űvissza a tananyagokhoz


Online használható és letölthető szakirodalom és adatbázisok az interneten
Bartók, Kodály

Ág Tibor: Kodály Zoltán nyomában Gömörben - Megtekinthető

Bartók Béla: A népzenéről - Megtekinthető, Letölthető

Bartók Béla hét találkozása Gömörrel - Megtekinthető

Bartók és Kodály pályája csúcsán. - Megtekinthető

Bartók zeneművei műfajok szerint (A gyermekkori művek nélkül) - Megtekinthető

Csehi Ágota: Bartók szlovákiai kapcsolatai és azok hatása alkotómunkásságára - Megtekinthető

Dalos Anna: Kodály nagyszalontai és hangszeres gyűjtésének első teljes kiadásáról - Megtekinthető

Egey Emese: Finn vonatkozások Kodály Zoltán
népzenetudósi és zeneszerzői munkásságában - Megtekinthető

Kodály műjegyzék - Megtekinthető

Kodály Zoltán lexikon - A kecskeméti Katona József Könyvtár tudástárábólMegtekinthető

Kodály Zoltán: Magyarság a zenében - Megtekinthető, Letölthető

MTA ZTI Bartók Archívum - Megtekinthető

Székely Júlia: Elindultam szép hazámból - Bartók Béla élete - Megtekinthető, Letölthető

Hangszerek

A Lugosi cigányzenekar hangszerei - Megtekinthető

Békefi Antal: A kovácskalapácsok munkaritmusai és jelbeszéde - Megtekinthető

És a hegedű - Staber Petrik oldala - Megtekinthető

Fúvós hangszerek - Megtekinthető

Magyar duda - video -Megtekinthető

Márkus Mihály: Jolsvai kolomposok - Megtekinthető

Pap János: Vivos voco... A harangokról - Megtekinthető

Régi hangszerek - Megtekinthető

Szőcs "Mojszi" Gábor ütőgardony készítő mester, Bálványospataka - fotók -Megtekinthető


Hangszeres népzene, zenekarok

Agócs Gergely: A Felső-Bodrogköz hangszeres zenei hagyománya - Megtekinthető

Agócs Gergely: Egy gömöri prímás, az alsókálosai Molnár László zenei hagyatéka - Megtekinthető

Halmos Béla előadásán vetített archív fotók zenészekről, zenekarokról - Megtekinthető

Szalay Zoltán: Csíkszentdomokos tánczenéje - Megtekinthető

Tobak Ferenc: „Fújják és táncolnak utána” - Siposok – csimpolyosok Moldvában - Megtekinthető

Vavrinecz András: Magyarpéterlaka tánczenéje - Folkszemle - Megtekinthető

Virágvölgyi Márta: Beszélgetés Dobos Károly, széki prímással
- Részletek egy 1977-es széki gyűjtésből - Megtekinthető


Honlapok, blogok

A Barozda együttes honlapja - Megtekinthető

Magyar népzene.lap.hu - Megtekinthető

Pávai István honlapja - Megtekinthető

Szatmár néptánc és népművészeti egyesület honlapja - Megtekinthető


Játék - dalosjáték, népi ügyességi játékok

Játéktípusok. a játékok rendje - Magyar Néprajz IV. - Megtekinthető

Lukácsy Andás: Játék és világrend - Megtekinthető

Zsigmond Győző: Játékok és játékos szokások - Megtekinthető


Jegyzetek, dolgozatok

Dóka Krisztina: Az erdélyi táncfolklór Lajtha László írásaiban - Folkszemle -Megtekinthető

Jámbor Zsolt:Népzenei és zenetörténeti jegyzetek - Letölthető

Kiss Eszter Veronika: A furulya- és a hegedűjáték kapcsolata Gyimes hangszeres zenéjében - Megtekinthető

MAGYAR ARIÓN - Tanulmányok Pálóczi Horváth Ádám műveiről - Szerkesztők: CSÖRSZ RUMEN ISTVÁN, HEGEDÜS BÉLAMegtekinthető

Varga Adrienn Éva: A magyar népzene - Információs tezaurusz - Megtekinthető


Kulturális Antropológia

A. Gergely András: Kulturális Antropológia - Megtekinthető

ELTE Kulturális Antropológia Szakcsoport honlapja - Források az interneten - Megtekinthető


Lexikonok, könyvtárak, folyóiratok, adatbázisok

A Pallas nagy lexikona - Megtekinthető

Bartók Béla: Magyar Népdalok Egyetemes Gyűjtemény - Megtekinthető

Comenius 1 - Megtekinthető

Fogalomtár - Megtekinthető

Honismeret XXVIII. - Megtekinthető

IKER - Magyar Időszaki Kiadványok Repertóriuma - Etnographia keresőszóra - Megtekinthető

Könyv-e.hu Elektronikus Könyvtár - Megtekinthető

Magyar Néprajz (8 kötetben) - Megtekinthető, Letölthető

Magyar Néprajzi Lexikon I-V. /Akadémiai Bp., 1977-1982/ - Megtekinthető, Letölthető

Néprajzi Múzeum - On-line adatbázisok - Megtekinthető

Parlando - Zenepedagógiai folyóirat
- Kiadja a Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete 1959-től - Megtekinthető

Publikált népzenei hangfelvételek internetes adatbázisa, és egyéb ZTI adatbázisok - Megtekinthető

Tari Lujza magyar népzene szócikke a Magyar Nagylexikonban (Bp. 2001-2002)- Megtekinthető

Vajdasági Magyar Digitális Adattár - Megtekinthető


Mesék, népmesék

Móra Ferenc: A hatrongyosi kakasok - ÁLLATMESÉK - Megtekinthető

Végvári József: A fekete tyúk és a muzsika - Közelítés egy népmeséhez - Megtekinthető

Mesél a bánki erdő - A Bánkitó Fesztivál 2010 hivatalos blogja. -Megtekinthető


Népdalok

Aloha! - népdalszövegek - Megtekinthető

Az elveszett juhait kereső pásztor zenés-táncos változata
a lemhényi szent györgy-napi szokásokban - Megtekinthető

Bodor Anikó: Vajdasági magyar népdalok - Letölthető

Bodor Anikó: Vajdasági magyar népdalok II. - Letölthető

Bodor Anikó: Vajdasági magyar népdalok III. - Letölthető

Burány Béla: A juhászok így élnek, úgy élnek - Letölthető

Burány Béla: A juhászok így élnek, úgy élnek 2. - Letölthető

Dunántúli gyűjtés - Dr Sebestyén Gyula 1906 - Megtekinthető, Letölthető

Erdélyi jiddis népdalok - A Szegedi Piaristák oldalánMegtekinthető

Erdélyi népdalok - Megtekinthető

Katona Tamás: Kossuth Lajos táborában - Negyvennyolcas dalok - Megtekinthető

Kónya Sándor: Harmatozzatok, egek! - Népünk vallásos énekei Észak-Bánságban - Letölthető

Magyar népköltészet - MEK találati lista - Megtekinthető

Népdalgyűjtemény.com - Megtekinthető

Népdalok - A Magyar Természetbarát Szövetség honlapjáról - Megtekinthető

Tari Lujza: Kossuth Lajos a kisebbségben élő magyarság népzenéjében - Megtekinthető


Néprajz

Adatok téli néphagyományaink ismeretéhez - Erdélyi Tudományos füzetek 1939 - Megtekinthető, Letölthető

A „HELYES ÉLET” PARASZTI SZABÁLYAI - Megtekinthető

A magyar hímestojások mintakincsének legfobb jellegzetességei - Megtekinthető

A magyar parasztság ősi ételei - Megtekinthető

Andrásfalvi betlehemes - Megtekinthető

Balassa Iván - Ortutay Gyula: Magyar néprajz /Corvina Bp., 1979./ - Megtekinthető, Letölthető

B.Szűcs Irén: A békési parasztság szerelmi életének főbb jellemzői a 20. század első felében - Megtekinthető

Dömötör Tekla: A népszokások költészete - Megtekinthető

Hetyke betyárok Somogyban - Megtekinthető

Jeles napok, hagyományok - Megtekinthető

Jeles napok - Neumann-ház - Megtekinthető

Magyar népszokások - Megtekinthető

Malonyay Dezső: A magyar nép művészete /Budapest, Franklin-Társulat 1907-1922 - Megtekinthető, Letölthető

Matyó örökség - a hímzés, viselet, folklór továbbélése - Megtekinthető,

Nagy Rózsa: Magyar viselet a XVIII. század végén és a XIX. század elején - Megtekinthető, Letölthető

Népviseletek fotókon, képeslapokon - A képeket összegyűjtötte: STIGLER LAJOSNÉ - Megtekinthető

Népviseletek egyes darabjai fotókon - Megtekinthető

Ősi cigány mesterségek és foglalkozások - Megtekinthető

Patkolt tojások 1. - Megtekinthető

Patkolt tojások 2. - Megtekinthető

Székely-, csángó-, palóc-, besenyő- és jász-magyarokról a Kárpát medencében - Megtekinthető

Tárgyi népművészet - MEK találati lista - Megtekinthető

Téli asszonyi ünnepek - Balogh Péter blogján - Megtekinthető

Téli népszokások - Kárpát-medencei kerekasztal - Megtekinthető

Tíz jelesnapi szokásról szóló dolgozat Erdélyből és Moldvából (a keresőben pdf2970-2980-ig) - Megtekinthető

Varga János kadarkúti faragópásztor - Megtekinthető


Népzenetudomány

A MAGYAR NÉPZENE DIALEKTUSTERÜLETEI - Megtekinthető

Digitális Népzenei olvasókönyv - Megtekinthető

Népzene - MEK találati lista - Megtekinthető

Pávai István: Bözödi György emlékei Lajtha László erdélyi népzenegyűjtő útjairól* - Megtekinthető

Sárosi Bálint: Hiteles népzene - Megtekinthető

Sebő Ferenc: Digitális népzenei olvasókönyv - Megtekinthető

Sebő Ferenc: Mindenütt előttünk járt - Sárosi Bálint születésnapjára - Megtekinthető

Vargyas Lajos: A magyarság népzenéje - Megtekinthető, Letölthető


Őstörténet, rokon népek

Diószegi Vilmos: A pogány magyarok hitvilága
(a képek forrása: Hoppál Mihály: Sámánok lelkek és jelképek) - Megtekinthető

Az uráli (finnugor és szamojéd) népek története - Megtekinthető

Honfoglalás - Megtekinthető

Kiszely István: A magyar nép őstörténete - Megtekinthető

Móser Zoltán: Álmodik a múlt - Megtekinthető

Vándorok – Hanti világ - Megtekinthető

Vásáry István: A régi Belső-Ázsia története - Megtekinthető


Települések, kistájak honlapjairól

A szoboszlói juhászok viselt dolgairól - Megtekinthető

Az ágfalvi németek - Megtekinthető

A Zentai Néprajzi Múzeum állandó néprajzi kiállítása - Letölthető

Cserkút község honlapja - Megtekinthető

Gyergyóújfalu honlapja - Megtekinthető

Moldvahon zenei portál - Megtekinthető

Pilisvörösvár honismeretihonlapja - Megtekinthető

Tájház, Gyimesbükk - Megtekinthető

Zoboralja honlapján - népi kultúra, könyv, tanulmány, stb. - Megtekinthető


Zenetudomány

Löblin Judit: A hangjegyírás a kezdetektől a tipográfiáig - Megtekinthető, Letölthető

Hangtan - Megtekinthető,


Egyéb témakörök


A gramofon története -
Megtekinthető

DOMÁNY MÁRIA: A BÁBJÁTÉK VARÁZSA - Letölthető

Mosoni Péter:Borkultúra - Megtekinthető

Orsós magnó múzeum Terényben - Letölthető
Vissza a tananyagokhoz