Kiskalendárium - bővebben

Január - Boldogasszony hava


Január 1. — Újév, Kiskarácsony, a polgári év kezdőnapja.

Szokás:

-Újévi köszöntés,

-jósló, varázsló előírások és tilalmak pl.:

- az első látogató férfi legyen;

- a baromfievés tilalma;

- általános hiedelem, hogy ami ezen a napon történik valakivel, az ismét-

lődik egész esztendőben;

- bőség- és szerencsevarázslás: pl. aranyosvízben mosdás;

-férjjóslás, pl. amelyik lánynak a kocsonyacsontját először viszi el a kutya,

az megy leghamarabb férjhez;

- időjárásjóslás, pl.:

- ha újév napján csillagos az ég, rövid lesz a tél;

- ha piros a hajnal, szeles lesz az esztendő.

 

Január 6. — Vízkereszt, Háromkirályok napja

A napkeleti bölcsekről és Jézusnak a Jordán vizében történt megkeresztelke-

déséről emlékezik meg az egyház. A karácsonyi ünnepkör zárónapja, a farsang kezdőnapja.

Szokás:

- víz- és házszentelés;

- Háromkirályjárás;

-         időjárásjóslás: a vízkereszti enyhe idő még nagy hideget jósol:

Ha vízkereszt vizet ereszt, ízikedet padra rekeszd!

Vízkereszt utáni második vasárnap a Kánai menyegző ünnepe, énekének előadása.

 

Január 17. - Remete Szent Antal napja

A háziállatok védszentjének ünnepe.

Szokás:

- Szent Antal tüze (orbánc) gyógyítása ráolvasással.

 

Január 18. - Piroska napja

- Időjárásjóslás:

Ha Piroska napján fagy, Negyven napig el nem hagy.

 

Január 21. -Ágnes napja

- Időjárásjóslás:

Ha Ágnes hideg, engesztel Vince, hogy teljék a pince.

 

Január 22. - Vince napja

-Időjárás- és termésjóslás (a napos idő Vince napján bőséges bortermést

ígér):

Hogyha szépen fénylik Vince, Megtelik borral a pince.

 

Január 25. - Pál napja

Pálforduló: a Jézust üldöző Saul ezen a napon tért meg, s lett belőle Pál

apostol;

Szokás:

- Jóslás tollas pogácsával, ún. pálpogácsával,

- időjárásjóslás: az e napi derült idő hosszan tartó hideg előjele;

- Pál napjához kapcsolódó regulák:

Ha Pál fordul köddel, az ember meghal döggel.

Pál fordulása, ha tiszta, Bőven terem mező, puszta,

Ha szeles, jön hadakozás, Ha ködös, embernek sírt ás,

Ha pedig esős vagy nedves, Lesz a kenyér igen kedves.

 

Február - Böjtelő hava

 

Február 2. - Gyertyaszentelő Boldogasszony napja

Szűz Mária tisztulásának és Jézus templomi bemutatásának ünnepe.

Szokás:

- gyertyaszentelés, időjárásjóslás:

Gyertyaszentelőkor ha esik a hó, fúj a szél, Nem tart sokáig a tél.

 

Február 3. - Balázs napja

Szent Balázsnak, a torokbetegségek gyógyítójának ünnepe.

Szokás:

- Balázsáldás, balázsolás a katolikus templomban a torokbetegségek ellen;

- balázsjárás: adománygyűjtő, iskolába toborzó szokás, pl. az Emlékezzünk

Szent Balázsról, hogy ma vagyon napja kezdetű énekkel.

 

Február 6. — Dorottya napja

- Időjárásjóslás: ha Dorottya napkor fagy, Julianna napra megenyhül az idő:

Ha Dorottya szorítja, Julianna tágítja.

 

Február 14. - Bálint napja

- A néphit szerint a verebek ezen a napon választanak maguknak párt, és ez a

tavasz közeledtét jelzi.

 

Február 16. - Julianna napja

Ókeresztény vértanúk emléknapja.

- Időjárásjóslás: általában melegebbre fordul az idő, de néha Julianna meg-

rázza a bundáját, azaz havazik.

 

Február 19. - Zsuzsanna (ótestamentumi nőalak) napja

Szokás:

- Zsuzsanna-játék: a bibliai történetet megelevenítő dramatikusjáték;

- időjárásjóslás: ha ezen a napon megszólal a pacsirta, közeledik a tavasz.

 

Február 22. - Üszögös Szent Péter

Szokás:

- Munkatilalom;

- időjárásjóslás: Péter üti az üszögöt, jön a melegebb idő.

 

Február 24. - Mátyás napja

Szokás:

- Termésjóslás;

- időjárásjóslás: az e napi enyhe idő fagyokat, a fagyos idő ellenben közeli

felmelegedést jelent:

Ha Mátyás jeget talál, akkor töri, ha nem talál, akkor csinál.

 

Farsang

Január 6-tól, vízkereszttől a húsvétvasárnapot megelőző negyvennapos böjt

kezdetéig, hamvazószerdáig tartó, változó hosszúságú ünnepi periódus. A far-

sangi szokások fő ideje farsangvasárnap, farsanghétfő, húshagyókedd (farsang

utolsó három napja)

Szokás:

- köszöntő, pl. Hipp, hoppfarsang, Agyigó, agyigó fassang, fassang;

- maszkos,jelmezes játékok,jelenetek, felvonulások;

- misztériumjáték: dúsgazdagolás;

- vénlánycsúfoló szokások: tuskóhúzás, kongózás, szűzgulyahajtás;

- táncmulatságok, pl.: citerabál, asszonyfarsang, batyus bál;

- hiedelmek: bőséges evéssel, ivással elősegíthető a következő év bősége.

 

Március - Böjtmás hava

 

Március 12. - Gergely napja

I. (Nagy) Gergely pápa (509-604), az iskola patrónusának ünnepe.

Szokás:

- Gergelyjárás: iskolás gyermekek adománygyűjtő, iskolába toborzó köszöntő

vagy többszereplős, színjátékszerű szokása, pl. a Szent Gergely doktornak,

híres tanítónknak az ő napján kezdetű énekkel;

- vető- és termésjósló nap;

- időjárással kapcsolatos szólás, ha ezen a napon még havazik:

„Megrázta még szakállát Gergely!"

 

Március 18. - Sándor napja

Szokás:

- névnapköszöntés;

- vetőnap: zab, árpa.

 

Március 19. - József napja

A názáreti ács, a gyermek Jézus gondviselőjének ünnepe.

Szokás:

- névnapköszöntés;

- marhák legelőre hajtása, méhek kieresztése;

- időjárásjóslás:

Amilyen az idő József napkor, olyan lesz Péter Pálkor és szénahordáskor.

 

Március 21. - Benedek napja, A bencés rendet alapító Szent Benedek ünnepe.

Szokás:

- Ételszentelés: zsír és fokhagyma;

- időjárásjóslás: ha ezen a napon dörög az ég, száraz lesz a nyár;

- időjárásjóslás, mely a három napra együttesen vonatkozik:

Sándor, József, Benedek Zsákban hozzák a meleget!

 

Március 25. — Gyümölcsoltó Boldogasszony

Jézus fogantatásának ünnepe. Az angyali üdvözlet napja.

Szokás:

- Termésjóslás, fák oltására, szemzésére alkalmas nap.

 

Április - Szent György hava

 

Április 1.

- Ugratások, csúfolók.

 

Április 24. - Szent György napja, Sárkányölő Szent György napja, a lovagok, lovasok, fegyverkovácsok, szíjgyártók védszentje.

Szokás:

- vetőnap: kukorica, bab, uborka;

-rontásra, varázslásra alkalmas nap, pl. földbe ásott kincs keresése, harmat-

szedés stb.;

- rontás elleni védekezés pl. boszorkányok ellen zöld ág kitűzése;

- időjárásjóslás: ha e napon megszólalnak a békák, korai nyarat jósolnak.

 

Április 25. — Márk napja, Márk evangélista ünnepe.

Szokás:

- Búzaszentelő körmenet.

 

Nagyböjt

Hamvazószerdától húsvétvasárnapig, negyven napon át tart a húsvéti előké-

szület ideje:

- hamvazószerdán „hamvazkodás55 a katolikus templomban;

- böjti étkezés;

- böjti tilalmak pl. lakodalom, mulatság, tánc;

-böjti játékok.

 

Virágvasárnap

A húsvéti ünnepkör virágvasárnaptól (Jézus Jeruzsálembe való bevonulásá-

tól) fehérvasárnapig tart.

Szokás:

- Barkaszentelés, körmenet;

- kiszejárás, villőzés.

 

Nagyhét

A nagyböjt virágvasárnaptól húsvétig terjedő utolsó hete. Jézus szenvedésé-

nek, kereszthalálának és feltámadásának emléknapjai.

Szokás:

- Keresztjárás, kálvária, passiójáték, pilátusverés;

- nagyheti takarítás, meszelés, féregűzés;

- nagypénteki munkatilalom;

- mosdás, fürdés, jószágfürösztés egészség-, szépség- és termékenységva-

rázsló céllal;

- nagyszombati tűzszentelés és tűzgyújtás;

- feltámadási körmenet.

 

Húsvétvasárnap - Jézus feltámadásának ünnepe.

A tavaszi napéjegyenlőséget (március 21.) követő holdtölte utáni első vasár-

nap, mozgó ünnep március 22. és április 25. között.

Szokás:

- Krisztus-keresés, határjárás;

- ételszentelés;

- zöldágjárás, kakaslövés, havajgatás;

- bálok, táncmulatságok.

 

Húsvéthétfő - Húsvét másnapja.

Szokás:

- Locsolás, locsolóversek, tojásfestés, tojásjátékok.

 

Fehérvasárnap - Húsvét utáni vasárnap.

Szokás:

- Komálás, mátkálás, vésározás.

 

Május - Pünkösd hava

 

Május 1. - Májusfaállítás.

 

Május 4. — Flórián napja, Szent Flórián ünnepe.

Tűzoltók, tűzzel dolgozók védőszentje.

 

Május 12—13—14. — Pongrác — Szervác - Bonifác

Ókeresztény vértanúk.

- Időjárásjóslás: a fagyosszentek után hirtelen lehűlés következhet be.

 

Május 16. — Nepomuki Szent János

A gyónási titkot megőrző cseh vértanú ünnepe, a hajósok, derelyések, hídvámosok védőszentje;

Szokás:

- vízi körmenet a Dunán: ún. jánoskaeresztés.

 

Május 25. - Orbán napja (Szent Orbán fagyosszent)

A szőlőtermesztők, kádárok, kocsmárosok védszentje;

Szokás:

- időjárás- és termésjóslás a szőlővel kapcsolatosan.

 

Áldozócsütörtök - Jézus mennybemenetelének ünnepe, húsvétot követő negyvenedik nap.

 

Pünkösd - az egyház születésnapja.

Jézus mennybemenetele után a Szentlélek leszállt az apostolokra. A húsvétot

követő ötvenedik napra esik pünkösdvasárnap május 10-e és június 13-a között.

Szokás:

- pünkösdikirály-választás;

- pünkösdikirályné-járás;

- pünkösdölés;

- hesspávázás, törökbasázás, rabjárás;

- zöldágazás, zöldágjárás;

- májusfaállítás vagy májusfa bontása;

- táncmulatság;

- pásztorok megajándékozása;

- időjárás- és termésjóslás.

 

Szentháromság vasárnapja

A Szentháromság ünnepe, pünkösd utáni vasárnap.

 

Úrnapja - Az Oltáriszentség ünnepe, pünkösd utáni második csütörtök.

Szokás:

- Körmenet, úrnapi sátor az oltárok fölött;

- az úrnapi sátor növényeit, virágait gyógynövényként használták.

 

Június - Szent Iván hava

 

Június 8. - Medárd napja

- Időjárásjóslás: ha ezen a napon esik, negyven napig esni fog, ellenkező

esetben pedig negyvennapos szárazság következik.

 

Június 10. - Margit napja, Vértanú Szent Margit ünnepe.

Szokás:

- vetőnap;

- legyekkel kapcsolatos hiedelem.

 

Június 13. - Páduai Szent Antal napja

A háziállatok patrónusa, az egyház legfőbb „alamizsnás mestere".

Szokás:

- jósló, varázsló hiedelmek.

 

Június 24, - Szent Iván (Keresztelő Szent János) napja

Szokás:

- tűzgyújtás és tűzugrás szokása;

- angyalozás.

 

Június 29. - Péter-Pál napja

Elsősorban Péter apostol fejedelem ünnepe.

- Az aratás kezdőnapja.

 

Július - Szent Jakab hava

 

Július 2. - Sarlós Boldogasszony napja

Szűz Mária ünnepe, Szűz Mária Erzsébetnél tett látogatásának emléknapja.

- Az aratás kezdőnapja.

 

Július 20. - Illés napja, Illés ószövetségi próféta ünnepe.

Szokás:

- munkatilalom;

- időjárással kapcsolatos hiedelmek: ha dörög, pl. azt mondják: Illés szekere

zörög.

 

Július 22. — Mária Magdolna napja, a Bűnbánó Mária Magdolna ünnepe.

Szokás:

- időjárásjóslás;

-hajnövekedést serkentő praktika.

 

Július 25. - Jakab napja, Szent Jakab apostol ünnepe.

Szokás:

- búcsújárók, hajósok, utasemberek védőszentje;

- a zabaratás befejezésének határideje;

- időjárásjóslás.

 

Július 26. -Anna napja

Szűz Mária anyjának emlékünnepe. A Szent Annának szentelt kedd évszá-

zadokon át asszonyi dologtiltó nap.

- A kendernyüvés kezdőnapja.

 

Augusztus - Kisasszony hava

 

Augusztus 1. - Vasas Szent Péter napja, Szent Péter börtönből való csodás megszabadulásának ünnepe.

Szokás:

-Dologtiltó nap;

-termésjóslás.

 

Augusztus 10. - Lőrinc napja, Szent Lőrinc vértanú ünnepe.

Szokás:

- Időjárás- és termésjóslás:

Lőrinc napja, ha szép Sok a gyümölcs és ép.

- E naptól lőrinces, azaz lucskos a dinnye belseje.

 

Augusztus 15. — Nagyboldogasszony napja, Szűz Mária mennybemenetelének ünnepe, a legrégibb magyar egyházi ünnepünk, búcsúnap.

Szokás:

-A két Boldogasszony közti idő (Nagyboldogasszony augusztus 15. és

Kisboldogasszony szeptember 8.): az asszonyi munkák elvégzésére szeren-

csés időszak;

- virágok, gyógynövények szentelése.

 

Augusztus 20. - Szent István napja, első, államalapító királyunk ünnepe.

Szokás:

- Szent Jobb körmenet;

-termésjóslás.

 

Augusztus 24. — Bertalan napja, Szent Bertalan apostol ünnepe.

Szűcsök, csizmadiák védszentje;

- a Bertalan-napkor köpült vaj gyógyító erejű.

 

Szeptember - Szent Mihály hava

 

Szeptember 1. — Egyed napja

Szokás:

- A vetés kezdőnapja (búza, rozs);

- disznók hízóra fogása.

 

Szeptember 8. - Kisasszony (Kisboldogasszony) napja

Szűz Mária születésének ünnepe (lásd még: Nagyboldogasszony napja).

Szokás:

- búcsúnap;

- vetőnap;

- időjárásjóslás.

 

Szeptember 12. - Mária napja, Szűz Mária névünnepe.

- Búcsúnap.

 

Szeptember 15. — Hétfájdalmú Szűzanya napja

Mária anyai fájdalmáról való megemlékezés.

 

Szeptember 21. - Máté napja, Máté apostol és evangélista emléknapja.

- Búzavető nap.

 

Szeptember 29. - Mihály napja, Szent Mihály arkangyal ünnepe.

- Kisfarsang, a lakodalmak őszi időszakának kezdőnapja (Katalin-napig

tart);

- a gazdasági év fordulója;

- a pásztorok elszámoltatásának, szegődtetésének, ünnepi lakomáinak ideje;

- vásárnap;

- időjárásjóslás a közelgő télre:

Ha Szent Mihály lova deres, Behozza a telet.

 

Október - Mindszent hava

 

Október 4. - Assisi Szent Ferenc napja, a ferences rend megalapítójának ünnepe.

- Vetésre alkalmas hét;

- szüretkezdő nap.

 

Október 15. - Terézia napja

- Szüretkezdő nap.

 

Október 20. - Szent Vendel napja

Szent Vendel a jószágtartó gazdák és a pásztorok védőszentje.

A pásztorok, juhászok, jószágtartó gazdák ünnepe.

 

Október 21. - Orsolya napja

Szokás:

- Szüretkezdő nap;

- időjárásjóslás: amilyen az idő ezen a napon, olyan lesz a tél.

 

Október 26. - Dömötör napja

Szent Dömötör az ország keleti felében a juhászok védőszentje.

- Időjárásjóslás, pl.: a Dömötör napi hideg szél kemény telet jósol.

 

Október 28. - Simon-Júdás napja

- Szüretkezdő nap.

 

November - András hava

 

November 1. - Mindenszentek napja

A naptárban név szerint nem említett összes szentek emléknapja.

Szokás:

- a sírok megtisztítása, feldíszítése, gyertyagyújtás a halottak tiszteletére;

- a néphit szerint ezen az éjszakáján hazalátogatnak a halottak, és miséznek a

templomban.

 

November 2. - Halottak napja, a halottakra való emlékezés napja.

- temetőbejárás, a sírok rendbehozatala, gyertyagyújtás;

- munkatilalom.

 

November 11. - Szent Márton napja

A középkor egyik legnépszerűbb szentje. Pannóniában született.

Szokás:

- Márton napi-lúd (a következő év bősége reményében ettek és ittak ezen a

napon):

Aki Márton napon libát nem eszik, egész éven át éhezik.

- a pásztorok vesszőhordása;

- időjárásjóslás:

Márton napján, ha a lúd jégen jár, akkor karácsonykor vízben poroszkál.

 

November 19. — Erzsébet napja, Árpádházi Szent Erzsébet ünnepe.

Szokás:

- kedvelt névünnep;

- időjárásjóslás, ha havazik, azt mondják: Erzsébet megrázta a pendelyét.

 

November 25. - Katalin napja

Szent Katalin a házasságra vágyó leányok védszentje.

Szokás:

- kedvelt névünnep;

- férj- és házasságjósló hiedelmek és praktikák pl. katalinággal;

- dologtiltó nap;

- időjárásjóslás: ha Katalin kopog, karácsony locsog;

- a lakodalmak őszi időszakának befejező napja.

 

November 30. - András, Szent András apostol emléknapja.

Szokás:

- házasság- és férjjósló nap:

Aki böjtöl András napján, vőlegényt lát éjszakáján.

- a disznóvágás és disznótor hagyományos időpontja.

 

December - Karácsony hava

 

Advent: az egyházi év kezdete, a karácsonyi előkészület négy hetes időszaka.

Szent András napját (nov. 30.) követő vasárnap előestéjével kezdődik, és vízke-

resztig tart.

 

December 4. - Borbála napja, Szent Borbála emlékünnepe, bányászok, tüzérek, várak védszentje.

Szokás:

- Munkatilalom;

-jósló hiedelmek.

 

December 6. - Miklós napja, Szent Miklós püspök emlékünnepe.

Szokás:

- Miklós napi szokások: láncos Miklósok, Mikulás alakoskodás, Miklós napi

tréfás gyóntatás;

- ajándékozás.

 

December 13. - Luca napja, Szent Luca vértanú ünnepe. A téli napforduló kezdőnapja a Gergely-féle naptárreform előtt.

Szokás:

- gonoszjáró nap, védekezés a boszorkányok rontása ellen;

- munkatilalom, pl. fonás, varrás;

- lucaszék;

- kotyolás, lucázás;

- fehér leples alakoskodás;

-jóslások, varázsló eljárások pl.:

- férj- és házasságjóslás;

- halál- és betegségjóslás lucapogácsával;

- termésjóslás lucabúzával;

- időjárásjóslás hagymakalendáriummal.

 

Szentcsaládjárás

Karácsony előtt kilenc napon át tartó paraszti ájtatosság.

 

December 21. - Tamás napja, Hitetlen Tamás néven emlegetett apostol emléknapja.

Szokás:

- házasságjóslás;

- gyógyító erejű disznóháj.

 

December 24. - Ádám-Éva napja, szenteste, Karácsony vigíliája, böjtje, Jézus születésének ünnepe.

Szokás:

- ostyahordás, pásztorok karácsonyi vesszőhordása, kántálás, betlehemezés;

- paradicsomjáték;

- karácsonyi asztal, ételek;

- karácsonyfa-állítás, ajándékozás;

- karácsony éjszakája és hiedelmei.

 

December 25. - Karácsony napja, egyházi és családi ünnep.

- Munkatilalom.

 

December 26. - Karácsony másodnapja, István napja

Az egyház első vértanúja, Szent István államalapító király névadója.

Szokás:

- névnapköszöntés;

- regölés.

 

December 27. — János napja, János evangélista ünnepe.

- borszentelés;

- névnapköszöntés.

 

December 28. -Aprószentek napja, a Krisztusért mártírhalált halt betlehemi kisdedek emlékünnepe.

Szokás:

- Vesszőzés.

 

December 31. – Szilveszter

Szokás:

- jósló hiedelmek, pl. férj- és időjárásjóslás;

- zajcsapás, zajkeltés, pl. gulyafordítás, kongózás, csergetés;

- aranyosvíz, tüzeskerék-eregetés;

- szilveszteri köszöntés, kántálás;

- harsogtatás, hejgetés, kecskemaszkos játék.