"Gyertek ide, fiatalok, tessék beállni…"

Általános és középiskolai tanulókat megcélzó hagyományőrző programsorozat

Tisztelt Intézményvezetők, pedagógusok, szabadidőszervezők!

Ajánljuk műsorainkat oktatási intézményekben, kollégiumokban, valamint táborokban, települési rendezvényeken, a fent említett korosztályok számára rendhagyó órák, tanórán kívüli tevékenység, iskolán kívüli programok keretében. A fiatalok megismerkedhetnek néphagyományainkkal, néptáncainkkal, népi hangszerekkel, és népi ügyességi játékokkal, melyeket - reményeink szerint - felhasználhatnak az ismeretszerzésen, a nevelési célokon túl, közösségi és szabadidős tevékenységeik során is. A program az iskolai tananyagokhoz is kötődik, ezeket igyekszik alátámasztani szórakoztató formában.

I. "Áldás szálljon e házra…" - jeles napok, népszokások

A jeles napok szokásait feldolgozó interaktív műsor a kalendáris népszokásokat, az emberélet fordulóihoz és egyes, a paraszti élet legfontosabb munkáihoz kötődő szokáscselekményeket, dalokat, hangszeres muzsikát, ügyességi játékokat, meséket mutatja be eredeti tárgyakkal, viseleti darabokkal, eszközökkel.
Mivel a tanórai időkeret, vagy az 1 órás előadás a kalendárium egyik felének feldolgozására elegendő, ennek megfelelően az előadás időpontjától függően a karácsonyi ünnepkör, vagy a húsvéti ünnepkör időszakának jeles napjai kerülnek sorra.II. "Síppal, dobbal, nádihegedűvel…" - népihangszer bemutató

A népihangszer-bemutató koncert keretében megszólalnak olyan ritkán hallható magyar népi hangszerek, mint a tölcséres hegedű, facimbalom, gardony, tambura, magyar duda, különféle furulyafélék, tárogató, pásztorhangszerek és jelzőeszközök, stb. Elhangzik ezek története, viszonyuk a klasszikus és történeti hangszerekkel. Képet kapunk földrajzi elterjedésükről, és arról, hogy mely népcsoportok, társadalmi réteg, foglalkozási csoport használja őket, milyen alkalmakkor. Ez főként az énektanítást segíti, illusztrálja, felkeltheti az érdeklődést e művészeti alapképzés, és a középiskolai (később egyetemi szintű) népzeneoktatás irányában, bővítheti a választott hangszerek körét.III. "Játszókert" - táncház és népi játszó A múlt században a játék gyakran jelent meg közös színtéren a tánccal. Az egyébként korosztályonként elkülönülve szórakozó fiatalság szabadtéren játszott, táncolt énekelt, melynek szemlélői voltak az idősebbek, kisgyermekes anyák is. Tehát a népélet fontos kelléke a tánc, és a játék, melyek végigkísérik életünket, közösségépítő, készségfejlesztő hatásuk mellett szintén tartalmas szórakozást nyújtanak. A játékvezetők a magyar és más népek játékai, valamint a történeti játékok eredetéről, történetéről, játékszabályokról, elkészítési módjukról is folyamatosan tájékoztatnak.