jz. 230; E: Gypsy Folk Songs from the Béla Bartók and Zoltán Kodály Collections. Studia Musicologica, 16 (1974) 1-4: 89-131.

vissza a tartalomhoz


1975


BORSAI Ilona - HAJDU Gyula - IGAZ Mária: Magyar népi gyermekjátékok. Szerk. Keszler Mária. Bp., Tankönyvkiadó, 1975. 127 p. (Ének-zene szakköri füzetek 2.) [További kiadások: 2. 1977; 3. 1978; 4. 1980; 5. 1982; 6. 1987.]
"Cinege, cinege kismadár...." Népi mondókák, gyermekjátékok kicsinyeknek. A Rádió Ifjúsági és Gyermekosztály pályázatának anyagából összeáll. Borsai Ilona és Kovács Ágnes. Bp., MTV-Minerva, 1975. 143 p. [2. kiad. 1976; 3. kiad. 1983.]
FELFÖLDI László: Írásos dokumentumok egy mezőváros táncéletéből. A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve 1974-1975-1, Szeged, Móra Ferenc Múzeum, 1975: 65-76.
KODÁLY Zoltán: A zene mindenkié. [Válogatott írások.] Szerk. Szöllősy András. Sajtó alá rend. Martos Vilmos. Bp., Zeneműkiadó, 1975. 128 p. [1. kiad. 1954. A Kodály-tanulmányok részletezését lásd ott.]
MARTIN György: Az európai tánckultúrák és a kelet-európai tánchagyomány. Kultúra és Közösség, (1975) 1: 89-95. [Síppal, dobbal..., 1974.]
PAKSA Katalin: Vázlatok Alsónémedi zenei életéből. Studia Comitatensia. Szentendre, 3 (1975) 341-366.
PESOVÁR Ernő: Hagyomány és korszerűség a néptáncművészetben. Tánctudományi Tanulmányok 1975, 1975: 157-162.
RAJECZKY Benjamin: Gregorianik und Volksgesang. In Handbuch des Volksliedes. Bd. II. Historisches und Systematisches - Interethnische Beziehungen - Musikethnologie. Hrsg. von Rolf Wilhelm Brednich, Lutz Röhrich, Wolgang Suppan. München, Wilhelm Fink Verlag, 1975: 391-405.
SÁROSI Bálint: Geige und Zigeunermusikanten in Ungarn. In Die Geige in der europäischen Volksmusik. Hrsg. von Walter Deutsch und Gerlinde Haid. Wien, Verlag A. Schendl, 1975: 60-70. 10 t.
SÁROSI Bálint: Fülep Lajos, a népzenei adatközlő. Jelenkor, 18 (1975) 10: 917-919.
SEBŐ Ferenc: Bársony Mihály válaszol. Síppal, dobbal..., (1975) 4: 19.
SEBŐ Ferenc: Régi táncházak. Síppal, dobbal... (1975) 5: 7.
SZOMJAS-SCHIFFERT, György: Geschichte und Ergebnisse der finnisch-ugrischen vergleichenden Volksmusikforschung. In Congressus Quartus Internationalis Fenno-Ugristarum Budapestini habitus anno 1975. Pars I. Acta Sessionum. Red. Gyula Ortutay. Bp., Akadémiai K., 1975: 141-158.
[Száztizenegy] 111 népi táncdal. (2. bőv. kiad.) Lajtha László és mások gyűjtéséből összeállította Rajeczky Benjamin és Gönyei Sándor. Szerk. és az előszót írta Martin György, a gyűjteményt átnézték Lajtha László, Vargyas Lajos és Lugossy Mária. Bp., Ed. Musica, 1975. 135 p. [1. kiad. 1954.]
VARGYAS, Lajos: Die ungarische Volksballade und ihre internationalen Beziehungen. In Probleme der Volksballadenforschung. Hrsg. von E. Pflüger-Bouillon. Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1975: 249-290.
VIKÁR László: A finnugor népek zenéje. In Uráli népek. Nyelvrokonaink kultúrája és hagyományai. Szerk. Hajdú Péter. Bp., Corvina, 1975: 309-321. HANGZÓ MELLÉKLET
Somogyi népzene '75. Együd Árpád gyűjtéséből összeáll. Olsvai Imre. Kaposvár, Somogy megyei Múzeumok Igazgatósága, 1975. [2 db, 33/min.] Melléklet a Somogy Néprajza 1. c. kötethez.

vissza a tartalomhoz


1976


FELFÖLDI László: Keresztelő, lakodalom, temetés Kisteleken. In Tanulmányok Kistelek történetéből és népéletéből. Szerk. Juhász Antal. Kistelek, 1976: 423-446.
KODÁLY Zoltán: A magyar népzene. Vargyas Lajos példatárával. 7. kiad. Bp., Zeneműkiadó, 1976. 307 p. [További kiadások: 3. kiad. 1960; 4. 1969; 5. 1971; 6. 1973; 8. 1981; 9. 1984; 10. 1987; 11. 1989; 12. 1991; 13. 1997; 14. 2000; 15. 2003; G: 1956; E: 1. kiad. 1960; 2. kiad. 1971.]
MARTIN György: A magyar nép táncai. 2. kiad. Bp., Corvina, 1976. 744 p. 48 t. (Magyar népművészet 7.) [1. kiad. 1974. H, E, F, G nyelveken.]
MARTIN György: A magyar néptánckutatás egy évtizede 1965-1975. Táncművészeti Értesítő, (1976) 1: 81-112; ua. rövidítve: Beszámoló a néptánckutatás egy évtizedéről 1965-1975. Néprajzi Hírek, 5 (1976) 43-48. [Ua. Ethnographia, 1977.]
MARTIN György: Az új magyar táncstílus jegyei és jelentkezése a parasztság tánckultúrájában. (Vázlat.) In A népművészet tegnap és ma. Magyar Néprajzi Társaság. Vándorgyűlés. (Pécs, 1976. szept. 23-26.) Szerk. Andrásfalvy Bertalan et al. Bp., Magyar Néprajzi Társaság-Népművelési Intézet, 1976: 32-36. [Ua. Ethnographia, 1977; G: Acta Ethnographica, 1979.]
OLSVAI Imre: Kemenesalji névnapi köszöntő. Honismeret, 4 (1976) 4: 41-43.
PAKSA, Katalin: Special Structure Transformation in the Group "Jaj-nóta" of Hungarian Folk Songs. Studia Musicologica, 18 (1976) 1-4: 51-79. [H: Népi kultúra - népi társadalom. 1977.]
PAKSA Katalin: Újabb adatok a pentaton finális-váltásra. Ethnographia, 87 (1976) 1-2: 199-203.
Rajeczky Benjamin írásai. Szerk. Ferenczi Ilona. Bp., Zeneműkiadó, 1976. 353 p.
RAJECZKY Benjamin: A gregorián cifrázat kérdéséhez. In Rajeczky Benjamin írásai. 1976: 100-103. [G: Studia Musicologica, 1969.]
RAJECZKY Benjamin: A gyöngyösi pásztormisék (1767). In Rajeczky Benjamin írásai. 1976: 221-224. [Ua. in Zenetudományi tanulmányok 4. 1955.]
RAJECZKY Benjamin: A magyar siratók egy különleges csoportja. In Rajeczky Benjamin írásai. 1976: 203-209. [G: in Zbornik za narodni život i običaje... 1962.]
RAJECZKY Benjamin: A Monumenta Monodica Medii Aevi-hez. In Rajeczky Benjamin írásai. 1976: 80-82. [G: Studia Musicologica, 1964.]
RAJECZKY Benjamin: A Monumenta Monodica I. 773. sz. dallama. In Rajeczky Benjamin írásai. 1976: 76-79. [G: in Festschrift Bruno Stäblein. 1967.]
RAJECZKY Benjamin: A siratók hangterjedelmének kérdéséhez. In Rajeczky Benjamin írásai. 1976: 210-215. [G: Studia Musicologica, 1964.]
RAJECZKY Benjamin: A székely betlehemes recitativok stílusához. In Rajeczky Benjamin írásai. 1976: 232-235. [Ua. Néprajzi Közlemények, 1959.]
RAJECZKY Benjamin: Az osztrák és magyar népzenekutatás közös feladatai. In Rajeczky Benjamin írásai. 1976: 238-240. [G: Österreichische Musikzeitschrift, 1965.]
RAJECZKY Benjamin: Adalék felvidéki lakodalmasaink dallamstílusához. In Rajeczky Benjamin írásai. 1976: 225-227. [Ua. Néprajzi Közlemények, 1957.]
RAJECZKY Benjamin: Adatok a magyar gregoriánumhoz. In Rajeczky Benjamin írásai. 1976: 33-39. [Ua. in Emlékkönyv Kodály Zoltán 70. születésnapjára. 1953.]
RAJECZKY Benjamin: Ereszkedő gregorián dallamok és leszálló periódusaink. In Rajeczky Benjamin írásai. 1976: 65-75. [G: Acta Ethnographica, 1958.]
RAJECZKY Benjamin: Európai népzene és gregorián ének. In Rajeczky Benjamin írásai. 1976: 7-17. [G: Studia Musicologica, 1973.]
RAJECZKY Benjamin: Gregorián, népének, népdal. In Rajeczky Benjamin írásai. 1976: 40-58. [Ua. in Magyar zenetörténeti tanulmányok Szabolcsi Bence 70. születésnapjára. 1969.]
RAJECZKY Benjamin: Gregoriánkutatás és középkori népzene? In Rajeczky Benjamin írásai. 1976: 18-27. [G: Acta Musicologica, 1974.]
RAJECZKY Benjamin: "Kaszás e földön a halál". In Rajeczky Benjamin írásai. 1976: 228-231. [Ua. Néprajzi Közlemények, 1958.]
RAJECZKY Benjamin: Kelet és Nyugat a siratókban. In Rajeczky Benjamin írásai. 1976: 216-220. [G: in Festschrift für Walter Wiora. 1967.]
RAJECZKY Benjamin: Későgregorián cifrázatok párhuzamai a magyar népdalban. In Rajeczky Benjamin írásai. 1976: 90-99. [G: in Studia memoriae... 1956., 2. kiad. 1957; 3. kiad. E: 1959.]
RAJECZKY Benjamin: "Kötött ritmusú-e a gregorián?". In Rajeczky Benjamin írásai. 1976: 83-89. [F: Études Grégoriennes, 1967.]
RAJECZKY Benjamin: Középkori magyar zenei emlékeink és az újstílusú népdal. In Rajeczky Benjamin írásai. 1976: 59-64. [G: Studia Musicologica "Zoltano Kodály Octogenario Sacrum", 1962.]
RAJECZKY Benjamin: Népdaltörténet és gregoriánkutatás (1943). In Rajeczky Benjamin írásai. 1976: 28-32.
RAJECZKY Benjamin: "Regélni". In Rajeczky Benjamin írásai. 1976: 236-237. [Ua. Néprajzi Közlemények, 1959.]
RAJECZKY Benjamin: Régi és új stílus a magyar népdalban. In Rajeczky Benjamin írásai. 1976: 241-245. [E: Journal of the IFMC, 1960.]
SAYGUN, Adnan: Béla Bartók's Folk Music Research in Turkey. Ed. by László Vikár. Bp., Akadémiai K., 1976. 430 p.
SÁROSI Bálint: A népzenei divat. Új Tükör, (1976. augusztus 10.)
SÁROSI Bálint: A Rákóczi-kor zenéje. In Útmutató a Rákóczi szabadságharc tanulmányozásához. Szerk. R. Várkonyi Ágnes. Bp., Hazafias Népfront, 1976: 39-44.
SÁROSI Bálint: Cigányzene. Utóhang egy televízió-sorozathoz. Új Tükör, (1976. május 4.)
SÁROSI, Bálint: Eine ungarische Bauernkapelle. In Bericht über die erste internationale Fachtagung zur Erforschung der Blasmusik. Tutzing, Verlag Hans Schneider, 1976: 291-300.
SÁROSI, Bálint: Instrumentale Volksmusik in Ungarn. Studia instrumentorum musicae popularis 4, Stockholm, Musikhistoriska museet, 1976: 115-141. [Klny.]
SÁROSI Bálint: Romániai magyar népdalok. Korunk, 35 (1976) 4: 301-304. [Recenzió. Ua. Studia Musicologica, 1977.]
TARI Lujza: Hangszeres zene a magyar népi gyászszertartásban. Ethnographia, 87 (1976) 1-2: 133-160. [G: Studia Musicologica, 1974.]
VARGYAS Lajos: A magyar népballada és Európa. 1-2. kötet. Bp., Zeneműkiadó, 1976. 269+823 p. [E: Hungarian Ballads an the European Ballad Tradition. 1983.]
Vasi népdalok. Gyűjtötte és összeáll. Békefi Antal. Szombathely, Vas megyei Tanács VB Művelődésügyi Oszt., 1976. 359 p.
ÖNÁLLÓ HANGZÓ KIADVÁNY
Magyarországi cigány népdalok. - Gypsy Folk Songs from Hungary. Gyűjtötte és közreadja: Víg Rudolf. Bp., Hungaroton, 1976. SLPX/MK 18028-29.

vissza a tartalomhoz


1977


BENCZE LÁSZLÓNÉ [MEZŐ Judit]: Szivárványos az ég alja. Bihari népdalok. Berettyóújfalu, Nyíregyházi Tempo Ip. Szöv., 1977. 223 p. (Bihari dolgozatok. A Bihari Múzeum Közleményei 4.)
BÉKEFI Antal: Bakonyi népdalok. 2. bőv. kiad. Veszprém, kiadja a Veszprém megyei Tanács VB. Művelődési Osztálya, 1977[1978!]. 413 p. [1. kiad. 1955.]
BORSAI Ilona: Népdalkörök és népzenegyűjtés. Kóta, 7 (1977) 2: 8-10.
BORSAI Ilona: Régi stílusú elemek megjelenése az új magyar népdalstílusban. Ethnographia, 88 (1977) 1: 136-146.
BORSAI Ilona: [Tizenkilencedik és huszadik századi adatok egybevetése a palóclakta területek népzenéjéről.] Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve. Balassagyarmat, Nógrád megyei Múzeumok igazgatósága, 1977: 74-89.
BORSAI Ilona - HAJDU Gyula - IGAZ Mária: Magyar népi gyermekjátékok. 2. kiad. Szerk. Keszler Mária. Bp., Tankönyvkiadó, 1977. 127 p. (Ének-zene szakköri füzetek 2.) [1. kiad. 1975; 3. 1978; 4. 1980; 5. 1982; 6. 1987.]
Cigány népdalok és táncok I-II. Csenki Imre és Csenki Sándor gyűjtéséből. Közreadja Víg Rudolf. Bp., Zeneműkiadó, 1977. 20+23 p.
DOBSZAY László - SZENDREI Janka: "Szivárvány havasán...". A magyar népzene régi rétegének harmadik stíluscsoportja. In Népzene és zenetörténet. 3. köt. 1977: 5-101.
HALMOS, István: Towards a Pure Instrumental Form. Studia Musicologica, 19 (1977) 1-4: 63-84. [H: in A magyar népi tánczene. 2000; ua. Az MTA I. Oszt. Közl., 1981.]
Kivirágzott a diófa... Magyar népi gyermekjátékok. Válogatta és a játékokat feldolg. Haider Edit, népzenei munkatárs Borsai Ilona. Szerk. Kovács Ágnes. Bp., Móra Ferenc K., 1977. 156 p.
Magyar népdaltípusok. 1-2. köt. 2. kiad. Kodály Zoltán bevezetőjével. Szerk. Járdányi Pál, munkatársak Pál Máté, Olsvai Imre, Rácz Ilona, Sárosi Bálint, Víg Rudolf. Bp., Akadémiai K., 1977. 243+207 p. [1. kiad. 1961; G: Ungarische Volksliedtypen. 1964.]
MARTIN György: A magyar és román táncfolklór viszonya az európai összefüggések tükrében. Síppal-dobbal..., (1977) 6: 24-32. [Ua. Művelődés, 1978; in A magyar nép és nemzetiségeinek tánchagyománya. 1997.]
MARTIN György: A magyar néptánckutatás egy évtizede 1965-1975. Ethnographia, 88 (1977) 1: 165-183; [Ua. Táncművészeti Értesítő, 1976; rövidítve: Néprajzi Hírek, 1976.]
MARTIN György: A népi előadóművészet mesterei. Nyelvünk és kultúránk, (1977) 3: 66-70.
MARTIN György: A palóc táncok kutatási eredményei és feladatai. (Hozzászólás az 1976-os palóc tanácskozáson.) Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve. Balassagyarmat, Nógrád megyei Múzeumok Igazgatósága, 1977: 65-70.
MARTIN György: A táncos és a zene (Tánczenei terminológia Kalotaszegen). Népi kultúra -népi társadalom. Az MTA Néprajzi Kutató Csoport évkönyve 9. Szerk. Kósa László. Bp., Akadémiai K., 1977: 357-389. [Ua. in A magyar népi tánczene. 2000.]
MARTIN György: Az új magyar táncstílus jegyei és kialakulása. Ethnographia, 88 (1977) 1: 31-48. [In A népművészet tegnap és ma. 1976; G: Acta Ethnographica, 1979.]
MARTIN György: Egy improvizatív férfitánc struktúrája. Tánctudományi Tanulmányok 1976-1977, 1977: 264-300; G: Struktur eines improvisativen Männertanzes. Studia Musicologica, 19 (1977) 1-4: 39-62.
Népzene és zenetörténet. 3. köt. Szerk. Vargyas Lajos. Bp., Ed. Musica, 1977. 283 p.
OLSVAI Imre: A magyar népzenei hagyomány századunkban. Kritika, (1977) 2: 8-10.
OLSVAI Imre: A Psalmus Hungaricustól a Brácsaversenyig. Egy Kodály-Bartók-i tématípus és népi gyökerei. In Zeneelmélet, stíluselemzés. A Bárdos Lajos 75. születésnapja alkalmából rendezett zenetudományi konferencia anyaga. Bp., Zeneműkiadó, 1977: 68-83.
PAKSA Katalin: A "jaj-nóták" zenei világa. A négysoros izometrikus szerkezet lazulása és továbbfejlődése régi dalainkban. Népi kultúra - népi társadalom. Az MTA Néprajzi Kutató Csoport évkönyve 9. Szerk. Kósa László. Bp., Akadémiai K., 1977: 277-305. [44 dallam; E: Studia Musicologica, 1976.]
PAKSA, Katalin: Hungarian Folksongs Amidst Twin-Bar and Strophic Structures. Studia Musicologica, 19 (1977) 1-4: 11-37. [H: Népi kultúra - népi társadalom. 1980.]
PÁVAI István: Egy népdal átalakulása a Sóvidéken. Művelődés, 30 (1977) 1: 57-59.
PÁVAI István: Tánc és zene. Művelődés, 30 (1977) 11: 12-13.
PESOVÁR Ernő: A magyar tánctörténet évszázadai. Szöveggyűjtemény. 2. kiad. Bp., Népművelési Propaganda Iroda, 1977. 152 p. 4 t. (Néptáncpedagógusok Kiskönyvtára.) [1. kiad. 1972; utánnyomás 1973.]
PESOVÁR Ernő: Az ugrós páros. Tánctudományi Tanulmányok 1976-1977, 1977: 243-263.
PESOVÁR Ernő: Magyar tánckutatás és tánckritika. In Balettlexikon. Szerk. Horst Koegler. Bp., Zeneműkiadó, 1977: 450-454.
PESOVÁR Ernő: Küzdő karakterű párostáncaink. Népi kultúra - népi társadalom. Az MTA Néprajzi Kutató Csoport évkönyve 9. Szerk. Kósa László. Bp., Akadémiai K., 1977: 329-356.
SÁROSI Bálint: A Járdányi-rend. Muzsika, 20 (1977) 1: 29-30.
SÁROSI Bálint: A tekerő. Muzsika, 20 (1977) 10: 41-44.
SÁROSI, Bálint: Angaben über die instrumentale Volksmusik Ungarns in den Gedichten von József Gvadányi und János Arany. Studia instrumentorum musicae popularis 5, Stockholm, Musikhistoriska museet, 1977: 114-120. [Klny.]
SÁROSI Bálint: Népzene a pódiumon. Új Tükör, 14 (1977. július 3.)
SÁROSI Bálint: Pásztorok zene- és tánckultúrája a Kárpátokban és a Balkánon. Ethnographia, 88 (1977) 1: 158-159.
SÁROSI Bálint: Romániai magyar népdalok. Közzéteszi Jagamas János és Faragó József. Bucureşti, Kriterion, 1974. Studia Musicologica, 19 (1977) 1-4: 460-465. [Recenzió. Ua. Korunk, 1976.]
SÁROSI, Bálint: Volksmusikalische Quellen und Parallelen zu Bartóks und Kodálys Musik. In Musikethnologische Sammelbände 1. Vorträge Graz und Seggau 1973-1977. Graz, Akademische Druck- und Verlagsanstalt, 1977: 29-52.
SÁROSI, Bálint: Zigeunermusik. (Cigányzene...) Übertr. Imre Ormay. Bp.-Zürich-Freiburg, Corvina-Atlantis, 1977. 307 p. 12 t.
SZENDREI Janka: Első hangjegyes népénekünk. (A Te Deum-dallam magyarországi története.) In Népzene és zenetörténet. 3. köt. 1977: 102-133. [G: Studia Musicologica, 1973.]
SZOMJAS-SCHIFFERT György: A Dorog-környéki német népköltészet. Új Forrás, Komárom-Esztergom, 9 (1977) 3: 134-137.
VARGYAS Lajos: A népzenekutatás eredményeinek hatása Kodály alkotásaiban. In Magyar Zenetörténeti Tanulmányok Kodály Zoltán Emlékére. Szerk Bónis Ferenc. Bp., Zeneműkiadó, 1977. 236-260. [E: Bulletin of IKS, 1980; G: Studia Musicologica, 1983.]
VARGYAS, Lajos: Gesellschaftliche Spannungen und Forderungen in den Balladen des 14-15. Jahrhunderts. In Aus der Geschichte der Ostmitteleuropäischen Bauernbewegungen im XVI-XVII Jahrhundert. (Vorträge der internationalen wissenschaftlichen Konferenz aus Anlass der 500. Wiederkehr der Geburt von György Dózsa. Bp., 12-15. 9. 1972. Bp., Akadémiai K., 1977: 267-271. [H: in Keleti hagyomány 1. 1984: 291-298.]
VARGYAS Lajos: Honfoglalás előtti, keleti elemek a magyar folklórban. Történelmi Szemle, (1977) 1: 107-121. [Ua. in Keleti hagyomány 1. 1984: 96-120.]
VIKÁR László: A magyar népzene volgai török és finnugor kapcsolatai. In Magyar őstörténeti tanulmányok. Szerk. Bartha Antal, Czeglédy Károly, Róna Tas András. Bp., Akadémiai K., 1977: 291-304.
VIKÁR László: Hozzászólás "A finnugor zene vitájá"-hoz. Nyelvtudományi Közlemények, 79 (1977) 1-2: 395-401.
VIKÁR, László: On the Issue of Cheremis-Hungarian Folk Music Relationship. Studia Musicologica, 19 (1977) 1-4: 3-9.
VIKÁR, László: Variations in Folk Music. Bulletin of the International Kodály Society, 2 (1977) 1-2: 13-17.
VÍG Rudolf: Hogyan szóljon a népdal? Beszélgetés. [Riporter:] Kovács Júlia. Népszava, (1977) 256: 6.

vissza a tartalomhoz


1978


BÉKEFI Antal: A kőfejtők dallamos munkarigmusai és jelzőkiáltásai. (25 képpel és 22 kottamelléklettel.) Ethnographia, 89 (1978) 3: 388-425; G: Arbeitslieder aus den Marmorbrüchen im Gerecse-Gebirge. Studia Musicologica, 20 (1978) 1-4: 183-211.
BORSAI Ilona: A palóc menyasszonyfektető dallamának nyugati és keleti kapcsolatai. Zenetudományi dolgozatok 1978, MTA ZTI, 1978: 159-176.
BORSAI Ilona - HAJDU Gyula - IGAZ Mária: Magyar népi gyermekjátékok. 3. kiadás. Szerk. Keszler Mária. Bp., Tankönyvkiadó, 1978. 127 p. (Ének-zene szakköri füzetek 2.) [További kiadások: 1. 1975; 2. 1977; 4. 1980; 5. 1982; 6. 1987.]
DOBSZAY László: A típus-fogalom a magyar népzenekutatásban. Ethnographia, 89 (1978) 4: 497-509; G: Der Begriff "Typus" in der ungarischen Volksmusikforschung. Studia Musicologica, 20 (1978) 1-4: 227-243.
DOMOKOS Mária: Verbunkos dallam Schubert gitárkvartettjében. Zenetudományi dolgozatok 1978, MTA ZTI, 1978: 57-71. [G: Studia Musicologica, 1982.]
FELFÖLDI László - MARTIN György: Táncélet, néptánc és népzene. In Sándorfalva története és népélete. Szerk. Juhász Antal (id.) Sándorfalva, Sándorfalva Nagyközség Tanácsa, 1978: 341-364.
FERENCZI, Ilona: Europäischer Melodiekatalog. Studia Musicologica, 20 (1978) 1-4: 305-308.
FRIGYESI, Judit - LAKI, Péter: Variantenklassifikation einer Volksliedweise. Studia Musicologica, 20 (1978) 1-4: 309-317; H: Egy népdal sortipológiai vizsgálata. Ethnographia, 89 (1978) 4: 510-518. [Ua. Zenetudományi dolgozatok 1979.]
HALMOS István: Lajtha kőrispataki gyűjtésének hangkészlete és tonalitása. Magyar Zene, 19 (1978) 4: 385-400.
HALMOS István: Táncemlékek Pakisztánból. Táncművészet, 3 (1978) 10: 21-23.
KERÉNYI György: Kodály is gyűjtött láncdalt. Magyar Nemzet, (1978. január 13.).
MARTIN György: A magyar és román táncfolklór viszonya az európai összefüggések tükrében. Művelődés, Bukarest, 31 (1978) 2: 9-13. [Ua. Síppal, dobbal..., 1977; in A magyar nép és nemzetiségeinek tánchagyománya. 1997.]
MARTIN György: A táncciklus - a néptánc legnagyobb formai egysége. Magyar Zene, 19 (1978) 2: 197-217. [G: in Der ältere Paartanz in Europa. 1980.]
MARTIN György: Egyívású hagyomány. Interetnikus kapcsolatok összehasonlító módszerrel. Magyarország, 15 (1978. szept. 17.) 38: 39.
MARTIN György: Kiss Mátyás tánca. In Sándorfalva története és népélete. Szerk. Juhász Antal (id.). Sándorfalva, Sándorfalva Nagyközség Tanácsa, 1978: 361-364.
MARTIN György: Molnár István alkotóművészete és a magyar tánchagyomány. Táncművészet, 3 (1978) 9: 3-6.
MARTIN György: Török táncok, táncélmények. Táncművészet, 3 (1978) 12: 26-29.
OLSVAI, Imre: Melodiensystematisierung der ungarischen Volksmusik bis 1975. Zur editorischen Arbeit an Band VI und VII des "Corpus Musicae Popularis Hungaricae". Studia Musicologica, 20 (1978 [1980!]) 1-4: 319-338. [H: Ethnographia, 1979.]
OLSVAI, Imre: On a Theme of Kodály's Dances of Galánta. Bulletin of the International Kodály Society, 3 (1978) 2: 34-46.
PAKSA Katalin: A szegedi táj népe és népzenéje. Magyar Zene, 19 (1978) 2: 150-165.
PAPP János: A család és környezet szerepe egy individuum dalkészletének gyarapodásában. In A Tanítóképző Főiskolák Tudományos Közleményei 13, Debrecen, 1978: 181-210.
PESOVÁR Ernő: A csárdás kialakulása. Magyar Zene, 19 (1978) 2: 218-224.
PESOVÁR Ernő - Lányi Ágoston: A magyar nép táncművészete. [2. kiad.] Néptánciskola 1-2. Bp., Népművelési és Propaganda Iroda, 1978. 205+327 p. [1. kiad. 1974, 3. kiad. 1980.]
RAJECZKY, Benjamin: Arbeiten über die ungarische Volksmusik des Mittelalters. Die Totenklage. In Historische Volksmusikforschung. Kongress-Bericht Seggau 1977. Hrsg. von Wolfgang Suppan, Alois Mauerhofer. Graz, Akademische Druck- und Verlagsanstalt, 1978: 137-146. (Musikethnologische Sammelbände 2.).
RAJECZKY Benjamin: Népzenei aszimmetrikus ritmusaink kérdéséhez. Zenetudományi dolgozatok 1978, MTA ZTI, 1978: 149-158.
SÁROSI Bálint: A gyimesi csángó hegedűstílus. Magyar Zene, 19 (1978) 2: 176-183.
SÁROSI, Bálint: Gypsy music. Bp., Corvina, 1978. 286 p. Bibl. 257-264.
SÁROSI Bálint: Magyar népi hangszerek. 2. kiad. Bp., Tankönyvkiadó, (1977 [1978!]). 115 p. (Ének-zene szakköri füzetek 1.) [1. kiadás 1973.]
SÁROSI Bálint: Népzene. 1-6. Muzsika, 21 (1978) 7: 20-24 (Miért folytatom?); 8: 34-36 (Csak bor mellett?); 9: 44-45 (Levélsíp); 10: 41-44 (A népzenekutatás kezdeteiről); 11: 36-39 (Élő népdal; Népdaléneklés); 12: 33-35 (Betlehemes játék; Regösének és Kolenda). [Folytatása: Muzsika, 1979.]
SÁROSI, Bálint: Siebente Konferenz der Studiengruppe für Analyse und Systematisierung der Volksmusik (IFMC). Debrecen, 4-9 April 1978. Studia Musicologica, 20 (1978) 1-4: 451-454.
SÁROSI, Bálint: Ungarische Zigeunermusik. In Franz Liszt. Beiträge von ungarischen Autoren. Hrsg. von Klara Hamburger. Bp., Corvina K., 1978: 95-117.
Studiengruppe für Analyse und Systematisierung der Volksmusik (IFMC) 1978 - Debrecen. Einleitung von József Ujfalussy. Studia Musicologica, 20 (1978) 1-4: 213-215.
SZENDREI Janka: A magyar népdalok új stílusrendjének elveiről. Ethnographia, 89 (1978) 4: 484-496; G: Auf dem Wege zu einer neuen Stilordnung der ungarischen Volksmusik. Studia Musicologica, 20 (1978) 1-4: 361-379.
SZOMJAS-SCHIFFERT György: Az új stílus (rondó-forma) kifejlődése a magyar és a cseh-morva népzenében. Ethnographia, 89 (1978) 1: 23-93. [G: Studia Musicologica, 1979.]
SZOMJAS-SCHIFFERT, György: Středoevropská píseň ponocného. Hudebni V?da, (1978) 3: 247-257.
TARI Lujza: Kodály hangszeres gyűjtése. Magyar Zene, 19 (1978) 2: 184-196.
TARI Lujza: Szignálhangszereink és dallamaik. Zenetudományi dolgozatok 1978, MTA ZTI, 1978: 125-148.
VARGYAS Lajos: A honfoglaló magyarság hitvilágának legfejlettebb rétege a nyelv és a folklór tükrében. In Mítosz és Történelem. Szerk. Hoppál Mihály és Istvánovits Márton Bp., MTA Néprajzi Kutatócsoport, 1978: 15-28. (Előmunkálatok a Magyarság Néprajzához. 3.) [Ua. in Keleti hagyomány 1. 1984: 121-144; ld. még Kortárs, 1979; Látóhatár, 1979.]
VARGYAS, Lajos: Child and DgF as Sources for the Ballad Genre. In Ballads and Ballad Research. Selected Papers of the International Conference on Nordic and Anglo-American Ballad Research, University of Washington, Seattle, May 2-6, 1977. 1978: 193-203.
VARGYAS, Lajos: Protohistoire de la musique hongroise. Studia Musicologica, 20 (1978) 1-4: 3-73. [H: Ethnographia, 1980.]
VARGYAS, Lajos: Trends of Dissemination of the Ballad Genre. In The European Medieval Ballad. A Symposium. (Proceedings of the Second International Symposium organized by the Centre for the Study of Vernacular Literature in the Middle Ages. Held at Odense University on 21-23 November, 1977.) Ed. by: O. Holzapfel in collaboration with J. McGrew and I. Pio. Odense, 1978: 75-85.
VIKÁR László: A kazányi tatárok zenéje. Magyar Zene, 19 (1978) 2: 144-149.

vissza a tartalomhoz

1979


BORSAI, Ilona: Deux chants caractéristiques de la Semaine Sainte Copte. Studies Eastern Chant 4, [Oxford, 1979]: 5-27.
BORSAI Ilona: Népdalstrófák komplex vizsgálata. (A készülő summás kötet elé.) Zenetudományi dolgozatok 1979, MTA ZTI, 1979: 225-234.
CSAPÓ Károly: Folklorisztika és nyelvtudomány. Zenetudományi dolgozatok 1979, MTA ZTI, 1979: 221-224.
DOBSZAY László: Szalkai László jegyzetének zenei példaanyaga. Zenetudományi dolgozatok 1979, MTA ZTI, 1979: 215-221.
Dráva szélén lakom. Száz ormánsági népdal. 1. kiad. Szerk. Olsvai Imre és Várnai Ferenc. Sellye, Nagyközségi Tanács, 1979. 257 p. [2. kiad. 1982.]
FRIGYESI Judit - LAKI Péter: Sortipológia alkalmazása a magyar népdalok típuson belüli rendezésében. Zenetudományi dolgozatok 1979, MTA ZTI, 1979: 177-192. [Ua. Ethnographia, 1978; G: Studia Musicologica, 1978.]
HALMOS, István: The Music of the Nambicuara Indians (Mato Grosso, Brazil). Acta Ethnographica, 28 (1979) 1-4: 205-350.
KAPRONYI Teréz: Hagyományos elemek az észak-magyarországi summások dalaiban. Zenetudományi dolgozatok 1979, MTA ZTI, 1979: 235-252.
LÁZÁR Katalin: Altatók. Rendszerezési kísérlet. Zenetudományi dolgozatok 1979, MTA ZTI, 1979: 193-206.
MARTIN György: A Duna-menti folklórfesztiválról. Ethnographia, 90 (1979) 2: 256-258.
MARTIN György: A magyar körtánc és európai rokonsága. Bp., Akadémiai K., 1979. 438 p. 32 t.
MARTIN, György: Die Kennzeichen und Entwicklung des neuen ungarischen Tanzstiles. Acta Ethnographica, 28 (1979) 1-4: 155-175. [H: Ethnographia, 1977; in A népművészet tegnap és ma. 1976.]
MARTIN György: Molnár István verbunktáncai. Tánctudományi Tanulmányok 1978-1979, 1979: 399-423.
MARTIN György: Tánc. [13. fejezet.] In A magyar folklór. Szerk. Ortutay Gyula. Bp., Tankönyvkiadó, 1979: 477-539. [2. jav. kiad. 1989; 3. átdolg. kiad. 1998.]
MARTIN, György: Weapon Dance Melodies and Rhythmic Multiplicity. Studia Musicologica, 21 (1979) 2-4: 79-112. [H: in A magyar nép és nemzetiségeinek tánchagyománya. 1997; in Magyar néptánchagyományok. 1980; 2. kiad. 1995; in Magyar néprajz VI. Népzene-néptánc-népi játék. 1990; in A botoló tánc zenéje. 2003.]
OLSVAI Imre: [Így láttam Kodályt.] In Így láttuk Kodályt. Harmincöt emlékezés. Szerk. Bónis Ferenc. Bp., Zeneműkiadó, 1979: 240-259. [2. kiad. 1982; 3. kiad. 1994.]
OLSVAI Imre: Magyar népzenei rendezőmunka 1975-ig. Ethnographia, 90 (1979) 1: 69-84. [Előadás az IFMC dallamrendezési szakosztályának ülésén, Debrecen, 1978. április. G: Studia Musicologica, 1978.]
OLSVAI Imre: Zene. [12. fejezet] In A magyar folklór. Szerk. Ortutay Gyula. Bp., Tankönyvkiadó, 1979: 443-476. [2. kiad. 1989; 3. átdolg. kiad. 1998.]
PAKSA Katalin: László Máténé Kőműves Kelemenje. Zenetudományi dolgozatok 1979, MTA ZTI, 1979: 157-165.
PÁLFY Gyula: Adatok Kecel táncéletéhez. Zenetudományi dolgozatok, 1979, MTA ZTI, 1979: 263-276.
PÁVAI István: Népi harmóniavilág I. Művelődés, 32 (1979) 12: 25-26.
PESOVÁR Ernő: A ritmus szerepe Molnár István művészetében. Tánctudományi Tanulmányok 1978-1979, 1979: 387-394.
PESOVÁR Ernő: Réthei [Prikkel Marián] kéziratos hagyatéka. Táncművészet, 4 (1979) 11: 24-25.
PESOVÁR Ernő: Réthei [Prikkel Marián] tanulmánya elé. Zenetudományi dolgozatok, 1979, MTA ZTI, 1979: 177-178. [Réthei tanulmánya uo. 179-194.]
RUDASNÉ BAJCSAY Márta: A belső versszak. Zenetudományi dolgozatok, 1979, MTA ZTI, 1979: 207-220.
SÁROSI, Bálint: Geigenspezifische Melodiegestaltung. Studia instrumentorum musicae popularis 6, Stockholm, 1979: 63-70.
SÁROSI Bálint: Népzene. 7-10. Muzsika, 22 (1979) 1: 43-44 (A citeráról), 4: 30-31 (Ötödfélszáz énekek), 7: 40-43 (Arany János népdalgyűjteményéről), 10: 39-44 (Szöveges népzenénk régi rétegeiről).
SZENDREI Janka - DOBSZAY László - RAJECZKY Benjamin: XVI-XVII. századi dallamaink a népi emlékezetben. 1-2. köt. Bp., Akadémiai K., 1979. 244+191 p. [1 db MK melléklet: 1993.]
SZOMJAS-SCHIFFERT, György: Wiederkehrende Liedform in der ungarischen und in der tschechisch-mährischen Volksmusik. (Neuer Stil.) Studia Musicologica, 21 (1979) 2-4: 113-150. [H: Ethnographia, 1978.]
SZTANÓ Pál: A dallammérésről. Zenetudományi dolgozatok 1979, MTA ZTI, 1979: 277-282.
TARI, Lujza: Charakteristische Spielelemente der ungarischen Kernspaltflöte. In Studia instumentorum musicae popularis 6, Stockholm, Musikhistoriska museet, 1979: 130-135.
VARGYAS Lajos: A honfoglaló magyarság hitvilágának legfejlettebb rétege a nyelv és a folklór tükrében. Kortárs, 23 (1979) 1: 127-136; ua. Látóhatár, 8 (1979) 2: 135-156. [Ua. in Mítosz és történelem, 1978.]
VARGYAS Lajos: A regösének problémájának újabb, zenei megközelítése. Ethnographia, 90 (1979) 2: 163-191. [Ua. in Keleti hagyomány 2. 1999: 240-265.]
VARGYAS Lajos: Balladáskönyv. Bp., Zeneműkiadó, 1979. 174 p. [100 dallam.]
VARGYAS Lajos: [Így láttam Kodályt.] In Így láttuk Kodályt. Harmincöt emlékezés. Szerk. Bónis Ferenc. Bp., Zeneműkiadó, 1979: 134-142. [2. kiad. Zeneműkiadó, 1982; 3. kiad. Püski, 1994.]; E: Kodály as I Knew Him. Bulletin of the International Kodály Society, 4 (1979) 1: 48-52.
VARGYAS, Lajos: The Ballad as Source of History. In Arbeitstagung über Fragen des Typenindex der Europaischen Volksballaden 9. (Balladentagung) Esztergom, Ungarn. 21-23. August 1978. [org.] Société Internationale d'Ethnologie et de Folklore. Hrsg. von Rolf W[ilhelm] Brednich et al. Bp., Ethnographisches Institut d. U. A. d. W., 1979: 44-60.
VARGYAS, Lajos: Unkarilaiset kansanballadit. Yhteisön runoutta yksilöstä. [Magyar népballadák. Közösségi költészet az egyénről. Utószó] In Kuoliaaksi tanssitettu tyttö. Unkarilaisia kansanballadeja. [A halálra táncoltatott lány. Magyar népballadák.] Valikoinut suomenkanut Viljo Tervonen. Puupiirokset Béla Gy. Szabó. [Helsinki,] Forssa, 1979: 60-71.] (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran, toimituksia 351.)
VIKÁR László: Interetnikus dallamtípusok Baskíriában. Zenetudományi dolgozatok 1979, MTA ZTI, 1979: 253-262.
VIKÁR, László - BERECZKI, Gábor: Chuvash Folksongs. Transl. by Imre Gombos. Bp., Akadémiai K., 1979. 579 p. 11 t. [350 dallam.]

vissza a tartalomhoz


1980


BORSAI Ilona: Magyar népi gyermekjátékok és mondókák. Bp., Népművelési Intézet, 1980. 47 p. (Tánc)
BORSAI, Ilona: Métrique et mélodie dans les Théotokies coptes. Studia Musicologica, 22 (1980) 1-4: 15-60.
BORSAI Ilona - HAJDU Gyula - IGAZ Mária: Magyar népi gyermekjátékok. 4. kiadás. Szerk. Keszler Mária. Bp., Tankönyvkiadó, 1980. 127 p. (Ének-zene szakköri füzetek 2.) [További kiadások: 1: 1975; 2: 1977; 3: 1978; 5: 1982; 6: 1987.]
DOMOKOS Mária: A Rákóczi nóta családfája. Magyar Zene, 21 (1980) 3: 249-263; E: The Genealogy of the Rákóczi Song. Studia Musicologica, 22 (1980) 1-4: 69-86.
"Erdők, mezők vad ligetek..." Drávaszögi magyar népballadák. Tanulmány és jegyzetek kíséretében közzéteszi Katona Imre és Lábadi Károly. A dallamokat lejegyezte és rendszerezte Olsvai Imre. [Újvidék], Fórum Könyvkiadó, 1980. 447 p.
FELFÖLDI László: Táncélet. In Bálint Sándor: A szögedi nemzet III. A szegedi nagytáj népélete. A Móra Ferenc Múzeum évkönyve 1978/79-2. Szeged, 1980: 907-922.
HALMOS Béla: Ádám István széki prímás. (Részletek egy készülő személyi monográfiából). Zenetudományi dolgozatok 1980, MTA ZTI, 1980: 85-113. [Ua. in A széki hangszeres népzene. 2000.]
HALMOS István: Egy venezuelai varázsló. Zenetudományi dolgozatok 1980, MTA ZTI, 1980: 175-181.
KAPRONYI Teréz: Arató szokások a summáséletben. Zenetudományi dolgozatok 1980, MTA ZTI, 1980: 37-57.
KERÉNYI György: Emlékeim a népdalkutató Bartók Béláról. Kóta, 20 (1980) 6: 6-8.
KOVALCSIK Katalin: Népi hárfák Magyarországon. Két hangszerkészítő mester. Zenetudományi dolgozatok 1980, MTA ZTI, 1980: 115-130.
LÁNYI Ágoston: A friss csárdás jellemző motívumai: lippentős-bukós-félfordulós. In Magyar néptánchagyományok. 1980: 306-340. [2. kiad. 1995.]
LÁNYI Ágoston: Néptáncolvasókönyv. Bp., Zeneműkiadó, 1980. 175 p. (Népzene - néptánc - táncház. Sorozatszerk. Lelkes Lajos.) [2. kiad. 1982; 3. kiad. 1994.]
Magyar néptánchagyományok. Vargyas Lajos előszavával. Szerk. Lelkes Lajos. Bp., Zeneműkiadó, 1980. 384 p. (Andrásfalvy Bertalan, Borbély Jolán, Lányi Ágoston, Martin György, Pesovár Ernő, Pesovár Ferenc tanulmányai.) [2. reprint kiad. 1995.]
MARTIN György: A botoló és zenéje. In Magyar néptánchagyományok. 1980: 125-145. [2. kiad. 1995; ua. in Magyar néprajz VI. Népzene-néptánc-népi játék. 1990; in A magyar nép és nemzetiségeinek tánchagyománya. 1997; in A botoló tánc zenéje. 2003; E: Studia Musicologica, 1979.]
MARTIN György: A cigányság hagyományai és szerepe a kelet-európai népek tánckultúrájában. Zenetudományi dolgozatok 1980, MTA ZTI, 1980: 67-74.
MARTIN György: A francia reneszánsz branle-ok és a kelet-európai lánctáncok. In Magyar néptánchagyományok. 1980: 46-69. [2. kiad. 1995.]
MARTIN György: A Kárpát-medence népeinek tánckultúrája. In Magyar néptánchagyományok. 1980: 11-15. [2. kiad. 1995.]
MARTIN György: A magyar körtánc kelet-európai kapcsolatai. In Magyar néptánchagyományok. 1980: 70-91. [2. kiad. 1995.]
MARTIN György: A mezőségi férfitáncok régi és újabb típusai. In Magyar néptánchagyományok. 1980: 188-229. [2. kiad. 1995.]
MARTIN György: A páros táncok hagyományos rendje a maroszéki táncciklusban. In Magyar néptánchagyományok. 1980: 325-340. [2. kiad. 1995.]
MARTIN György: Az erdélyi román hajdútánc. In Magyar néptánchagyományok. 1980: 169-183. [2. kiad. 1995.]
MARTIN György: Az erdélyi tánchagyomány földrajzi tagolódása. In Magyar néptánchagyományok. 1980: 37-43. [2. kiad. 1995.]
MARTIN György: Fegyvertánc, mutatványos szólótánc, hajdútánc. In Magyar néptánchagyományok. 1980: 107-108. [2. kiad. 1995.]
MARTIN György: Feladataink a források megközelítésében, gyermekjátékaink feltárásában. Táncművészet, 5 (1980) 10: 29-32.
MARTIN György: Körtáncok, lánctáncok. In Magyar néptánchagyományok. 1980: 45-91. [2. kiad. 1995.]
MARTIN György: Magyar táncdialektusok. In Magyar néptánchagyományok. 1980: 17-18. [2. kiad. 1995; in Magyar néprajz VI.: Népzene-néptánc-népi játék. 1990; in A magyar nép és nemzetiségeinek tánchagyománya. 1997.]
MARTIN György: Néphagyomány, néptánc. Beszélgetés. [Riporter] Varga Lajos Márton. Tiszatáj, 34 (1980) 1: 107-112.
MARTIN György: Rögtönzés és szabályozódás a magyar néptáncokban. Népi kultúra - népi társadalom. Az MTA Néprajzi Kutató Csoport Évkönyve 11-12. Szerk. Kósa László. Bp., Akadémiai K. 1980: 411-449; E: Improvisation and Regulation in Hungarian Folk Dances. Acta Ethnographica, 29 (1980) 3-4: 391-425. [Rövidítve E: Hungarian Dance News, 1982.]
MARTIN György: Táncdialektusok és történeti táncdivatok. In Néprajzi csoportok kutatási módszerei. Sárospatak, 1977. november 15-16. Szerk. Paládi-Kovács Attila. Bp., MTA Néprajzi Kutató Csoport, 1980: 139-148. (Előmunkálatok a Magyarság Néprajzához 7.)
MARTIN György: Táncház és színpad. Népszava, (1980. febr. 2.). [Ua. Hétköznapok. 1983.]
MARTIN György: The Traditional Dance Cycle - as the Largest Unit of Folkdancing. In Der ältere Paartanz in Europa. Konferenzbericht. [Ed. by Henry Sjöberg.] Stockholm, 1980: 46-66. (Arkivet för Folkig Dans. Dansmuseet.) [H: Magyar Zene, 1978.]
MARTIN György - PESOVÁR Ernő: Az alföldi tánchagyomány és Szabolcs-Szatmár megye táncai. In Magyar néptánchagyományok. 1980: 29-36. [2. kiad. 1995.]
OLSVAI Imre: Hogyan gyűjtsünk népzenét 1980 táján? Honismeret, 8 (1980) 1: 62-64.
OLSVAI Imre: Kis kiegészítés Bartók Béla török-magyar dallampárhuzamához. Zenetudományi dolgozatok 1980, MTA ZTI, 1980: 59-66.
OLSVAI Imre: Ötvenhat ballada dallam. In "Erdők, mezők vad ligetek..." 1980: 375-446.
PAKSA Katalin: A magyar népdalok zenei ékesítése. Díszítésrendszer a "páva dallamcsalád"-ban. Ethnographia, 91 (1980) 3-4: 329-360. [E: Studia Musicologica, 1980.]
PAKSA Katalin: A szögedi nemzet zenéje. In Bálint Sándor: A szögedi nemzet III. A szegedi nagytáj népélete. A Móra Ferenc Múzeum évkönyve 1978/79-2. Szeged, 1980: 575-905. [255 dallam.]
PAKSA Katalin: Dinamikai árnyalás, mint előadási sajátság idős pásztorok dalaiban. Zenetudományi dolgozatok 1980, MTA ZTI, 1980: 7-17.
PAKSA, Katalin: Ornamentation System of the Melodies in Volume VI of Corpus Musicae Popularis Hungaricae. Studia Musicologica, 22 (1980) 1-4: 137-185. [H: Ethnographia, 1980.]
PAKSA Katalin: Ütempárosság és strófaszerkezet összefonódása a magyar népdalok egyik csoportjában. Népi kultúra - népi társadalom. Az MTA Néprajzi Kutató Csoport Évkönyve 11-12. Szerk. Kósa László. 1980: 219-243. [85 dallam; E: Studia Musicologica, 1977.]
PÁVAI István: Népi harmóniavilág II-III. Művelődés, 33 (1980) 1: 25-26; 3: 27-28.
PESOVÁR Ernő: A csárdás kialakulása. In Magyar néptánchagyományok. 1980: 283-294. [2. kiad. 1995.]
PESOVÁR Ernő: A körverbunk szerkezeti felépítése. In Magyar néptánchagyományok. 1980: 253-264. [2. kiad. 1995.]
PESOVÁR Ernő: A lengyel tánczene és társastáncok hatása a csárdásra. In Magyar néptánchagyományok. 1980: 295-305. [2. kiad. 1995.]
PESOVÁR Ernő: A szóló verbunk szerkezeti sajátosságai. In Magyar néptánchagyományok. 1980: 241-252. [2. kiad. 1995.]
PESOVÁR Ernő: A táncos verbuválás a hadkiegészítés szolgálatában. In Magyar néptánchagyományok. 1980: 230-240. [2. kiad. 1995.]
PESOVÁR Ernő: Bene Vendel tánca és más lakodalmi halottas táncok. In Magyar néptánchagyományok. 1980: 350-354. [2. kiad. 1995.]
PESOVÁR Ernő: Európai tánckultúra - nemzeti tánckultúrák. In Magyar néptánchagyományok. 1980: 8-10. [2. kiad. 1995.]
PESOVÁR Ernő: Páros táncok. In Magyar néptánchagyományok. 1980: 265-305. [2. kiad. 1995.]
PESOVÁR Ernő: Régi páros táncaink főbb típusai. In Magyar néptánchagyományok. 1980: 266-282. [2. kiad. 1995.]
PESOVÁR Ernő: Verbunktáncaink szerkezeti sajátosságai. Népi kultúra - népi társadalom. Az MTA Néprajzi Kutató Csoport Évkönyve, 11-12. Szerk. Kósa László. Bp., Akadémiai K. 1980: 451-467; E: The Structural Characteristic Features of the Hungarian Recruiting Dances. Acta Ethnographica, 29 (1980) 1-2: 75-89.
PESOVÁR, Ernő: Zwei Tanzpantomimen. In Festschrift für Karl Horak. Hrsg. von Manfred Schneider. Innsbruck, 1980: 33-38. [H: Táncművészeti Értesítő, 1968.]
PESOVÁR Ernő - Lányi Ágoston: A magyar nép táncművészete. Néptánciskola 1-2. [3. kiad.] Bp., Népművelési és Propaganda Iroda, 1980. 205+327 p. [1. kiad. 1974; 2. kiad. 1978.]
RAJECZKY Benjamin: Hüdintés. Ethnographia, 91 (1980) 3-4: 393-396.
RAJECZKY Benjamin: XVI-XVII. századi dallamaink a népi emlékezetben. Magyar Zene, 21. (1980) 1: 122-125.
[Sárosi Bálint] A népzenekutató. [Beszélgetés. Riporter:] Kovács Júlia. Népszava, (1980. június 8.).
SÁROSI Bálint: Arany János és a népzene. In Arany János ma. Szerk. Mezey József. Bp., Tankönyvkiadó, 1980: 66-73.
SÁROSI Bálint: Hivatásos és nemhivatásos népzenészek. Zenetudományi dolgozatok 1980, MTA ZTI, 1980: 75-84.
SÁROSI, Bálint: Hungary. Bulletin of the International Folk Music Council. 56 (1980 April) 9-10. p.
SÁROSI Bálint: Kiss Lajos köszöntése. Muzsika, 23 (1980) 5: 40.
SÁROSI Bálint: Népzene. 11-14. Muzsika 23 (1980) 2: 43-44 (Ötfokú hangsor), 8: 41-43 (Népzenénk újabb rétegeiről), 9: 45-46 (A duda), 11: 41-44 (Magyar nóta és néphagyomány).
SÁROSI, Bálint: The Hungarian Bagpipe. The Bruxelles Museum of Musical Instruments. Bulletin 8. Bruxelles, (1980) 1-2: 1-15.
SZALAY Olga: Egy nyírségi parasztasszony népdalkészletének földrajzi összefüggései. Ereszkedő és új stílusú dallamok. Zenetudományi dolgozatok 1980, Bp., MTA ZTI, 1980: 19-36.
SZOMJAS-SCHIFFERT György: Válasz "A finnugor zene vitájá"-hoz c. hozzászóláshoz. Nyelvtudományi Közlemények, 82 (1980) 1-2: 467-476.
ULLMANN Péter: A harangozás hagyományai egy erdélyi faluban. Zenetudományi dolgozatok 1980, MTA ZTI, 1980: 131-138.
VARGYAS Lajos: A magyar zene őstörténete. I-II. Ethnographia, 91 (1980) 1: 1-34; 2: 192-236. [Ua. in Magyarország zenetörténete. 1988; F: Studia Musicologica, 1978.]
VARGYAS Lajos: A népballada poétikája és stilisztikája. Népi kultúra - népi társadalom. Az MTA Néprajzi Kutató Csoport Évkönyve, 11-12. Szerk. Kósa László. Bp., Akadémiai K., 1980: 289-297. [Ua. in Keleti hagyomány 2. 1999: 98-103.]
VARGYAS Lajos: Honfoglalás előtti hagyományok Szent László legendájában. In Athleta Patriae. Tanulmányok Szent László történetéhez. Szerk. Mezey László. Bp., Szent István Társulat, 1980: 9-18. [Ua. in Keleti hagyomány 2. 1999: 5-10.]
VARGYAS, Lajos: The Influence of Folk Music Research on Kodály's Works. Bulletin of the International Kodály Society, 5 (1980) 1: 12-25. [H: in Magyar Zenetörténeti Tanulmányok. 1977; G: Studia Musicologica, 1983.]
VIKÁR László: Miért rokon a finnugor népek zenéje? Beszélgetés Vikár László népzenekutatóval. [Riporter:] Ónody Éva. Népújság, (1980. augusztus 24.).
VIKÁR László: Mordvin siratódallamok. Zenetudományi dolgozatok 1980, MTA ZTI, 1980: 159-173. [E: Congressus Quintus... 1981.]
ÖNÁLLÓ HANGZÓ KIADVÁNY
Magyar hangszeres népzene. Szerk. [és a kísérőfüzetet írta] Sárosi Bálint. Bp., Hungaroton, 1980. LPX 18045-47. [3 db 33/min.]
Magyar népzene Bartók Béla fonográffelvételeiből. Szerk. [és a kísérőfüzetet írta] Sárosi Bálint. Bp., Hungaroton, 1981. LPX 18069 [1 db 33/min.]
Mongol népzene .= Mongolian Folk Music. = Mongolische Volksmusik. = La musique populaire mongole. = Mongolszkaja narodnaja muzüka. Az 1967. évi gyűjtésből válogatta és összeállította dr. Vargyas Lajos. = Selected and compiled from the 1967 year's collection by L. V. dr. = Aus der 1967-er Sammlung ausgewählt und zusammengestellt von Dr. L. V. = Choisi et compilé de la collection de 1967 par dr. L. V. = Iz zapiszej 1967 goda otobral i szosztavil dr. L. V. Bp., Hungaroton-UNESCO co-operation 1980. LPX 18013-14. [2 db, 33/min., 1. kiad. 1971; 3. kiad. 1995.]

vissza a tartalomhoz


1981


BARTÓK, Béla: The Hungarian Folk Song. Ed. by Benjamin Suchoff. Transl. by I. D. Calvoccoressi. With annotations by Zoltán Kodály. Albany, State University, 1981. LV, 399 p. (New York Bartók Archives, Studies in Musicology Nr. 13)
BORSAI Ilona: Bartók, Kodály és a summások. Zenetudományi dolgozatok 1981, MTA ZTI, 1981: 233-250.
BUDAINÉ HAJDU Erzsébet - ULLMANN Péter: Zsámbéki német népdalok. In A 2. Békéscsabai Nemzetközi Néprajzi Nemzetiségkutató Konferencia előadásai. 1980. szeptember 30. - október 2. 3. köt. Szerk. Eperjessy Ernő, Krupa András. Bp., Műv. Minisztérium, 1981: 526-532.
CSAPÓ Károly: Gyurka Mihályné "Szép fehér pakulár"-ja. Zenetudományi dolgozatok 1981, MTA ZTI, 1981: 251-259.
DOMOKOS, Mária: "Die Volksmusik der Magyaren und der benachbarten Völker". Studia Musicologica, 23 (1981) 1-4: 353-362. [H: Magyar Zene, 1983.]
Eger környéki népdalok. Összeáll. Borsai Ilona és Nagy Miklós. Bp., Zeneműkiadó, 1981.
HALMOS Béla: Közjátékok egy széki vonósbanda tánczenéjében. Zenetudományi dolgozatok 1981, MTA ZTI, 1981: 191-220. [Ua. in A széki hangszeres népzene. 2000.]
HALMOS István: Útban az önálló hangszeres formához. A "verbunkos" zene, a magyar barokk hangszeres zene s a paraszti tánczene formai kapcsolata. Az MTA I. Oszt. Közl., 32 (1981) 217-233. [E: Studia Musicologica, 1977.]
KAPRONYI Teréz: Jellegzetes motívumok iraki gyermekjátékok és mondókák dallamaiban. Zenetudományi dolgozatok 1981, MTA ZTI, 1981: 315-329.
KISS Lajos: Bartók és a bolgár ritmus. In Tanulmányok a bolgár- magyar kapcsolatok köréből. A bolgár állam megalapításának 1300. évfordulójára. Szerk. Csavdar Dobrev, Juhász Péter, Petar Mitajev. Bp., Akadémiai K., 1981: 459-480. [Ua: Az MTA I. Oszt. Közl., 1967; SR: in Zduzsenie na folklorisztite na szr Makedonija. 1968; G: Izvesztija na Insztituta za Muzüka = Bulletin de l'Institut de Musique, 1969.]
KISS, Lajos: Sber lidovych pisni v nacionalnich oblastech Madarska a Jugoslavie a Vzajemny vliv v okruhu lidove hudby. In Hudba slovanskych narodu a jeji vliv na evropskou hudebni kulturu. Brno, 1981: 473-478.
KODÁLY Zoltán: A magyar népzene. Vargyas Lajos példatárával. 8. kiadás. Bp., Zeneműkiadó, 1981. 307 p. [További kiadások: 3. kiad. 1960; 4. 1969; 5. 1971; 6. 1973; 7. 1976; 9. 1984; 10. 1987; 11. 1989; 12. 1991; 13. 1997; 14. 2000; 15. 2003; G: 1956. E: 1. kiad. 1960; 2. kiad. 1971.]
KOVALCSIK Katalin: A Szatmár megyei oláh cigányok lassú dalainak többszólamúsága. Zenetudományi dolgozatok 1981, MTA ZTI, 1981: 261-271.
LÁZÁR Katalin: Rodope-vidéki pentaton népdalok. Zenetudományi dolgozatok 1981, MTA ZTI, 1981: 307-313.
MARTIN György: A magyar nemzetiségi néptáncgyűjtés szerepe a szlovák összehasonlító kutatásokban. In A csehszlovákiai magyar nemzetiség néprajzi kutatása. Bratislava, 1981: 152-169; ua SL: Výskum ludových tancov maďarskej národnosti a jeho miesto v slovensko-maďarskom porovnávacom stúdiu. Teoretické a praktické problémy národopisného výskumu. In Maďarskej národnosti v Československu. Bratislava, 1981: 146-163.
MARTIN György: Az erdélyi férfitáncok kutatása. Zenetudományi dolgozatok 1981, MTA ZTI, 1981: 173-190.
[Martin György:] Beszélgetés Martin Györggyel az új folkórhullám és néptáncmozgalom előzményeiről. Kultúra és Közösség, (1981) 4: 42-53.
MARTIN György: Szék felfedezése és tánchagyományai. Tánctudományi Tanulmányok 1980-1981, 1981: 239-281; ua. Táncművészet, 6 (1981) 1: 18-19, 2: 8-11. [Ua. in A széki hangszeres népzene 2000; E: Hungarian Heritage, 2001.]
MARTIN György - TAKÁCS András: Mátyusföldi népi táncok. Bratislava-Bp., Madách K.-Gondolat, 1981. 219 p. 32 t.
OLSVAI Imre: A magyar népzene egyik fő rétegének rokon népi kapcsolatai. In Congressus Quartus Internationalis Fenno-Ugristarum 4. Red. Gyula Ortutay. Bp., Magyar Tudományos Akadémia, 1981: 58-77. (FU 4)
OLSVAI Imre: A zselici népdalgyűjtés rövid áttekintése. In Zselici dolgozatok V. Szerk. Jáger Márta. Kaposvár, Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága, 1981: 43-58.
OLSVAI Imre: Alföldi hatások Bartók műveiben. Tiszatáj, 35 (1981) 3: 58-59.
OLSVAI Imre: Bartók és Somogy. Somogy, Kaposvár, 9 (1981) 2: 73-85; 3: 65-73.
OLSVAI Imre: Mit köszönhet a magyar népzenetudomány és zeneművészet Vikár Bélának és Berze Nagy Jánosnak? In A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 25. Pécs, Janus Pannonius Múzeum, 1981: 275-280.
PESOVÁR Ernő: A magyarországi szlovákság tánckultúrája. Tánctudományi Tanulmányok, 1980-1981, 1981: 283-316. SL: Tanečná kultúra Slovákov žijúcich v Maďarsku. In Národopis Slovákov v Maďarsku. Szerk. Balassa Iván. Bp., Magyar Néprajzi Társaság, 1981: 234-267. (A Magyaroszági Szlovákok Néprajza. Tanulmányok 3.)
PESOVÁR Ernő: Tánchagyományunk művelődéstörténeti jelentősége és mai szerepe. Síppal-dobbal... A Népművelési Intézet tánc és zenei osztályának kiadványa, (1981 [1982!]) 1: 5-9.
RÁCZ Ilona - SZALAY Olga: Mutatók Bartók dallamrendjéhez. Zenetudományi dolgozatok 1981, MTA ZTI, 1981: 354-398.
SÁROSI Bálint: Bartók és a hangszeres népzene. Somogy, Kaposvár, 9 (1981) 2: 7-9.
SÁROSI Bálint: Bartók szava a népzenében. Új Írás, 21 (1981) 9: 7-11.
SÁROSI, Bálint: Centenar Bartók. Muzica, Bucureşti, 31 (1981) 5-6: 47-50.
SÁROSI Bálint: Népzene 15. Muzsika, (1981) 6: 42-44 (Dudazene).
SÁROSI, Bálint: Professionelle und nichtprofessionelle Volksmusikanten in Ungarn. Studia instrumentorum musicae popularis 7, Stockholm, 1981: 10-16.
SZOMJAS-SCHIFFERT György: Rokondallamok a magyar, a cseh és a morva népdalkincsben. Ethnographia, 92 (1981) 1: 27-58.
ULLMANN Péter: A zsámbéki németség népdalai. Zenetudományi dolgozatok 1981, MTA ZTI, 1981: 273-286.
VARGYAS Lajos: A magyarság népzenéje. 1. kiad. Bp., Zeneműkiadó, 1981. 624 p. Bibl. 383-391. Példatár 395-617. [2. jav. kiad. 2002.]
VARGYAS, Lajos: Bartók and Folk Music Research. The New Hungarian Quarterly, 22 (1981) 83: 58-70. [H: in Keleti hagyomány 1. 1984: 333-350.]
VARGYAS Lajos: Bartók Béla öröksége. Kisalföld (1981. május 17.).
VARGYAS Lajos: Magyar-bolgár kapcsolatok a folklórban. In Tanulmányok a bolgár-magyar kapcsolatok köréből. A bolgár állam megalapításának 1300. évfordulójára. Szerk. Csavdar Dobrev, Juhász Péter és Petar Mijatev. Bp., Akadémiai, 1981: 177-185. [Eredeti H vált.; F: Izvesztija na Ethnogr. Inszt., 1963.]
VARGYAS Lajos: The First Phase of the Development of Finno-Ugric Music. In Congressus Quintus Internationalis Fenno-Ugristarum, Turku, 20-27. VIII. 1980. Turku, Suomen Kielen Seura, 1981: 297-302. (FU 5)
VIKÁR László: Két osztják ének. Zenetudományi dolgozatok 1981, MTA ZTI, 1981: 287-305.
VIKÁR László: Mordvinian Laments. In Congressus Quintus Internationalis Fenno-Ugristarum. Pars VIII. Turku, Suomen Kielen Seura, 1981: 303-310. (FU 5) [H: Zenetudományi dolgozatok 1980.]
VIRÁGVÖLGYI Márta: Egy magyar parasztprímás Széken. Bp., Népművelési Intézet, 1981. 17 p; ua. Zenetudományi dolgozatok 1981, MTA ZTI, 1981: 221-231.
ÖNÁLLÓ HANGZÓ KIADVÁNY
"Dádili fecske". Galgamácsai népi mondókák, gyerekjátékok. Elmondja, eldalolja Vankóné Dudás Juli és a galgamácsai gyerekek. Szerk. Borsai Ilona, Moldován Domokos. Bp., Hungaroton, 1981. SLPX 18056. [1 db, 33/min. Kísérőfüzet: H, E]
"Za horámi, za dolámi..." Magyarországi szlovákok népzenéje. Szerk. Olsvai Imre, Lami István. Bp., Hungaroton, 1981. SLPX 18064. (Olsvai Imre lemezkísérő szövege "A magyarországi szlovákok népdalairól és népzenéjéről" címmel.)

vissza a tartalomhoz


1982


BENCZE LÁSZLÓNÉ [MEZŐ Judit]: "Szivárványos az ég alja". Bihari népdalok. Berettyóújfalu, Községi tanács, 1982. 223 p. (Bihari dolgozatok 4.)
BERECZKY János - DOMOKOS Mária - PAKSA Katalin: Magyar-román dallamkapcsolatok Bartók román gyűjteményében. In Népzene és zenetörténet. 4. köt. Szerk. Vargyas Lajos. Bp., Zeneműkiadó, 1982: 5-109.
BORSAI Ilona: A "Mátrai képek" dalai. Zenetudományi dolgozatok 1982, MTA ZTI, 1982: 159-182.
BORSAI Ilona: A palóc zenei élet és énekes népköltészet kutatása a 19. században. In Kriza János és a kortársi eszmeáramlatok. Tudománytörténeti tanulmányok a 19. századi folklorisztikáról. Szerk. Kríza Ildikó. Bp., Akadémiai K., 1982: 263-313.
BORSAI Ilona: Magyar népi gyermekjátékok és mondókák. In Kodály szemináriumok. Szerk. Erdeiné Szeles Ida. Bp., Tankönyvkiadó, 1982: 149-163.
BORSAI Ilona - HAJDU Gyula - IGAZ Mária: Magyar népi gyermekjátékok. 5. kiadás. Szerk. Keszler Mária. Bp., Tankönyvkiadó, 1982. 127 p. (Ének-zene szakköri füzetek 2.) [További kiadások: 1. 1975; 2. 1977; 3. 1978; 4. 1980; 6. 1987.]
CSAPÓ Károly: Egy gyermekjátékdal újabb szövegváltozata. Zenetudományi dolgozatok 1982, MTA ZTI, 1982: 265-271.
DOBSZAY László: Egy epikus tónus maradványai népzenénkben. Zenetudományi dolgozatok 1982, MTA ZTI, 1982: 39-55
DOBSZAY, László: The Absorbtion of Folksong in Bartók's Composition. Studia Musicologica, 24 (1982) 3-4: 303-313.
DOMOKOS, Mária: Bartóks Systeme zum Ordnen der Volksmusik. Studia Musicologica, 24 (1982) 3-4: 315-325. [H: Zenetudományi dolgozatok 1983.]
DOMOKOS, Mária: Ungarische Verbunkos-Melodie im Gitarrenquartett von Schubert - Matiegka. Studia Musicologica, 24 (1982) 1-2: 99-113. [H: Zenetudományi dolgozatok 1978.]
Dráva szélén lakom. Hetvenhét ormánsági népdal. Szerk. Olsvai Imre, Várnai Ferenc. Bp., Zeneműkiadó, [1982.] 69 p. [1. kiad. 1979.]
FELFÖLDI László: A magyar halottas táncok funkcionális vizsgálata. In Halottkultusz. Szerk. Hoppál Mihály, Novák László. Bp., MTA Néprajzi Kutató Csoport, 1982: 212-224. (Előmunkálatok a Magyarság Néprajzához 10.)
HAJDÚ, Erzsébet-ULLMANN, Péter: Der Volksliedbestand einer ungarndeutschen Bäuerin aus Schambek. = Zsámbéki német népdalok. In Beiträge zur Volkskunde der Ungarndeutschen 4. Hrsg. von Karl Manherz. Bp., Tankönyvkiadó, 1982: 130-234.
HALMOS Béla: Tizenkét széki csárdás. Egy tánczenei folyamat vizsgálata. In Népzene és zenetörténet. 4. köt. Szerk. Vargyas Lajos. Bp., Zeneműkiadó, 1982: 157-225. [Ua. in A széki hangszeres népzene. 2000.]
KAPRONYI Teréz: Az első hangú tropár dallamtípusa a magyar görögkatolikus közösségek gyakorlatában. Zenetudományi dolgozatok 1982, MTA ZTI, 1982: 281-290; E: First Tone Troparion Melody-type in Hungarian Greek-Catholic Chant. Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik, Wien, 32 (1982) 7: 119-128.
KERÉNYI György: Kodály Zoltán kedves népdalai. - Mesemondások népdalokról. Kodály Intézet Évkönyve, Kecskemét, 1982: 49-81.
KERÉNYI György: Magyar énekes népszokások. Az előszót Sárosi Bálint írta. Bp., Gondolat, 1982. 215 p. 16 t.
KISS Lajos: Gombos és Doroszló népzenéje. Kiss Lajos gyűjtését feldolgozta, a bevezetőt és a jegyzeteket írta, a mutatókat készítette Bodor Anikó. Újvidék, Hungarológiai Kutatások Intézete, 1982. 324 p. (A Jugoszláviai Magyar Népzene Tára 1.)
KISS Lajos: Lőrincréve népzenéje. Karsai Zsigmond dalai. (A táncházi útmutató c. részt Sebő Ferenc írta.) Bp., Zeneműkiadó, 1982. 256 p. (Népzene - néptánc - táncház. Sorozatszerk. Lelkes Lajos.)
KODÁLY Zoltán: A magyar tánc kérdéseiről 1951. Zene, tánc, [A Népművelési Intézet] zene- és táncosztály[ának] módszertani kiadványa, 1982 [1983!]: 9-11.
KODÁLY Zoltán: [A Nemzetközi Népzenei Tanács Budapesti Konferenciáján.] Elnöki megnyitó, 1964. aug. 17. In Kodály Zoltán levelei. 1. köt. Szerk. Legány Dezső. Bp., Zeneműkiadó, 1982: 317. (1148. sz.) [Ua. VT 3 1989: 400; ua. E: Journal of the IFMC, 1965.]
KODÁLY, Zoltán: Folk Music of Hungary. Centenary Edition. Revised and enlarged by Lajos Vargyas. Translated by Ronald Tempest and Cynthia Jolly, the new additions translated by Gyula Gulyás. Translation revised by Laurence Picken. Bp., Corvina, 1982. 195 p. [1. kiad. 1960; 2. 1971; G: 1956; H: 3. kiad. 1960; 4. 1969; 5. 1971; 6. 1973; 7. 1976; 8. 1981; 9. 1984; 10. 1987; 11. 1989; 12. 1991; 13. 1997; 14. 2000; 15. 2003.]
KODÁLY, Zoltán: Opening Address. Delivered on 13 December 1965, on the anniversary of Béla Bartók's death, at the series of lectures of the Folk Music Research Group of the Hungarian Academy of Sciences. In Bulletin of the International Kodály Society, Centenary Issue, 7 (1982) 2: 34.
KODÁLY, Zoltán: Precondition of Comparative Folk Tune Research (1956). In Bulletin of the International Kodály Society, Centenary Issue, 7 (1982) 2: 33. [G: in Studia memoriae... 1956; 2. kiad. 1957; 3. kiad. 1959; H: in VT 2: 210-211.]
KODÁLY, Zoltán: The Development of Musical Folklore (1923). Bulletin of the International Kodály Society, Centenary Issue, 7 (1982) 2: 32-33. [H: in VT 2: 97-98.]
Kodály Zoltán, 1882-1967. [Válogatott írások] Válogatta Zoltai Dénes. Bp., Kossuth K. 1982. 197 p.
KODÁLY Zoltán: Visszatekintés. 1-2. kötet. Összegyűjtött írások, beszédek, nyilatkozatok. Sajtó alá rend. és bibliográfiai jegyzetekkel ellátta Bónis Ferenc. Zeneműkiadó, 1982. 1: 352 p. 2: 591 p. [Az ezekben megjelent írásokat itt külön nem részletezzük; 1. kiad. 1964; 3. kötet 1989.]
KOVALCSIK Katalin: A királlyá lett juhász - egy cigány epikus dal. Zenetudományi dolgozatok 1982, MTA ZTI, 1982: 291-299.
LAKI Péter: Der Lange Gesang als Grundtyp in der internationalen Volksmusik. Studia Musicologica, 24 (1982) 3-4: 393-400.
LÁNYI Ágoston: Néptáncolvasókönyv. Bp., Zeneműkiadó, 1982. 175 p. (Népzene - néptánc - táncház. Sorozatszerk. Lelkes Lajos.) [1. kiad. 1980; 3. kiad. 1994.]
LÁZÁR Katalin: Egy osztják dallam két változata. Zenetudományi dolgozatok 1982, MTA ZTI, 1982: 301-322.
MARTIN György: A férfitáncok pedagógiai és táncházi alkalmazásáról. Zene, tánc, [A Népművelési Intézet] zene- és táncosztály[ának] módszertani kiadványa, 1982: 56-67.
MARTIN György: A Maros-Küküllő-vidéki magyar táncdialektus. Zenetudományi dolgozatok 1982, MTA ZTI, 1982: 183-204.
MARTIN, György: A Survey of the Hungarian Folk Dance Research. Dance Studies 6. Ed. by Roderyk Lange, Jersey, Centre for Dance Studies (1982) 9-45.
MARTIN György: A széki tánchagyományok felfedezése és szerepe a magyarországi folklorizmusban. Ethnographia, 93 (1982) 1: 73-83. [Ua. in A széki hangszeres népzene. 2000.]
MARTIN, György: Improvisation and Regulation in Hungarian Folk Dances. Hungarian Dance News, (1982) 5-6: 3. [Bővebb vált.: Acta Ethnographica, 1980; H: Népi kultúra - népi társadalom. 1980.]
MARTIN György: Karsai Zsigmond és a pontozó Magyarországon. Táncművészeti Dokumentumok, 1982: 211-220.
MARTIN György: Magyar néptánckutatás Szlovákiában. Ethnographia, 93 (1982) 1: 112-120. [Ua. in A magyar nép és nemzetiségeinek tánchagyománya, 1997.]
NÉMETH István: A gyimesi "féloláhos" dallamkészlete. Zenetudományi dolgozatok 1982, MTA ZTI, 1982: 205-228.
Népzene és zenetörténet. 4. köt. Szerk. Vargyas Lajos. Bp., Ed. Musica, 1982. 227 p.
OLSVAI Imre: Fejér megye népzenei jellemzése. In "Béres vagyok, béres". Fejér megyei népzene. (Csoóri Sándor előszavával.) Szerk. Pesovár Ferenc. Székesfehérvár, 1982: 36-48. (Az István Király Múzeum Közleményei, A sorozat 25. sz.) [182 dallam]
OLSVAI Imre: [Így láttam Kodályt.] In Így láttuk Kodályt. Ötvennégy emlékezés. Centenáriumi bőv. [2.] kiad. Szerk. Bónis Ferenc. Bp., Zeneműkiadó, 1982: 396-413. [1: 1979; 3: 1994.]
OLSVAI Imre: Kodályra emlékezők között Galántán és Zoboralján. Honismeret, 10 (1982) 6: 23-26.
OLSVAI Imre: Népzenei gyűjtés napjainkban. Népművelés, (1982) 11: 16-17.
OLSVAI Imre: Népzenei hagyomány és feldolgozás. Zene, tánc. [A Népművelési Intézet] zene- és táncosztály[ának] módszertani kiadványa, 1982 [1983!]: 31-47.
PAKSA Katalin: A magyar népzenekutatás legújabb eredményei. In Kodály szemináriumok. Szerk. Erdeiné Szeles Ida. Bp., Tankönyvkiadó, 1982: 164-179.
PAKSA Katalin: Gyimesi tetraton-triton dalok díszítési módja. In Népzene és zenetörténet 4. köt. Szerk. Vargyas Lajos. Bp., Zeneműkiadó, 1982: 110-156.
PAKSA Katalin: Kis hangterjedelmű öt- és négyfokú dalaink keleti rokonsága. Ethnographia, 93 (1982) 4: 527- 553.
PAKSA Katalin: Soreleji megtámasztás és sorkezdő díszítmény a régi magyar parasztelőadásban. Zenetudományi dolgozatok 1982. MTA ZTI, 1982: 253-265.
PÁLFY Gyula: A zenészfogadás egy módja Vajdakamaráson. [A Népművelési Intézet] zene- és táncosztály[ának] módszertani kiadványa, 1982 [1983!]: 81-96.
PÁLFY Gyula: Szerkezet, arány, sűrítés - egy moldvai balladában. Zenetudományi dolgozatok 1982, MTA ZTI, 1982: 273-280.
PÁVAI István: Egy kvintváltó dallam átalakulásai. Ethnographia, 93 (1982) 4: 554-560.
PESOVÁR Ernő: A tánc költészete. (Meditációk múltról és jelenről). In [Tanulmányok. 1-2.] Szombathely, Megyei Műv. és Ifjúsági Központ, 1982. 1: 54 p.; 2: 55 p.
PESOVÁR Ernő: Meditáció múltról és jelenről. Zene, tánc, [A Népművelési Intézet] zene- és táncosztály[ának] módszertani kiadványa, 1982 [1983!]: 70-79.
RAJECZKY Benjamin: Domokos Pál Péter nyolcvanadik születésnapjára. A Ráday Gyűjtemény Évkönyve 2. Bp., 1982: 339-340.
RAJECZKY Benjamin: Kodály és egyházi népénekeink. Vigilia, 47 (1982) 10: 772-775.
SÁROSI Bálint: Hangszeres dallamok szöveggel. Magyar Zene, 23 (1982) 1: 89-101.
SÁROSI Bálint: Hangszeres népzene Kodály műveiben: a Galántai és a Marosszéki táncok. Ethnographia, 93 (1982) 4: 513-526. [E: Studia Musicologica, 1983.]
SÁROSI Bálint: Kodály Zoltánról mindenkinek. Új Írás, 22 (1982) 12: 6-11.
SÁROSI, Bálint: Sackpfeifenrepertoire. In Festschrift Heinz Bekker. Hrsg. von J. Schlöder und R. Quondt. Bochum, Laaber Verlag, 1982: 358-365.
TARI Lujza: Hangszeres népzenekutatásunk első szakasza. Ethnographia, 93 (1982) 4: 573-586.
TARI Lujza: Két népszokás dallamunk és európai kapcsolataik. Magyar Zene, 23 (1982) 2: 146-161.
TARI Lujza: Népzenei és néprajzi adatok két XVIII. sz.-i gazdasági könyvben. Zenetudományi dolgozatok 1982, MTA ZTI, 1982: 85-96.
ULLMANN Péter: Halottvirrasztás egy mai erdélyi faluban. In Halottkultusz. Szerk. Hoppál Mihály, Novák László. Bp., MTA Néprajzi Kutató Csoport, 1982: 153-163. (Előmunkálatok a Magyarság néprajzához 10.) [Ua. in "Mert ezt Isten hagyta..." 1986.]
ULLMANN Péter: Kéziratosság a 20. században. Magyar Zene, 23 (1982) 2: 168-179.
VARGYAS Lajos: (Igy láttam Kodályt.) In Így láttuk Kodályt. Ötvennégy emlékezés. Szerk. Bónis Ferenc. Bp., Zeneműkiadó, 1982: 224-232. [Változatlan szöveggel 1. kiad. 1979; 3. bőv. kiad. 1994.]
VARGYAS Lajos: Kodály, a nemzeti géniusz. Jászkunság, 28 (1982) 2: 35-42; Ua. Az ének-zene tanítása, 25 (1982) 4: 145-152; ua. Köznevelés, (1982. december 17.) 7-10; ua. Ethnographia, 93 (1983) 4: 521-529. [Ua. Keleti hagyomány 1. 1984: 375-389; részletek Látóhatár, 1983.]
VARGYAS Lajos: Kodály és a magyar zenetudomány. In Kodály-mérleg. 1982. Tanulmányok. Vál. és szerk. Breuer János. Bp., Gondolat, 1982: 241-249. [Ua. in Emlékkönyv Kodály Zoltán 70. születésnapjára. 1953.]; Kissé rövidített vált. E: Zoltán Kodály. A Centenary Tribute. The New Hungarian Quarterly, 23 (1982) 88: 39-46.
VARGYAS, Lajos: La musique savante contemporaine issue de la musique paysanne. Cultures, 8 (1982) 2: 44-53; Uo. E: Sophisticated Contemporary Music Derived from the Music of the Peasants. pp. 43-51.; Uo. SP: Música culta contemporánea derivada de la música campesina, pp. 43-52.
VARGYAS Lajos: Magyarság a népzenében. A világosan tagolt forma. Forrás, 14 (1982) 12: 34-38. [Ua. in Keleti hagyomány 1. 1984: 156-168.]
VARGYAS Lajos: Népművészet és nemzeti tudat. Varga Lajos Márton beszélgetése Vargyas Lajossal. Alföld, 33 (1982) 8: 54-59.
VIKÁR László: A Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézetének Népzenei Osztálya. Hungarológiai Értesítő, Nemzetközi Filológiai Társaság, 3 (1982) 1-4: 609-612.
VIKÁR, László: Chuvash Melody Types. In Chuvash Studies. Ed. by András Róna-Tas. Bp., Akadémiai K., 1982: 259-265.
VIKÁR László: Kodály Zoltán, az akadémiai népzenekutatás vezetője. Az MTA I. Oszt. Közl., 33 (1982) 1-4: 54-56.
VIKÁR, László: National Characteristics in Pentatonic Music. Bulletin of the International Kodály Society, 7 (1982) 1: 16-19.
VIKÁR László: Régi rétegek a Volga-Káma-i finnugor és török népek zenéjében. Zenetudományi dolgozatok 1982, MTA ZTI, 1982: 323-347.
VIRÁGVÖLGYI Márta: Szabó István széki prímás "lassú" dallamai. Zenetudományi dolgozatok 1982, MTA ZTI, 1982: 229-251. [Ua. in A széki hangszeres népzene. 2000.]

vissza a tartalomhoz


1983


BENCZE LÁSZLÓNÉ [MEZŐ Judit]: Jellegzetes lakodalmi dalok az Alföldön. In Lakodalom. Szerk. Novák László, Ujváry Zoltán. Debrecen, KLTE, 1983: 389-394.
BENCZE LÁSZLÓNÉ MEZŐ Judit: Népzene és néptánc Békésen. In Békés város néprajza. Szerk. és bev. Dankó Imre. Békés, Városi Tanács, 1983: 923-1023.
BERECZKY János: Kodály népdalfeldolgozásainak hitelessége. Ethnographia ["Emlékezés Kodály Zoltánra." Előadások a Magyar Néprajzi Társaság Kodály Emlékülésén 1983. január 26.], 94 (1983) 4: 558-563.
BÉKEFI Antal: Találkozásaim Kodály Zoltánnal. Vasi Szemle, 36 (1983) 2: 294-306.
Borsai Ilona 1924-1982. Borsai Ilona munkáinak jegyzékét összeállította Kapronyi Teréz. Ethnographia, 94 (1983) 2: 306-311.
CSAPÓ Károly: Egy népies műdal folklorizálódása. Zenetudományi dolgozatok 1983, MTA ZTI, 1983: 189-195.
DOBSZAY László: A siratóstílus dallamköre zenetörténetünkben és népzenénkben. Bp., Akadémiai K., 1983. 320 p.
DOMOKOS Mária: Bartók népzenei rendszerei. Zenetudományi dolgozatok 1983, MTA ZTI, 1983: 159-167. [G: Studia Musicologica, 1982.]
DOMOKOS Mária: "Néprajz és zenetörténet". Ethnographia ["Emlékezés Kodály Zoltánra." Előadások a Magyar Néprajzi Társaság Kodály Emlékülésén 1983. január 26.], 94 (1983)[1984!] 4: 563-566.
DOMOKOS Mária: "Népzenénk és a szomszéd népek népzenéje". Magyar Zene, 24 (1983) 2: 188-193. [G: Studia Musicologica, 1981.]
FELFÖLDI László: A szovjet néptánckutatás eredményeiről. Tánctudományi Tanulmányok 1983, 1983: 425-451.
FELFÖLDI László: Adatok Hódmezővásárhely tánckultúrájáról. In Kiss Lajos emlékkönyv. Szerk. Dömötör János, Tárkány Szücs Ernő. Hódmezővásárhely, Városi Tanács, 1983: 379-401.
FELFÖLDI László: Adatok a deszki szerbek esővarázsló szokásairól. In Múzeumi kutatások Csongrád megyében 1982. Szeged, Csongrád megyei Múzeumok Igazgatósága, 1983: 29-34.
FELFÖLDI László: Egy ifjú halott lakodalma Apátfalván, 1924-ben. In Múzeumi kutatások Csongrád megyében 1982. Szeged, Csongrád megyei Múzeumok Igazgatósága, 1983: 95-101.
HALMOS István: Útban az önálló hangszeres formához. A verbunkos zene, a magyar barokk hangszeres zene s a paraszti tánczene formai kapcsolata. Az MTA I. Oszt. Közl., 32 (1983) 3-4: 217-233.
KODÁLY Zoltán: A magyar tánc kérdéseiről [1951]. Közreadja Szenthegyi István. Táncművészeti Dokumentumok, 1983: 17-20. Ua. Zene, tánc, 1983: 5-8.
KODÁLY Zoltán: A zenetudomány feladata Magyarországon. Magyar Zene, 24 (1983) 3: 3-11. [In VT 3: 422-424. E: Studia Musicologica, 1961; jav. szöveggel: The New Hungarian Quarterly, 1962.]
KODÁLY Zoltán: "Ép testben ép elme lakozzék". Zene, tánc, 1983: 5-8.
KODÁLY Zoltán: Voyage en Hongrie. Kodály népzenei gyűjtőfüzetének fakszimile kiadása. Szerk., a képeket válogatta és az utószót írta Sz. Farkas Márta. Múzsák Közműv. K., 1983. 48 levél.
KODÁLY Zoltán: Wege zur Musik. Ausgewählte Schriften und Reden. Hrsg. von Ferenc Bónis. (aus dem Ungarischen Géza Engl.) Bp., Corvina, 1983. 302 p. 1 t.
LÁNYI Ágoston: A sárközi-Duna menti motívumok. In Tánckutatás és tánchagyomány Dél-Dunántúlon. Szerk. Bodai József. Bp., Népművelési Propaganda Iroda, [1983]: 185-198. (Néptáncosok Könyvtára) [táncírás]
LÁNYI Ágoston - MARTIN György - PESOVÁR Ernő: A körverbunk: története, típusai és rokonsága. A zenei anyagot gondozta Halmos István. Bp., Zeneműkiadó, 1983. 211 p.
LÁZÁR Katalin: Néhány magyar népi játék. Zene, tánc, [A Népművelési Intézet] zene- és táncosztály[ának] módszertani kiadványa, 1983: 79-99. (Népzene - néptánc - táncház. Sorozatszerk. Lelkes Lajos.)
LÁZÁR Katalin: Népdalok a Galga-vidéken. Honismeret, 11 (1983) 3: 44-46.
MARTIN György: A cigányság tánckultúrája. In Cigányok, honnét jöttek, merre tartanak? Válog. és szerk. Szegő László. Bp., Ed. Szegő László, 1983: 220-229. (Kozmosz könyvek)
MARTIN György: A dallam- és tánctípusok összefüggése A Magyar Népzene Tára VI. kötetében. Tánctudományi Tanulmányok 1982-1983, 1983: 287-325. [Ua. táncpéldákkal E: Studia Musicologica, 1972; Hungarian Dance News, 1985.]
MARTIN György: A dél-dunántúli leánykörtáncok. In Tánckutatás és tánchagyomány Dél-Dunántúlon. Szerk. Bodai József. Bp., Népművelési Propaganda Iroda, [1983]: 63-93. (Néptáncosok Könyvtára)
MARTIN György: A magyar néptáncok történeti rétegei és műfaji csoportjai. In Népművészeti Akadémia IV. Szerk. Varga Marianna. Bp., Népi Iparművészeti Tanács, 1976. 89-113.
MARTIN György: A néptáncok rögzítése és lejegyzése. In Tánckutatás és tánchagyomány Dél-Dunántúlon. Szerk. Bodai József. Bp., Népművelési Propaganda Iroda, [1983]: 175-184. (Néptáncosok Könyvtára)
MARTIN György: A sándorfalvi Kiss Mátyás tánca. In A Móra Ferenc Múzeum évkönyve 1978-1979, Szeged, 1983: 173-194.
MARTIN György: A Tolna megyei néptáncok kutatása. In Tánckutatás és tánchagyomány Dél-Dunántúlon. Szerk. Bodai József. Bp., Népművelési Propaganda Iroda, [1983]: 21-37. (Néptáncosok Könyvtára)
MARTIN György: Bartók, Kodály és a néptánckutatás. Táncművészet, 8 (1983) 3: 16-18; E: Bartók, Kodály and Folk Dance Research. Hungarian Dance News, (1983) 1-2: 4-5.
MARTIN, György: Gesichtspunkte für die Klassifizierung der ungarischen Reigentänze und ihre Typen. In Analyse und Klassifikation von Volkstänzen. Hrsg. von Grazyna Dšbrowska, Kurt Petermann. Kraków, Polskie Wydawnictwo Muziczne, 1983: 147-159.
MARTIN György: Kinizsi tánca a 15. és 16. századi forrásokban. Zenetudományi dolgozatok 1983, MTA ZTI, 1983: 77-89.
MARTIN György: Pesovár Ferenc (1930-1983). In Táncművészeti Dokumentumok, 1983: 222-226. [Ua. Honismeret, 1984]
MARTIN György: Táncház és színpad. In Hétköznapok. Bp., Népszava, 1983: 325-330. [Ua. Népszava, 1980.]
MARTIN György: Verbunk-hagyományok a Dél-Dunántúlon. In Tánckutatás és tánchagyomány Dél-Dunántúlon. Szerk. Bodai József. Bp., Népművelési Propaganda Iroda, [1983]: 99-116. (Néptáncosok Könyvtára.)
Néptáncközlések mutatója 1947-1981. A bibliográfiai adatgyűjtést Botos József, Felföldi László, Horváth János, Pálfy Gyula végezte. Összeáll. Antal László. Szerk. és ellenőrizte Nagy Judit. Bp., Népművelési Intézet, 1983. 172 p.
OLSVAI Imre: A déldunántúli népzenegyűjtés lehetőségei és feladatai. In Tánckutatás és tánchagyomány Dél-Dunántúlon. Szerk. Bodai József. Bp., Népművelési Propaganda Iroda, [1983]: 133-151. (Néptáncosok Könyvtára.)
OLSVAI Imre: A magyarországi cigányság zenei hagyománya. In Cigányok, honnét jöttek - merre tartanak? Válogatta és szerk. Szegő László. Bp., Ed. Szegő László, 1983: 196-219. (Kozmosz Könyvek.)
OLSVAI Imre: Kodály Zoltán és más népek zenéje. Ethnographia ["Emlékezés Kodály Zoltánra." Előadások a Magyar Néprajzi Társaság Kodály Emlékülésén 1983. január 26.], 94 (1983) 4: 566-571.
OLSVAI Imre: Népzenei hagyomány és feldolgozás. Zene, tánc, [A Népművelési Intézet] zene- és táncosztály[ának] módszertani kiadványa, (1983) 31-47.
"Ó, szép fényes hajnalcsillag". Magyar népi karácsonyi énekek. Közreadja Bereczky János. Bp., Református Zsinati Iroda, 1983. 111 p.
PAKSA Katalin: Bartók megjegyzései a népi díszítésről az újabb kutatások tükrében. Magyar Zene, 24 (1983) 2: 194-205.
PAKSA Katalin: Gyermekjátékok és jelesnapi szokásdalok Kodály kórusműveiben. Ethnographia ["Emlékezés Kodály Zoltánra." Előadások a Magyar Néprajzi Társaság Kodály Emlékülésén 1983. január 26.], 94 (1983) 4: 554-558.
PÁVAI István: Változatok Farkas Pál dalaihoz. Ethnographia, 94 (1983) 4: 594-599.
PESOVÁR Ernő: A forgós-forgatós páros a történeti forrásokban és a tánchagyományban. Tánctudományi Tanulmányok 1982-1983, 1983: 255-285.
PESOVÁR Ernő: Szertartásos, dramatikus és játékos táncok. In Tánckutatás és tánchagyomány Dél-Dunántúlon. Szerk. Bodai József. Bp., Népművelési Propaganda Iroda, [1983]: 124-129. (Néptáncosok Könyvtára.)
PESOVÁR Ernő: Tánckutatás és tánchagyomány Zala megyében. In Tánckutatás és tánchagyomány Dél-Dunántúlon. Szerk. Bodai József. Bp., Népművelési Propaganda Iroda, [1983]: 50-60. (Néptáncosok Könyvtára.)
PESOVÁR Ferenc: A juhait kereső pásztor. Fejér megyei néptáncok. Zenei munkatárs Olsvai Imre. Sajtó alá rend. az MTA Zenetudományi Intézete. Kiad. az István Király Múzeum, Székesfehévár, 1983. 351 p. (Az István Király Múzeum Közleményei. A sorozat, 26. sz. Fejér megye néprajza 2.)
PRÓSZÉKI Gábor: Szempontok a magyar népzenei anyag számítógépes feldolgozásához. Zenetudományi dolgozatok 1983, MTA ZTI, 1983: 133-148.
RAJECZKY Benjamin: Búcsú Kiss Lajostól. Ethnographia, 94 (1983) 1: 149-152.
RAJECZKY Benjamin: Kodály Zoltán és a Magyar Néprajzi Társaság. Ethnographia, 94 (1983) 4: 530-533.
SÁROSI, Bálint: Instrumental Folk Music in Kodály's Works. The Galánta and Marosszék Dances. Studia Musicologica, 25 (1983) 1-4: 23-38. [H: Ethnographia, 1982]
SZALAY Olga: Kodály a népdalgyűjtő. ["Emlékezés Kodály Zoltánra." Előadássorozat a Magyar Néprajzi Társaság Kodály Emlékülésén 1983. január 26.] Ethnographia, 94 (1983) 4: 548-554. +térkép.
TARI Lujza: A bécsi klasszikus zene és a verbunkos stiláris kötődése egy tématípusban. Zenetudományi dolgozatok 1983, MTA ZTI, 1983: 33-49.
TARI Lujza: Egyéniség és közösség Kodály Zoltán két kászoni-székely előadójánál. Magyar Zene, 24 (1983) 2: 145-187.
TARI, Lujza: Eine instrumentale ungarische Volksmelodie und ihre Beziehungen zu Liszt und Beethoven. Studia Musicologica, 25 (1983) 1-4: 61-71.
TARI Lujza: Kodály Zoltán jelentősége a hangszeres népzenekutatásban. Magyar Zene, 25 (1983) 3: 281-300. [G: Studia Musicologica, 1984.]
VARGYAS Lajos: A magyar népzene honfoglalás előtti rétegei. Forrás, 15 (1983) 7: 52-55.
VARGYAS, Lajos: Hungarian Ballads and the European Ballad Tradition. 1-2. köt. Bp., Akadémiai K., 1983. 304 + 960 p. [H: A magyar népballada és Európa. 1-2. Zeneműkiadó, 1976.]
VARGYAS Lajos: Kodály, a nemzeti géniusz. Ethnographia, 94 (1983) 4: 521-529. [További közlései: Jászkunság, 1982.; Az ének-zene tanítása, 1982.; Köznevelés, 1982.; in Keleti hagyomány 1. 1984: 375-389; részletek: Látóhatár, (1983) 4: 154, 157-159, 163-165, 167-168.]
VARGYAS Lajos: Kodály, a tudós és tudós-nevelő. Magyar Nyelv, 79 (1983) 3: 265-275. [Ua. in Keleti hagyomány 1. 1984: 355-374.]
VARGYAS, Lajos: Kodály, the Scholar. Bulletin of the International Kodály Society, 8 (1983) 1: 18-22.
VARGYAS Lajos: Nomádkori hagyományok vagy udvari-lovagi toposzok? A Szent László-hagyomány vitájához. Ethnographia, 94 (1983) 2: 296-302.
VARGYAS, Lajos: Wirkung der Volksmusikforschung auf Kodály's Schöpfungen. Studia Musicologica, 25 (1983) 1-4: 39-60. [E: Bulletin of the IKS, 1980; H: in Magyar Zenetörténeti Tanulmányok, 1977.]
VIKÁR, László: Along Kodály's path. Studia Musicologica, 25 (1983) 1-4: 15-22. [Ua. in International Kodály Conference. 1986; Bulletin of the IKS, 1987.]
VIKÁR László: Szöveg és dallam kapcsolata. Nyelvtudományi Közlemények, 85 (1983) 2: 449-453.
VIKÁR László: Zenei jegyzetek Mongóliáról. Zenetudományi dolgozatok 1983, MTA ZTI, 1983: 209-218.
VIRÁGVÖLGYI Márta: A széki férfitáncok zenéje Dobos Károly prímás repertoárjában. Zenetudományi dolgozatok 1983, MTA ZTI, 1983: 169-188. [Ua. in A széki hangszeres népzene. 2000.]
ÖNÁLLÓ HANGZÓ KIADVÁNY
Magyar Népzene Kodály Zoltán fonográffelvételeiből. Szerk. Tari Lujza. Bp., Hungaroton, 1983. LPX 18075-76. [2 db 33/min; 2. bőv., CD kiadása 2002.]
Magyarországi román népzene. Gyűjtötte és szerk. Sebő Ferenc. Bp., Hungaroton, 1983. SLPX 18077. [1 db 33/min.]
Gypsy Dance of Hungary. From the Archives of the Hungarian Academy of Science. Ed. by György Martin, Pálfy Csaba. Bp., Folkraft, 1983. EP-1351. [1 db 33/min.]

vissza a tartalomhoz


1984


BERECZKY János - DOMOKOS Mária - OLSVAI Imre - PAKSA Katalin - SZALAY Olga: Kodály népdalfeldolgozásainak dallam- és szövegforrásai. Bp., Zeneműkiadó, 1984. 465 p. (Melléklet SZALAY Olga: Kodály népzenei gyűjtésének mutatói. 23 p. + térkép.)
DOBSZAY László: Adatok az úgynevezett volta-ritmus történetéhez. Magyar Zene, 25 (1984) 1: 14-22.
DOBSZAY László: A magyar dal könyve. (Az 1. fejezet Borsai Ilona munkája.) Bp., Zeneműkiadó, 1984. 645 p.
DOMOKOS, Mária: 'Joseph, lieber Joseph mein'. Magyar Zene, 25 (1984) 1: 23-28.
FELFÖLDI László: A Maros menti szerbek táncairól. Móra Ferenc Múzeum Évkönyve l980/81-1. 1984: 163-189. [Ua. in A magyar nép és nemzetiségeinek tánchagyománya. 1997.]
FELFÖLDI László: Hagyományos gyermekjátékok és táncok Deszken. In Deszk története és néprajza. Szerk. Hegyi András. Szeged-Deszk, 1984: 851-907.
KISS Lajos - BODOR Anikó: Az aldunai székelyek népdalai. Kiss Lajos gyűjtését feldolgozta, a bevezetőt és a jegyzeteket írta, valamint a mutatókat készítette Bodor Anikó. Újvidék, A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete, 1984. 588 p. (A Jugoszláviai Magyar Népzene Tára 2.) [399 fő-dallamszámmal]
KODÁLY Zoltán: A magyar népzene. Vargyas Lajos példatárával. 9. kiad. Bp., Zeneműkiadó, 1984. 335 p. [További kiadások: 3. kiad. 1960; 4. 1969; 5. 1971; 6. 1973; 7. 1976; 8. 1981; 10. 1987; 11. 1989; 12. 1991; 13. 1997; 14. 2000; 15. 2003; G: 1956. E: 1. kiad. 1960; 2. kiad. 1971; 3. centenary ed. 1982.]
KODÁLY Zoltán: Magyarság a zenében. Az előszót és jegyzeteket írta Szigethy Gábor. Bp., Magvető, 1984. 65 p. (Gondolkodó magyarok.)
KOVALCSIK Katalin: A szlovákiai oláh cigányok népzenéje. Ethnographia, 95 (1984) 2: 256-271.
KOVALCSIK Katalin: Vázlat a bulgáriai cigányokról. Zenetudományi dolgozatok 1984, MTA ZTI, 1984: 209-233.
LÁZÁR Katalin: Néhány magyar népi játék. In Gyermekjáték. Zene és táncosztály módszertani kiadványa. Összeáll. Marian Judit. Bp., Népművelési Intézet, 1984: 79-99.
LÁZÁR Katalin: Variálás az osztják énekekben. Zenetudományi dolgozatok 1984, MTA ZTI, 1984: 199-208.
MARTIN György: Emlékeim Kodályról. Zenetudományi dolgozatok 1984, MTA-ZTI, 1984: 185-191.
MARTIN György: Magyar tánctípusok és táncdialektusok. Utánnyomás. Bp., Múzsák, 1984. 1. A tiszai dialektus táncai 8 p. 62 t.; 2. Az erdélyi dialektus táncai. 4 p. 62 t. [1. kiad. 1970-1972; 2. utánnyomás 1973; 2. átdolg. kiad. 1995.]
MARTIN György: Népi tánchagyomány és nemzeti tánctípusok Kelet-Közép-Európában a XVI-XIX. században. Ethnographia, 95 (1984) 3: 353-361.
MARTIN György: Pesovár Ferenc (1930-1983). In Honismeret, 12 (1984) 5: 51-52. [Ua. Táncművészeti Dokumentumok, 1983.]
MARTIN György: Tánc és társadalom. A történeti táncnévadás típusai itthon és Európában. In Történeti Antropológia. Az 1983. április 18-19.-én tartott tudományos ülésszak előadásai. Szerk. Hofer Tamás. Bp., MTA Néprajzi Kutató Csoport, 1984: 152-164.
NAGY Judit: Egy szabolcsi csárdás szerkezete és jellemzése. Zenetudományi dolgozatok 1984, MTA ZTI, 1984: 160-184.
Népdalaink a magyar történelemben. Vál. szerk., részben gyűjtötte Szomjas-Schiffert György. Munkatárs Csenki Imre. Bp., Tankönyvkiadó, 1984. 299 p. (Néprajz mindenkinek 2.)
[Nyolcvannyolc] 88 tolna megyei népdal. Kiegészítő gyűjtemény a megye ifjúsága részére. Szerk. Olsvai Imre és Könczöl Ferenc. Szekszárd, Tolna megyei Tanács V.B. Műv. O. és a KÓTA Tolna megyei szervezete, 1984. 267 p. [1. kiad. 1974.]
OLSVAI Imre: Kodály és a népzene. In Tanulmányok. Esztergomi Tanárképző Főiskola 19. Szerk. Gábris József és Kálmánfi Béla. Esztergom, Tanítóképző Főiskola, 1984: 19-46.
OLSVAI Imre: Kodály Zoltán és más népek zenéje. In Utunk Kodályhoz. Tanulmányok, emlékezések. Szerk. László Ferenc. Bukarest, Kriterion Könyvkiadó, 1984: 88-93.
OLSVAI Imre: Megemlékezés Kodály Zoltánról. (A Kaposvári Csiky Gergely színházban 1982. december 2-án rendezett ünnepi Kodály-hangverseny megnyitója.) In Somogyi Múzeumok Közleményei 5. Kaposvár, Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága, 1984: 121-131. [H, FI, RU, ESP nyelveken.]
OLSVAI Imre: "Tambúr, andandóri" - zenetörténeti és néprajzi szálak összefonódása 20. századi művelődésünkben. Magyar Zene, 25 (1984) 2: 154-160.
PAKSA, Katalin: Pentatonic Melodies with a Narrow Range in Hungarian and Chuvash Folk Music. Studia Musicologica, 26 (1984) 1-4: 147-174. [RU: Csuvasszkoe iszkussztvo, 2003.]
PAKSA Katalin: Táji sajátságok egy Csík megyei dallam ornamentikájában. Zenetudományi dolgozatok 1984, MTA ZTI, 1984: 144-159.
PÁLFY Gyula: Néptánc, táncélet. In Kecel története és néprajza. Szerk. Bárth János. Kecel, Kecel Nagyközség Tanácsa, 1984: 1021-1043.
PÁVAI István: A Marosszéki táncok főtémájának folklórkapcsolatai. In Utunk Kodályhoz. Tanulmányok, emlékezések. Szerk. László Ferenc. Bukarest, Kriterion Könyvkiadó, 1984: 69-87.
PÁVAI István: Közös elemek a néptáncban. Bölcsőringató. Az Igaz Szó Évkönyve, Marosvásárhely, 1984: 54-55.
RAJECZKY Benjamin: Kodály Zoltán és a Magyar Néprajzi Társaság. Ethnographia, 94 (1984) 4: 530-533.
RAJECZKY Benjamin: Szentmihályi Mihály "Egyházi énekes könyv"-ének (1797-98) hangjegyes tervezete. Vigilia, 50 (1984) 3: 172-174.
RUDASNÉ BAJCSAY Márta: Szöveg és dallam együttese egy gyimesi keservesben. Zenetudományi dolgozatok 1984, MTA ZTI, 1984: 136-143.
SÁROSI, Bálint: Bartók's Folk Music Recordings. The New Hungarian Quarterly, 94 (1984) 2: 217-220. [Recenzió.]
SÁROSI, Bálint: Chromatik mit übermäßiger Sekunde in der ungarischen Volksmusik. In Gedenkschrift Kurt Reinhard. Hrsg. von Christian Ahrens, Rudolf Maria Brandl und Felix Hoerburger.Laaber Verlag 1984: 185-195.
SÁROSI Bálint: Egy "többnyelvű" cigányzenekar Erdélyben. Magyar Zene, 25 (1984) 3: 236-244. [Ua. A magyar népi tánczene. 2000; G: Studia instrumentorum..., 1985.]
SÁROSI Bálint: Haydn néhány magyar témájáról. Zenetudományi dolgozatok 1984, MTA ZTI, 1984: 49-53.
SZENDREI Janka: A recitálásról és ún. pszalmodizáló dallamainkról. Ethnographia, 95 (1984) 1: 133-139.
SZOMJAS-SCHIFFERT, György: Naissance d'une oeuvre de Bartók. Quatre anciens chants populaires hongrois. In Béla Bartók vivant. Paris, 1984: 190-208. (Biblioth?que Finno-Ougrienne 2.)
SZOMJAS-SCHIFFERT György: Népdal, népzene. In Kecel története és néprajza. Szerk. Bárth János. Kecel, Kecel Nagyközség Tanácsa, 1984: 951-1019.
TARI, Lujza: Die Bedeutung Zoltán Kodálys in der Forschung der instrumentalen Volksmusik. Studia Musicologica, 26 (1984) 1-4: 175-197. [H: Magyar zene, 1983.]
TARI Lujza: Strófaelvű témaépítkezés és motivikus periodizálás a hangszeres népzenében. Magyar Zene, 25 (1984) 1: 73-91.
TARI Lujza: Tompa Mihály Dalfüzér c. gyűjteményének dallamai. Zenetudományi dolgozatok 1984, MTA ZTI, 1984: 94-135.
VARGYAS Lajos: A ballada és a lovagkor. In Eszmetörténeti Tanulmányok. Szerk. Székely György. Bp., Akadémiai K., 1984: 181-187; ua. in Keleti hagyomány 1. 1984: 299-307.
VARGYAS Lajos: Akarjuk-e, hogy éljen a népdal? In Keleti hagyomány 1. 1984: 444-452. [Ua. Kortárs, 1969.]
VARGYAS Lajos: A magyar népzene tanúsága és a baskíriai őshaza. In Keleti hagyomány 1. 1984: 145-155. [Ua. Népi Kultúra - népi társadalom. 1990.]
VARGYAS Lajos: Bartók és a népzenekutatás. In Keleti hagyomány 1. 1984: 333-350.
VARGYAS Lajos: Búcsú Martin Györgytől. In Tiszatáj, 38 (1984) 2: 42-44.; ua. Táncművészet, 9 (1984) 2: 13-15; kissé rövidített vált.: Meghalt Martin György (1932-1983). Muzsika, 27 (1984) 1: 38-39.
VARGYAS Lajos: Járdányi Pál, a népzenekutató. In Keleti hagyomány 1. 1984: 403-414.
VARGYAS Lajos: Keleti hagyomány - nyugati kultúra. [1.] Tanulmányok. Bp., Szépirodalmi K., 1984. 462 p.
VARGYAS Lajos: Kodály, a nemzeti géniusz. In Keleti hagyomány 1. 1984: 375-389. [További közlései: Ethnographia, 1983; Jászkunság, 1982.; Az ének-zene tanítása, 1982.; Köznevelés, 1982.; részletek Látóhatár, 1983.]
VARGYAS Lajos: Kodály, a tudós és tudósnevelő. In Keleti hagyomány 1. 1984: 355-374. [Ua. Magyar Nyelv, 1983]
VARGYAS Lajos: Lajtha László emlékezete. In Keleti hagyomány 1. 1984: 390-394.
VARGYAS Lajos: Magyarság a népzenében. A világosan tagolt forma. In Keleti hagyomány 1. 1984: 156-168. [Ua. Forrás, 1982.]
VARGYAS Lajos: Szerelmi-erotikus szimbolika a népköltészetben. In Keleti hagyomány 1. 1984: 308-332. [Ua. in Erosz a folklórban 1987.]
VARGYAS Lajos: Társadalmi feszültség és igény a 14-15. századi balladákban. In Keleti hagyomány 1. 1984: 291-298. [Eredeti magyar változat; G: in Aus der Geschichte... 1977.]
VARGYAS Lajos: Vujicsics Tihamér búcsúztatása. In Keleti hagyomány 1. 1984: 415-420.
VARGYAS Lajos: Zene és közösség. In Keleti hagyomány 1. 1984: 429-443. [1948-as írás újraközlése.]
VIKÁR László: Kodály Zoltán, az akadémiai népzenekutatás vezetője. Az MTA I. Oszt. Közl., 33 (1984) 54-56.
VIKÁR László: Néhány szó a magyar pentatóniáról. Magyar Zene, 25 (1984) 2: 207-209.
VIKÁR László: Vikár Béla erdélyi népdalgyűjtéséről. Zenetudományi dolgozatok 1984, MTA ZTI, 1984: 192-198; Ua. Vikár Béla erdélyi népdalgyűjtése. In Vikár Béla nyomában. Szerk. Laczkó András. Kaposvár, Városi Tanács, 1984: 7-13.
ÖNÁLLÓ HANGZÓ KIADVÁNY
Bogyiszlói zenekar. Gyűjtötte és összeállította Sebő Ferenc. Bp., Hungaroton, 1984. SLPX 18095. [1 db, 33/min.]
Duna menti folklór fesztivál. Szerk. Martin György. Bp., Hungaroton, 1984. LPX 18100 [1 db, 33/min.]
Kallós Zoltán kedves dalai. Romániai magyar népdalok. Szerk. Halmos Béla, Kallós Zoltán. Bp., Hungaroton, 1984. SLPX 18110. [1 db, 33/min.]
Szabolcs-szatmári cigány népdalok. Gyűjt. és közreadta Víg Rudolf; kísérőszöveg Kovalcsik Katalin. Bp., Hungaroton, 1984. SLPX 18082. [1 db, 33/min., a bev. és a dalok: H és E.]

vissza a tartalomhoz


1985


BENCZE LÁSZLÓNÉ MEZŐ Judit: A népzenegyűjtés múltja és jelen Hajdú-Bihar megyében. Honismeret, 13 (1985) 2: 45-47.
BENCZE LÁSZLÓNÉ [MEZŐ Judit]: Adatok Báránd zenei hagyományainak vizsgálatához. In Báránd története és néprajza. Szerk. Balassa Iván. Báránd, Új Élet TSz. 1985: 465-494.
DOMOKOS Mária: Kiegészítések a verbunkos zene és tánc bécsi adataihoz. Zenetudományi dolgozatok 1985, MTA ZTI, 1985: 95-111.
FELFÖLDI László: A Maros-menti szerbek táncairól. A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve 1980-81-1, Szeged, 1985: 163-189.
Kartal táncélete és táncai. Táncélet- és táncgyűjtés Kartalon. Az előtanulmányt írta Pálfy Gyula, a táncleírást készítette Lányi Ágoston. Szerk Hintalan László. Bp.-Gödöllő, Népművelési Intézet-Petőfi Sándor Műv. Közp., 1985. 96 p.
KERÉNYI, György: J'étais le collaborateur de Béla Bartók. Études Finno-Ougriennes, Paris, 19 (1985) 176-177.
KODÁLY, Zoltán: Music in the Nursery School. Radio Speech 1941. Bulletin of the International Kodály Society, (1985) 1: 11-14. [Ua. in The Selected Writings of Z. K. 1974; H: in A zene mindenkié. 1. kiad. 1954; 2. kiad. 1975; in VT 3: 43-46.]
KODÁLY, Zoltán: Opening Address by the the President on the Seventeenth Annual Conference of IFMC. Kodály Zoltán levelei. 1. 1982. [Ua. Journal of the IFMC 1965; H: in VT 3 1989: 400.]
KOVALCSIK Katalin: Oláh cigányok Londonban. Zenetudományi dolgozatok 1985, MTA ZTI, 1985: 167-186.
KOVALCSIK Katalin: Szlovákiai oláhcigány népdalok. = Vlach Gypsy Folk Songs in Slovakia. Bp., MTA ZTI, 1985. 188 p. (Európai cigány népzene l. = Gypsy Folk Music of Europe l.)
KOVALCSIK, Katalin: The Place of the Gipsies' Tradition in the Folkmusic of the Peoples of Eastern Europe. = Uloga romske tradicije u folklornoj glazbi naroda istočne Evrope. In Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog u povodu Evropske godine glazbe 1985 i u sklopu XX Medunarodne smotre folklora. Glazbeno Stvaralaštvo Narodnosti (Narodnih Manjina) i Etničkih Grupa, Zagreb, 22-24. srpnja 1985. = Proceedings of the Meeting of Ethnomusicologists on the Occasion of the European Year of Music 1985. Traditional Music of Ethnic Groups - Minorities, Zagreb, July 22-24, 1985. Urednik Jerko Bezić. Zagreb, Zavod za Istraživanje folklora = Institute for folklore Research, 1985: 176-182. (XX Medunarodna Smotra Folklora-Zagreb 1985= The 20th International Folklore Festival - Zagreb 1985.)
LÁZÁR, Katalin: Nyekotorije oszobennosztyi vokalnoj muziki obszko-ugorszjih narodov. In Congressus Internationalis Fenno-Ugristarum 6. Studia Hungarica, Syktyvkar, 1985. Acta Sessionum. Sectio archaeologica, anthropologica et historica. Sectio ethnologica, Sectio folcloristica, Sectio litteraria. Redigerunt: István Dienes, Péter Domokos, János Kodolányi, Vilmos Voigt. Bp., Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság, 1985: 289-295. (FU 6)
LÁZÁR Katalin: Tápió menti népdalok. In Tápió mente néprajza 2. Szerk. Ikvai Nándor. Szentendre, Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága, 1985: 903-950.
MARTIN György: A mezőségi sűrű legényes. A táncokat lejegyezte Lányi Ágoston és Martin György, kiegészítette Pálfy Gyula. Sajtó alá rend. és az előszót írta Borbély Jolán. Lektorálta Andrásfalvy Bertalan és Kallós Zoltán. Rajzolta Nagy Andrásné, Szalay Olga és Szőke Lászlóné. Bp., Népművelési Intézet. Bp., Néptáncosok Szakmai Háza-Népművelési Intézet, 1985. 73 p.
MARTIN, György: Ethnic and Social Strata in the Naming of Dances. Different Types of Historical Nomenclatura in Hungary and in Europa. Hungarian Studies, 12 (1985) 2: 179-180.
MARTIN, György: Peasant Dance Traditions and National Dance Types in East-Central Europe in the 16th-19th Centuries. Ethnologia Europaea, 15 (1985) 117-128.
MARTIN, György: The Correlation of Tunes and Dance Types in Volume VI. of Corpus Musicae Popularis Hungaricae. Hungarian Dance News, (1985) 1: 28. [Táncpéldákkal E: Studia Musicologica, 1972. H: Tánctudományi Tanulmányok 1982-1983]
OLSVAI Imre: Balla Péter (1908 Hajdúszoboszló - 1984. Vecsés). Honismeret, 13 (1985) 3: 50-51.
PAKSA Katalin: Az énekes előadásmód dallamalakító szerepéhez. A sorkezdő díszítmény a magyar paraszti előadásban. Ethnographia, 96 (1985) 1: 1-16. [E: Studia Musicologica, 1987.]
PAKSA Katalin: Dialektusvonások egy XVII. századi magyar népének előadásában. Magyar Zene, 26 (1985) 1: 49-63.
PAKSA Katalin: Stílusjelenségek a magyar népdaldíszítésben. Zenetudományi dolgozatok 1985, MTA ZTI, 1985: 158-165.
PESOVÁR Ernő: A csárdás kialakulásának szakaszai és típusai. Ethnographia, 96 (1985) 1: 17-29.
PESOVÁR Ernő: A magyar néptánc területi-történeti tagozódása. Tánctudományi Tanulmányok 1984-1985, 1985: 31-53.
RAJECZKY, Benjamin: Daten zum Volksmusikleben des VI. Jahrhunderts in den Schriften des Venantius Fortunatus. Historische Volksmusikforschung, Graz, 1985: 93-97. (Musikethnologische Sammelbände.)
RAJECZKY, Benjamin: Gregorianische Gesänge in der ungarischen Volkstradition. Studia Musicologica, 27 (1985) 1-4: 5-22.
SÁROSI Bálint: Egy hangszeres dallam. Magyar Zene, 26 (1985) 1: 64-69; E: An Instrumental Melody. Yearbook for Traditional Music, 1985: 198-205.
SÁROSI, Bálint: Eine "mehrsprachige" Zigeunerkapelle in Transsilvanien. Studia instrumentorum musicae popularis 8, Ed. Erich Stockmann. Stockholm, 1985: 94-102. [H: Magyar Zene, 1984; ua. in A magyar népi tánczene. 2000.]
SÁROSI Bálint: Fülep Lajos, a népzenei adatközlő. In Fülep Lajos emlékkönyv. Vál., és szerk., a jegyzeteket és a bibliográfiát összeállította Timár Árpád. Bp., Magvető, 1985: 206-208.
SÁROSI, Bálint: Methodische Erfahrungen bei der historischen Erforschung der instrumentalen Volksmusik in Ungarn. Beiträge zur Musikwissenschaft, 1985: 167-173.
SÁROSI, Bálint: The Return to Folk Music. The New Hungarian Quarterly, 98 (1985) 206-209.
SZENDREI Janka: A szentiváni ének zenetörténeti rétegei. Magyar Zene, 26 (1985) 1: 75-88.
TARI Lujza: A jaj-nóta kérdés. Magyar Zene, 26 (1985) 2: 148-200.
TARI, Lujza: Lajos Kiss' Collecting of Traditional (Folk) Music among Hungarians in Yugoslavia. Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog u povodu Evropske godine glazbe 1985 i u sklopu XX Medunarodne smotre folklora. Glazbeno Stvaralaštvo Narodnosti (Narodnih Manjina) i Etničkih Grupa, Zagreb, 22-24. srpnja 1985. = Proceedings of the Meeting of Ethnomusicologists on the Occasion of the European Year of Music 1985. Traditional Music of Ethnic Groups - Minorities, Zagreb, July 22-24, 1985. Urednik Jerko Bezić. Zagreb, Zavod za Istraživanje folklora = Institute for Folklore Research, 1985: 45-53. (XX. Medunarodna Smotra Folklora-Zagreb 1985 = The 20th International Folklore Festival - Zagreb 1985.)
TARI Lujza: Recens szlovák népzenei hatás és a líd kvart használata a Mezőség hangszeres zenéjében. Ethnographia, 96 (1985) 1: 93-105.
VARGYAS Lajos: A magyar versritmus nyelvi alapjai. In Magyar Vers. Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság, Bp., 1985: 59-66.
VARGYAS Lajos: A népies műdal és az új stílusú népdal kapcsolatai. Zenetudományi dolgozatok 1985, MTA ZTI, 1985: 133-137.
VARGYAS Lajos: A XVIII. századi magyar népzene kutatási problémái. (Korreferátum Kosáry Domokos előadásához 1978. II. 30-án.) Múzeumi Kurir, A Hajdú-Bihar megyei Múzeumbarátok Köre körlevele. Debrecen, (1985. május 7.) 47: 66-70.
VARGYAS Lajos: Magyarság a folklórban és az időben. In Az őshazától a Kárpátokig. Szerk. Szombathy Viktor. Bp., Panoráma, 1985. 108-159. [Ua. in Keleti hagyomány 2. 1999: 32-57.]
VARGYAS Lajos: Martin György, a tudós. In Tánctudományi Tanulmányok 1984-1985, 1985: 9-20.
VARGYAS, Lajos: Narodnaja muzüka vengrov i rodsztvennüh narodov. In Congressus Internationalis Fenno-Ugristarum 6. Studia Hungarica, Syktyvkar, 1985. Acta Sessionum. Sectio archaeologica, anthropologica et historica. Sectio ethnologica, Sectio folcloristica, Sectio litteraria. Redigerunt: István Dienes, Péter Domokos, János Kodolányi, Vilmos Voigt. Bp., Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság, 1985: 283-288. (FU 6)
VIKÁR, László: Nemerknuscsie cennoszti. Szovetszkaja Muzüka, (1985) 4: 121. [Megj.: A Volga-vidék népzenéjének kutatásáról.]
VIKÁR László: Tonális és egyéb részleges kvintváltás a magyar népdalokban. Zenetudományi dolgozatok 1985, MTA ZTI, 1985: 139-155.
VIKÁR László: Török elemek a volga-kámai finnugorok zenéjében. Magyar Zene, 26 (1985) 1: 89-91.
VIKÁR, László: Trois rencontres. [Kodály Zoltánról.] Alla Breve, Montréal, 5 (1985) 3: 5-7.
VIKÁR László-SZIJ Enikő: Erdők éneke. Finnugor népek 100 népdala. Gyűjtötte és válogatta Vikár László. Bp., Corvina, 1985. 262 p.
ÖNÁLLÓ HANGZÓ KIADVÁNY
Észak-mezőségi magyar népzene I. Bonchida és Válaszút. Gyűjtötte Kallós Zoltán és Martin György. Szerk. Halmos Béla. Bp., Hungaroton, 1985. LPX 18107. [1 db 33/min.]
Észak-mezőségi magyar népzene II. Búza. Gyűjtötte Kallós Zoltán és Martin György. Szerk. Halmos Béla. Bp., Hungaroton, 1985. LPX 18108 [1 db, 33/min.]
Észak-mezőségi magyar népzene III. Ördöngösfüzes. Gyűjtötte Kallós Zoltán és Martin György. Szerk. Halmos Béla. Bp., Hungaroton, 1985. LPX 18109 [1 db, 33/min.]
Észak-mezőségi magyar népzene IV. Magyarszovát. Gyűjtötte Kallós Zoltán és Martin György. Szerk. Halmos Béla. Bp., Hungaroton, 1985. LPX 18111 [1 db, 33/min.]
Finnugor és török népek zenéje. Gyűjtötte és közreadja Vikár László Bp., Hungaroton, 1985. LPX 18087-89. [3 db]
Lajtha László: Széki gyűjtés. Gyűjtötte Lajtha László. Szerk. Sebő Ferenc. Bp., Hungaroton, 1985. LPX 18092-94 [3 db, 33/min., a Lajtha: Széki gyűjtés. 1954. fotokópiájával]

vissza a tartalomhoz


1986


CSAPÓ Károly: A számítógépes zenei dokumentáció és a dallamkódolás. Zenetudományi dolgozatok 1986, MTA ZTI, 1986: 103-107.
DOBSZAY László: A középkori magyar temetés maradványai az erdélyi néphagyományban. In "Mert ezt Isten hagyta...". Tanulmányok a népi vallásosság köréből. Szerk. Tüskés Gábor. Bp., Magvető, 1986: 189-210.
FELFÖLDI, László: Dance of Hungary's Nationalities. Hungarian Dance News, (1986) 1: 21-24.
International Kodály Conference Budapest, December 1982. Ed. by Ferenc Bónis, Erzsébet Szőnyi, László Vikár. Bp., Ed. Musica, 1986. 343 p.
KODÁLY, Zoltán: [I.] Folk Songs: Collecting them and Using them in Composition. Address to Convocation on the occasion of receiving the degree of Doctor of Music (honoris causa) from the University of Toronto. July 12 1966.; [II.] The Music of the Hungarian Gypsies; [III.] Folk Song in Pedagogy. Paper. Royal Conservatory of Toronto, July 7., 14. 1966. In Kodály in North America. Publ. in collaboration with the Kodály Institute of Canada, Richard Johnston. Kodály Institute of Canada, The Avondale Press, Willowdale, Ontario, 1986: 46-65. [I: 46-50; II: 51-59; III: 60-65.] (Kodály and Education. Monograph III.) [H: Kortárs, 1988; in VT 3 165-174.]
KODÁLY, Zoltán: [Message to the International Folk Music Council's Quebec Conference]. In Kodály in North America. Publ. in collaboration with the Kodály Institute of Canada, Richard Johnston. Kodály Inst. of Canada. Willowdale, Ontario, The Avondale Press, 1986: 6-7. (Kodály and Education. Monograph III.) [Ua. in Bulletin of the IFMC, 1962; in The Selected Writings of Z. K. 1974; H: in VT 2: 216.]
KODÁLY Zoltán: Néphagyomány és zenekultúra. (1935) In Válasz 1934-1938. Válogatta, szerkesztette és az utószót írta Széchenyi Ágnes. Bp., Magvető, 1986: 224-225.
KOVALCSIK Katalin: Népzenét vagy műzenét? Egy régi vita - jugoszláviai cigány környezetben. Zenetudományi dolgozatok 1986, MTA ZTI, 1986: 163-188.
KOVALCSIK, Katalin: Popular Dance Elements in the Folk Music of Gypsies in Hungary. Popular Music, (1986) 45-65.
LÁZÁR, Katalin: On a New Ostyak Folksong Collection. In International Kodály Conference... 1986: 245-258.
LÁZÁR Katalin: Tercingadozás és hangkészlet az obi-ugor dallamokban. Zenetudományi dolgozatok 1986, MTA ZTI, 1986: 139-148.
MARTIN, György: Bartók, Kodály and Folk Dance Research. In International Kodály Conference... 1986: 259-262.
MARTIN, György: Sur la recherche relative ? la danse folklorique hongroise. = On Hungarian Folk Dance Research. In Monographie Internationale.... 1986. F: 14-38; E: 51-75.
Monographie internationale de la danse populaire.= International Monograph on folk dance. Vol. 1. Hongrie France = Hungary France. Comité de rédaction: György Martin et al. Publié par CIOFF [Conseil International des Organisations des Festivals de Folklore et d'Arts Traditionnels] et par l'Institut Méthodologique du Centre National Hongrois de la Culture. = publ. by CIOFF and by the Methodological Institute of the Hungarian National Center for Culture. Bp., Institut Méthodologique du Centre National Hongrois de la Culture, 1986. 141 p.
OLSVAI Imre: Ecsedi István helye és eredményei a magyar népzene feltárásában. In Ecsedi István születésének 100. évfordulója alkalmából rendezett emlékülés előadásai 1985. szept. 26-27. Debrecen, Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága, 1986: 43-48. (A Hajdú-Bihar megyei Múzeumok Közleményei 44.)
OLSVAI, Imre: Mutual Theme Types in Kodály's and Bartók's Works. International Kodály Conference... 1986: 116-125; ua. Bulletin of the International Kodály Society, 11 (1986) 2: 15-23.
OLSVAI Imre: Népdalkörök kézikönyve. Szombathely, Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ, 1986. 95 p.
PAKSA Katalin: Népzene és népköltészet Kodály gyermek- és nőikari műveiben II. Jelesnapi szokások. A Kodály Intézet Évkönyve 3. Szerk. Ittzés Mihály. Kecskemét, Kodály Intézet, 1986: 172-197.
PÁLFY Gyula: A magyarországi román tánchagyományok. 1-2. Táncművészet, 11 (1986) 11: 26-28; 12: 18-20.
RAJECZKY Benjamin: A népzenekutatás története. Bp., Országos Közművelődési Központ, 1986. 37 p. (Népzenei füzetek.)
RAJECZKY, Benjamin: Die ungarische sogenannte "Kleine Quintwechsel-Form" und ihre europäischen Parallelen. In International Kodály Conference... 1986: 263-274.
RAJECZKY, Benjamin: Fragen zur volks- und kunstmusikalischen Lage des 18. Jahrhunderts in Ungarn. In Joseph Haydn. Bericht über den Internationalen Joseph Haydn Kongress. Wien, Hafburg, 5-12. September 1982. Hrsg. von Eva Badura-Skoda. München, Henle, 1986: 218-221.
SÁROSI, Bálint: An Instrumental Melody. Yearbook for Traditional Music 17, 1986: 198-205. [Magyar Zene, 1985.]
SÁROSI, Bálint: Folk Music. Hungarian Musical Idiom. Bp., Corvina K., 1986. 188 p. 12 t.
SÁROSI, Bálint: Historical Documents Concerning Gypsy Musicians and their Music in Hungary. Historische Volkmusikforschung, Graz, 1986: 111-120.
SÁROSI, Bálint: Liszt und die Zigeunermusikanten. In Franz Liszt. Katalog der Landessonderausstellung. Burgenländisches Landesmuseum, 1986: 91-96.
SÁROSI, Bálint: Parallelen aus der ungarischen Volksmusik zum "Rondo all'Ongarese" - Satz in Haydns D-dur Klavierkonzert Hob. XVIII: 11. In Joseph Haydn. Bericht über den Internationalen Joseph Haydn Kongress. Wien, Hafburg, 5-12. September 1982. Hrsg. von Eva Badura-Skoda. München, Henle, 1986: 222-226.
SÁROSI, Bálint: Zoltán Kodály and Nineteenth Century Hungarian Popular Music. In International Kodály Conference... 1986: 286-292.
SZALAY Olga: Népzene és népköltészet Kodály gyermek- és nőikari műveiben I: Népdalok és gyermekjátékok. A Kodály Intézet évkönyve 3. Szerk. Ittzés Mihály. Kecskemét, Kodály Intézet, 1986: 136-171.
SZOMJAS-SCHIFFERT György: Újabb adatok a magyar és a cseh-morva népzene összehasonlításához. Ethnographia, 97 (1986) 2-4: 310-333.
SZTANÓ, Pál: Das Schicksal der Volksmusikaufnahmen Kodálys. In International Kodály Conference... 1986: 320-322.
TARI Lujza: A dudahagyomány továbbélése hegedűn. Zenetudományi dolgozatok 1986, MTA ZTI, 1986: 109-123.
TARI Lujza: Kodály Háry Intermezzója triójának forrása. Magyar Zene, 27 (1986) 3: 294-311.
TARI Lujza: Ősi népi hangszerek. Háttér, 14 (1986-1987) 1: 84-85.
Táncetnológia. Szerk. Pesovár Ernő. A tanulmányokat ford. Urbán Mária. Bp., A Magyar Táncművészek Szövetsége Tudományos Tagozata, 1986. 96 p.
ULLMANN Péter: A zsámbéki németek egyházi énekei. Zenetudományi dolgozatok 1986, MTA ZTI, 1986: 149-162.
ULLMANN Péter: Halottvirrasztás egy mai erdélyi faluban. In "Mert ezt Isten hagyta...". Tanulmányok a népi vallásosság köréből. Szerk. Tüskés Gábor. Bp., Magvető, 1986: 481-495. [Ua. in Előtanulmányok a Magyarság néprajzához, 1982.]
VARGYAS Lajos: Kodály, az ismert és az ismeretlen. Újhold-Évkönyv 1986/1, Szerk. Lengyel Balázs. Bp., Magvető, 1986: 381-403.
VARGYAS, Lajos: Kodály - der Wissenschaftler. In International Kodály Conference... 1986: 333-337.
VARGYAS Lajos: Nemzeti kultúra -világkultúra. Forrás, 18 (1986) 7: 1-11.
VIKÁR, László: Along Kodály's Path. In International Kodály Conference... 1986: 338-341. [Ua. Studia Musicologica, 1983; Bulletin of the IKS, 1987.]
VIKÁR László: Alsó kvartváltás a volga-kámai és a magyar népzenében. Zenetudományi dolgozatok 1986, MTA ZTI, 1986: 125-138.
[VIKÁR László:] Kontra István beszélgetése Vikár Lászlóval. Ének-zene tanítása, 29 (1986) 1: 32-34.
VIKÁR László: Volga-Káma-Bjelaja vidéki finnugor és török népzenegyűjtés.= Collection of Finno-Ugrian and Turkic Folk Music in the Volga-Kama-Belaya Region. 1958-1979. Bp., MTA ZTI, 1986. 125 p. [L. még Studia Musicologica, 1987.]
ÖNÁLLÓ HANGZÓ KIADVÁNY
Marosszéki táncrend. Válogatta és szerk. Vavrinecz András. Bp., Szakmai Ház, 1986. -MK.
Vajdaszentivány. Válogatta és szerk. Vavrinecz András. Bp., Szakmai Ház, 1986. -MK.

vissza a tartalomhoz


1987


BÁLINT Zsolt: Hangszeres kanászdallamok Moldvából. Zenetudományi dolgozatok 1987, MTA ZTI, 1987: 183-196.
BORSAI Ilona - HAJDU Gyula - IGAZ Mária: Magyar népi gyermekjátékok. 6. kiadás. Szerk. Keszler Mária. Bp., Tankönyvkiadó, 1978. 127 p. (Ének-zene szakköri füzetek 2.) [További kiadások: 1. 1975; 2. 1977; 3. 1978; 4. 1980; 5. 1982.]
Erdélyi Magyarság. Népdalok. Közzé teszik Bartók Béla és Kodály Zoltán. Bp., Népies Irodalmi Társaság, [1923.] 208 p. - Reprint kiadás: Bp., ÁKV, Zeneműkiadó ny., 1987.
FELFÖLDI László: A finnugor népek néptánckutatásáról. Tánctudományi Tanulmányok 1986-1987, 1987: 291-310.
FELFÖLDI László: Rituális táncok a magyar néphagyományban. Ethnographia (Néptánctanulmányok Martin György emlékezetére), 98 (1987) 2-4: 207-226. [Ua. in Magyar néprajz VI. 1990: 251-263; in A magyar nép és nemzetiségeinek tánchagyománya. 1997.]
FERENCZI Ilona: "Adjunk hálát az Úrnak, mert érdemli". Egy metrikus dallam többszólamú, hangszeres és népi változata. Magyar Zene, 28 (1987) 1: 17-20.
HALMOS István - LÁNYI Ágoston - NAGY Judit: Rétköz táncai és zenéje. Szerk. Pesovár Ernő. Nyíregyháza, Váci Mihály Megyei és Városi Művelődési Központ, 1987. 142 p. (Szabolcs-Szatmár megye tánc és zenei hagyományai 1.)
JUHÁSZ Zoltán: Variáció és rögtönzés egy gyimesi táncdallamban. Zenetudományi dolgozatok 1987, MTA ZTI, 1987: 197-211.
KODÁLY Zoltán: A magyar népzene. Vargyas Lajos példatárával. 10. kiadás. Bp., Zeneműkiadó, 1987. 335 p. [További kiadások: 3. 1960; 4. 1969; 5. 1971; 6. 1973; 7. 1976; 8. 1981; 9. 1984; 11. 1989; 12. 1991; 13. 1997; 14. 2000; 15. 2003; G: 1956. E: 1. 1960; 2. 1971.]
KOVALCSIK Katalin: Egyéni életsorsokat elbeszélő cigány lassú dalok. Zenetudományi dolgozatok 1987, MTA ZTI, 1987: 239-257.
LÁZÁR Katalin: Egy motivikus szerkesztésű osztják dallamtípusról. Zenetudományi dolgozatok 1987, MTA ZTI, 1987: 213-227.
MARTIN, György: Charakteristik und Typen der äthiopischen Tänze. In Musikkulturen in Afrika. Hrsg. von Erich Stockmann. Berlin, Verlag Neue Musik, 1987: 252-281.
Martin György irodalmi munkássága. (Bibliográfia). Összeállította Martin György, kieg. Pálfy Gyula. Ethnographia (Néptánctanulmányok Martin György emlékezetére), 98 (1987) 2-4: 152-159.
PAKSA, Katalin: Line Starting Ornaments in the Hungarian Folk Song. Studia Musicologica, 29 (1987) 1-4: 219-236. [H: Ethnographia, 1985.]
PAKSA Katalin: Népdaldíszítés és népzenei dialektusok. Zenetudományi dolgozatok 1987, MTA ZTI, 1987: 151-169. [E: Studia Musicologica, 1992; in Music, Folklore and Culture. 1999.]
PÁLFY Gyula: Egy mezőségi falu táncélete. Tánctudományi Tanulmányok 1986-1987, 1987: 261-287.
PÁLFY Gyula: Négy vajdakamarási sűrű legényes. Ethnographia (Néptánctanulmányok Martin György emlékezetére), 98 (1987) 2-4: 304-349.
PÁLFY, Gyula: On the Folk Dance Traditions of the Roumanians in Hungary. Hungarian Dance News, (1987) 2: 22-25.
PESOVÁR Ernő: A magyarországi cigány tánchagyományok történeti jelentősége. Tánctudományi Tanulmányok 1986-1987, 1987: 237-257.
PESOVÁR Ernő: In memoriam Martin György. Ethnographia, 98 (1987) 1-2: 149-159.
PESOVÁR Ernő: Lányi Ágoston. Táncművészet, 12 (1987) 2: 20-21.
PESOVÁR, Ernő: Typen und Entstehung des Csárdás. Studia Musicologica, 19 (1987) 1-4: 137-179.
RUDASNÉ BAJCSAY Márta: Népdalszövegek számítógépes vizsgálata. Zenetudományi dolgozatok 1987, MTA ZTI, 1987: 227-237.
SÁROSI Bálint: A hangszeres magyar népzene ütempáros rétege. Magyar Zene, 28 (1987) 4: 335-378. [A sorozat folytatása uo. 1988, 1989, 1991, 1992.]
SÁROSI, Bálint: Die Klarinette in der Zigeunerkapelle. Studia Musicologica, 29 (1987) 1-4: 237-243.
SÁROSI Bálint: Így láttam…[Rajeczky Benjámin]. Magyar Zene, 28 (1987) 1: 38-39. [Megemlékezés.]
SÁROSI Bálint: Zenei forradalmunk vezérkarában. In memoriam Kerényi György. Kóta, 18 (1987) 4: 1-2.
SZENDREI Janka: Ami egy siratógyűjtésből kimaradt. Magyar Zene, 28 (1987) 1: 21-22.
SZOMJAS-SCHIFFERT György: Mozart és Haydn kapcsolata a cseh-morva népzenével. Zenetudományi dolgozatok 1987, MTA ZTI, 1987: 143-149.
TARI Lujza: Palóc menyasszonykísérő - bukovinai menyasszony-kikérő. Magyar Zene, 28 (1987) 1: 26-33.
VARGYAS Lajos: Szerelmi-erotikus szimbolika a népköltészetben. In Erósz a folklórban. Szerk. Hoppál Mihály és Szepes Erika. Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó, 1987: 20-39. [Ua. in Keleti hagyomány 1. 1984: 308-332.]
VIKÁR László: A motívum szerepe a dallamok összehasonlításában. Egy cseremisz dallam vizsgálata. Magyar Zene, 28 (1987) 1: 23-25.
VIKÁR, László: Along Kodály's Path. Bulletin of the International Kodály Society, (1987) 1: 12-16. [Ua. in International Kodály Conference... 1986; Studia Musicologica, 1983.]
VIKÁR, László: Collection of Finno-Ugrian and Turkic Folk Music in the Volga-Kama-Belaya Region, 1958-1979. Studia Musicologica, 29 (1987) 1-4: 355-422. [L. még 1986.]
VIKÁR László: Dalában él...? A Volga-vidéki finnugor és türk rokonnépek zenéje. In Nyelvében él....? Magyarság és műveltség. Rétegeződések a magyar műveltségben. Az INTART Társaság 1. Szimpóziumának előadásai. Szerk. Bérczi Szaniszló. Bp., Művelődéskutató Intézet, INTART, 1987: 32-35.
VIKÁR László: Karádi aratódalok. Zenetudományi dolgozatok 1987, MTA ZTI, 1987: 171-182.
ÖNÁLLÓ HANGZÓ KIADVÁNY
Moldvai csángók Magyarországon. Magyar népzene. Gyűjtötte és szerk. Sebő Ferenc. Bp., Hungaroton, 1987. SLPX 18096. [1 db 33/min.]
Zengő [együttes] Szerk Bergics Lajos. [Pécs.] FŐNIX Stúdió, 1987. SMK BP 012 (33-as) (OLSVAI Imre kísérőszövegével)

vissza a tartalomhoz


1988


DOBSZAY, László: Folksong Classification in Hungary. Some methodological conclusions. Studia Musicologica, 30 (1988) 1-4: 235-280.
DOBSZAY László: Anyanyelvű énekköltészet. [IX. fejezet.] In Magyarország zenetörténete. I. kötet: Középkor. Szerk. Rajeczky Benjamin. Bp., Akadémiai K., 1988. 457-584.
DOBSZAY László - SZENDREI Janka - RAJECZKY Benjamin: Középkori népzenénk. [X. fejezet.] In Magyarország zenetörténete. I. kötet: Középkor. Szerk. Rajeczky Benjamin. Bp., Akadémiai K., 1988. 487-584. [A fejezet önálló szerzőségű részfejezetekből áll.]
FELFÖLDI László: A magyarországi cigányság tánckultúrájának kutatásáról. Műhelymunkák a nyelvészet és társtudományai köréből 4, 1988: 71-79.
FELFÖLDI, László: Folk Dance in the Academy of Sciences. Hungarian Dance News, (1988) 1: 25-28.
FÜGEDI János: A néptánc számítógépes elemzésének lehetősége. Zenetudományi dolgozatok 1988, MTA ZTI, 1988: 277-283.
HALMOS István: Vas megye népzenéje. In Vas megye tánc- és zenei hagyománya. 1988: 144-301. [143 dallam.]
JUHÁSZ Zoltán: Hogyan tanult meg furulyázni Feri bácsi? Zsombékszéktől a templompadig. In Néprajzi tanulmányok. Szerk. Rohály Gábor. Kővágóőrs, Faműves Műhely, 1988: 30-32.
KODÁLY Zoltán: Torontói előadások. [I.] A népdal gyűjtése és alkalmazása a zeneszerzésben. [II.] A magyar cigányok zenéje. [III.] A népdal a pedagógiában. Ford. Bónis Ferenc. Kortárs, 22 (1988) 5: 126-135. [Ua. in VT 3 165-174; E: In Kodály in North America. 1986.]
KOVALCSIK Katalin: A beás cigány népzene szisztematikus gyűjtésének első tapasztalatai. Zenetudományi dolgozatok 1988, MTA ZTI, 1988: 215-233.
KOVALCSIK Katalin: Hazai írások a cigány népzenéről. Műhelymunkák a nyelvészet és társtudományai köréből 4, 1988: 101-115.
LAJTHA, László: Instrumental Music from Western Hungary. From the Repertoire of an Urban Gypsy Band. Ed. by Bálint Sárosi. Transl. by Katalin Halácsy. Bp., Akadémiai K., 1988. 244 p. (Studies in Central and Eastern European Music 3.)
LÁZÁR Katalin: Bagi népdalok. In Bag. Néprajzi tanulmányok. 2. köt. Szerk. Korkes Zsuzsa. Aszód, Petőfi Múzeum, 1988: 137-186.
LÁZÁR Katalin: Kísérlet az obi-ugor dallamok rendszerezésére 1. Félsorokból és egyféle sorokból építkező dallamok. Zenetudományi dolgozatok 1988, MTA ZTI, 1988: 157-168. [E: in East European Meetings... 1995.]
LÁZÁR, Katalin: Structure and Variation in Ob-Ugric Vocal Music. Studia Musicologica, 30 (1988) 1-4: 281-296.
MARTIN György: Bag táncai és táncélete. In Bag. Néprajzi tanulmányok 2. köt. Szerk. Korkes Zsuzsa. Aszód, Petőfi Múzeum, 1988: 219-294. [Ua. 1955.]
MARTIN, György: Hungarian folk dances. 2. rev. ed. Bp., Corvina, 1988. 74 p. 40 t. (Hungarian folk art); ua. New York-Bp., Püski K.-Corvina, 1988 74 p. 40 t.; G: Ungarische Volkstänze. 2. aufl. Bp., Corvina, 1988. [1989!] 84 p. 40 t. (Hungarian folk art.)
Magyar népköltészet. Főszerk. Vargyas Lajos. Szerk. Istvánovics Márton. Bp., Akadémiai K., 1988. 877 p. (Magyar néprajz V. Folklór 1. Készült az MTA Néprajzi Kutatócsoportjában. Szerk. Paládi-Kovács Attila.)
Magyarország zenetörténete I. Középkor. Szerk. Rajeczky Benjamin. Bp., Akadémiai K., 1988. 628 p.
PAKSA Katalin: Magyar népzenekutatás a 19. században = Hungarian Folk Music Research in the Nineteenth Century. Bp., MTA ZTI, 1988. 278 p. (Műhelytanulmányok a magyar zenetörténethez 9.)
PÁLFY Gyula: Egy mezőségi falu tánckészlete. Zenetudományi dolgozatok 1988, MTA ZTI, 1988: 263-275.
PÁLFY Gyula: Gyuri bácsi. [Nyisztor György.] In Életjel. Táncházi tájékoztató füzet. Bp., 1988. 30 p.
PESOVÁR Ernő: A magyar néptánckutatás története. Alföld, 39 (1988) 7: 87-89.
PESOVÁR Ernő: A táncélet emlékei. In Vas megye tánc- és zenei hagyománya. 1988: 46-60.
PESOVÁR Ernő: A tánchagyomány emlékei. In Vas megye tánc- és zenei hagyománya. 1988: 11-45.
PESOVÁR Ernő: Tánckutatásunk kapcsolatai. Táncművészet, (1988) 9: 18-19.
PESOVÁR Ernő: Verbuválás a reformkori Vas megyében. In Vas megye tánc- és zenei hagyománya. 1988: 61-74.
Régi Baranyai Népdalok = Old Hungarian Folk Songs from Baranya County. Szerk. Paksa Katalin. Bev. Andrásfalvy Bertalan és Paksa Katalin. Pécs, Pannonton, 1988. 117 p.
RUDASNÉ BAJCSAY Márta: A dallam- és szövegszerkezet viszonya az új stílusú népdalokban. Zenetudományi dolgozatok 1988. MTA ZTI, 1988: 203-214.
SÁROSI Bálint: A hangszeres magyar népi dallam. 1-4. Magyar Zene, 29 (1988) 1: 28-42 (sorok), 2: 197-218 (sorpárok 1.), 3: 237-250 (b3-as kadencia), 4: 351-378 (sorpárok);
SÁROSI Bálint: Kerényi György (1903-1986). Ethnographia, 99 (1988) 3-4: 416-419. Bibl. 418-419. [Megemlékezés.]
SÁROSI, Bálint: Sackpfeife und Sackpfeifenmusik in Ungarn. Österreichische Musik Zeitschrift. Dörfliche Tanzmusik im Westpannonischen Raum. Zum 17. Seminar für Volksmusikforschung, 43 (1988) 9: 474-479.
SEBŐ Ferenc: Román dallamok = Melodii Româneşti. In Magyarországi Románok Néprajza 6. Bp., Tankönyvkiadó, 1988: 103-121.
SZALAY Olga: A moldvai dialektus néhány sajátossága Veress Sándor gyűjtése alapján. Zenetudományi dolgozatok 1988, MTA ZTI, 1988: 183-201.
SZEGŐ Júlia: Ismeretlen moldvai nótafák. Csángófalvak énekközlőinek szöveg- és dallamkincse. Vál. és szerk. Tari Lujza. Bev. Rajeczky Benjamin. Bp., Európa K., 1988. 228 p.
SZENDREI Janka - DOBSZAY László: A Magyar Népdaltípusok Katalógusa- stílusok szerint rendezve. 1. A. B köt. Bp., MTA Zenetudományi Intézet, 1988. 1. A: 536 p. 1. B: 537-1049. p [E: 1992.]
TARI Lujza: A népi hangszer- és hangszeres népzenegyűjtés mai feladatai. Honismeret, 16 (1988) 4. (Melléklet.)
TARI Lujza: Robert Lach levelezőlapjai a Magyar Tudományos Akadémián. Zenetudományi dolgozatok 1988, MTA ZTI, 1988: 317-322; G: Robert Lachs Postkarten im Handschriftenarchiv der UAW. Studia Musicologica, 30 (1988) 1-4: 298-302.
TARI Lujza - Pogány Péter: Dalfüzér 1844. Tompa Mihály kéziratos, kottás népdalgyűjteménye. Miskolc, Herman Ottó Múzeum, 1988. 120. p.
VARGYAS Lajos: A hősének maradványai népköltészetünkben. In Magyar népköltészet (Magyar néprajz. V.) 1988: 398-413.
VARGYAS Lajos: A magyar zene őstörténete. In Magyarország zenetörténete. I. kötet: Középkor. Szerk. Rajeczky Benjamin. Bp., Akadémiai K., 1988. 15-57. [Korábbi vált. H: Ethnographia, 1980; F: Studia Musicologica, 1978.]
VARGYAS Lajos: Lírai népköltészet. In Magyar népköltészet. (Magyar néprajz. V.) 1988: 427-565.
VARGYAS Lajos: Miért választottuk a la-pentatoniát? Magyar Zene, 29 (1988) 3: 232-236.
VARGYAS Lajos: Népballada. In Magyar népköltészet. (Magyar néprajz. V.) 1988: 278-371.
Vas megye tánc- és zenei hagyománya. Szerk. és bev. Pesovár Ernő. Táncírástár L. Á. Szombathely, Magyar Művelődési és Ifjúsági Központ, 1988 [1989!] 305 p.
VIKÁR László: Kodály megjegyzései Lach népdalgyűjteményéhez. Zenetudományi dolgozatok 1988, MTA ZTI, 1988: 147-155.
VIKÁR László: Rendhagyó sorok finnugor kutatásról. In Bereczki emlékkönyv. Bereczki Gábor 60. születésnapjára. Szerk. Domokos Péter, Pusztay János. Bp., ELTE, 1988: 381-385.
VIKÁR, László: Report of the Hungarian Committee. Bulletin of the International Folk Music Council, 1988 April.
VIRÁGVÖLGYI Márta: Halmágyi Mihály, gyimesközéploki prímás hegedűjátéka. Zenetudományi dolgozatok 1988, MTA ZTI, 1988: 235-262. [Ua. in A magyar népi tánczene. 2000.]
ÖNÁLLÓ HANGZÓ KIADVÁNY
"Szép Zalában születtem". Magyar népzene Zala megyéből. Szerk. Máder László. (Olsvai Imre lemezkísérő szövegével.) Bp., Radioton Production, 1988. SLPX 18156. (Daloló, muzsikáló tájak.) [1 db 33/min.]

vissza a tartalomhoz


1989


FÜGEDI János: Tánc és számítógép. Tánctudományi Tanulmányok 1988-1989, 1989: 183-195.
HALMOS István: Hogyan kellene újra kiadni a magyar népi játékokat. Zenetudományi dolgozatok 1989, MTA ZTI, 1989: 239-244.
KARSAI Zsigmond - MARTIN György: Lőrincréve táncélete és táncai. Bp., MTA ZTI, 1989. 322 p. (Műhelytanulmányok a magyar zenetörténethez 10.)
KODÁLY Zoltán: A magyar népzene. Vargyas Lajos példatárával. 11. kiadás. Bp., Zeneműkiadó, 1989. 335 p. [További kiadások: 3. 1960; 4. 1969; 5. 1971; 6. 1973; 7. 1976; 8. 1981; 9. 1984; 10. 1987; 12. 1991; 13. 1997; 14. 2000; 15. 2003; G: 1956. E: 1. 1960; 2. 1971; 3. centenáriumi k. 1982.]
KODÁLY Zoltán: [A Nemzetközi Népzenei Tanács Budapesti Konferenciáján.] Elnöki megnyitó, 1964. aug. 17. In VT 3 1989: 400. [E: Journal of the IFMC, 1965. H: (Megnyitó beszéd.) In Kodály Zoltán levelei, 1982: 317. 1148. sz.]
KODÁLY Zoltán: A népdalkiadás és a Magyar Tudományos Akadémia. (1953) In VT 3 1989: 390.
KODÁLY Zoltán: Közélet, vallomások, zeneélet. A kötet anyagát válogatta, szerkesztette, sajtó alá rendezte Vargyas Lajos. Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó, 1989. 425 p. (Kodály Zoltán hátrahagyott írásai 1.)
KODÁLY Zoltán: [Siratók.] Előszó a Corpus Musicae Popularis Hungaricae V. kötetéhez. (1965) In VT 3 1989: 402-404. [H és E: in MNT V 1966: 7-9, 11-14.]
KODÁLY Zoltán: Visszatekintés. 3. köt. Hátrahagyott írások, beszédek, nyilatkozatok. Közreadja Bónis Ferenc. Zeneműkiadó, 1989. 751 p. [1-2. köt. 1. kiad. 1964; 2. kiad. 1982.]
KOVALCSIK Katalin - Tálos Endre: Egy dalbetétes cigány népmese. "Jávorfácska". Zenetudományi dolgozatok 1989, MTA ZTI, 1989: 189-205.
LÁZÁR Katalin: Kísérlet az obi-ugor dallamok rendszerezésére 2. Két- és háromféle sorból építkező dallamok. Zenetudományi dolgozatok 1989, MTA ZTI, 1989: 207-220.
OLSVAI Imre: Zene. [12. fejezet] In A magyar folklór. 2. jav. kiadás. Szerk. Ortutay Gyula. Bp., Tankönyvkiadó, 1989: 443-476. [1. kiad. 1979; 3. kiad. 1998.]
PÁVAI István: Tánckísérő hangszerek. Igaz Szó, 37 (1989) 1: 73-79.
SÁROSI Bálint: A hangszeres magyar népi dallam. Magyar Zene, 30 (1989) 2: 115-135. (A hangszeres strófa I.); 3: 250-274. (A hangszeres strófa II.)
SÁROSI Bálint: Magyar nóta és néphagyomány. In Nyelvünk és kultúránk. Szerk. Imre Samu. [Az Anyanyelvi Konferencia Védnökségének kiadványa] 1989: 49-64. Kézirat gyanánt.
Széles víz a Duna. Hatvan magyar népdal Mohácsról és környékéről. Kodály Zoltán, Schneider Lajos, Várnai Ferenc, Andrásfalvy Bertalan, Martin György, Novák Ferenc, Paulovics Géza, Pesovár Ferenc, és Sárosi Bálint gyűjtéséből. Szerk. Olsvai Imre és Várnai Ferenc. Mohács, Városi Tanács VB., 1989. 130 p.
TARI Lujza: Kiss Lajos népzenegyűjtő-munkássága a jugoszláviai magyarság körében. Hungarológiai Közlemények. A tradicionális műveltség továbbélésének lehetőségei. II. Jugoszláv-magyar folklór konferencia. [Novi Sad] Újvidék, 1989: 303-309. (Néprajzi Tanulmányok II.)
TARI Lujza: Újabb adatok Pálóczi Horváth Ádám dalaihoz. Magyar Zene, 30 (1989) 1: 25-40.
TARI Lujza: Weiner Leó művészete a népzenei források tükrében. In A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola évkönyve 2. Szerk. Kárpáti János. Bp., Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola, 1989: 59-227.
"Tegnap a Gyimesben jártam...". Gyimes-völgyi lírai dalok. Kallós Zoltán és Martin György gyűjtése Domokos Mária szerkesztésében. A bevezető tanulmányt Kósa László írta. A dallam- és szöveganyagot ellenőrizte és a jegyzeteket írta Domokos Mária. Bp., Európa Könyvkiadó, 1989. 489 p.
VARGYAS Lajos: Az Ethnographia szerepe a népzenekutatásban. Ethnographia, 100 (1989 [1991!]) 1-4: 362-372.
VERESS Sándor: Moldvai gyűjtés. Szerk. Berlász Melinda és Szalay Olga. Kiadja a Magyar Néprajzi Társaság. Bp., Múzsák K., 1989. 421 p. (Magyar Népköltési Gyűjtemény Új folyam 16.) [135 dallam.]
VIKÁR, László: Mordvinian Laments. Studia Musicologica, 31 (1989) 1-4: 405-420.
VIKÁR, László - BERECZKI, Gábor: Votyak Folksongs. Bp., Akadémiai K., 1989. 521 p. [330 dallam.]
VIRÁGVÖLGYI Márta: Gyimesi népzene I. Halmágyi Mihály, Gyimesközéplok. Orsz. Közműv. Közp. és a Kölcsey F. megyei-városi Műv. Közp., Debrecen, 1989. 121 p. (Népzenei füzetek. Hangszeres népzenei példatár. Sorozatszerk. Halmos Béla és Virágvölgyi Márta.)
VIRÁGVÖLGYI Márta: Gyimesi népzene II. Halmágyi Mihály és Ádám Gizella, Gyimesközéplok. Orsz. Közműv. Közp. és a Kölcsey F. megyei-városi Műv. Közp., Debrecen, 1989. 121 p. (Népzenei füzetek. Hangszeres népzenei példatár. Sorozatszerk. Halmos Béla és Virágvölgyi Márta.)
ÖNÁLLÓ HANGZÓ KIADVÁNY
"Galga vize szép csendesen kanyarog". Népzene a Galga-vidékről. A Magyar Rádió felvétele. Szerk. Máder László. (Olsvai Imre lemezkísérő szövegével.) Bp., Radioton Production, 1989. SLPX 18176. (Daloló, muzsikáló tájak.) [1 db, 33/min.]

vissza a tartalomhoz


1990


DOMOKOS Mária: A XVI-XVII. század tánczenéje. In Magyarország zenetörténete II.: 1541-1686. Szerk. Bárdos Kornél. Bp., Akadémiai K., 1990: 474-530.
FELFÖLDI László: Alkalomhoz kötött táncok. In Magyar néprajz VI.: Népzene-néptánc-népi játék. Főszerk. Dömötör Tekla. Bp., Akadémiai K., 1990: 251-263. [Ua. Ethnographia (Néptánctanulmányok Martin György emlékezetére), 1987; ua. in A magyar nép és nemzetiségeinek tánchagyománya. 1997.]
LÁZÁR Katalin: Népi játék. In Magyar néprajz VI.: Népzene-néptánc-népi játék. Főszerk. Dömötör Tekla. Bp., Akadémiai K., 1990: 544-648.
LÁZÁR, Katalin: Some Results of Researching Ob-Ugrian Vocal Folk Music. In Congressus Septimus Internationalis Fenno-Ugristarum, Debrecen, 27. VIII-2. IX. 1990. 4 Sessiones Sectiorum: Ethnologica et folklorica. Red. Elek Bartha. Debrecen, KLTE, 1990: 244-249. (FU 7)
MARTIN György: A botoló és zenéje. In Magyar néprajz VI.: Népzene-néptánc-népi játék. Főszerk. Dömötör Tekla. Bp., Akadémiai K., 1990: 269-319. [Ua. in Magyar néptánchagyományok. 1980; 2. kiad. 1995; in A magyar nép és nemzetiségeinek tánchagyománya. 1997; in A botoló tánc zenéje. 2003.]
MARTIN György: A magyar néptánc kutatása. In Magyar néprajz VI.: Népzene-néptánc-népi játék. Főszerk. Dömötör Tekla. Bp., Akadémiai K., 1990: 187-189. [Ua. in A magyar nép és nemzetiségeinek tánchagyománya. 1997.]
MARTIN György: A néptáncok elemzése és rendszerezése. In Magyar néprajz VI.: Népzene-néptánc-népi játék. Főszerk. Dömötör Tekla. Bp., Akadémiai K., 1990: 189-194. [Ua. in A magyar nép és nemzetiségeinek tánchagyománya. 1997.]
MARTIN György: Az ugrós (-legényes) táncok. In Magyar néprajz VI.: Népzene-néptánc-népi játék. Főszerk. Dömötör Tekla. Bp., Akadémiai K., 1990: 328-340. [Ua. in A magyar nép és nemzetiségeinek tánchagyománya.1997.]
MARTIN György: Magyar táncdialektusok. In Magyar néprajz VI.: Népzene-néptánc-népi játék. Főszerk. Dömötör Tekla. Bp., Akadémiai K., 1990: 390-451.[Ua. in Magyar néptánchagyományok. 1980; 2. kiad. 1995; in A magyar nép és nemzetiségeinek tánchagyománya, 1997.]
MARTIN György: Táncok a 16-17. században. In Magyar néprajz VI.: Népzene-néptánc-népi játék. Főszerk. Dömötör Tekla. Bp., Akadémiai K., 1990: 530-544.
PAKSA Katalin: Bálint Sándor és a népzenekutatás. Személyes visszaemlékezés. Ethnographia, 101 (1990) 2: 323-325.
PAKSA, Katalin: Dialectal Peculiarities in the Performance of a 17th Century Hungarian Folkhymn. Studia Musicologica, 32 (1990) 1-4: 281-295.
PÁLFY Gyula: Útmutató néptáncok gyűjtéséhez. Honismeret, 18 (1990) 2-3: melléklete 6 p.
RAJECZKY, Benjamin: Gregorian Plainsong and Folksong. Hungarian Music Quarterly, 2 (1990) 2: 9-16.
SÁROSI, Bálint: Ein Melodietypus in der ungarischen Tanzmusik ["páva"]. In Dörfliche Tanzmusik im Westpannonischen Raum. Vorträge des 17. Seminars für Volksmusikforschung, Eisenstadt 1988. Hrsg. von Walter Deutsch. Wien, Verlag A. Schendl, 1990: 255-261. (Schriften zur Volksmusik Bd. 15.)
SÁROSI, Bálint: Volksmusik. Das ungarische Erbe. (Zenei anyanyelvünk) Übertragung und Nachdichtung der Volkslieder von Jürgen Gaser. Bp., Corvina K., 1990. 211 p. 24 t.
SEBŐ Ferenc: Vikár Béla népdalgyűjteményének filológiai problémái. Magyar Zene, 31 (1990) 1: 76-85.
SZOMJAS-SCHIFFERT, György: Descending Quintine-shift Constructions in the Finnish Folkmusic. In Congressus Septimus Internationalis Fenno-Ugristarum, Debrecen, 27. VIII-2. IX. 1990. 4 Sessiones Sectiorum: Ethnologica et folklorica. Red. Elek Bartha. Debrecen, KLTE, 1990: 202-210. (FU 7) [H: Magyar Zene, 1991; Ethnographia, 1992.]
TARI, Lujza: Causes and Consequences of the Change of Instruments-Store. In Folk Tradition. SIEF 4th Congress Bergen, Papers II. Ed. by Bente Gullveig Alver and Torunn Selberg. University Bergen, 1990: 223-239.
TARI, Lujza: Die volksmusikalische Praxis der ungarischen Blaskapellen, dargestellt anhand historischen Quellen aus dem 19. Jahrhundert. Studia Musicologica, 32 (1990) 1-4: 409-419.
TARI Lujza: Lissznyay Julianna hangszeres gyűjteménye. Bp., MTA ZTI, 1990. 235 p. (Műhelytanulmányok a magyar zenetörténethez 12.)
TARI Lujza: Néhány szó az "alla-turca"-ról a bécsi klasszikus mesterektől G. Verdiig. Magyar Zene, 31 (1990) 2: 165-174.
TARI, Lujza: Untersuchungen zu interethnischen Musikdialekten Westpannoniens. In Dörfliche Tanzmusik im Westpannonischen Raum. Vorträge des 17. Seminars für Volksmusikforschung, Eisenstadt 1988. Hrsg. von Walter Deutsch. Wien, Verlag A. Schendl, 1990: 237-254. (Schriften zur Volksmusik Bd. 15.)
VARGYAS Lajos: A magyar népköltészet és népzene honfoglalás előtti rétegei. In Magyar Tudomány, 35 (1990) 3: 272-276; [Ua. in Keleti hagyomány 2. 1999: 284-287; ua. más címen in Magyar néphagyomány... 1991.]
VARGYAS Lajos: A magyar népzene tanúsága és a baskíriai őshaza. In Népi kultúra - népi társadalom. Az MTA Néprajzi Kutató Csoportjának Évkönyve, 15. Szerk. Niedermüller Péter. Bp., Akadémiai K., 1990: 213-220. [Ua. in Keleti hagyomány 1. 1984: 145-155.]
VARGYAS Lajos: A népdal fejlődése a 16-17. században. In Magyarország zenetörténete. II.: 1541-1686. Szerk. Bárdos Kornél. Bp., Akadémiai K., 1990: 306-347.
VARGYAS Lajos: Hősök birkózása a magyar és keleti hagyományban. Forrás, 22 (1990) 1: 61-67.
VARGYAS Lajos: Népzene. In Magyar néprajz VI.: Népzene-néptánc-népi játék. Főszerk. Dömötör Tekla. Bp., Akadémiai K., 1990: 7-183. + 12 kép.
VIKÁR László: Megjegyzések a votják dalszövegek töltőelemeihez. Nyelvtudományi Közlemények, 91 (1990) 1-2: 229-233.
ÖNÁLLÓ HANGZÓ KIADVÁNY
Mongolian Folk Music. Selected and compiled from the 1967 year's collection by Lajos Vargyas. 2. kiad. Bp., Hungaroton, 1990. HCD 18013-14. 2 db. [1. kiad. 1971. 3. kiad. 1995.]

vissza a tartalomhoz


1991


BARTÓK Béla: Magyar népdalok. Egyetemes gyűjtemény. A Magyar Tudományos Akadémia megbízásából 1934-től 1940-ig szerkesztette Bartók Béla. I. kötet. (A I. osztály 1-416. sz.) Sajtó alá rendezte Kovács Sándor és Sebő Ferenc. Bp., Akadémiai K., 1991. 1050 p. [E: 1993.]
DAVIDOVÁ, Eva - ŽIŽKA, Jan: A letelepedett cigányság népzenéje Csehszlovákiában. = Folk Music of the Sedentary Gypsies of Czechoslovakia. = Lidové písné usedlych Cikánu-Romu v Československu. Szerk. Kovalcsik Katalin. In Európai cigány népzene 2. = Gypsy Folk Music in Europe 2. Bp., MTA ZTI, 1991. 205 p.
DOMOKOS Pál Péter - RAJECZKY Benjamin: Csángó népzene. = Die Volksmusik der Csángó-Ungarn = Csángó Folk Music = La musique populaire Csángó. 3. kötet. Bp., Ed. Musica, 1991. 167 p. [136 dallam. 1. kötet 1956; 2. kötet 1961; 1-2. köt 2. kiad. 1981.]
FELFÖLDI László: A Maros-menti szerbek táncéletének főbb vonásai. In A Duna-menti népek hagyományos műveltsége. Tanulmányok Andrásfalvy Bertalan tiszteletére. Szerk. Halász Péter. Bp., Magyar Néprajzi Társaság, 1991: 477-488.
FELFÖLDI László: A Pusztaszeri Árpád Egyesület (Szeged) hagyományápoló tevékenységéről. In Népi kultúra és nemzettudat. Szerk. Hofer Tamás. Bp., Magyarságkutató Intézet-MTA Néprajzi Kutató Csoport, 1991: 121-126. (A magyarságkutatás könyvtára 7.)
HALMOS István: Egy történeti réteg a magyar népzenében. Magyar Zene, 32 (1991) 2: 161-173.
HALMOS István: Zenés népszokásaink elterjedtsége. Magyar Zene, 32 (1991) 2: 174-176.
KODÁLY Zoltán: A magyar népzene. Vargyas Lajos példatárával. 12. kiadás. Bp., Zeneműkiadó, 1991. 307 p. [További kiadások: 3. 1960; 4. 1969; 5. 1971; 6. 1973; 7. 1976; 8. 1981; 9. 1984; 10. 1987; 11. 1989; 13. 1997; 14. 2000; 15. 2003; G: 1956. E: 1. 1960; 2. 1971; 3. 1982.]
OLSVAI Imre: A somogyi horvátok legkedveltebb ötfokú dallama. In A Duna menti népek hagyományos műveltsége. Tanulmányok Andrásfalvy Bertalan tiszteletére. Szerk. Halász Péter. Bp., Magyar Néprajzi Társaság 1991: 727-735.
OLSVAI Imre: "Hol vagy István király". Magyar Zene, 32 (1991) 2: 141-150.
OLSVAI, Imre: Vinko Žganec's Fundamental Significance in Discovery of Connections between Croatian and Hungarian Folk Music. Narodna Umjetnost. Posebno izdanje 3, 1991. Rasprave i prilozi uz stogodišnjicu rođenja Vinka Žganca. Szerk. Jerko Bezić. Zagreb, Godišnjak Instituta za Etnologiju i Folkloristiku, 1991: 39-53.
PAKSA Katalin: A magyar népdal a 19. századi polgári életben és a tudományban. In Népi kultúra és nemzettudat. Szerk. Hofer Tamás. Bp., Magyarságkutató Intézet-MTA Néprajzi Kutató Csoport, 1991: 24-35. (A magyarságkutatás könyvtára 7.)
PAKSA Katalin: Magyar népzenekutatás a 19. században - mai tanulságokkal. Magyar Zene, 32 (1991) 2: 131-140; E: Hungarian Folk Music Research in the 19th Century - some Up-to-date Aspects. Narodna Umjetnost. Posebno izdanje 3, 1991. Rasprave i prilozi uz stogodišnjicu rođenja Vinka Žganca. Szerk. Jerko Bezić. Zagreb, Godišnjak Instituta za Etnologiju i Folkloristiku, 1991: 353-364.
PÁLFY Gyula: A gömöri Vály völgye táncéletéről és dallamairól. Honismeret, 19 (1991) 5: 47-51.
Néprajzi Társaság Könyvtára 8.) [Előzménye más címmel: Magyar Tudomány, 1970; ua. in Keleti hagyomány 2. 1999: 284-287.]
VARGYAS Lajos: Lírai népdalaink. Magyar Zene, 32 (1991) 2: 177-180. [Ld. még in Keleti hagyomány 2. 1999: 104-107.]
VÁRI FÁBIÁN László: Vannak ringó bölcsők. Kárpátaljai magyar népballadák. A zenei anyagot lej. G. Horváth József, Rudasné Bajcsay Márta, a zenei jegyzeteket készítette Paksa Katalin. Bp.-Ungvár, Intermix, 1992. 407 p. (Kárpátaljai Magyar Könyvek.)
VIKÁR László: Mit tanácsolt Kodály a gyűjtőutak előtt? Magyar Zene, 32 (1991) 2: 128-130.
VIRÁGVÖLGYI Márta: Bonchidai népzene I. A bevezető tanulmányt írta és a dallamokat válogatta Virágvölgyi Márta és Vavrinecz András. Székesfehérvár, Orsz. Közműv. Közp. és a Fejér Megyei Művelődési Közp., 1991. 142 p. (Népzenei füzetek. Sorozatszerk. Eredics Gábor. Hangszeres Népzenei Példatár. 3. Szerk. Halmos Béla és Virágvölgyi Márta.)
ÖNÁLLÓ HANGZÓ KIADVÁNY
Szatmári bandák. Gyűjtötte és szerk. Hans Hurtig és Vavrinecz András. Bp., Hungaroton, 1991. MK 18154; SLPX 18154; HCD 18192.

vissza a tartalomhoz


1992


BERECZKY János: Brahms hét magyar témájának forrása. Zenetudományi dolgozatok 1990-1991. MTA-ZTI, 1992: 75-88. [G: Studia Musicologica, 1997.]
DOMOKOS Mária: Lavotta, a zeneszerző. Széphalom, a Kazinczy Ferenc Társaság Évkönyve 4. 1992: 287-299.
DOMOKOS Mária: Magyar táncok az 1764-es országgyűlésen. Részletek egy félbemaradt Martin tanulmányból. Zenetudományi dolgozatok 1990-1991, MTA ZTI, 1992: 477-488. [Ua. in Martin György emlékezete. 1993; G: Acta Ethnographica Hungarica, 1994.]
KARÁCSONY Zoltán: Egy bogártelki férfi-legényes motívumkincse. Tánctudományi Tanulmányok 1990-1991, 1992: 122-163.
Király Ernő vajdasági cigány népzenei gyűjtése. = Ernő Király's Collection of Gypsy Folk Music from Voivodina.= Zbirka romskih (ciganskih) narodnih pesama iz Vojvodine. Sakupio: Erne Királj. Szerk. Kovalcsik Katalin. Bp., MTA ZTI, 1992. 268 p. 7 t. (Európai cigány népzene = Gypsy Folk Music of Europe 3.)
KODÁLY Zoltán: Bakterek éneke. Közread. és bev. Ittzés Mihály. Forrás, 24 (1992) 12: 63-69.
KOVALCSIK, Katalin: Florilyé dă primăváră. Tavaszi virágok. Beás cigány iskolai énekeskönyv. Bp., Fii cu noi Bejás Közművelődési Egyesület, 1992. 109 p.
KOVALCSIK Katalin: Karácsonyi köszöntés a beás cigányoknál. Zenetudományi dolgozatok 1990-1991, MTA ZTI, 1992: 213-240.
LÁZÁR Katalin - SCHMIDT Éva: Medveének. A. Kannisto gyűjtéséből. Zenetudományi dolgozatok 1990-1991, MTA ZTI, 1992: 201-212.
OLSVAI Imre: A dallamrendezés koncepciója Járdányi Pál életművében. Előadás a Járdányi Pál halálának 25. évfordulója alkalmából rendezett tudományos konferencián, 1991. okt. 17. Magyar Zene, 33 (1992) 1: 23-41.
OLSVAI Imre: Kodály egyik "galántai" dallama. In Kodály Zoltán és Szabolcsi Bence emlékezete. Szerk. Bónis Ferenc. Kecskemét, Kodály Intézet, 1992: 151-160. (Magyar Zenetörténeti tanulmányok.)
PAKSA Katalin: A néptánc dallamalakító szerepéről. Ethnographia, 103 (1992) 3-4: 262-280. [Ua. in A magyar népi tánczene. 2000; E: Acta Ethnographica Hungarica, 1994.]
PAKSA, Katalin: Connection of Style and Dialect in the Ornamentation of Hungarian Folksongs. Studia Musicologica, 34 (1992) 1-2: 73-80. [H: Zenetudományi dolgozatok 1987. Zenetudományi dolgozatok 1987, MTA ZTI, 1987: 151-169. [E: Studia Musicologica, 1992; in Music, Folklore and Culture. 1999.]
PAKSA Katalin: Pünkösdölő. Nyelvünk és kultúránk. Az Anyanyelvi konferencia Védnökségének Tájékoztatója, (1992. március) 84: 88-93.
PAKSA Katalin - BODZA Klára: Magyar népi énekiskola. 1. köt. Magyar Művelődési Intézet. Bp., Tankönyvkiadó, 1992. 238 p. Melléklet 1 db MK. [2. átdolg. kiad. 1997; 2. köt. 1. kiad. 1994; 2. kiad. 1998.]
PÁLFY Gyula: A különböző filmtípusok és a video alkalmazásának előnyei és hátrányai az archivális célú mozgóképrögzítésnél. Zenetudományi dolgozatok 1990-1991, MTA ZTI, 1992: 269-272.
PÁLFY Gyula: Túrkeve táncélete. Tánctudományi Tanulmányok 1990-1991, 1992: 108-116.
PÁVAI István: Bözödi György emlékezik Lajtha Lászlóra. Magyar Zene, 33 (1992) 2: 138-140.
PESOVÁR Ernő: Körtánchagyományunk. Epilógus a körtánc-monográfiához. Iskolakultúra, 2 (1992) 21: 83-96. [Ua. in Martin György emlékezete. 1993; G: Acta Ethnographica Hungarica, 1994.]
PESOVÁR Ernő: Régi magyar táncstílus. Tánctudományi Tanulmányok 1990-1991, 1992: 91-107.
RUDASNÉ BAJCSAY Márta: Régi magyar dallamtípusok szövegösszefüggései I. Öt, egymással szoros kapcsolatban álló 11-es szótagszámú dallamtípus szövegkészletének jellemzése. Zenetudományi dolgozatok 1990-1991, MTA ZTI, 1992: 153-164. [II. része: Zenetudományi dolgozatok 1997-1998; rövidebb: Népzenei tanulmányok. 1999.]
SÁROSI Bálint: A hangszeres magyar népi dallam. Magyar Zene, 33 (1992) 1: 56-66. (Példák a legújabb rétegből.); 3: 241-254. (Utószó. A hangszeres zene kutatásáról).
SÁROSI, Bálint: Bartók's Classification for Hungarian Folk Songs. The New Hungarian Quarterly, 33 (1992) 128: 141-147.
SÁROSI, Bálint: Form-extending Dance Tunes. Studia Musicologica, 34 (1992) 1-2: 45-71.
SÁROSI Bálint: Kodály Zoltán és a XIX. századi magyar népies zene. In Kodály Zoltán és Szabolcsi Bence emlékezete. Szerk. Bónis Ferenc. Kecskemét, Kodály Intézet, 1992: 90-98. (Magyar Zenetörténeti tanulmányok.)
SÁROSI Bálint: Nemzetnevelő töredékek. Tiszatáj, 46 (1992) 12: 35-40.
SÁROSI, Bálint: Ungarische Beziehungen eines rumänischen Themas von Bartók. In Von der Vielfalt musikalischer Kultur - Festschrift für Josef Kuckertz. Hrsg. von Rüdiger Schumacher. Anif/Salzburg, Verlag Ursula Müller-Speiser, 1992: 439-442. (Wort und Musik. Salzburger akademische Beiträge.)
SEBŐ Ferenc: Az MTA Zenetudományi Intézet népzenei gyűjteményének áttekintő katalógusa. Beszámoló az NK ("Népzenei Katalógus") programról. Zenetudományi dolgozatok 1990-1991, MTA ZTI, 1992: 241-247.
SIPOS, János: Similar Melody-Styles in Hungarian and Turkish Folk Music. In IV. Milletleraras? Türk Folklor Kongresi Bildirileri. Vol. 3. Halk Müzi?i, Oyun, Tiyatro, E?lence. [s. ed.] Ankara, T. C. Kültür Bakanl??? Halk Kültürlerini Araşt?rma ve Geliştirme Genel Müdürlü?ü Yay?nlar?: 166, Seminer, Kongre Bildirileri Dizisi: 36. 1992: 235-257.
SZENDREI, Janka - DOBSZAY, László: Catalogue of the Hungarian Folksong Types - Arranged According to Styles 1. Bp., Institute for Musicology of the Hungarian Academy of Sciences, 1992. 942 p. [H: 1988.]
SZOMJAS-SCHIFFERT György: Ereszkedő kvintváltás a finn népzenében. Ethnographia, 103 (1992) 1-2: 134-139. [Ua. Magyar Zene, 1991; E: Congressus Septimus... 1990.]
SZTANÓ Pál: Kodály Zoltán népzenei hangfelvételeinek sorsa. In Kodály Zoltán és Szabolcsi Bence emlékezete. Szerk. Bónis Ferenc. Kecskemét, Kodály Intézet, 1992: 99-101. (Magyar zenetörténeti tanulmányok.)
TAKÁCS András - FÜGEDI János: Gömöri népi táncok. Bratislava, Madách, 1992. 315 p.
TARI, Lujza: Blasmusikkapellen in der ungarischen Folklore. Pannonische Forschungsstelle, Oberschützen, (1992) 3: 274-276.
TARI Lujza: Lajtha László hangszeres népzenegyűjtései: 1911-1963. Magyar Zene, 33 (1992) 2: 141-190.
TARI Lujza: Zenei adatok a magyar népmesékben: dallamok és hangszerek. Zenetudományi dolgozatok 1990-1991, MTA ZTI, 1992: 187-199; E: Musical Instruments and Music in Hungarian Folk Tales. Studia Musicologica, 34 (1992) 1-2: 81-96. [Ua. Artes populares, 1995.]
VARGYAS Lajos: Emlékek Kodályról, Bartókról, Dohnányiról. Hitel, 4 (1992) 15: 34-37.
VARGYAS Lajos: Emlékezés Járdányi Pálra. Magyar Zene, 33 (1992) 1: 6-7.
VARGYAS Lajos: Kodály, a tudós. In Kodály Zoltán és Szabolcsi Bence emlékezete. Szerk. Bónis Ferenc Kecskemét, Kodály Intézet, 1992: 16-21. (Magyar Zenetörténeti Tanulmányok.) [Nem azonos az 1967-es és 1971-es, azonos című cikkekkel! G: in International Kodály Conference. 1986.]
VAVRINECZ András: Vajdaszentiványi népzene I. Bp., Magyar Művelődési Intézet, 1992. 120 p. (Népzenei füzetek. Hangszeres népzenei példatár. Sorozatszerk. Eredics Gábor.)
VIKÁR László: Alsó kvartválasz a cseremisz népzenében. Magyar Zene, 33 (1992) 3: 227-240.
VIKÁR László: Járdányi Pál "Törvénykönyv"-e. Magyar Zene, 33 (1992) 1: 19-22.
VIKÁR, László: Kodály, the musicologist. In Kodály-tutkimuksen näköaloja. Suomen Kodály-keskus, Vuosikirja 1991-1992, Jyväskylä, 1992: 5-30. (Jyväskylän Yliopiston Musiikkitieteen Laitoksen Julkaisussarja A: Tutkelmia ja Raportteja 7.) [Ua. Bulletin of IKS, 1995, 2000.]
VIRÁGVÖLGYI Márta - VAVRINECZ András: Szatmári népzene I-II. Tiszakóród. Bp., Magyar Művelődési Intézet, 1992. 112+128 p. (Népzenei füzetek. Hangszeres népzenei példatár. Sorozatszerk. Eredics Gábor.)
HANGZÓ MELLÉKLET
Szatmári népzene I-II. Válogatta és szerk. Vavrinecz András és Virágvölgyi Márta. Bp., Szakmai Ház, 1992 (Népzenei füzetek mell.) -MK. [2 db]
ÖNÁLLÓ HANGZÓ KIADVÁNY
Balassagyarmati és soproni [népi]zenekar. Szerk. Tari Lujza. Bp., Hungaroton, 1992. MK 18206 [1 db, 2. kiad. HCD, 2001.]
Kalocsa-Rábaköz. Válogatta és szerk. Vavrinecz András. Bp., Szakmai Ház, 1992. MK. (néptáncoktatáshoz)
Keleti palóc (Gömör)-Galgamente. Válogatta és szerk. Vavrinecz András. Bp., Szakmai Ház, 1992. MK. (néptáncoktatáshoz)

vissza a tartalomhoz


1993


BARTÓK, Béla: Hungarian Folk Songs. Complete Colletion. Compiled by Béla Bartók. Comissioned by the Hungarian Academy of Sciences from 1934 to 1940. Vol. 1. Class A I, Nos 1-416. Ed. by Sándor Kovács, Ferenc Sebő. Bp., Akadémiai K., 1993. 1206 p. 8 t. [H: 1991]
BÁLINT Zsolt: A moldvai csángó hangszeres dallamok ütempáros motívumainak példatára. Néprajzi Látóhatár, Miskolc, 2 (1993) 2: 48-71.
BÁLINT Zsolt: A moldvai magyar hangszeres népzenei dialektus. Janus Pannonius Múzeum Évkönyve, Pécs, (1993) 203-217.
DOMOKOS Mária: Magyar táncok az 1764-es országgyűlésen. In Martin György emlékezete. 1993: 111-131. [Ua. Zenetudományi dolgozatok 1990-1991, 1992; G: Acta Ethnographica Hungarica, 1994.]
DOMOKOS, Mária: Über die ungarischen Charakteristiken des "Divertissement ? l'hongroise" D 818. In Schubert durch die Brille. Tutzing, Verlegt bei Hans Schneider, 1993: 53-64. (Internationales Franz Schubert Institut. Mitteilungen 11) [Bővebb H: Muzsika, 1997.]
FELFÖLDI László: A Bikkessy-album táncra vonatkozó képeinek értelmezése. In Martin György emlékezete. 1993: 137-146. [E: Acta Ethnographica Hungarica, 1994.]
KARÁCSONY Zoltán: Egy régies szóalak (fittyent-pittyent) története és elterjedése. Tánctudományi Tanulmányok 1992-1993, 1993: 138.
KARÁCSONY Zoltán: Táncok egy inaktelki lakodalomban 1991. szeptember 7-8-án. In Martin György emlékezete. 1993: 147-149.
KODÁLY Zoltán: Magyar zene, magyar nyelv, magyar vers. A kötet anyagát válogatta, szerkesztette, sajtó alá rendezte Vargyas Lajos. Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó, 1993. 432 p. (Kodály Zoltán hátrahagyott írásai. 2.)
KODÁLY, Zoltán: Mitä on unkarilaisuus musiikissa? [Mi a magyar a zenében?] In Unkarilaisuus musiikissa. Béla Bartókin ja Zoltán Kodályn tekstejä kansallisuuden ja musiikin välisistä kysymyksistä. Toimittaneet Matti Vainio ja maina Fredrikson. Jyväskylä, Suomen Kodály-keskus Vuosikirja, 1993: 51-58. (Jyväskylän Yliopiston Musiikkitieteen Laitoksen Julkaisussarja A: Tutkelmia ja Raportteja 10.) [H: In A zene mindenkié. 1. kiad. 1954; 2. kiad. 1975; in VT 1: 75-80; E: The Selected Writings of Z. K. 1974: 28-33.]
Martin György emlékezete. Visszaemlékezések és tanulmányok születésének hatvanadik évfordulójára. Összeáll. és szerk. Felföldi László. A szerk. munkatársa Pálfy Gyula. A fotókat vál. Karácsony Zoltán. Bp., Magyar Művelődési Intézet-MTA Zenetudományi Intézet, 1993. 162 p.
OLSVAI Imre: A zenepedagógus, a népzenekutató. Békefi Antal emlékezete. Új Horizont, Veszprém, 21 (1993) 1: 54-61.
OLSVAI Imre: Zoborvidéki kiegészítés Bartók török-magyar dallampárhuzamaihoz. In "Csillagok, csillagok, szépen ragyogjatok." Tanulmányok a 65 éves Ág Tibor köszöntésére. Szerk. Liszka József. Dunaszerdahely, Lilium Aurum Kft.-Szlovákiai Magyar Néprajzi Társaság-Gyurcsó István Alapítvány, 1993: 234-243. (Népismereti könyvtár 7.)
PAKSA Katalin: A magyar népdal díszítése. Bp., MTA ZTI, 1993. 468 p. 20 t.
PÁLFY Gyula: Martin György kéziratos hagyatékáról. In Martin György emlékezete. 1993: 133-136. [G: Acta Ethnographica Hungarica, 1994.]
PÁVAI István: Az erdélyi és a moldvai magyarság népi tánczenéje. A szövegeket gondozta Küllős Imola. Bp., Teleki László Alapítvány, 1993. 430 p. (A magyarságkutatás könyvtára 13. Sorozatszerk. Diószegi László és Fejős Zoltán.) [181 dallam; ua. 1998.]
PÁVAI István: Interetnikus kapcsolatok az erdélyi népi tánczenében. Néprajzi Látóhatár, Miskolc, (1993) 4: 1-20. [Ua. in A magyar népi tánczene. 2000; röv. vált. Rom Som, 1995; G: in Regionale Volkskulturen... 1998.]
PÁVAI István: Kodály Zoltán és a magyar néptánc. Művelődés, 42 (1993) 2: 31-32.
PÁVAI István: Seres András moldvai emlékei és a Csángómagyar daloskönyv születése. Néprajzi Hírek, (1993) 3-4: 104-107.
PESOVÁR Ernő: Epilógus a Körtánc-monográfiához. In Martin György emlékezete. 1993: 33-40. [G: Acta Ethnographica Hungarica, 1994.]
PESOVÁR Ernő: Lajtha és a tánckutatás. Magyar Zene, 34 (1993) 1: 54-56.
SÁROSI Bálint: Magyar népdalok egyetemes gyüjteménye Bartók szerkesztésében. Magyar Zene, 34 (1993) 201-206. [E: The New Hungarian Quarterly, 1992.]
SIPOS, János: Türk Halk Mus?kisinde Sekvensli Olgular. In Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Co?rafya Fakültesi, Ankara, Araşt?rma sonuçlar?, 1993: 22-30.
SIPOS, János: Türkiye Türkleri Halk Müzi?inin S?n?fland?r?lmas?. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Co?rafya Fakültesi Dergisi, Ankara, 36 (1993) 1-2: 181-199.
TANKÓ Gyula - PÁLFY Gyula: Táncalkalmak Gyimesben. Tánctudományi Tanulmányok 1992-1993. A Magyar Táncművészek Szövetsége, 1993: 117-129.
TARI Lujza: Lajtha László, a palóc hangszeres zene kutatója. Magyar Zene 34 (1993) 1: 60-84.
VARGYAS Lajos: Kerítésen kívül. Emlékek életemből. Bp., Szépirodalmi K., 1993. 381 p.
VIKÁR László: A volga-kámai finnugorok és törökök dallamai. Bp., MTA ZTI, 1993. 178 p.
VIKÁR László: Lajtha tanár úr. Magyar Zene, 34 (1993) 1: 57-59.
VIRÁGVÖLGYI Márta: Kalotaszegi legényesek. Magyarlóna - Kovács Simon Buráló. Bevezetés: V. M. és Vavrinecz András. Bp., Magyar Művelődési Intézet, 1993. 116 p.
HANGZÓ MELLÉKLET
XVI-XVII. századi dallamaink a népi emlékezetben. = 16th- and 17th-Century Tunes in the Folk Memory. Szerk. = Ed. by [és a kísérőfüzetet írta] Szendrey Janka. Bp., MTA ZTI, 1993. MK [1 db], mell. 52 p. [Az azonos című könyv melléklete.]
ÖNÁLLÓ HANGZÓ KIADVÁNY
Galgamente - Dél-Alföld. Válogatta és szerk. Vavrinecz András. Bp., Szakmai Ház, 1993. (MK néptáncoktatáshoz.)
Gyimes. Válogatta és szerk. Vavrinecz András. Bp., Szakmai Ház, 1993. (MK néptáncoktatáshoz.)
Keleti palóc (Gömör) - Bácska. Válogatta és szerk. Vavrinecz András. Bp., Szakmai Ház, 1993. (MK néptáncoktatáshoz.)
Marosszék (Felső Nyárádmente)- Rábaköz. Válogatta és szerk. Vavrinecz András. Bp., Szakmai Ház, 1993. (MK néptáncoktatáshoz.)
Nyugat-Mezőség. Válogatta és szerk. Vavrinecz András. Bp., Szakmai Ház, 1993. (MK néptáncoktatáshoz.)
Püspökladányi cigány népdalok. Hungarian Gypsy Folk Songs. Gyűjt. Csenki Imre, Víg Rudolf, Sztanó Pál. Szerk. Kovalcsik Katalin és Sztanó Pál. Bp., Hungaroton Classic-Főv. Önk. CSZMMK, 1993. MK 18172. [Bev. H, E; a dalok: H, CI és E nyelven.]
Szék. Válogatta és szerk. Vavrinecz András. Bp., Szakmai Ház, 1993. (MK. néptáncoktatáshoz.)
Uram, irgalmazz nékünk! Moldvai magyar szentes énekek és imádságok. Kallós Zoltán gyűjtése. Szerk. Pávai István. Marosvásárhely, Pentaton, 1993. ST-CS 0309.

vissza a tartalomhoz


1994


AGÓCS Gergely: Az Ipoly mente hagyományos zenei kultúrájáról. Börzsönyvidék, Szob, 2 (1994) 1-8.
BÁLINT Zsolt: Verbunkos stílusjegyek a moldvai hangszeres zenében. Néprajzi Látóhatár, Miskolc, 3 (1994) 1-2: 205-515.
BERECZKY János: A korai és a kifejlett új stílus. Zenetudományi dolgozatok 1992-1994, MTA ZTI, 1994: 217-242.
DOMOKOS, Mária: Corpus Musicae Popularis Hungaricae. In Perspektiven der Musikethnologie. 1994: 112-117.
DOMOKOS, Mária: Ungarische Tänze auf dem Landtag 1764. Acta Ethnographica Hungarica, 39 (1994) 1-2: 157-180. [H: In Martin György emlékezete. 1993; Zenetudományi dolgozatok 1990-1991, 1992.]
FELFÖLDI, László: Interpretation of Folk Dances Related Pictures from the Bikkessy Album. Acta Ethnographica Hungarica, 39 (1994) 1-2: 205-216. [H: in Martin György emlékezete. 1993.]
HALMOS István: Some Aspects of the Songs Sung by a Piaroa Woman (Venezuela). In Perspektiven der Musikethnologie. 1994: 63-69.
"Hej Cserényem előtt...!" Kiskunhalas népdalai. Gyűjtötte és értelmezi Szomjas-Schiffert György. Szerk. Szakál Aurél. Kiskunhalas, Bács-Kiskunmegyei Önkormányzat Közművelődési Alapítvány, 1994. 303 p.
JUHÁSZ Zoltán: Kukucska Ernő nógrádi dudás és furulyás hagyatéka. Bp., Szakmai Ház, 1994. 78 p. (Népzenei Füzetek. Hangszeres népzenei példatár. Szerk. Eredics Gábor.)
KOVALCSIK, Katalin: Florilyé dă primăváră 1-2. = Tavaszi virágok 1-2. Beás cigány iskolai énekeskönyv. 2. javított, bővített kiadás. Pécs, Gandhi Középiskola-Fii cu noi, 1994. 120+120 p. [mell. 2 db MK.]
KOVALCSIK, Katalin: On the European Gypsy Groups and their Folk Music. In Perspektiven der Musikethnologie. 1994: 127-138.
LÁNYI Ágoston: Néptáncolvasókönyv. Bp., Magyar Művelődési Intézet, 1994. 172 p. (Népzene-néptánc-táncház. Sorozatszerk. Lelkes Lajos.) [1. kiad. 1980. 2. kiad. 1982.]
LÁZÁR, Katalin: Aims, Tasks and Cooperation in the Research of Ob-Ugrian Vocal Folk Music. In Perspektiven der Musikethnologie. 1994: 74-78.
LÁZÁR, Katalin: Some problems of Notating and Analyzing Ostyak Folk Melodies. In Explorations in Finnish and Hungarian Folk Music and Dance Research. Vol. 1. Ed. by Varpu Luukola, Hanu Saha. Kaustinen, The Folk Music Institute, 1994: 112-122.
Magyar népzenei antológia. Alföld. Szerk. Paksa Katalin és Németh István. Bp., MTA ZTI, 1994. 315 p.
[MARTIN, György:] Bibliography of György Martin's Works. Extended by Gyula Pálfy. Acta Ethnographica Hungarica, 39 (1994) 1-2: 21-33.
OLSVAI Imre: [Így láttam Kodályt.] In Így láttuk Kodályt. Nyolcvan emlékezés. 3. kiad. Szerk. Bónis Ferenc. Bp., Püski K., 1994: 351-362. [1. kiad. 1979; 2. 1982.]
PAKSA, Katalin: How Folk Dance Transforms its Related Music. Acta Ethnographica Hungarica, 39 (1994) 1-2: 185-204. [H: Ethnographia, 1992; in A magyar népi tánczene. 2000.]
PAKSA Katalin - BODZA Klára: Magyar népi énekiskola. 2. köt. 1. kiad. Bp., Magyar Művelődési Intézet, 1994. 232 p. [melléklet 1 db MK; 2. jav. kiad. 1998; 1. köt. 1. kiad. 1992; 2. kiad. 1997.]
PÁLFY, Gyula: Über die autographischen Nachlass von György Martin. Acta Ethnographica Hungarica, 39 (1994) 1-2: 181-184. [H: in Martin György emlékezete. 1993.]
PÁVAI István: Zenés, táncos hiedelmek a moldvai magyaroknál. Néprajzi Látóhatár, Miskolc, 3 (1994) 1-2: 171-187.
Perspektiven der Musikethnologie. Dokumentationstechniken und interkulturelle Beziehungen. Beiträge des Internationalen Symposiums in Budapest (22.-26. April 1990). Hrsg. von Bruno B. Reuer und Lujza Tari) München, Verl. Südostdeutsches Kulturwerk, 1994. 188 p. (Veröffentlichungen des Südostdeutschen Kulturwerks. Reihe B. Wissenschaftlichen Arbeiten, Bd 61.)
PESOVÁR, Ernő: Epilog zur Kreistanz-Monographie. Acta Ethnographica Hungarica, 39 (1994) 1-2: 59-66. [H: in Martin György emlékezete. 1993; Iskolakultúra, 1992]
PESOVÁR Ernő: Tánchagyományunk történeti rétegei. Szombathely, Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, 1994. 110 p. (A Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Testnevelés- és Sporttudományi Intézetének kiadványai 1.)
RICHTER Pál: Litániák Kájoni Organo Missale-jában. Magyar Egyházzene, (1994-1995) 4: 405-416.
SÁROSI, Bálint: Die instrumentale ungarische Volksmelodie Beispiele aus der jüngsten Schicht. Acta Etnographica Hungarica, 39 (1994) 1-2: 141-156
SÁROSI, Bálint: Internationale Betrachtungen zur ungarischen Volksmusikforschung. In Perspektiven der Musikethnologie. 1994: 86-90.
SÁROSI, Bálint: Instrumental Folk Music in Transylvania. The New Hungarian Quarterly, 133 (1994) 1: 179-186.
SEBŐ Ferenc: Mikor is volt 1896? Magyar Zene, 35 (1994) 3-4: 424-431. [Ua. Iskolakultúra, 1995.]
SEBŐ Ferenc: Népzenei olvasókönyv. Bp., Magyar Művelődési Intézet, 1994. 424 p. [2. kiad 1997; 3. kiad. 1998.]
SIPOS János: Török Népzene. 1. köt. Bp., MTA ZTI, 1994. 412 p. (Műhelytanulmányok a magyar zenetörténethez 14.)
SIPOS János: Török és magyar siratók. Keletkutatás, Bp., 7 (1994. tavasz) 46-58.
TARI, Lujza: Anmerkungen zur Instrumentalmusik der Ungarndeutschen. In Perspektiven der Musikethnologie. 1994: 193-210.
TARI Lujza: Azonos tendenciák a magyar és délszláv népek mai zenéjében. Folklór és Tradíció 7, 1994: 294-306.
TARI Lujza: Füleki László szlovákiai magyar prímás hangerőfokozási módszere és ennek kottaképi megjelenítése. Zenetudományi dolgozatok 1992-1994, MTA ZTI, 1994: 181-197. [E: Studia Musicologica, 1995.]
TARI, Lujza: Handschriftlichen Noten-Volksliedersammlungen in Ungarn in der ersten Hälfte des 19-en Jahrhunderts. In Historische Volksmusikforschung. Studiengruppe zur Erforschung historischer Volksmusikquellen. Beiträge der 10. Arbeitstagung in Göttingen 1991. Hrsg. von Doris Stockmann und Anette Erler. Göttingen, Edition Re, 1994: 321-337. (Orbis Musicarum 10.)
ULLMANN, Péter: Volkslieder der Ungarndeutschen in Schambek. In Perspektiven der Musikethnologie. 1994: 177-189.
VARGYAS Lajos: [Így láttam Kodályt.] In Így láttuk Kodályt. Nyolcvan emlékezés. Szerk. Bónis Ferenc. 3., tovább bővített kiadás.Bp., Püski K., 1994: 178-182. [1. kiad. 1979; 2. 1982.]
VARGYAS Lajos: Magyar népballadák. Válogatta, az utószót és a jegyzeteket írta V. L. Bp., Európa K., 1994. 207 p. (Európa Diákkönyvtár.) [2. kiad. 1999.]
VARGYAS Lajos: Magyar vers - magyar nyelv. Verstani tanulmány. 2. kiadás, Kodály Zoltán bejegyzéseivel. Bp., Kráter Műhely Egyesület, 1994. 195 p. [1. kiad. 1966.]
VARGYAS, Lajos Unkarilainen itkuvirsi. [A magyar siratóének.] In Murhe itkun kirvoittaa. Unkarilaisia itkuvirsiä sävelmineen. [A gyilkosság sírást okoz. Magyar siratók kottával.] Válogatta és finnre fordította Viljo Tervonen. Kunt Ernő fényképeivel. Helsinki, 1994. 8-10. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 604.)
HANGZÓ MELLÉKLET
Gömöri népzene. Válogatta és szerk. Vavrinecz András és Virágvölgyi Márta. Bp., Szakmai Ház, 1994 (Népzenei füzetek mell.) -MK.
ÖNÁLLÓ HANGZÓ KIADVÁNY
Kis-Küküllő mente (Szászcsávás). Válogatta és szerk. Vavrinecz András. Bp., Szakmai Ház, 1994. (MK. néptáncoktatáshoz.)
Székelyföld (Sóvidék). Válogatta és szerk. Vavrinecz András. Bp., Szakmai Ház, 1994. (MK. néptáncoktatáshoz.)

vissza a tartalomhoz


1995


DOBSZAY László: A magyar népének. Veszprém, Veszprémi Egyetem, 1995. 227 p.
FÜGEDI János: Tánclejegyzés és táncelemzés számítógéppel. Tánctudományi Tanulmányok 1994-1995, 1995: 173-197.
HALMOS Béla-VIRÁGVÖLGYI Márta: A széki férfitáncok zenéje. Sűrű és ritka tempó, verbunk, zsebkendős tempó. (Dallamrend és strukturális folyamatelemzés). Bp., Magyar Művelődési Intézet, 1995. 211 p. (Széki hangszeres népzene 1. Sorozatszerk. Halmos Béla.)
KARÁCSONY Zoltán: Az inaktelki Gergely János táncra vonatkozó visszaemlékezései. Tánctudományi Tanulmányok 1994-1995, 1995: 153-166.
LÁZÁR, Katalin: An Experiment for Systematizing Ob-Ugrian Folk Melodies (I.) Melodies of Half-Line Structure. In East European Meetings in Ethnomusicology: (Tradition and Transition.) 2nd vol. Founded and ed. by Marin Marian Bălaşa. Bucharest, 1995: 3-14. [H: Zenetudományi dolgozatok 1988.]
LÁZÁR Katalin: The North Khanty Bear-Feast Songs. In Folk Belief Today. Ed. by Mare K?iva and Kai Vasiljeva. Tartu, Institute of the Estonian Language and the Estonian Museum of Literature, 1995: 249-256.
Magyar néptánchagyományok. 2. kiadás. Szerk. Martin György. A táncokat lejegyezte Lányi Ágoston. Bp., Planétás, 384 p. (Andrásfalvy Bertalan, Borbély Jolán, Lányi Ágoston, Martin György Pesovár Ernő, Pesovár Ferenc tanulmányai.) [1. kiad. 1980. Az egyes tanulmányok felsorolását lásd ott.]
MARTIN György: Magyar tánctípusok és táncdialektusok. 2. átdolg. kiadás. Közreműködött az MTA Zenetudományi Intézet Néptánc Osztálya. Bp., Planétás K., 1995. 298 p. (Jelenlévő múlt. Szerk. Lelkes Lajos.) [1. kiad. 1970; utánnyomások 1973; 1984.]
PÁVAI István: Interetnikus kapcsolatok az erdélyi népi tánczenében. Rom Som, (1995) 4: 88-89. [Bővebb: Néprajzi látóhatár, 1993; in A magyar népi tánczene. 2000; G: in Regionale Volkskulturen... 1998.]
SEBŐ Ferenc: Vikár Béla népzenei gyűjteménye. Magyar Zene, 36 (1995 [1996!]) 3-4: 297-392.
SEBŐ Ferenc: Mikor is volt 1896? Vikár Béla népdalgyűjteményének datálási problémái. Iskolakultúra, 5 (1995) 22: 35-41. [Ua. Magyar Zene, 1994.]
SIPOS János: Török Népzene. 2. köt. Bp., MTA ZTI, 1995. 426 p. (Műhelytanulmányok a magyar zenetörténethez 15.)
SZENDREI Janka: Népzene és egyházi ének. Magyar Egyházzene, 2 (1994-1995) 3: 275-278.
TARI Lujza: A tágabb környezet - a cigányzenés Debrecen. Magyar Zene, 36 (1995 [1996!]) 2: 154-170.
TARI, Lujza: Hungarian Band Leader László Füleki's Method for Amplifying Notes and its Representation in Notation. Studia Musicologica, 36 (1995) 1-2: 135-149. [H: Zenetudományi dolgozatok 1994.]
TARI, Lujza: Musical Instruments and Music in Hungarian Folk Tales. Folk narrative and cultural identity. Artes populares 16-17. A Folklore Tanszék Évkönyve. Szerk. Voigt Vilmos. 1995: 767-783. [Ua. Studia Musicologica, 1992; H: Zenetudományi dolgozatok 1990-1991, 1992.]
TARI Lujza: Rajeczky Benjamin mátravidéki népzenegyűjtő munkássága. In Mátrai Tanulmányok, Gyöngyös, Mátra Múzeum, 1995: 255-289.
VAVRINECZ András - VIRÁGVÖLGYI Márta: Orsós Kis János életrajza; A dallamok közlésmódja. In Virágvölgyi Márta: Bogyiszlói népzene - Orsós Kis János. Magyar Művelődési Intézet, 1995: 9-12.
VIKÁR, László: Kodály, the Musicologist. Bulletin of International Kodály Society, 20 (1995) 2: 21-26. [Ua. in Kodály-tutkimuksen näköaloja. 1992; Bulletin of IKS, 2000.]
VIKÁR László: Régi dallamok a magyar őshaza területén. Magyar Zene, 36 (1995 [1996!]) 2: 151-153.
VIRÁGVÖLGYI Márta: Bogyiszlói népzene - Orsós Kis János. Magyar Művelődési Intézet, 1995. 124 p.
HANGZÓ MELLÉKLET
Bogyiszlói népzene. Válogatta és szerk. Vavrinecz András és Virágvölgyi Márta. Bp., Szakmai Ház, 1995. (Népzenei füzetek mell.) -MK.
ÖNÁLLÓ HANGZÓ KIADVÁNY
Szatmár -Kalotaszeg. Válogatta és szerk. Vavrinecz András. Bp., Szakmai Ház, 1995. (MK. néptáncoktatáshoz)
Szatmár - Marosszék. Válogatta és szerk. Vavrinecz András. Bp., Szakmai Ház, 1995. (MK. néptáncoktatáshoz)
Mongolian Folk Music. Selected and compiled from the 1967 year's collection by Lajos Vargyas. [2nd ed.] Bp., Hungaroton, 1990. HCD 18013-14. [2 db, 1. kiad. 1971; 2. kiad. 1980.]

vissza a tartalomhoz


1996


FELFÖLDI, László: Folk Dance and Prehistory. Acta Ethnographica Hungarica, 41 (1996) 1-149-154.
FÜGEDI János: Lenthangsúlyos kalotaszegi. FolkMAGazin, 2 (1995) 2: 4.
Jászkunsági gyerek vagyok. Jász-Nagykun-Szolnok megyei népdalok 1. Szerk. Kaposvári Gyula. Gyűjt. és vál. Paulovics Géza. Szolnok, Damjanich János Múzeum, 1996. 104 p.
KOVALCSIK, Katalin: Roma or Boyash Identity? The music of the "Arďelan" boyashes in Hungary. The world of music, 38 (1996) 1: 77-93. [Ua. in Music, language and literature... 2000.]
LÁZÁR Katalin: A keleti hantik vokális népzenéje. Bp., Néprajzi Múzeum, 1996. 158 p; E: Songs of the Eastern Khanty. Congressus Octavus Internationalis Fenno-Ugristarum 10-15. 8. 1995. Pars VII. Red. Heikki Leskinen et al. Jyväskylä, Moderatores, (1996) 6: 215-219. (FU 8)
LÁZÁR, Katalin: Antal Reguly and His Collection of Mansi Songs. Congressus Octavus Internationalis Fenno-Ugristarum 10-15. 8. 1995. Pars VIII. Red. Heikki Leskinen et al. Jyväskylä, Moderatores, 1996: 74-80. (FU 8)
LÁZÁR Katalin: Énekes, táncos népi gyermekjátékok. Bp., Planétás K., 1996. 111 p. (A Magyar Táncművészeti Főiskola tankönyv- és jegyzetsorozata) [Vö. Népi játékok 1997.]
LÁZÁR, Katalin: Notating and Analyzing an Eastern Khanty Folk Song. In Zoltán Kodály - Composer, Musicologist and Educationist. A Festschrift for Professor Matti Vainio July 5, 1996. The Finnish Kodály Center Yearbook 1996. Ed. by Anu Sormunen. Jyväskylä, University of Jyväskylä, Department of Musicology, 1996: 89-103.
LÁZÁR, Katalin: The Family as Carrier of Traditional Children's Games and Songs. In The Family as the Tradition Carrier. Nordic-Baltic-Finno-Ugric Conference. Ed. by Ingrid Rüütel, Kristin Kuutma. Talinn, Folklore Department Institute of the Estonian Language, 1996: 77-82. (Nordic Institute of Folklore Publications No 31. Conference Proceedings vol. 1.)
OLSVAI Imre: Együd Árpád népzene gyűjtése. In Somogyi Honismereti Műhely 1. "Csodatévő szarvasnak ezer ága-boga." Együd Árpád emlékezete. Szerk. Gálné Jáger Márta. Kaposvár, 1996: 19-37.
OLSVAI, Imre: Parent and Child, Brother and Sister in Maintaining and Varying the Folk Music Tradition of a Trans-Danubian Family. In The Family as the Tradition Carrier. Nordic-Baltic-Finno-Ugric Conference. Ed. by Ingrid Rüütel, Kristin Kuutma. Tallin, Folklore Department Institute of the Estonian Language, 1996: 106-121. (Nordic Institute of Folklore Publications No. 31. Conference Proceedings vol. 1.)
PAKSA, Katalin: Outstanding Singers and Their Families. In The Family as the Tradition Carrier. Nordic-Baltic-Finno-Ugric Conference. Ed. by Ingrid Rüütel, Kristin Kuutma. Tallin, Folklore Department Institute of the Estonian Language, 1996: 128-138. (Nordic Institute of Folklore Publications No 31. Conference Proceedings vol. 1.)
PÁVAI István: Kis-Küküllő vidéki népzene. Honismeret, 24 (1996) 2: 74-77.
PÁVAI István: Vallási és etnikai identitás konfliktusai a moldvai magyaroknál. Néprajzi Értesítő, 78 (1996) 7-28.
PESOVÁR Ernő: Rituális körtáncaink szakrális és profán vonásai. Táncművészet, 20 (1996) 6: 26. [Ua. Tánctudományi Tanulmányok 1996-1997, 1997.]
RUDASNÉ BAJCSAY, Márta: Three Sisters Singing the Same Song. In The Family as the Tradition Carrier. Nordic-Baltic-Finno-Ugric Conference. Ed. by Ingrid Rüütel, Kristin Kuutma. Tallin, Folklore Department Institute of the Estonian Language, 1996: 153-160. (Nordic Institute of Folklore Publications No 31. Conference Proceedings vol. 1.)
SÁROSI Bálint: A hangszeres magyar népzene. Bp., Püski K., 1996. 264 p.
SEBŐ Ferenc: Népzene és számítógép. Egy új írásbeliség filológiai problémái. In Zenetudományi tanulmányok Kroó György tiszteletére. Szerk. Papp Márta. Bp., Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság, 1996: 254-274.
SIPOS, János: Connection between Turkish Songs having Different Structures. In V. Milletleraras? Türk Halk Kültürü Kongresi = The Fifth International Turkish Folklore Congress. Vol. 3. Halk Müzi?i, Oyun, Tiyatro, E?lence. [s. ed.] Ankara, 1996: 56-65.
SZOMJAS-SCHIFFERT György: Lapp sámánok énekes hagyománya. A lapp szövegeket lejegyezte és ford. Kovács Magdolna. Az angol ford. Csatorday Hajnal munkája. Bp., Akadémiai K., 1996. 286 p.
TARI, Lujza: Grundlagen und Struktur der frühen und späten Verbunkos. In Die Musik der Sinti und Roma, Bd. 1: Die ungarische Zigeunermusik. Hrsg. von A. Awosusi. Heidelberg, 1996: 37-65.
TARI Lujza: Hangszeres népzenei gyűjtőúton a szlovákiai magyarok között. Valóság, 39 (1996) 7: 44-56.
TARI Lujza: Rajeczky Benjamin Heves megyei népzenegyűjtései I. Átány és Bodony. Agria 31-32. Az egri Dobó István Vármúzeum Évkönyve 1995-1996, Szerk. Petercsák Tivadar és Szabó J. József. Eger, 1996: 333-370.
VARGYAS Lajos: Honfoglaláskori folklórkutatásaim áttekintése. In Ösök, táltosok, szentek. Tanulmányok a honfoglalás-kor és Árpád-kor folklórjából. Szerk. Pócs Éva, Voigt Vilmos. Bp., MTA Néprajzi Kutatóintézet, 1996: 7-12.
VARGYAS, Lajos: The Significance of our Stock of Folk Songs from the Time of the Hungarian Settlement. Acta Ethnographica Hungarica, 41 (1996) 1-4: 143-148.
VAVRINECZ András - VIRÁGVÖLGYI Márta: Játéktechnika. In Virágvölgyi Márta: Kalotaszegi népzene I. Neti Sanyi (Fodor Sámuel). Bp., Magyar Művelődési Intézet, 1996: 7-14.
VIKÁR, László: L'apparition de la musique traditionelle dans l'art musical de notre si?cle. Parall?les français et hongroise. Cahiers d'études hongroises 8, 1996: 125-129.
VIKÁR, László: What is Old and What is New in the Traditional Music of the Volga-Kama Region. Studia Musicologica, 37 (1996) 2-4: 137-149; [H: Zenetudományi dolgozatok 1995-1996, 1997.]
VIKÁR László: Zenei rokonságunk a helyszíni kutatások fényében. Magyar Tudomány, 41 (1996) 8: 982-989.
VIRÁGVÖLGYI Márta: Kalotaszegi népzene I. Neti Sanyi (Fodor Sámuel). Magyar Művelődési Intézet, 1996. 122 p. (Népzenei füzetek. Hangszeres népzenei példatár. Sorozatszerk. Neuwirth Annamária.)
HANGZÓ MELLÉKLET
Kalotaszegi népzene I. Válogatta és szerk. Vavrinecz András és Virágvölgyi Márta. Bp., Szakmai Ház, 1996. (Népzenei füzetek mell.) -MK.
CD-ROM
KOVALCSIK Katalin: Cigány zenekultúra. Bevezetés a magyarországi cigányság zenekultúrájába. Szerk. Ligeti György. Bp., 1996. CD-ROM.

vissza a tartalomhoz


1997


A magyar nép és nemzetiségeinek tánchagyománya. 2. jav. kiadás. Szerk. Felföldi László és Pesovár Ernő. Bp., Planétás K., 1997[1998!]. 499 p. (Jelenlévő múlt. Szerk. Lelkes Lajos.)
BERECZKY, János: Quellen von Brahms' sieben ungarischen Themen. Studia Musicologica, 38 (1997) 3-4: 345-359.
BERECZKY, János: The New Musical System of the New Style of Hungarian Folk Music. In The Finnish Kodály Center Yearbook 1997: The Heritage of Zoltán Kodály in Hungary and in Finland. Ed. by Matti Vainio and Ruut Kinnunen. Jyväskylä, University of Jyväskylä, Department of Musicology, 1997: 9-29.
BODZA Klára - PAKSA Katalin: Magyar népi énekiskola. 1. köt. 2. kiad. Bp., Magyar Művelődési Intézet, 1997. 236 p. [1. kiad. 1992; 2. köt. 1. kiad. 1994; 2. kiad. 1998.]
DOBSZAY László: A magyar népének-törzsanyag felekezeti megoszlása. Magyar Egyházzene, 4 (1996-1997) 3: 276-283.
DOBSZAY László: Barokk dallamok átalakulása a magyar népi gyakorlatban. Magyar Egyházzene, 4 (1996-1997) 2: 153-160.
DOBSZAY László: Karácsonyi énekeink. Magyar Egyházzene, 4 (1996-1997) 1: 115-116.
DOMOKOS Mária: Gépi hangfelvétel és népzenei lejegyzés. Néprajzi Értesítő, 79 (1997) 127-132.
DOMOKOS Mária: Schubert magyaros divertimentójáról. Muzsika, 40 (1997) 12: 6-10. [G: in Schubert durch die Brille. 1993.]
Domokos Pál Péter és Forrai Gregoria levelezése. Közreadja Domokos Mária. Magyar Egyházzene, 4 (1996-1997) 1: 91-100.
FELFÖLDI László: A funkció vizsgálata a magyar néptánckutatásban. Tánctudományi Tanulmányok 1996-1997, 1997: 100-108.
FELFÖLDI László: A magyarországi délszláv népek tánchagyománya. In A magyar nép és nemzetiségeinek tánchagyománya. 1997: 355-359.
FELFÖLDI László: A Maros-menti szerbek táncairól. In A magyar nép és nemzetiségeinek tánchagyománya. 1997: 360-380.
FELFÖLDI László: Alkalomhoz kötött táncok. In A magyar nép és nemzetiségeinek tánchagyománya. 1997: 72-86. [Ua. Ethnographia (Néptánctanulmányok Martin György emlékezetére) 1987; in Magyar néprajz VI.: Népzene-néptánc-népi játék. 1990.]
FELFÖLDI László: Őstörténet és néptánc. In Honfoglalás és néprajz. Szerk. Kovács László, Paládi-Kovács Attila. Bp., Balassi K., 1998: 293-300. (A honfoglalásról sok szemmel.)
Kardos István 1897-1984. A népművészet táncos-énekes mestere. Emlékkönyv születésének 100. évfordulójára. Szerk. Felföldi László, Gombos András. Apátfalva, Apátfalva Község Önkormányzata, 1997. 111 p.
KARÁCSONY Zoltán: Inaktelke táncfolklorisztikai felfedezése, és annak hatása a legényes hagyományozódására. Tánctudományi Tanulmányok 1996-1997, 1997: 120-129.
KODÁLY Zoltán: A magyar népzene. Vargyas Lajos példatárával. 13. kiadás. Bp., Zeneműkiadó, 1997. 307 p. [További kiadások: 3. kiad. 1960; 4. 1969; 5. 1971; 6. 1973; 7. 1976; 8. 1981; 9. 1984; 10. 1987; 11. 1989; 12. 1991; 14. 2000; 15. 2003; G: 1956. E: 1. kiad. 1960; 2. kiad. 1971.]
KOVALCSIK, Katalin: The Song of the Bridge. Studii Romani III-IV, Sofia, Litavra, 1997: 72-99; 105-123.
LÁZÁR, Katalin: Folk Songs of the Eastern Ostyaks. In Studies on Surgut Ostyak Culture. Szerk. Lázár Katalin. Bp., Néprajzi Múzeum. 1997: 109-146; H: Keleti (szurguti) osztják énekek. In Tanulmányok a szurguti osztják kultúráról. 1997: 105-140.
LÁZÁR, Katalin: Music in Eastern Ostyak Culture. Studia Musicologica, 38 (1997) 3-4: 241-292.
LÁZÁR Katalin: Népi játékok. Bp., Planétás K., 1997. 234 p. (Jelenlévő múlt. Szerk. Lelkes Lajos.)
LÁZÁR, Katalin: Vocal Folk Music of the Eastern Ostyaks. Research on the Music of the Ob-Ugrians. Acta Ethnographica Hungarica, 42 (1997) 3-4: 415-453.
MARTIN György: A botoló és zenéje. In A magyar nép és nemzetiségeinek tánchagyománya. 1997: 118-138. [Ua. in Magyar néptánchagyományok. 1980; 2. kiad. 1995; ua. in Magyar néprajz VI. Népzene-néptánc-népi játék. 1990; in A botoló tánc zenéje. 2003; Studia Musicologica, 1979.]
MARTIN György: A magyar és román táncfolklór viszonya az európai összefüggések tükrében. In A magyar nép és nemzetiségeinek tánchagyománya. 1997: 401-406. [Ua. Művelődés, 1978; Síppal-dobbal..., 1977.]
MARTIN György: A magyar néptánc kutatása. In A magyar nép és nemzetiségeinek tánchagyománya. 1997: 9-16. [Ua. in Magyar néprajz VI.: Népzene-néptánc-népi játék. 1990.]
MARTIN György: A magyar tánckincs történeti rétegei. In A magyar nép és nemzetiségeinek tánchagyománya. 1997: 100-138; 148-160. [Vö. in Népművészeti Akadémia IV. 1976.]
MARTIN György: A magyarországi cigányok táncai és szerepük a kelet-európai tánchagyományban. In A magyar nép és nemzetiségeinek tánchagyománya. 1997: 443-449.
MARTIN György: A néptáncok elemzése és rendszerezése. In A magyar nép és nemzetiségeinek tánchagyománya. 1997: 11-16. [Ua. in Magyar néprajz VI.: Népzene-néptánc-népi játék. 1990.]
MARTIN György: Az ugrós - legényes tánctípus. In A magyar nép és nemzetiségeinek tánchagyománya.1997: 148-160. [Ua. in Magyar néprajz VI.: Népzene-néptánc-népi játék. 1990.]
MARTIN György: Magyar néptánckutatás Szlovákiában. In A magyar nép és nemzetiségeinek tánchagyománya. 1997: 392-400. [Ua. Ethnographia, 1982.]
MARTIN György: Magyar táncdialektusok. In A magyar nép és nemzetiségeinek tánchagyománya. 1997: 213-278. [Ua. in Magyar néprajz VI.: Népzene-néptánc-népi játék. 1990; in Magyar néptánchagyományok. 1980; 2. kiad. 1995.]
Néptánc kislexikon. Közreműk. az MTA Zenetudományi Intézetének Néptánc Osztálya. Válogatta és [szerk.] Pálfy Gyula. Planétás K. 1997. 229 p. [2. kiad. 2001.]
OLSVAI Imre: Vikár Béla népzenegyűjtésének és Kalevala-fordításának hatása Bartók Béla, Kodály Zoltán és József Attila művészetére. Néprajzi Értesítő, 79 (1997) 91-99.
PAKSA Katalin: "Jaj de szépen cseng a lapi..." In Kodály emlékkönyv 1997. Szerk. Bónis Ferenc. Bp., Püski K., 1997: 170-179.
PÁLFY Gyula: A magyarországi román hagyományokról. In A magyar nép és nemzetiségeinek tánchagyománya, 1997: 407-412.
PÁLFY Gyula: Az MTA Zenetudományi Intézet Filmtárának rövid története és a hosszú távú megőrzés kérdései. Tánctudományi Tanulmányok 1996-1997, 1997: 130-135; ua. Néprajzi Értesítő, (1997) 201-211. [Ua. Zenetudományi dolgozatok, 1997-1998, 1998.]
PÁVAI István: A technikai eszközök szerepe a népi tánczene és harmónia vizsgálatában. Néprajzi Értesítő, (1997) 109-126.
PÁVAI István: Jajnóta-szerű dallamstrófák a moldvai magyar népzenében. Zenetudományi dolgozatok 1995-1996, MTA ZTI, 1997: 295-320.
PESOVÁR Ernő: A magyar páros táncok. A táncokat lejegyezte Lányi Ágoston és Fügedi János. Bp., Planétás K., 1997. 176 p. (Jelenlévő múlt. Szerk. Lelkes Lajos.)
PESOVÁR Ernő: A magyarországi szlovákság tánckultúrája. In A magyar nép és nemzetiségeinek tánchagyománya. 1997: 381-391.
PESOVÁR Ernő: A régi páros táncok. In A magyar nép és nemzetiségeinek tánchagyománya, 1997: 161-212.
PESOVÁR Ernő: Rituális körtáncaink szakrális és profán vonásai. Tánctudományi Tanulmányok 1996-1997, 1997: 109-119. [Ua. Táncművészet, 1996.]
PESOVÁR Ernő - PESOVÁR Ferenc: Dramatikus - pantomimkus táncok. In A magyar nép és nemzetiségeinek tánchagyománya. 1997: 87-99.
RUDASNÉ BAJCSAY Márta: A hangrögzítés hatása a népdalszövegek közlésére és elemzésére. Néprajzi Értesítő, 69 (1997) 133-138.
SÁROSI Bálint: Kié a magyar népies zene? In Kodály-történet 1997. Kodály Zoltán Emléknapok. Kolozsvár - 1997. március 9-15. Kolozsvár, Romániai Magyar Zenetársaság, 1997: 91-100; E: Hungarian Gypsy Music: Whose Heritage? The New Hungarian Quarterly, 38 (1997) 147: 133-139.
SÁROSI Bálint: Meddig terjed a népies dal határa? In Kodály emlékkönyv 1997. Szerk. Bónis Ferenc. Bp., Püski K., 1997: 125-132. (Magyar Zenetörténeti Tanulmányok.)
SÁROSI Bálint: Párizsi ítélet: a magyar népies zene a cigányoké. Muzsika, 40 (1997) 3: 3-6.
SEBŐ Ferenc: Népzenei olvasókönyv. 2. átdolg. kiad. Bp., Planétás K., 1997. 430 p. (Jelenlévő múlt. Szerk. Lelkes Lajos.) [1. kiad. 1994. 3. kiad. 1998.]
SIPOS, János: Çeşitli Türk Ezgileri Aras?ndaki Ilişkiler = Relationships amongst Various Turkish Songs. In V. Milletlerarasi Türk Halk Kültürü Kongresi. Halk Müzi?i, Oyun, Tiyatro, E?lence. Seksiyon Bildirileni. [Red. Kongre Üyeleri.] Ankara, T. C. Kültür Bakanl???, 1997: 328-343.
SIPOS, János: Similar Musical Structure in Turkish, Mongolian, Tungus and Hungarian Folk Music. In Historical and Linguistic Interaction Between Inner-Asia and Europe. Proceedings of the 39th Permanent International Altaistic Conference (PIAC). Szeged, Hungary: June 16-21, 1996. Ed. by Árpád Berta. Szeged, Dep. of Altaic Studies (University of Szeged), 1997: 305-317.
Studies on Surgut Ostyak Culture. Szerk. Lázár Katalin. Bp., Néprajzi Múzeum. 1997. 146 p. [H: Tanulmányok a szurguti osztják kultúráról. 1997.]
SZOMJAS-SCHIFFERT György: Finnugor elemek a lapp dalokban. In Kodály emlékkönyv 1997. Szerk. Bónis Ferenc. Bp., Püski K., 1997: 180-188. (Magyar Zenetörténeti Tanulmányok.)
Tanulmányok a szurguti osztják kultúráról. Szerk. Lázár Katalin. Bp., Néprajzi Múzeum, 1997. 140 p. [E: Studies on Surgut Ostyak Culture. 1997.]
TARI, Lujza: Anmerkungen zum Geigenstil der finnougrischen Wotjaken und Tscheremissen des Wolga-Kama-Gebietes. Studia Musicologica, 38 (1997) 3-4: 291-314.
TARI, Lujza: Beiträge zur Entstehung des Volksliedbegriffes und zum deutschen Material ungarischer Notenhandschriften vom Anfang des 19. Jahrhunderts. In Festschrift Walter Wiora. Hrsg. von Christoph-Hellmut Mahling und Ruth Seiberts. Tutzing, Hans Schneider Verlag, 1997: 492-536.
TARI, Lujza: Die Instrumente des unterhaltenden Hausmusizierens in Ungarn während der Zeit der Wiener Klassik. In Festschrift Christoph-Hellmut Mahling zum 65. Geburtstag. Hrsg. von Axel Beer, Kristina Pfarr und Wolfgang Ruf. Tutzing, Hans Schneider Verlag, 1997: 1417-1426. (Mainzer Studien zur Musikwissenschaft 37.)
TARI Lujza: Kodály Zoltán bukovinai hangszeres népzenegyűjtésének jelentősége. In Kodály Emlékkönyv 1997. Szerk. Bónis Ferenc. Bp., Püski K., 1997: 133-162. (Magyar Zenetörténeti Tanulmányok.)
TARI, Lujza: "Verbunk" - "Verbunkos". Interaction between Towns and Villages in an Instrumental Music Genre. Historical Studies on Folk and Traditional Music. Ed. by Doris Stockmann and Jens Henrik Koudal. Copenhagen, Danish Folk Archive and Museum, Tusculanum Press, (1997) 107-119.
VARGYAS Lajos: Honfoglalás kori népdalkincsünk jelentősége. In Honfoglalás és néprajz. Szerk. Kovács László, Paládi-Kovács Attila. Bp., Balassi K., 1997: 285-291. (A honfoglalásról sok szemmel 4.)
VARGYAS Lajos: Milyen lehetett a honfoglalók hősepikája? Ethnographia, 108 (1997) 1-2: 359-363.
VIKÁR László: A Magyar Tudományos Akadémia Népzenekutató Csoportjának igazgatója In Kodály emlékkönyv 1997. Szerk. Bónis Ferenc. Bp., Püski K., 1997: 113-117. (Magyar Zenetörténeti Tanulmányok.)
VIKÁR László: Mi a régi és mi az új a volga-kámai népzenékben? Zenetudományi dolgozatok 1995-1996, MTA ZTI, 1997: 285-294. [E: Studia Musicologica, 1996.]
VIKÁR László: Népzenekutatás a Volga-Káma-Bjelaja vidékén. In Kodály-történet 1997. Kodály Zoltán Emléknapok. Kolozsvár - 1997. március 9-15. Kolozsvár, Romániai Magyar Zenetársaság, 1997: 79-88.
VIRÁGVÖLGYI Márta: Kalotaszegi népzene II. Csárdás, szapora, keserves. Neti Sanyi (Fodor Sámuel). Bev. Vavrinecz András és V. M. Bp., Magyar Művelődési Intézet, 1997. 143 p. (Népzenei füzetek. Hangszeres népzenei példatár. Sorozatszerk. Neuwirth Annamária.)
HANGZÓ MELLÉKLET
Kalotaszegi népzene II. Válogatta és szerk. Vavrinecz András és Virágvölgyi Márta. Bp., Szakmai Ház, 1997. [A Népzenei füzetek melléklete.] -MK.

vissza a tartalomhoz


1998


BERECZKY János: A pápai barna kislány nótája. In Történelem és emlékezet. Művelődéstörténeti tanulmányok a szabadságharc 150. évfordulója alkalmából. Szerk. és az előszót írta Kríza Ildikó. Bp., Magyar Néprajzi Társaság, 1998: 172-190.
BERECZKY János: Egy tárogatós dalgyűjteménye Rusztról (1923-1967) II. A gyűjtemény dallamai. = Eine Lied-Sammlung für Tárogató aus Rust (1923-1967). II Die Melodien der Sammlung. Musica Pannonica 3. A tárogató. = Das Tárogató. Kiadja Falvy Zoltán, hrsg. von Berhard Habla. Bp.-Oberschützen, Pannonische Forschungsstelle für Musikanthropologische und Musikethnologische Grundlagenforschung, 1998: 60-98; 100-108.
BODZA Klára - PAKSA Katalin: Magyar népi énekiskola. 2. köt. 2. kiad. Bp., Magyar Művelődési Intézet, 1998. 232 p. [1. kiad. 1994; 1. köt. 1. kiad. 1992; 2. kiad. 1997.]
DEMÉNY Piroska: Aranyosszék népzenéje. Sajtó alá rendezte, jegyzetekkel ellátta és a CD mellékletet szerk. Pávai István. Bp., Néprajzi Múzeum, 1998. 191 p.
FÜGEDI, János: Computer Applications in the Field of Dance Notation. Studia Musicologica, 39 (1998) 2-4: 421-441.
JUHÁSZ Zoltán: Az utolsó dudás. Pál István nógrádi pásztor zenei öröksége. Bp., Magyar Művelődési Intézet, 1998. 202 p. [183+80 dallam.] (Népzenei füzetek) [mell. 2 db MK]
KOVALCSIK Katalin: A cigány zenekultúra tegnap és ma. In Tanulmányok a cigányság társadalmi helyzete és kultúrája köréből. Bp., BTK-IFA-MKM, 1998: 419-448.
KOVALCSIK Katalin: "Milyen jó, hogy együtt lehetünk". In Tanulmányok a cigányság társadalmi helyzete és kultúrája köréből. Bp., BTK-IFA-MKM, 1998: 395-404.
LÁZÁR Katalin: Adalékok a 48-as dalokhoz. In Történelem és emlékezet. Művelődéstörténeti tanulmányok a szabadságharc 150. évfordulója alkalmából. Szerk. és az előszót írta Kríza Ildikó. Bp., Magyar Néprajzi Társaság, 1998: 159-171.
MARTIN György - PESOVÁR Ernő: Tánc. In A magyar folklór. [13. fejezet. 3. bőv. átdolg. kiad.] Szerk. Voigt Vilmos. Bp., Osiris K., 1998: 540-602. [1. kiad. 1979; 2. jav. kiad. 1989.]
NÉMETH István: A Zenetudományi Intézet Népzenei Hangarchívuma. Zenetudományi dolgozatok 1997-1998, MTA ZTI, 1998: 231-233.
OLSVAI Imre: Búcsú Jagamas Jánostól. (Dés, 1913 - Kolozsvár, 1997.) Néprajzi Hírek, (1998) 1-4: 103-104.
OLSVAI Imre: Meghalt Sztanó Pál. (Debrecen, 1928. -Bp., 1997) Néprajzi Hírek, (1998) 1-4: 104-105.
OLSVAI Imre: Zene. In A magyar folklór. [12. fejezet]. Szerk. Voigt Vilmos. [3. bőv. átdolg. kiad.] Bp., Osiris K., 1998: 505-539. Bibl. pp. 528-539. [1. kiad. 1979; 2. jav. kiad. 1989.]
PAKSA, Katalin: National Comittee: Hungary - Report 1995-1997. Bulletin of the ICTM, New York, 93 (1998) 22-26.
PÁLFY Gyula: Az MTA Zenetudományi Intézet Filmtárának rövid története és a hosszú távú megőrzés kérdései. Zenetudományi dolgozatok, 1997-1998, MTA ZTI, 1998: 235-240. [Ua. Tánctudományi Tanulmányok 1996-1997, 1997; Néprajzi Értesítő, 1997.]
PÁVAI István: Az erdélyi és moldvai magyarság népi tánczenéje. 2. kiad. Bp., Planétás K.-Teleki L. Alapítvány, 1998. 430 p. (Jelenlévő múlt. Szerk. Lelkes Lajos.) [1. kiad. 1993.]
PÁVAI, István: Interetnische Beziehungen in der volkstümlichen Tanzmusik Siebenbürgens. In Regionale Volkskulturen im überregionalen Vergleich: Ungarn-Österreich. Interne Broschüre des Instituts für Musikethnologie an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Graz. 1998: 23-34. [H: Néprajzi Látóhatár, 1993; A magyar népi tánczene. 2000; rövidebb: Rom Som, 1995.]
PÁVAI István: Szempontok egy néptánczenei rend kialakításához. Zenetudományi dolgozatok 1997-1998, MTA ZTI, 1998: 223-230. [Ua. in A magyar népi tánczene. 2000.]
RUDASNÉ BAJCSAY Márta: Régi magyar dallamtípusok szövegösszefüggései II. 11-szótagos rokon dallamtípusok szövegei. Zenetudományi dolgozatok 1997-1998. MTA ZTI, 1998: 179-193. [Rövidebb: Népzenei tanulmányok, 1999; I. része: Zenetudományi dolgozatok 1990-1991, 1992.]
SÁROSI Bálint: Hangszerek a magyar néphagyományban. Bp., Planétás K., 1998. 238 p. (Jelenlévő múlt. Szerk. Lelkes Lajos.)
SÁROSI Bálint: Mindennapi magyar zene Pesten és Budán. In Az egyesített főváros. Szerk. Gyáni Gábor. Bp., Városháza, 1998: 351-370. [E: Studia Musicologica, 1999.]
SEBŐ Ferenc: Népzenei olvasókönyv. 3. kiad. Bp., Planétás K., 1998. 429 p. (Jelenlévő múlt. Szerk. Lelkes Lajos.) [1. kiad. 1994; 2. kiad. 1998.]
SIPOS János: Nyugat-kazakisztáni népzene. Selyemút. Ázsiai kultúrák folyóirata. Bp., ELTE BTK, 1 (1998) 4: 27-31.
SIPOS János: Újabb adatok a kvintváltás eurázsiai elterjedtségéhez. Néprajzi látóhatár, Miskolc, 7 (1998) 1-2: 1-57.
SZALAY Olga, Kodály lejegyzések: a "Kodály támlap". Ethnographia, 109 (1998 [1999!]) 1: 307-343. [E: Studia Musicologica, 1999.]
Tanulmányok a cigányság társadalmi helyzete és kultúrája köréből. Vál. és szerk. Kovalcsik Katalin. Bp., BTF, IFA, MKM 1998. 605 p. (Tanítók kiskönyvtára.)
TARI Lujza: Egyéni variációgazdagság egy zoboralji volta-ritmusú dallamtípusban. Zenetudományi dolgozatok 1997-1998, MTA ZTI, 1998: 195-209.
TARI Lujza: "Külömbb féle magyar Nóták..." a 19. század elejéről. = Allerlei ungarische Melodien vom Beginn des 19. Jahrhunderts. A bev. tanulmányt írta és sajtó alá rend. Tari Lujza. Ford. Gubi Anna Bp., Balassi K., 1998. 175 p.
TARI Lujza: Magyarország nagy vitézség. A szabadságharc emlékezete a nép dalaiban. Bp., Magyar Néprajzi Társaság, 1998. 186 p.
TARI Lujza: Manga János hangszeres népzenegyűjtései (1957-1977). A Nógrád megyei múzeumok évkönyve 1996-1997, Balassagyarmat, 1998: 179-205.
TARI Lujza: Szendrey Júlia kedves dala. In Történelem és emlékezet. Művelődéstörténeti tanulmányok a szabadságharc 150. évfordulója alkalmából. Szerk. és az előszót írta Kríza Ildikó. Bp., Magyar Néprajzi Társaság, 1998: 202-215.
TARI, Lujza: The Instruments and Instrumental Folk Music of the Hungarian Minority in Slovakia in the 20th Century. Studia Musicologica, 39 (1998 [1999!]) 1: 35-52.
VIKÁR László: Tatar folksongs. Studia Musicologica, 39 (1998 [1999!]) 1: 1-34.
HANGZÓ MELLÉKLET
Aranyosszék népzenéje. Szerk. Pávai István. Bp., Néprajzi Múzeum, 1998. NM-0001. [Melléklet Demény Piroska azonos c. kötetéhez.]
Az utolsó dudás I-II. Pál István nógrádi pásztor zenei öröksége. Szerk. Juhász Zoltán. Bp., Magyar Művelődési Intézet, 1998. MMIMK 101-102. [2 db MK]
ÖNÁLLÓ HANGZÓ KIADVÁNY
"Hallgassátok meg, magyarim..." = "Listen, my Hungarians". Keresztmetszet a magyar népzenéről. Szerk. Olsvai Imre, Rudasné Bajcsay Márta és Németh István. A lemezkísérő tanulmányt írta Olsvai Imre. Bp., Hungaroton, 1998. HCD 18234-235. [2 db CD]
Hangszeres magyar népzene. Szerk. Sárosi Bálint. Bp., Hungaroton, 1998. HCD 18236-37. [2 db CD]
Kalotaszegi népzene. Váralmási Pici Aladár és bandája. - Collected Village Music from the Kalotaszeg. Almaşu. Gyűjtötte és vál. Kelemen László. Kísérőszöveg: Pávai István. Bp., Fonó Records, 1998. FA-101-2. (Új Pátria sorozat. Utolsó Óra program gyűjteményéből 1. Szerk. Kelemen László, Pávai István.)
Északkelet-mezőségi népzene. Budatelke, Szászszentgyörgy. Gyűjt. Kelemen László, Pávai István. Vál. K. L. Kísérőszöveg: P. I. Bp., Fonó Records, 1998. FA-102-2. (Új Pátria sorozat az Utolsó Óra program gyűjteményéből 2. Szerk. Kelemen László, Pávai István.)
Belső-mezőségi népzene. Báré, Magyarpalatka. A Mácsingók. Gyűjt. Árendás Péter, Kelemen László. Vál. és kísőrőszöveg K. L. Bp., Fonó Records, 1998. FA-103-2. (Új Pátria sorozat az Utolsó Óra program gyűjteményéből 3. Szerk. Kelemen László, Pávai István.)

vissza a tartalomhoz


1999


AGÓCS Gergely: "A kutyadudának a nótája." A dudazene stílusa és előadásmódja a vonószenekarok gyakorlatában. Zenetudományi dolgozatok 1999, MTA ZTI 1999: 11-24. [Ua. in A duda, a furulya....2001.]
BERECZKY János: Egy sajátos hangsor népzenénkben. Zenetudományi dolgozatok 1999, MTA ZTI, 1999: 75-85.
BERECZKY, János: Kodályn Kesäilta - Löytynyt kansallinen sävelkieli. The Finnish Kodály Center Yearbook 1998-1999: Music and Nationalism. Ed. by Matti Vainio. Jyväskylä, University of Jyväskylä, Department of Musicology, 1999: 79-93.
DOBSZAY, László: Volksmusik und Musikgeschichte in Ungarn. In Zwischen Volks- und Kunstmusik. Aspekte der ungarischen Musik. Hrsg. von St. Fricke, W. Frobenius, S. Konrad, Th. Schmitt. Saarbrücken, Pfau, 1999: 9-27.
DOMOKOS, Mária: Die Volksmusik der Moldau-Ungarn. In Musik im Umbruch. 1999: 315-324.
DOMOKOS Mária: Lavotta János. Bp., Mágus K., 1999. 32 p. (Magyar zeneszerzők 6. Sorozatszerk. Berlász Melinda.) [E: 2001.]
FELFÖLDI László: A táncos egyéniségkutatás elveinek és módszereinek kialakulása. Történeti áttekintés. Zenetudományi dolgozatok 1998-1999, MTA ZTI, 1999: 139-159.
FELFÖLDI, László: Folk Dance Research in Hungary. Relation among theory, fieldwork and the Archive. In Dance in the Field. Theory, method and issues in dance ethnography. Ed. by T. J. Buckland. London, Macmillan, 1999: 55-70.
FELFÖLDI László: Réthei Prikkel Marián: A magyarság táncai. Tánctudományi Tanulmányok 1998-1999, 1999: 125-147.
FÜGEDI János: Ugrástípusok a néptáncban. Zenetudományi dolgozatok 1999, MTA ZTI 1999: 161-186; E: Springs in Traditional Dance: an Analysis and Classification. Studia Musicologica, 40 (1999) 1-3: 161-186.
Játék és tánc az iskolában. Magyarországi német, román, sokác, szerb és szlovák táncok. Szerk. Neuwirth Annamária. Lejegyezte Fügedi János. Bp., Magyar Művelődési Intézet Néptáncosok Szakmai Háza, 1999. 68 p.
JUHÁSZ Zoltán: Gyimesi hangszeres dallamok vizsgálata egy matematikai modell alapján. In Tűzcsiholó. Írások a 90 éves Lükő Gábor tiszteletére. Szerk. Pozsgai Péter. Bp., Táton Bt., 1999: 319-344; ua. Ethnographia, 110 (1999) 2: 281-302.
KAPOSI Edit: Bodrogköz táncai és táncélete. Szerk. Felföldi László. Bp., Planétás K., 1999. 254 p. (Jelenlévő múlt. Szerk. Lelkes Lajos. )
KOVALCSIK Katalin: A házastársak közötti zenei verseny a kárpátaljai oláh cigányoknál. Zenetudományi dolgozatok 1999, MTA ZTI, 1999: 87-111. [E: Narodna Umjetnost, 2000.]
KOVALCSIK, Katalin: Aspects of Language Ideology in a Transylvanian Vlach Gypsy Community. Acta Linguistica, (1999) 3-4: 269-288.
KOVALCSIK, Katalin: The Role of International "Gypsy music" in the Development of the Ethnic Musical Culture of Gypsies in Hungary. In Musik im Umbruch. 1999: 75-90.
LÁZÁR Katalin: A játékok típusrendje az MTA Zenetudományi Intézet Archívumában. Zenetudományi dolgozatok 1999, MTA ZTI, 1999: 113-123; E: Typology of Folk Games. Acta Ethnographica Hungarica, 44 (1999) 1-2: 25-40.
LÁZÁR Katalin: A népi játékanyag felhasználása az ezredvégi oktatásban és nevelésben. Népzenei tanulmányok, Kolozsvár, Kriza János Néprajzi Társaság, 1999: 161-177. (Kriza könyvek 3.)
LÁZÁR, Katalin: Different Kinds of Songs Among the Eastern Ostyaks. The Finnish Kodály Center Yearbook 1998-1999: Music and Nationalism. Ed. by Matti Vainio. Jyväskylä, University of Jyväskylä, Department of Musicology, 1999: 157-173.
LÁZÁR, Katalin: Influences of Other Peoples' Music on Eastern Ostyak Folk Songs. In Musik im Umbruch. 1999: 91-98.
LÁZÁR, Katalin: Shamanism and Folk Music as Ethnosurvival Factors. Etnomusikologian vuosikirja 11, Helsinki 1999: 46-54.
MARTIN György: A sárközi-dunamenti táncok motívumkincse. Motívumkutatás, motívumrendszerezés. 2. kiad. Bp., Planétás K., 1999. 275 p. (Jelenlévő múlt. Szerk. Lelkes Lajos.) [1. kiad. MARTIN György - LÁNYI Ágoston: 1964.]
Musik im Umbruch. Kulturelle Identität und gesellschaftliche Wandel in Südosteuropa = New Countries, Old Sounds? Cultural Identity and Social Change in Southeastern Europe. Hrsg. von Bruno B. Reuer unter Mitarbeit Lujza Tari und Krista Zach. München, Verlag Südostdeutsches Kulturwerk, 1999. 408 p.
OLSVAI Imre: A drávaszögi magyarság zenei képe. Savaria, a Vas Megyei Múzeumok Értesítője 1995-1998, Szombathely, 1999: 83-96.
OLSVAI Imre: Forrásváltozatok Dvořak és Puccini egy-egy témájához - tonalitástörténeti vonatkozásokkal. Zenetudományi dolgozatok 1999, MTA ZTI, 1999: 125-157.
OLSVAI Imre: Lükő Gábor romániai népzenegyűjtése 1931-1934. között. In Tűzcsiholó. Írások a 90 éves Lükő Gábor tiszteletére. Szerk. Pozsgai Péter. Bp., Táton Bt., 1999: 143-210.
OLSVAI Imre: Vargyas Lajos népzenei példatárai. (Előadás a Vargyas Lajos 85. születésnapja tiszteletére "Keleti hagyomány - nyugati kultúra" címmel 1999. máj. 8-án rendezett népzenei-néprajzi konferencián.) Magyar Zene, 37 (1998-1999) 3: 271-274.
PAKSA Katalin: Magyar népzene a Muravidéken 1998-ban. Muratáj '98, (1999) 2: 111-118.
PAKSA, Katalin: Dialectal Peculiarities of Hungarian Folk Song Ornamentation. In Music, Folklore and Culture. Essays in Honour of Jerko Bezić. Eds. N. Ćeribašić, G. Marošević. Zagreb, Institute of Ethnology and Folklore Research-Croatian Musicological Society, 1999: 263-281. [Ua. Studia Musicologica, 1992; H: Zenetudományi dolgozatok, 1987.]
PAKSA Katalin: Kodály Zoltán és A Magyar Népzene Tára sorozat. Népzenei tanulmányok. Szerk. Pozsony Ferenc. Kolozsvár, Kriza János Néprajzi Társaság, 1999: 35-42. (Kriza könyvek 3.) [Bővebb vált. in Magyar zenetörténeti tanulmányok Erkel Ferencről, Kodály Zoltánról és korukról. 2001; E: Studia Musicologica, 2000.]
PAKSA Katalin: Magyar népzenetörténet. Bp., Balassi K., 1999. 287 p. CD melléklettel. [2. kiadása 2002.]
PAKSA Katalin: Néhány megfigyelés az új stílusú dalok erdélyi előadásmódjáról. Ethnographia, 110 (1999) 2: 303-314.
PÁVAI István: A népi és a nemzeti kultúra viszonyának néhány zenei vetülete Erdélyben. Népzenei tanulmányok. Szerk. Pozsony Ferenc. Kolozsvár, Kriza János Néprajzi Társaság, 1999: 142-160. (Kriza könyvek 3.) [Ua. Savaria, 2000.]
PÁVAI István: Sajátos szempontok az erdélyi hangszeres népi harmónia vizsgálatában. In Zenetudományi dolgozatok1999, MTA ZTI, 1999: 53-74. [Ua. in A magyar népi tánczene. 2000.]
PINTÉR, István: Computer Aided Transcription of Folk Music. Studia Musicologica, 40 (1999) 1-3: 189-209.
RICHTER, Pál: Close Relationships between Pieces in Ioannes Caioni's Manuscripts and Folk Music. In Musik im Umbruch. 1999: 353-367.
RICHTER Pál: Két magyar peremvidvék népzenei kapcsolata. Ethnographia, 110 (1999) 2: 349-357.
RICHTER Pál: Kvint- és oktávpárhuzamok a 17. századi orgonakíséretes kéziratokban. Zenetudományi Dolgozatok 1999, MTA ZTI, 1999: 239-256.
RICHTER Pál: Magyar nyelvű énekek ferences kéziratokban. Magyar Zene, 37 (1998-1999) 3: 285-298.
RUDASNÉ BAJCSAY Márta: 11 szótagos rokon dallamtípusok szövegei. Népzenei tanulmányok. Szerk. Pozsony Ferenc. Kolozsvár, Kriza János Néprajzi Társaság, 1999: 54-65. (Kriza könyvek 3.) [Hosszabb vált.: Zenetudományi dolgozatok 1997-1998; előzménye: Zenetudományi dolgozatok 1990-1991, 1992.]
SÁROSI, Bálint: Everyday Hungarian Music in Pest-Buda around 1870. Studia Musicologica, 40 (1999) 4: 325-352. [H: In Az egyesített főváros. 1998.]
SÁROSI Bálint: Sackpfeifer, Zigeunermusikanten. Die instrumentale ungarische Volksmusik. Bp., Corvina, [1999.] 315 p.
SZALAY Olga: Kodály népzenei hagyatéka a Kodály Archívumban. Népzenei tanulmányok. Szerk. Pozsony Ferenc. Kolozsvár, Kriza János Néprajzi Társaság, 1999: 66-75. (Kriza könyvek 3.) [E: Bulletin of IKS 2003.]
SZALAY, Olga: Kodály's Transcriptions, the So-called "Kodályian Base-sheet". Studia Musicologica, 40 (1999) 4: 353-389. [H: Ethnographia, 1998.]
TARI Lujza: A nők és a hangszerjáték. In Hagyományos női szerepek. Nők a populáris kultúrában és a folklórban. Válogatta, a szöveget gondozta és szerk. Küllős Imola. Magyar Néprajzi Társaság, Szociális és Családügyi Minisztérium Nőképviseleti Titkársága, Bp., 1999: 209-225; E: Women, Musical Instruments and Instrumental Music. Studia Musicologica, 40 (1999) 1-3: 95-143.
TARI Lujza: A Petőfi-versek és zenei kapcsolataik. "Más hazában híven őrzik / Mindazt, ami nemzeti". Magyar Napló, 11 (1999) 7: 22-35.
TARI Lujza: A tárogató Korond néphagyományában. Zenetudományi dolgozatok 1999, MTA ZTI, 1999: 25-51.
TARI, Lujza: Changes in Hungarian Folk Music in Our Day. Hungarian Minorities and Homeland. In Glazba, Folklor i Kultura = Music, Folklore, and Culture. Svecani zbornik za Jerka Bezića = Essays on Honour of Jerko Bezić. Eds Naila Ćeribašić, Grozdana Marošević. Zagreb, Institut of Ethnology and Folklore Research-Croatian Musicological Society, 1999: 361-370.
TARI, Lujza: Einführung in das Thema. In Musik im Umbruch. 1999: 20-22.
TARI Lujza: Német eredetű dallamok a bukovinai székely (hangszeres) zenében. Ethnographia, 110 (1999) 2: 265-280; G: Modell einer musikalischen Adaptation bei einer ungarischsprachigen Gruppe: Melodien deutschen Ursprungs bei Széklern aus der Bukowina. In Musik im Umbruch. 1999: 249-264.
TARI Lujza: Népi fúvóshangszer-hatások Kodály Zoltán műveiben. Népzenei tanulmányok. Kolozsvár, Kriza János Néprajzi Társaság, 1999: 76-103. (Kriza könyvek 3.)
TARI Lujza: Zene és hiedelem. In Démonikus és szakrális világok határán. Mentalitástörténeti tanulmányok Pócs Éva 60. születésnapjára. Szerk. Benedek Katalin és Csonka Takács Eszter. Bp., MTA Néprajzi Kutatóintézet, 1999: 231-262.
VARGYAS Lajos: Járdányi Pál búcsúztatása. (Temetési beszéd.) [1966] In Keleti hagyomány 2. 1999: 304-306.
VARGYAS Lajos: Keleti hagyomány - Nyugati kultúra. [2.] Néprajzi, zenei, irodalmi tanulmányok második gyűjteménye. Bp., Püski K., 1999. 319 p. Bibl. pp. 308-319.
VARGYAS, Lajos: A duda hatása a magyar népi tánczenére. in Keleti hagyomány 2. 1999: 191-239. [G: in Studia memoriae... 1. kiad. 1956; 2. kiad. 1957; E: uo. 3. kiad.; több példával: H: Az MTA I. Oszt. Közl., 1955; jav. kieg. vált. in A duda, a furulya... 2001.]
VARGYAS Lajos: Közösségi alkotás a népzenében. In Keleti hagyomány 2. 1999: 167-185. [Eredeti H változat; G: Acta Ethnographica, 1955.]
VARGYAS Lajos: Magyar népballadák. Válogatta, az utószót és a jegyzeteket írta V. L. Bp., Európa K., 1999. 208 p. ("Milleniumi Könyvtár") [1. kiad. 1994.]
VIKÁR, László: Zoltán Kodály, Head of Hungarian Folk Music Research. Studia Musicologica, 40 (1999) 1-3: 225-246.
VIKÁR László - BERECZKI Gábor: Tatar Folksongs. Ed. by Márta Szekeres-Farkas. Bp., Akadémiai K., 1999. 516 p. [460 dallam.]
HANGZÓ MELLÉKLET
Magyar népzenetörténet = A History of Hungarian Folk Music. Szerk. Paksa Katalin. Bp., Balassi K., Hungaroton Records KFT. 1999. [2 db CD, mell. az azonos című könyvhöz.]
Tűzcsiholó. Lükő Gábor 1932-33-as moldvai népdalgyűjtése. A dallamokat válogatta és gondozta Olsvai Imre. Melléklet az azonos című könyvhöz. Bp., Táton K. 1999. [1 db CD]
ÖNÁLLÓ HANGZÓ KIADVÁNY
Gyimesi népzene. Gyimesbükk, Hidegség. Gyűjt. és kísérőszöveg Juhász Zoltán. Vál. Kelemen László. Bp., Fonó Records, 1999. FA-104-2. (Új Pátria sorozat az Utolsó Óra program gyűjteményéből 4. Szerk. Kelemen László, Pávai István.)
Szilágysági népzene. Szilágynagyfalu, Szilágybagos. Gyűjt. Kelemen László, Pávai István. Vál. és kísérőszöveg K. L. Bp., Fonó Records, 1999. FA-105-2. (Új Pátria sorozat az Utolsó Óra program gyűjteményéből 5. Szerk. Kelemen László, Pávai István.)
Felső-Maros menti népzene. Görgényoroszfalusi Pilu bandája. Gyűjt. Kelemen László, Pávai István. Vál. és kísérőszöveg P. I. Bp., Fonó Records, 1999. FA-106-2. (Új Pátria sorozat az Utolsó Óra program gyűjteményéből 6. Szerk. Kelemen László, Pávai István.)
Máramarosi népzene. Jód. Gyűjt. vál. és a kísérőszöveg Kelemen László. Bp., Fonó Records, 1999. FA-107-2. (Új Pátria sorozat az Utolsó Óra program gyűjteményéből 7. Szerk. Kelemen László, Pávai István.)
Mezőségi népzene. Szék. Gyűjt. vál. kísérőszöveg Juhász Zoltán. Bp., Fonó Records, 1999. FA-108-2. (Új Pátria sorozat az Utolsó Óra program gyűjteményéből 8. Szerk. Kelemen László, Pávai István.)
Nagykarácsony, Kiskarácsony. Karácsonyi, újévi énekek, névnapköszöntők. Gyűjt. Árendás Péter, Kelemen László, Koncz Gergely, Pávai István. Vál. kísérőszöveg Kelemen L. Bp., Fonó Records, 1999. FA-109-2. (Új Pátria sorozat az Utolsó Óra program gyűjteményéből 9. Szerk. Kelemen László, Pávai István.)
CD-ROM
Régi magyar népdaltípusok. Dobszay László és Szendrei Janka népzenei típusrendje alapján. [Főszerk. Pávai István, szerk. Richter Pál, Sebő Ferenc] A programozói munkát a KFKI ISYS munkatársai végezték. Bp., KFKI Számítástechnikai Csoport, MTA Zenetudományi Intézet, Néprajzi Múzeum. [1999]. [1 db; kereskedelmi forgalomba nem került.]

vissza a tartalomhoz


2000


A magyar népi tánczene. Tanulmányok. Halmos István előszavával. Szerk. Virágvölgyi Márta és Pávai István. Bp., Planétás K., 2000. 409. (Jelenlévő múlt. Szerk. Lelkes Lajos.)
A széki hangszeres népzene. Szerk. Virágvölgyi Márta és Felföldi László. (Bevezető: Halmos István.) Bp., Planétás K. 2000. 463 p. (Jelenlévő múlt. Szerk. Lelkes Lajos.)
DOMOKOS Mária: Lavotta színpadi kísérőzenéje. In A magyar színház születése. Szerk. Demeter Júlia. Miskolc, Miskolci Egyetemi K., 2000: 121-129.
DOMOKOS, Mária: The Academic Workshop of Hungarian Folk Music Research. In Ethnology in Hungary. Institutional Background. Bp., European Folklore Institute, 2001: 69-75.
FELFÖLDI László: Tánc- és zenei hagyományok. In Nógrád megye népművészete. Szerk. Kapros Márta. Balassagyarmat, Nógrád Megyei Múzeumok Igazgatósága, 2000: 327-348. (Népművészeti örökségünk 6.)
FÜGEDI, János: The Effect of Cognitive Factors to Human Movement. In Proceedings of the 21st Biennal Conference of the International Council of Kinetography Laban. Barcelona, Instituto del Teatre, 2000: 149-154.
GOMBOS András: Egy eleki táncos egyéniségvizsgálata. In Paraszti múlt és jelen az ezredfordulón. A Magyar Néprajzi Társaság 2000. október 10-12. között megrendezett néprajzi vándorgyűlésének előadásai. Szerk. Cseri Miklós, Kósa László, T. Bereczki Ibolya. Szentendre, 2000: 677-693.
GOMBOS András: Gál György néptáncos, a "Népművészet Mestere". In Békési Műhely: "A térség, amiben élünk". Békéscsaba, Karácsonyi János Honismereti Egyesület, 2000: 57-62. [Különszám.]
HALMOS Béla: Ádám István széki prímás. Részletek egy készülő személyi monográfiából. In A széki hangszeres népzene. 2000: 398-425. [Ua. Zenetudományi dolgozatok 1980.]
HALMOS Béla: Közjátékok egy széki vonósbanda tánczenéjében. In A széki hangszeres népzene. 2000: 109-138. [Ua. Zenetudományi dolgozatok 1981.]
HALMOS Béla: Tizenkét széki csárdás. (Egy tánczenei folyamat vizsgálata.) In A széki hangszeres népzene. 2000: 274-350. [Ua. in Népzene és zenetörténet. 4. 1982.]
HALMOS István: Útban az önálló hangszeres formához. A "verbunkos" zene, a magyar barokk hangszeres zene s a paraszti tánczene formai kapcsolata. In A magyar népi tánczene. 2000: 250-273. [Ua. Az MTA I. Oszt. Közl., 1981; E: Studia Musicologica, 1977.]
JÁRDÁNYI Pál: A hangnemek meghatározása és szolmizációja a magyar népzenében. In Járdányi 2000: 32-36. [E: in Studia memoriae... 1956; 2. kiad. 1957; 3. kiad. 1959.]
JÁRDÁNYI Pál: A magyar népdalok rendje. In Járdányi 2000: 43-65. [Ua. Az MTA I. Oszt. Közl., 1961; G: Studia Musicologica, 1962.]
JÁRDÁNYI Pál: A magyar népdalok új rendje. In Járdányi 2000: 3-82. [Első megjelenés. Bővebben G: In Methoden der Klassifikation... 1969. (Járdányi rendszerének utolsó változata.)]
JÁRDÁNYI Pál: A Nemzetközi Népzenei Tanács Budapesti Konferenciája. In Járdányi 2000: 150-154. [Ua. Alföld, 1964.]
JÁRDÁNYI Pál: A népzene Bartók művészetében. In Járdányi 2000: 185-188. [Ua. Muzsika, 1966; G: in Festschrift für Walter Wiora. 1967.]
JÁRDÁNYI Pál: A népzene jelentősége a mai magyar zenetudományban és zeneművészetben. In Járdányi 2000: 37-39. [E: Journal of the IFMC, 1957.]
JÁRDÁNYI Pál: Az alkalomhoz nem kötött népdalok rendezéséről. Felolvasás az MTA Zenetudományi Bizottságában 1960. január 7. In Járdányi 2000: 40-42. [A kézirat dátuma 1959. január 11; első közlés.]
JÁRDÁNYI Pál: Bartók és a népdalok rendszerezése. In Járdányi 2000: 179-182. [G: Österreichische Musikzeitung, 1961.]
JÁRDÁNYI Pál: Bevezető a "Magyar Népdaltípusok" című kiadványhoz. In Járdányi 2000: 66-69. [Ua. in Magyar népdaltípusok. 1961; 2. kiad. 1977.]
JÁRDÁNYI Pál: Dallamrendezés, formaelemzés a gregoriánumban. In Járdányi 2000: 135-147. [Első közlés; G: Acta Ethnographica, 1959.]
JÁRDÁNYI Pál: Hangnemtípusok a magyar népzenében. In Járdányi 2000: 21-31. [Ua. Emlékkönyv Kodály Zoltán 70. születésnapjára. 1953.]
JÁRDÁNYI Pál: Kodály és a népdal. In Járdányi 2000: 209-213. [Ua. Kortárs, 1962; E: The New Hungarian Quarterly, 1962.]
JÁRDÁNYI Pál: Kodály "Magyar népzene" sorozata. Előadás az MTA Felolvasó termében Kodály 80. születésnapja alkalmából, 1962. december. In Járdányi 2000: 214-218. [Első megjelenés.]
JÁRDÁNYI Pál: Magyar népzene. 1-8. rész. (Rádióelőadás-sorozat 1966. febr.-máj.) In Járdányi 2000: 93-128. (Első megjelenés.)
JÁRDÁNYI Pál: Nemzetközi népzenei konferencia Budapesten. In Járdányi 2000: 148-149. [Ua. in Parlando, 1964.]
JÁRDÁNYI Pál: Népzene és zenepedagógia. In Járdányi 2000: 83-92. [G: Musikerziehung in Ungarn. 1966.]
Járdányi Pál összegyűjtött írásai. Közreadja Berlász Melinda. Bp., MTA ZTI, 2000. 411 p. 2 t. Bibl. 397-405.
JÁRDÁNYI Pál: Tapasztalatok és eredmények a magyar népdalok rendszerezésében. In Járdányi 2000: 70-73. [Ua. Az MTA I. Oszt. Közl. 1965; E: Studia Musicologica, 1965.]
JUHÁSZ, Zoltán: A Model of Variation in the Music of a Hungarian Ethnic Group. Journal of New Music Research, 29 (2000) 2: 159-172.
JUHÁSZ, Zoltán: Contour Analysis of Hungarian Folk Music in a Multidimensional Music-Space. Journal of New Music Research, 29 (2000) 1: 71-83.
JUHÁSZ Zoltán: Információátadás a népzenében. Iskolakultúra, 10 (2000) 4: 93-101.
KARÁCSONY Zoltán: A tánc és zene kapcsolata egy györgyfalvi legényes táncaiban. In A magyar népi tánczene. 2000: 95-141.
KISS Lajos: A bukovinai székelyek tánczenéje. In A magyar népi tánczene. 2000: 195-218. [Ua. Tánctudományi Tanulmányok 1958.]
KISS Lajos: A tánczenegyűjtés problémáiról. In A magyar népi tánczene. 2000: 379-386. [Ua. Táncművészeti Értesítő, 1956.]
KISS Lajos: Népi verbunkdallamainkról. In A magyar népi tánczene. 2000: 219-249. [Ua. Tánctudományi Tanulmányok 1959-1960, 1960.]
KODÁLY Zoltán: A magyar népzene. Vargyas Lajos példatárával. 14. kiadás. Bp., Zeneműkiadó, 2000. 335 p. [További kiadások: 3. 1960; 4. 1969; 5. 1971; 6. 1973; 7. 1976; 8. 1981; 9. 1984; 10. 1987; 11. 1989; 12. 1991; 13. 1997; 15. 2003; G: 1956. E: 1. kiad. 1960; 2. kiad. 1971; 3. kiad. 1982.]
KONKOLY Elemér: A nagybőgő és a "gordon" játéktechnikája, a tánczene basszuskísérete Széken. In A széki hangszeres népzene, 2000: 139-225.
KOVALCSIK Katalin: A folklórzenészek, a hagyományőrzők és az "elektromos cigányok" Kritika, 29 (2000) 4: 9-11.
KOVALCSIK Katalin: A magyarországi cigányok népzenéje. In Magyarországi romák. Szerk. Kemény István. Bp., Útmutató, 2000: 41-49. (Változó világ)
KOVALCSIK Katalin: "Ami a dalban van, az a cigány beszéd". Egy erdélyi oláh cigány közösség nyelvi ideológiája. In Romanológia-Ciganológia. Szerk. Forrai R. Katalin. Bp.-Pécs, Dialóg Kampus K., 2000: 129-145.
KOVALCSIK, Katalin: Roma or Boyash identity? The music of the "Ard"elan Boyashes in Hungary. In Music, language and literature of the Roma and Sinti. Ed. Max Peter Baumann. Berlin, Verlag für Wissenschaft und Bildung, 2000: 343-360. [Ua. The world of music, 1996.]
KOVALCSIK, Katalin: Teasing as a Sung Speech Genre of Vlach Gypsy Couples in the Sub-Carpathian Region. Narodna Umjetnost, 37 (2000) 1: 67-95. [H: Zenetudományi dolgozatok 1999.]
LÁZÁR Katalin: Reguly Antal vogul dallamgyűjtésének tanulságai. In Szíj - Lázár: Reguly Antal... 2000: 7-61.
MARTIN György: A néptánc és a népi tánczene kapcsolatai. In A magyar népi tánczene. 2000: 9-65. [Ua. Tánctudományi Tanulmányok 1965-1966, 1966.]
MARTIN György: A széki hagyományok felfedezése és szerepe a magyarországi folklorizmusban. In A széki hangszeres népzene. 2000: 13-28. [Ua. Ethnographia, 1982.]
MARTIN György: A táncos és a zene. Tánczenei terminológia Kalotaszegen. In A magyar népi tánczene. 2000: 66-94. [Ua. Népi kultúra - népi társadalom 9. 1977.]
MARTIN György: Énekes körtáncok. M. Gy.: A magyar körtánc és európai rokonsága c. könyve alapján válogatta Németh Ildikó. Bp., Planétás K., 2000. 219 p. (Jelenlévő múlt. Szerk. Lelkes Lajos.)
PAKSA Katalin: A néptánc dallamalakító szerepéről. In A magyar népi tánczene. 2000: 142-160. [Ua. Ethnographia, 1992; E: Acta Ethnographica Hungarica, 1994.]
PAKSA, Katalin: Zoltán Kodály and the Problems of the Critical Edition of Hungarian Folk Music. Studia Musicologica, 41 (2000) 4: 321-344. [Ua. In Magyar zenetörténeti tanulmányok Erkel Ferencről, Kodály Zoltánról és korukról. 2001; rövidebb: Népzenei tanulmányok, 1999.]
PÁVAI István: A népi és a nemzeti kultúra viszonyának néhány zenei vetülete Erdélyben. Savaria, a Vas Megyei Múzeumok Értesítője 1995-1998, Szombathely, 2000: 97-113. [Ua. Népzenei tanulmányok, 1999.]
PÁVAI István: Gondolatok egy néptánczenei rend kialakításáról. In A magyar népi tánczene. 2000: 186-194. [Ua. Zenetudományi dolgozatok 1997-1998, 1998.]
PÁVAI István: Interetnikus kapcsolatok az erdélyi népi tánczenében. In A magyar népi tánczene. 2000: 363-378. [Ua. Néprajzi látóhatár, 1993; rövidebb: Rom Som, 1995; G: in Regionale Volkskulturen... 1998.]
PÁVAI István: Jajnóták és dúrharmóniák a Kis-Homoród mentén. In Dolgozatok a Székelyföld és a Szászföld határvidékéről. Szerk. Cseke Péter, Hála József. Csíkszereda, Pro-Print K., 2000: 287-301.
PÁVAI István: Népzenei gyűjtemény. In A Néprajzi Múzeum gyűjteményei. Szerk. Fejős Zoltán. Bp., Néprajzi Múzeum, 2000: 813-851.
PÁVAI István: Sajátos szempontok az erdélyi hangszeres népi harmónia vizsgálatában. In A magyar népi tánczene. 2000: 161-185. [Ua. Zenetudományi dolgozatok 1999.]
RICHTER, Pál: Die Verwendung der Kirchenlieder in den Franziskaner Quellen (17.-18. Jh.). In Gegenreformation und Barock in Mitteleuropa. Hrsg. von Ladislav Kačic. Bratislava, Slavisticky kabinet SAV - Academic Electronic Press, 2000: 207-226.
SÁROSI Bálint: Cigányzenészek - "cigányzene". In A Magyarországi Romák. Szerk. Kemény István. Bp., Útmutató K., 2000: 49-62.
SÁROSI Bálint: Egy "többnyelvű" cigányzenekar Erdélyben. In A magyar népi tánczene. 2000: 351-362. [Ua. Magyar Zene, 1984; G: Studia instrumentorum..., 1985.]
SÁROSI Bálint: Híradások az első cigánybandákról. Muzsika, 43 (2000) 12: 15- 19.
SÁROSI, Bálint: Zigeunermusikanten in Ungarn. In Music, Language and Literature of the Roma and Sinty. Ed. Max Peter Baumann. Berlin, Verlag für Wissenschaft und Bildung, 2000: 331-342.
SIPOS János: Bartók nyomában Anatóliában. In Kőrösi Csoma Sándor és a magyarság keleti eredete. Sepsiszentgyörgy, 2000: 217-233.
SIPOS, János: In the Wake of Bartók in Anatolia. Bp., European Folklore Institute, 2000. 221 p. (Bibliotheca traditionis Europae 2.) [mell. 2 db CD]
SIPOS János: Magyar népzenei kutatások a törökség között. In Paraszti múlt és jelen az ezredfordulón. A Magyar Néprajzi Társaság 2000. október 10-12. között megrendezett néprajzi vándorgyűlésének előadásai. Szerk. Cseri Miklós, Kósa László, T. Bereczky Ibolya. Szentendre, 2000: 165-182.
SZIJ Enikő - LÁZÁR Katalin: Reguly Antal "hangjegyekre szedett" finnugor dallamairól. Reguly Antal vogul dallamgyűjtésének tanulságai. Bp., Tinta, 2000. 102 p. (Bibliotheca Regulyana.)
"Tardoson, a réten és a pázsiton". Tardosi szlovák balladák, dalok, imák. = "Na Tardosi, na paziti, na placi". Tardoské slovenské balady, piesne, modlitby. Összegyűjt. és szerk. Varga Rózsa. A dallamokat lejegyezte Bereczky János és Borsai Ilona. Bp.-Tardos, Argumentum-Tardos Község Önkormányzata-Tardosi Szlovák Nemzetiség Önkormányzata, 2000. 361 p.
TARI Lujza: A magyar hangvétel változása C. M. von Weber Magyar Rondójától R. Willmers Fóti daláig. Zenetudományi dolgozatok 2000, MTA ZTI, 2000: 51-69.
TARI Lujza: A megváltozó hagyomány Tóth István dallamgyűjteménye alapján. In Folklorisztika 2000-ben. Folklór, irodalom, szemiotika. Tanulmányok Voigt Vilmos 60. születésnapjára. 1-2. köt. Szerk. Balázs Géza et al. Bp., ELTE BTK-Argumentum, 2000: 456-468.
TARI Lujza: A romantikus bordal és a Vörösmarty-bordalok korabeli megzenésítései. In Vörösmarty mai szemmel. Székesfehérvár, Árgus K.- Vörösmarty Társaság, 2000: 101-128.
TARI, Lujza: Ländler und Galopp in ungarischen Notenhandschriften um 1820. In Wandel und Deutung. Festschrift Walter Deutsch zum 75. Geburtstag, Hrsg. von Gerlinde Haid, Ursula Hemetek, Rudolf Pietsch. Wien, Bohlau, 2000: 295-315.
TARI Lujza: Megzenésített Vörösmarty versek a kortárs és későbbi 19. századi dalgyűjteményekben. Magyar Napló, 12 (2000) 4: 85-89.
VARGYAS Lajos: Egy felvidéki falu zenei világa - Áj, 1940. = The Musical World of a Hungarian Village - Áj, 1940. Szerk. Bereczky János. Bp., Planétás K., 2000. 1121 p. (Jelenlévő múlt. Szerk. Lelkes Lajos.) [kb. 1180 dallam.]
VAVRINECZ András: Egy Felső-Maros menti prímás - Horváth Elek. In A magyar népi tánczene. 2000: 302-350.
VAVRINECZ András - VIRÁGVÖLGYI Márta: Zenészek, zenekarok, játéktechnika. In Virágvölgyi Márta: Palatkai népzene I. 2000: 6-23.
VIKÁR, László: Kodály, the Musicologist. Bulletin of International Kodály Society, Jubilee edition 1975-2000, 27 (2000) 79-84. [Ua. Bulletin of IKS, 1995; in Kodály- tutkimuksen näköaloja. 1992.]
VIKÁR László: Kvintváltás - kvartváltás a cseremisz és csuvas dallamokban. Magyar Zene, 38 (2000) 3: 227-241.
VIKÁR László: Röpülj, madár, röpülj... 160 karádi népdal. Gyűjtötte, sajtó alá rendezte és leírta Vikár László. Karád, Karád község önkormányzata, 2000. 197 p. 3 t.
VIRÁGVÖLGYI Márta: A széki férfitáncok zenéje Dobos Károly prímás repertoárjában. In A széki hangszeres népzene. 2000: 351-374. [Ua. Zenetudományi dolgozatok 1983.]
VIRÁGVÖLGYI Márta: Egy magyar parasztprímás Széken - Szabó István. In A széki hangszeres népzene. 2000: 426-436. [Ua. Zenetudományi dolgozatok 1982.]
VIRÁGVÖLGYI Márta: Halmágyi Mihály gyimesközéploki prímás hegedűjátéka. In A magyar népi tánczene. 2000: 274-301. [Ua. Zenetudományi dolgozatok 1988.]
VIRÁGVÖLGYI Márta: Palatkai népzene I. - Kodoba Márton. Bp., Magyar Művelődési Intézet, 2000. 129 p.
VIRÁGVÖLGYI Márta: Szabó István széki prímás "lassú" dallamai. In A széki hangszeres népzene. 2000: 375-397. [Ua. Zenetudományi dolgozatok 1982.]
HANGZÓ MELLÉKLET
In the Wake of Bartók in Anatolia. 1. Collection near Adana. Collected and ed. by János Sipos. Bp., Ethnofon Records, 2000. ED CD 033 [1 db CD]
In the Wake of Bartók in Anatolia. 2. Similar Hungarian and Anatolian Folksongs. Collected and ed. by János Sipos. Bp., Fonó Records, 2000. FA-087-2. [1 db CD]
Ájfalusi ucca végig bazsarózsa. = The Áj street is all Peonies... Egy felvidéki falu dalai 1939-40-ben és 1999-ben.= Songs of a Hungarian village in 1939-40 and 1999. Közreadja Bereczky János. Bp., Fonó Records, 2000. FA 078-2. [1 db].
Palatkai népzene 1-2. Válogatta és szerk. Vavrinecz András ésVirágvölgyi Márta. Bp., Szakmai Ház, 2000. (Népzenei füzetek mell.) -MK.
ÖNÁLLÓ HANGZÓ KIADVÁNY
Bodrogköz - Bácska. Válogatta és szerk. Vavrinecz András. Bp., Szakmai Ház, 2000. (MK. néptáncoktatáshoz)
Bodrogköz - Dél-Alföld. Válogatta és szerk. Vavrinecz András. Bp., Szakmai Ház, 2000. (MK. néptáncoktatáshoz)
Békás-vidéki népzene. Gyergyódamuk, Békásszoros. Gyűjt. Kelemen László, Pávai István. Vál. és kísérőszöveg K. L. Bp., Fonó Records, 1999. FA-111-2. (Új Pátria sorozat az Utolsó Óra program gyűjteményéből 11. Szerk. Kelemen László, Pávai István.)
Felső-Maros menti népzene. Csiszár Aladár, Magyarpéterlaka. Gyűjt. Árendás Péter, Kelemen László. Vál. és kísérőszöveg K. L. Bp., Fonó Records, 1999. FA-112-2. (Új Pátria sorozat az Utolsó Óra program gyűjteményéből 12. Szerk. Kelemen László, Pávai István.)
Kalotaszegi népzene. Szászfenes. A Muzák. Gyűjt. Árendás Péter, Kelemen László. Vál. és kísérőszöveg K. L. Bp., Fonó Records, 1999. FA-113-2. (Új Pátria sorozat az Utolsó Óra program gyűjteményéből 13. Szerk. Kelemen László, Pávai István.)
Kis-Küküllő vidéki népzene. Szászcsávás, Szászbogács. Gyűjtötte Árendás Péter, Kelemen László, Pávai István. Vál. és kísérőszöveg K. L. Bp., Fonó Records, 2000. FA-110-2. (Új Pátria sorozat az Utolsó Óra program gyűjteményéből 10. Szerk. Kelemen László, Pávai István.)
Sárköz - Marosszék. Válogatta és szerk. Vavrinecz András. Bp., Szakmai Ház, 2000. (MK. néptáncoktatáshoz)
Sárköz - Rábaköz. Válogatta és szerk. Vavrinecz András. Bp., Szakmai Ház, 2000. (MK. néptáncoktatáshoz)
CD-ROM
A szabadságharc népzenei emlékei. Szerk. TARI Lujza. Bp., Enciklopédia Humana Egyesület-MTA ZTI, 2000. [CD-ROM]
A magyar néptánc története. Szerk Pesovár Ernő. Bp., Kokam Stúdió, 2000.

vissza a tartalomhoz


2001
v
A duda, a furulya és a kanásztülök. A magyar hangszeres zene folklórja. Szerk. Agócs Gergely. Bp., Planétás K., 2001. 529 p. (Jelenlévő múlt. Szerk. Lelkes Lajos.)
A népművészet táncos mesterei. Összeáll. és szerk. Felföldi László és Gombos András. A szerk. munkatársai Szőkéné Károlyi Annamária és Pálfy Gyula. Bp., Európai Folklór Központ, Hagyományok Háza, MTA Zenetudományi Intézet, 2001. 145 p; E: Living Human Treasures in Hungary. Folk Dance. Ed. László Felföldi and András Gombos. Co-editors Annamária Károlyi Szőke and Gyula Pálfy. Bp., European Folklore Institute, Institute for Musicology of Hungarian Academy of Sciences, 2001. 145 p.
AGÓCS Gergely: "A kutyadudának a nótája". A dudazene stílusa és előadásmódja. In A duda, a furulya....2001: 349-360. [Ua. Zenetudományi dolgozatok 1999.]
BERECZKY János: "…hogy keressük nemzetünk saját hangját" - Kodály első két gyűjtőútja és a Nyári este. Magyar Zene, 39 (2001) 2: 129-150. [G: Studia Musicologica, 2002.]
BERECZKY, János: Ilmari Krohnin vaikustus unkarilaiseen kansanmusiikintutkimukseen [The Influence of Ilmari Krohn upon Hungarian Ethnomusicology] Jyväskylä, Jyväskylän Yliopisto, 2001. (Jyväskylä Studies in the Arts 80.) [H: Zenetudományi dolgozatok 2001-2002.]
BERECZKY János: "Ilmari Krohn volt legjobb ösztönzőnk és példaképünk". In Magyar zenetörténeti tanulmányok Erkel Ferencről, Kodály Zoltánról és korukról. Szerk. Bónis Ferenc. Bp., Püski K., 2001: 185-201.
BÉKEFI Antal: A bakonyi pásztorok zenei élete (Népi hangszerek, hangszeres zene.) (Részletek.) In A duda, a furulya....2001: 51-124.
DOMOKOS Mária: A magyar népzene összkiadása és a Magyar Tudományos Akadémia. Honismeret, 29 (2001. október) 5: 34-39. [Ua. MTA Közgyűlési előadások... 2002.]
DOMOKOS Mária: János Lavotta. Bp., Mágus K., 2001. 32 p. (Hungarian Composers 6.) [H: 1999.]
FELFÖLDI László: Egy megmozdul, száz megrándul; Lakodalmi táncaink. In Lakodalom. Szerk. Györgyi Erzsébet. 2001: 114-123. (Jelenlévő múlt. Szerk. Lelkes Lajos.)
GOMBOS András: A "Népművészet Mestere" cím. A tehetséges paraszti előadók és alkotók kitüntetése Magyarországon. In A népművészet táncos mesterei. 2001: 7-17.
JUHÁSZ Zoltán: Egy gyimesi furulyás: Tímár Viktor. In A duda, a furulya... 2001: 489-511.
JUHÁSZ Zoltán: Magyar furulyások néhány sajátsága. In A duda, a furulya... 2001: 361-371.
JUHÁSZ Zoltán: Magyar pásztorfurulyások és hangszereik. In A duda, a furulya... 2001: 421-455.
JUHÁSZ, Zoltán: Relations Between Structure, Long-term Stability and Short-term Variability of Hungarian Folk Music. Proceedings of Stochastic Modelling of Music, Ed. by Marc Leman. Belgium, Ghent University, 2001. 36 p. [Klny.]
Kodály Zoltán nagyszalontai gyűjtése. Sajtó alá rendezte és szerkesztette Szalay Olga és Rudasné Bajcsay Márta. Bp., Balassi Kiadó, 2001. 640 p. 1 t. (Magyar Népköltési Gyűjtemény 15.) [353 dallam.]
M[ihályfalvi] Bodon Pál 1907. évi Csík megyei népzenegyűjtése. Szerk. Ittzés Mihály és Olsvai Imre. Bevezető tanulmány: Olsvai Imre. Kecskemét, Kodály Zenepedagógiai Intézet, 2001. [22 dallam.]
Néptánc kislexikon. 2. átdolg. kiadás. Szerk. Pálfy Gyula. Bp., Planétás K., 2001. 252 p. (Jelenlévő múlt. Szerk. Lelkes Lajos.) [1. kiad. 1997.]
OLSVAI Imre: Dunántúli dudamotívumok zenei és néprajzi világa. In A duda, a furulya... 2001: 319-348.
OLSVAI Imre: Népzenei hagyományok. In Somogy megye népművészete. Szerk. Kapitány Orsolya és Imrő Judit. Kaposvár, Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága, 2001: 437-476.
OLSVAI Imre: Más népek zenéje Kodály életművében. In Magyar zenetörténeti tanuálmányok Erkel Ferencről, Kodály Zoltánról és korukról. Szerk. Bónis Ferenc. Bp., Püski K., 2001: 257-283. [6 kottapl.]
"Ott hul éltek vala a magyarok…" Válogatás az észak-moldvai magyarság népi emlékezetének kincsestárából. Szerk. Harangozó Imre. A zenei anyagot válogatta, és a dallamokat ellenőrizte Domokos Mária. Újkígyós, az Ipolyi Arnold Népfőiskola kiadása, 2001. 320 p. [50 dallam.]
PAKSA Katalin: A szegedi duda-hagyomány. In A duda, a furulya... 2001: 151-163. [Néprajzi Közlemények, 1969.]
PAKSA Katalin: Kodály Zoltán és A Magyar Népzene Tára. In Magyar zenetörténeti tanulmányok Erkel Ferencről, Kodály Zoltánról és korukról. Szerk. Bónis Ferenc. Bp., Püski K., 2001: 237-256. [Rövidebb: Népzenei tanulmányok, 1999; E: Studia Musicologica, 2000.]
PAKSA Katalin: Mária-énekek a magyar néphagyományban. In Boldogasszony. Szűz Mária tisztelete Magyarországon és Közép-Európában. Szerk. Barna Gábor. Szeged, JATE Néprajzi Tanszék, 2001: 218-231. (Szegedi vallási néprajzi könyvtár 7.)
PÁLFY Gyula: Proporcióra utaló nyomok a Sárközben. A 70 éves Olsvai Imre tiszteletére. Tánctudományi Tanulmányok 2000-2001, Magyar Tánctudományi Társaság, 2001: 139-148.
PÁLFY Gyula: Vajdakamarás táncélete. Néprajzi látóhatár, A Györffy István Néprajzi Egyesület folyóirata, 10 (2001) 1-4: 279-312.
RICHTER, Pál: Quint- und Oktavparallelen in den Handschriften mit Orgelbegleitung des 17. Jahrhunderts. Ars Organi, 49 (2001) 19-26.
SÁROSI Bálint: Népzenei tartalmú Bartók-témák. Magyar Zene, 39 (2001) 2: 115-127.
SCHRAM Ferenc: Egy bernecebaráti furulyakészítő. In A duda, a furulya... 2001: 45-49.
SIPOS, János: Kazakh Folksongs from the Two Ends of the Steppe. Bp., Akadémiai K., 2001. 302 p. (CD melléklettel.)
SIPOS János: Népdalok a kazak sztyeppe két végéről. [1-4.] Magyar Zene, 39 (2001) 1: 27-56; 2: 183-200; 3: 301-311; 4: 425-440.
SIPOS, János: Report on my Expedition in the Caucasus. In Néptörténet - nyelvtörténet. A 70-éves Róna-Tas András köszöntése. Szerk. Károly László, Kincses Nagy Éva. Szeged, 2001: 155-184.
TARI Lujza: Halottkísérő, halálmars - hangszeres zene a halott utolsó útján. In Lélek, halál, túlvilág. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben. Szerk Pócs Éva. Bp., Balassi K., 2001: 282-301. (Tanulmányok a transzcendensről II.)
TARI Lujza: Kodály Zoltán, a hangszeres népzene kutatója. Balassi K., 2001. 419 p. 15 t. [306 dallam.]
TARI Lujza: Kriza János "Vadrózsák" című népköltési gyűjteményének népzenei tanulságai. Palócföld, [különszám] 47 (2001) 12: 755-773.
TARI Lujza: Népi fúvóshangszer-hatások Kodály Zoltán műveiben. In Erkel Ferencről, Kodály Zoltánról és korukról. Szerk. Bónis Ferenc. Püski K., 2001: 202-221. (Magyar Zenetörténeti Tanulmányok.)
TARI Lujza: Rajeczky Benjamin, a népzenetudós. Születésének 100. évfordulójára. Magyar Zene, 39 (2001) 3: 235-260; E: Benjamin Rajeczky the Ethnomusicologist (11 November 1901 - 1 July 1989). Studia Musicologica, 42 (2001) 3-4: 213-252.
TARI Lujza: Száz éve született Rajeczky Benjamin. Honismeret, 29 (2001) 6: 27-32.
VARGYAS Lajos: A duda hatása a magyar népi tánczenére. In A duda, a furulya....2001: 267-318. [jav. kieg. vált!; G: in Studia memoriae... 1. kiad. 1956; 2. kiad. 1957; E: uo. 3. kiad.; több példával: H: Az MTA I. Oszt. Közl., 1955; in Keleti hagyomány 2. 1999: 191-239.]
VIRÁGVÖLGYI Márta: Palatkai népzene II. - Kodoba Márton. Előszó: V. M. és Vavrinecz András Bp., Hagyományok Háza, 2000. 160 p.
HANGZÓ MELLÉKLET
Csorba János: "Bár emlékezete maradjon meg". Szerk. Pávai István. Bp., Magyar Könyvklub, 2001. MKK-0001. [Az azonos c. könyv melléklete.]
Fonográf-felvételek Kodály nagyszalontai gyűjtéséből. Szerk. Rudasné Bajcsay Márta. Balassi Kiadó, 2001. [1 db CD; Melléklet a Kodály Zoltán nagyszalontai gyűjtése c. könyvhöz.]
Kazakh Folksongs from the Two Ends of the Steppe. Collected and ed. by János Sipos. Bp., Akadémiai K., 2001. [Melléklet az azonos című könyvhöz, 1 db CD]
ÖNÁLLÓ HANGZÓ KIADVÁNY
Balassagyarmati és soproni [népi]zenekar. (Lajtha László népzenegyűjtéséből.) 2. kiad. Szerk. Tari Lujza. Bp., Hungaroton, 2001. HCD 18206 [1 db; 1. kiad. MK 1992.]
Felső-Maros mente. Luc menti népzene. Szásztancs. Gyűjt. Kelemen László, Árendás Péter. Vál. K. L. Kísérőszöveg Sipos János. Bp., Fonó Records, 2001. FA-114-2. (Új Pátria sorozat az Utolsó Óra program gyűjteményéből 14. Szerk. Kelemen László, Pávai István.)
Belső-mezőségi népzene. Magyarszovát. Gyűjt. Kelemen László, Árendás Péter. Vál. és a kísérőszöveget írta Á. P. Bp., Fonó Records, 2001. FA-115-2. (Új Pátria sorozat az Utolsó Óra program gyűjteményéből 15. Szerk. Kelemen László, Pávai István.)
Zerkula János keservesei. Gyimesi népzene. Gyűjt. Kerényi Róbert, Vizeli Balázs. Vál. és kísérőszöveg Kelemen László. Bp., Fonó Records, 2001. FA-116-2. (Új Pátria sorozat az Utolsó Óra program gyűjteményéből 16. Szerk. Kelemen László, Pávai István.)
CD-ROM
Pátria. Magyar népzenei gramofonfelvételek. Szerk. Sebő Ferenc. Fonó Records Ltd. FA-500-3 [3 db CD-ROM]

vissza a tartalomhoz


2002


BERECZKY, János: Die ersten zwei Sammelreisen Kodálys und "Sommerabend" - "…in der Suche nach dem eigenen Ton unserer Nation". Studia Musicologica, 43 (2002) 1-2: 109-133. [H: Magyar Zene, 2001.]
BERECZKY János: Ilmari Krohn hatása a magyar népzenetudományra. Zenetudományi dolgozatok 2001-2002, MTA-ZTI, 2002: 1-106; G: Die Wirkung von Ilmari Krohn auf die ungarische Volksmusikforschung. The Finnish Kodály Center Yearbook 2001-2002: Music and Power. Proceedings of the 5th International Congress of Hungarian Studies. Music Symposium 9th and 10th August 2001. Ed. by Matti Vainio and Jouko Laaksamo. Jyväskylä, University of Jyväskylä Department of Music, 2002: 7-20. [FI: Ilmari Krohnin vaikustus... 2001.]
BÓNIS Ferenc: Vargyas Lajos. In Üzenetek a XX. századból. Negyvenkét beszélgetés a magyar zenéről. Bp., Püski K., 2002: 218-229.
DOMOKOS Mária: A magyar népzene összkiadása és az Akadémia. MTA Közgyűlési előadások 2000. november. Szerk. Glatz Ferenc. Bp., MTA, 2002: 49-56. [Ua. Honismeret, 2001.]
DOMOKOS Mária: Népzenetudomány és népzenei mozgalmak a harmincas években. In A falukutatás fénykora (1930-1937). Szerk. Pölöskei Ferenc. [Bp.], Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, 2002: 130-136.
DOMOKOS, Mária: Pál Péter Domokos. Hungarian Heritage 3, Bp., European Folklore Institute, (2002) 1-2: 69-71.
DOMOKOS, Mária: The Character of the Csángó Folk Song and the History of Its Research. In Hungarian Csángós in Moldavia. Essays on the Past and Present of the Hungarian Csángós in Moldavia. Ed. by Diószegi László. Bp., Teleki László Foundation-Pro Minoritate Foundation, 2002: 149-162.
DOMOKOS, Mária: Zoltán Kallós. In Hungarian Heritage 3. Bp., European Folklore Institute, (2002) 1-2: 72-74.
FELFÖLDI László: Az előadó-központú néptánckutatás szempontjai és problémái. Zenetudományi dolgozatok 2001-2002, MTA ZTI, 2002: 289-295.
GOMBOS András: Az eleki Szabó Péter táncának sajátos vonásai. Zenetudományi dolgozatok 2001-2002, MTA ZTI, 2002: 259-272.
JUHÁSZ Zoltán: A népzenetanulás hagyományos módja. In Hang és lélek. Új utak a zene és a társadalom kapcsolatában. Zenei nevelési konferencia 2002. Összeáll. és szerk. a konferenciát előkészítő bizottság. Bp., Magyar Zenei Tanács, 2002: 130-134.
JUHÁSZ, Zoltán: The Structure of an Oral Tradition - Mapping of Hungarian Folk Music to a Metric Space. Journal of New Music Research, 31 (2002) 4: 295-310.
Lajtha László - Széki gyűjtés. Bőgőmelléklet Konkoly Elemér lejegyzésében. Bp., Hagyományok Háza, 2002. 57 p. (Hangszeres Népzenei Példatár - Népzenei füzetek.)
Lajtha László - Széki gyűjtés. Hegedűszólamai Virágvölgyi Márta lejegyzésében. Bp., Hagyományok Háza, 2002. 32 p. (Hangszeres Népzenei Példatár - Népzenei füzetek.)
LÁZÁR Katalin: Magyar népi játékok nemzetközi párhuzamai az MTA Zenetudományi Intézet játékgyűjteményében. Zenetudományi dolgozatok 2001-2002, MTA ZTI, 2002: 145-162.
LÁZÁR, Katalin: Political Power and Folk Games (Folk Tradition) in Hungary in the 2nd Half of the 20th Century. The Finnish Kodály Center Yearbook 2001-2002: Music and Power. Proceedings of the 5th International Congress of Hungarian Studies. Music Symposium 9th and 10th August 2001. Ed. by Matti Vainio and Jouko Laaksamo. Jyväskylä, University of Jyväskylä Department of Music, 2002: 79-101.
LÁZÁR, Katalin: Rahvamuusika tänapäeva Ungaris. Tölkinud Marko Ojamaa. In Pärimusmuusika muutuvas ühiskonnas. Koostanud ja toimetanud Triinu Ojamaa ja Ingrid Rüütel. [Tartu], Eesti Kirjandusmuuseumi etnomusikoloogia osakond, 2002: 205-211. (Töid Ethnomusikoloogia Alalt 1.)
PAKSA Katalin: Magyar népzenetörténet. 2. kiadás. Bp., Balassi K., 2002. 287 p. [1. kiad. 1999.]
PAKSA, Katalin: New Regional Features in the Hungarian New-Style Songs. Studia Musicologica, 43 (2002) 1-2: 93-107; ES: Ungari uue stiili laulude regionaalsed iseärasused. Tölkinud Triinu Ojamaa. In Pärimusmuusika muutuvas ühiskonnas. Koostanud ja toimetanud Triinu Ojamaa ja Ingrid Rüütel. [Tartu], Eesti Kirjandusmuuseumi etnomusikoloogia osakond, 2002: 45-57. (Töid ethnomusikoloogia alalt 1.)
PÁVAI, István: The Folk Music of the Moldavian Hungarians. Hungarian Heritage, Bp., European Folklore Institute, 3 (2002) 1-2: 42-48.
PETTAN, Svanibor: Roma muzsikusok Koszovóban: kölcsönhatás és kreativitás. = Rom Musicians in Kosovo: Interaction and Creativity. Szerk. Katalin Kovalcsik. Bp., MTA ZTI, 2002. 309 p. (Európai cigány népzene 5.) [CD melléklettel.]
RUDASNÉ BAJCSAY Márta: Hangfelvétel és lejegyzés eltérése Kodály nagyszalontai gyűjtésében. Zenetudományi dolgozatok 2001-2002, MTA ZTI, 2002: 107-120.
RUDASNÉ Bajcsay Márta - SZALAY Olga: Kodály Zoltán nagyszalontai gyűjtése. Honismeret, 30 (2002) 6: 8-11.
Sárhidai nóták dr. Balogh Elemér emlékeiből. Szerk. Paksa Katalin. Zalaegerszeg, Zala Megyei Levéltár, 2002. 328 p. (Zalai gyűjtemény 53.)
SÁROSI Bálint: Bihari János. Bp., Mágus K., 2002. 36 p. (Magyar zeneszerzők sorozat 21. Szerk. Berlász Melinda.)
SIPOS János: Bartók nyomában Anatóliában. Hasonló magyar és török dallamok. Bp., Balassi K., 2002. 200 p. 4 t.
SIPOS, János: Turkic Folk Music from the Volga-Kama Region to Anatolia. In Research Support Scheme Network Chronicle 10. Ed. by Robin Cassling. Prague, RSS, 2002: 6-8.
SIPOS, János: Bibliography and Evaluations of the Turkish Folk Culture Studies Carried Out in Hungary in the last 50 Years. In VI. Milletleraras? Türk Halk Kültürü Kongresi. Son Elli Y?lda Türkiye D?ş?ndaki Türk Halk Kültürü Çal?şmalar? Seksiyon Bildirileri. Ankara, T. C. Kültür Bakanl??? Yay?nlar?: 2927, Halk Kültürlerini Araşt?rma ve Geliştirme Genel Müdürlü?ü Yay?nlar?: 329, 2002: 233-247. (Seminer, Kongre Bildirileri Dizisi: 67)
SIPOS János: Vannak-e közös rétegek a karacsáj-balkár és a magyar népzenében? In Orientalista nap 2001. Szerk. Birtalan Ágnes és Yamahi Masanori. Bp., MTA Orientalisztikai Bizottság-ELTE Orientalisztikai Intézet, 2002: 117-132.
SZALAY, Olga: An Interethnic Concept in Hungarian Folk Music Research. In Ethnic Relations and Musical Folklore. Papers presented at the International Ethnomusocological Conference held in Vilnius, Lithuania, in 1999. Ed. by Rimantas Astrauskas. Vilnius, Dep. of Ethnomusicology Lithuanian Academy of Music, 2002: 57-63.
SZALAY, Olga: "Kodály Concept" in Folk Music Research. The Finnish Kodály Center Yearbook 2001-2002: Music and Power. Proceedings of the 5th International Congress of Hungarian Studies. Music Symposium 9th and 10th August 2001. Ed. by Matti Vainio and Jouko Laaksamo. Jyväskylä, University of Jyväskylä Department of Music, 2002: 109-119.
TARI Lujza: Kossuth Lajos, a népdalok hőse. In Kossuth Lajos 1802-1894. Kossuth Lajos és kortársai. Bp., Kossuth K., 2002: 131-145. [CD melléklettel.]
TARI, Lujza: Signalmelodien als gemeinsame Zeichen der Gesellschaft. European Journal for Semiotic Studies. Wien, Institut for Socio-Semiotic Studies (ISSS), 14 (2002) 1-2: 289-314. (Signs, Music, Society 3.)
TARI Lujza: The History of Phonograph and Digital Sound Recordings and a North Hungarian Village between 1896 and 2000. In Music Archiving in the World. Papers Presented at the Conference on the Occasion of the 100th Anniversary of the Berlin Phonogramm-Archive. Ed. by Gabriele Berlin and Artur Simon. Berlin, Verlag für Wissenschaft und Bildung-Staatliche Museen Berlin-Preußischer Kulturbesitz, 2002: 458-467. [CD melléklettel. A No. 45-52. adatai uo. pp. 496-497. 8 népdal.]
TARI Lujza: A 110 éve született Lajtha László és a Palócföld népzenéjének kutatása. Palócföld, 48 (2002) 5: 527-542.
VARGYAS Lajos: A magyarság népzenéje. 2. jav. kiad. Szerk. Paksa Katalin. Bp., Planétás K., 2002. 709 p. (Jelenlévő múlt. Szerk. Lelkes Lajos.) [281 kottapl. +394 hangzó kottapl. 10 db CD melléklettel; 1. kiad. 1981.]
VIKÁR László: Volgán innen, Volgán túl. Naplójegyzetek a magyar őshaza vidékéről. Bp., Balassi K., 2002. 403 p.
HANGZÓ MELLÉKLET
VARGYAS Lajos: A magyarság népzenéje - Folk Music of the Hungarians. [Magyar, angol kísérőfüzet, 451 p.] Szerk. Paksa Katalin. A szerk. munkatársa Rudasné Bajcsay Márta. Bp., Fonó Records, 2002. FA-206-2, [10 db CD]
ÖNÁLLÓ HANGZÓ KIADVÁNY
Magyar Népzene Kodály Zoltán fonográffelvételeiből. 2. bőv. kiad. Szerk. Tari Lujza. Hungaroton, 2002. HCD 18 254-55. [2 db CD; 1. kiad. 1983.]

vissza a tartalomhoz


2003


DOMOKOS Mária: Hungarian Folk Music from Moldavia and Bukovina. Studia Musicologica, 44 (2003) 1-2: 127-136.
FELFÖLDI, László: Plesne tradicije Srba u Pomorisju. Prevod Milan Stepanov. Bp., Samouprava Srba u Mađarskoj, 2003. 143 p.
FÜGEDI János: Mouvement, Cognition and Dance Notation. Studia Musicologica, 44 (2003) 3-4: 393-410
KODÁLY Zoltán: A magyar népzene. Vargyas Lajos példatárával. 15. kiadás. Bp., Zeneműkiadó, 1969. 307 p. [További kiadások: 3. 1960; 4. 1969; 5. 1971; 6. 1973; 7. 1976; 8. 1981; 9. 1984; 10. 1987; 11. 1989; 12. 1991; 13. 1997; 14. 2000; G: 1956. E: 1. 1960; 2. 1971; 3. 1982.]
KOVALCSIK, Katalin: Chants et musiques des communautés tsiganes de l'Europe de l'Est et du Sud. Études Tsiganes, 16 (2003) 1: 87-102.
MARTIN György: A botoló nóta. Proportio-gyakorlat nyomai a magyar néptáncban és népi tánczenében. In A botoló tánc zenéje. 2003: 19-38. [Ua. in Írások Erkel Ferencről... 1968.]
MARTIN György: A botoló és zenéje. In A botoló tánc zenéje. 2003: 311-347. [Ua. in Magyar néptánchagyományok. 1980; 2. kiad. 1995; ua. in Magyar néprajz VI. Népzene-néptánc-népi játék. 1990; in A magyar nép és nemzetiségeinek tánchagyománya. 1997; E: Studia Musicologica, 1979.]
MARTIN György: A botoló tánc zenéje. Szerk. Kovalcsik Katalin és Kubínyi Zsuzsa. Bp., MTA Zenetudományi Intézet, Hagyományok Háza, [2003.] 428 p. [mell. 1 db CD]
PAKSA Katalin: Népi előénekesek - egyházi népénekek. In Imádságos asszony. Tanulmányok Erdélyi Zsuzsa tiszteletére. Szerk. Hoppál Mihály. Bp., Gondolat Kiadói Kör-Európai Folklór Intézet, 2003: 241-248.
PAKSA, Katalin: Pentatonnüe melodii uzkogo diapazona v vengerszkoj i csuvasszkoj narodnoj muzüke. In Csuvasszkoe iszkussztvo V. Szerk. M. G. Kondratyev. Csebokszarü, Csuvasszkij Goszudarsztvennüj Institut Gumanitarnüh Nauk, 2003: 6-35. [E: Studia Musicologica, 1984.]
SÁROSI Bálint: Cigányzenés századvég (1890-1900). Muzsika, 46 (2003) 10: 12-14.
SÁROSI Bálint: Zenei anyanyelvünk. 2. átdolg., bőv. kiad. Bp., Planétás K., 2003. 242 p. (Jelenlévő múlt. Szerk. Lelkes Lajos.)
SZALAY Olga: A Kájoni-Cantionale strófikus doxológiái. In "Oh boldogságos Háromság". Tanulmányok a Szentháromság tiszteletéről. Szerk. Barna Gábor. Paulus Hungarus, Kairosz K. 2003: 217-229. (Szegedi vallási néprajzi könyvtár 12. = Bibliotheca religionis popularis Szegediensis 12.)
SZALAY Olga: Kodály's Folk Music Legacy in the Kodály Archives. Bulletin of the International Kodály Society, 28 (2003 Spring) 1-9. [H: Népzenei tanulmányok, 1999.]
SZENDREI Janka: A Te Deum mint ökumenikus örökségünk. Magyar Egyházzene, 10 (2002-2003) 2-3: 221-232.
TARI Lujza: Nógrád megye népzenéjének 20. századi gyűjtői. A Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve 26. Szerk. Kapros Márta, et al. Balassagyarmat, Salgótarján, 2003: 161-191.
TARI, Lujza: Recording Hungarian Folk Music. In Hungarian Heritage 4. Bp., European Folklore Institute, 2003: 7-13.
TERBÓCS Attila: Mathia Károly centenáriuma. Néprajzi Hírek, 32 (2003) 1-2: 61-65. Bibl. 65. o.
VIKÁR László: Dunán innen, Dunán túl. Gyűjtőnapló 1952. január 17.-1964. május 1. Szerk. Puskás Katalin. Bp., Hagyományok Háza, 2003. 320 p.
HANGZÓ MELLÉKLET
"Cigányoknak a legbotosabb nótája." Martin György: A botoló tánc zenéje c. könyv hangzó anyaga. Eredeti népzenei felvételek az MTA Zenetud. Int. Népzenei archívumából. Szerk. Kubínyi Zsuzsa és Németh István. Bp., MTA Zenetud. Int. 2003. [1 db]
ÖNÁLLÓ HANGZÓ KIADVÁNY
Juhait kereső pásztor. Gyűjt. Juhász Zoltán, Kelemen László, Árendás Péter, Pávai István. Vál. Árendás Péter. Kísérőszöveg: Árendás Péter. Bp., Fonó Records, 2003. FA 117-2. (Új Pátria sorozat az Utolsó Óra program gyűjteményéből 17. Szerk. Kelemen László és Pávai István.)
Népdalok a Kaukázus két oldaláról = Folk Tunes from the Two Sides of the Caucasus. Gyűjt. és szerk. Sipos János. Bp., Hungaroton, 2003. HCD 18253. [1 db CD]
SÁROSI Bálint: Zenei anyanyelvünk. Bp., Hungaroton, 2003. HCD 18260. [1 db CD]

vissza a tartalomhoz

vissza a főoldalra